cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hỗn hợp và chế phẩm chủ yếu chứa (5-ethyl-2methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5yl)methyl methyl methylphosphonate và bis[(5ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2dioxaphosphinan-5yl)methyl] methylphosphonate
GÓI CHỐNG ẨM (CALCIUM CHLORIDE 71.4% & SODIUM CARBOXMETYL CELLULOSE 28.6%)... (mã hs gói chống ẩm c/ mã hs của gói chống ẩm)
Dung dịch mạ Nikel SH-100B (Chế phẩm hóa học dùng trong công nghiệp mạ có thành phần chính gồm Boric acid và Comarin loại rất loãng)... (mã hs dung dịch mạ ni/ mã hs của dung dịch mạ)
Dung dịch tạo mùi cho nhà yến, 2 lít/ chai, Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch tạo m/ mã hs của dung dịch tạ)
Chất chống cáu cặn- Antiscalant. CAS 10124-56-8:DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONIC NATRI 10% + EDTA 1% + Nước cân bằng,dùng trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.Mới 100%... (mã hs chất chống cáu/ mã hs của chất chống c)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 38:Các sản phẩm hóa chất khác