cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần V Chương 27 27101943 Dầu bôi trơn khác
2 Phần V Chương 27 27101944 Mỡ bôi trơn
3 Phần V Chương 27 27101990 Loại khác