cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dây cháy chậm; ngòi nổ
Dây cháy chậm
Tên sản phẩm: Dây cháy chậm công nghiệp. Tốc độ cháy, s/m: 100 ÷ 125; Đường kính ngoài của dây, mm: 5,3 ± 0,3; Đường kính lõi thuốc, mm: ≥ 2,5; Thời gian chịu nước, giờ: 2
Dây cháy chậm công nghiệp
Cuộn nổ Lil -150m/ cuộn-hàng mới 100%
Kíp Exel LP 2.4m- hàng mới 100%
Kíp Exel LP 3.6m- hàng mới 100%
Kíp Exel MS 6.1m-400ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MS10m-400ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MS12m-400ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MS15m-400ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MS18m-400ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MSConnectadet 4.9m-17ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MSConnectadet 4.9m-25ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MSConnectadet 4.9m-42ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MSConnectadet 42ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MS 6.1m-400ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MS10m-400ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MS12m-400ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MS15m-400ms- hàng mới 100%
Kíp Exel MS18m-400ms- hàng mới 100%
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 36:Chất nổ; các sản phẩm pháo; diêm; các hợp kim tự cháy, dẫn lửa; các chế phẩm dễ cháy khác