cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng phân tán (SEN)
COHOL PVA 2488- Là dạng hạt nhựa nguyên sinh. Mới 100%... (mã hs cohol pva 2488/ mã hs của cohol pva 24)
Hóa chất làm sạch dùng trong sản xuất bột nhựa PVC: Inovol SA4/B, mã CAS:67-56-1, hàng mới 100% (KQ PTPL số 906/TB-KĐ3, 14/06/2017)... (mã hs hóa chất làm sạ/ mã hs của hóa chất làm)
Một thành phần của chất kết dính làm từ polyme: PVA solution- intermediate (Mã hàng: 916040009) (đề nghị lấy mẫu giám định)... (mã hs một thành phần/ mã hs của một thành ph)
Phụ gia phá bọt hệ nước: SBR DISPERSION LATEX M2010 1000KG +E40- SBR DISPERSION LATEX M2010 1000KG. Không có mã CAS. Hàng mới 100%... (mã hs phụ gia phá bọt/ mã hs của phụ gia phá)
Nguyên liệu sản xuất dầu in: Poly (vinyl alcohol) với hàm lượng 12%, dạng phân tán trong nước, ở dạng lỏng (FIXATION) AS0112
Poly(vinyl alcohol) chứa các nhóm Axetat đã thủy phân, dạng phân tán trong nước, hàm lượng rắn ≈ 12%.
Chất làm mềm vải Textile Assistant D-304 (dùng trong ngành dệt-nhuộm) (mục 13).
Textile Assistant
Poly (vinyl alcohol) phân tán trong nước, hàm lượng chất rắn ≈ 9%. Ký, mã hiệu, chủng loại: D-304.
FIXATION FJ-302
Nguyên vật liệu sản xuất dầu in: Poly Viny Alcohol dạng phân tán trong nước (FIXATION) FJ-302; Poly (vinyl alcohol) với hàm lượng » 12%, dạng phân tán trong nước, ở dạng lỏng
Nguyên liệu sản xuất dầu in: Poly (vinyl alcohol) với hàm lượng 12%, dạng phân tán trong nước, ở dạng lỏng (FIXATION) AS0112 (Mục 5).
Poly(vinyl alcohol) chứa các nhóm Axetat đã thủy phân, dạng phân tán trong nước, hàm lượng rắn ≈ 12%.

Polyvinyl acetate dạng phân tán trong nước - PVOH solution 0160 HF (200Kg/drum)
POLYVINYL ALCOHOL PROTECTIVE COLLOID FOR ARGENTOMETRIC TITRATION
80000K030 - Dung dịch dùng làm cứng màng in (2kgs/bình) (dạng lỏng màu xanh, phân tán trong nước)/ Kiwofiller SR 401 2kgs
Nhựa Polyvinyl alcohol dạng phân tán trong nước - POLYVINYL ALCOHOL
Hạt nhựa nguyên sinh phân tán trong nước- POLYVINYL ALCOHOL BP-05. Dạng hạt nhỏ màu trắng trong, đóng trong bao giấy: 20kg/bao. Dùng để sản xuất keo.
Hạt nhựa nguyên sinh phân tán trong nước- POLYVINYL ALCOHOL BP-14. Dạng hạt nhỏ màu trắng trong, đóng trong bao giấy: 20kg/bao. Dùng để sản xuất keo.
Hạt nhựa nguyên sinh phân tán trong nước- POLYVINYL ALCOHOL BP-24. Dạng hạt nhỏ màu trắng trong, đóng trong bao giấy: 20kg/bao. Dùng để sản xuất keo.
Hạt nhựa nguyên sinh phân tán trong nước- POLYVINYL ALCOHOL BP-28. Dạng hạt nhỏ màu trắng trong, đóng trong bao giấy: 20kg/bao. Dùng để sản xuất keo.
Polyvinyl acetate dạng phân tán trong nước - PVOH solution 0160 HF (200Kg/drum)
80000K030 - Dung dịch dùng làm cứng màng in (2kgs/bình) (dạng lỏng màu xanh, phân tán trong nước)/ Kiwofiller SR 401 2kgs
Hạt nhựa nguyên sinh phân tán trong nước- POLYVINYL ALCOHOL BP-05. Dạng hạt nhỏ màu trắng trong, đóng trong bao giấy: 20kg/bao. Dùng để sản xuất keo.
80000K030 - Dung dịch dùng làm cứng màng in (2kgs/bình) (dạng lỏng màu xanh, phân tán trong nước)/ Kiwofiller SR 401 2kgs
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic