cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Bạn đang xem mã HS 38249100: Hỗn hợp và chế phẩm chủ yếu chứa (5-ethyl-2methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5yl)methyl methyl methylphosphonate và bis[(5ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2dioxaphosphinan-5yl)methyl] methylphosphonate


Đang cập nhật...