cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Chất hãm màu (Lava Cell NLG), đã kiểm từ TKN 102712241221... (mã hs chất hãm màu l/ mã hs của chất hãm màu)
DETAC DC3970- Chất chống bám dính dùng trong công nghiệp giấy (thành phần gồm: Polymer dạng nguyên sinh và Protein) dạng lỏng, dạng phân tán trong môi trường không chứa nước, mới 100%... (mã hs detac dc3970 c/ mã hs của detac dc3970)
Hạt Polyvinyl alcohol PVA-205, dạng nguyên sinh... (mã hs hạt polyvinyl a/ mã hs của hạt polyviny)
Keo dán(28-98 (PVA-117), 94% thành phần là Polyvinyl Alcohol, 50 bao, 1 bao 20kg, hàng mới 100%)... (mã hs keo dán2898/ mã hs của keo dán289)
Poly (rượu vinyl) không phân tán trong nước dạng nguyên sinh- Poly vinyl alcohol (BF-17,BF-26). Nguyên liệu sản xuất keo dán. Số 0553/N3.5/TĐ Ngày 26/02/2005... (mã hs poly rượu viny/ mã hs của poly rượu v)
Túi phân hủy sinh học trong nước, kích thước: 101,6 x 152,4 x 1,5 mm- 1606080 (500 bao/ gói; 10 gói/ thùng). Hàng mới 100 %... (mã hs túi phân hủy si/ mã hs của túi phân hủy)
PVA 205-Poly (vinyl alcohol) dạng nguyên sinh, có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa phân hủy
Gohsenol GH20-Poly (vinyl alcohol) dạng nguyên sinh, có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa phân hủy
Poly (vinyl alcohol) dạng nguyên sinh, dạng bột.
Alcol polivinyl. Nguyên liệu làm thuốc là dược chất và bán thành phẩm
Polyvinyl Alcohol. Nguyên liệu làm thuốc là dược chất và bán thành phẩm
PVA 205-Poly (vinyl alcohol) dạng nguyên sinh, có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa phân hủy (mục 16 tờ khai hải quan)
Poly (vinyl alcohol) dạng nguyên sinh, dạng bột
Gohsenol GH20-Poly (vinyl alcohol) dạng nguyên sinh, có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa phân hủy (mục 1 tờ khai hải quan)
Poly (vinyl alcohol) dạng nguyên sinh, dạng bột
Hạt nhựa Poly Vinyl Alcohol (PVA BF-17), mới 100%
Hạt nhựa Poly Vinyl Alcohol (PVA BP-05A), mới 100%
Hạt nhựa Poly Vinyl Alcohol (PVA BP-17), mới 100%
Hạt nhựa Poly Vinyl Alcohol (PVA BP-26), mới 100%
Polyvinyl Alcohol PVA-217 (poly nguyên sinh dạng hạt)
Hóa chất Polyvinyl alcohol [CH2CHOH]n 500g/chai
Puff Agent powder, bột nỗi dùng trong ngành in lụa, dùng trong ngành in, hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất tinh bột biến tinh : PVA BF - 17S. (Dùng để sản xuất chất hồ vải trong ngành Dệt may)
Nguyên liệu sản xuất tinh bột biến tinh : PVA BP - 17A. ( Dùng để sản xuất chất hồ vải trong ngành Dệt may)
NLSX keo (POLYVINYL ALCOHOL dạng nguyên sinh) : POLYVINYL ALCOHOL 205
NLSX Keo dán: POLY VINYL ALCOHOL BP-05 (Polyvinyl alcohol nguyên sinh dạng bột) (8-00-0087-056)
Nhựa nguyên sinh từ Vinyl axetat khác: EVA 00728.Dạng hạt màu trắng trong.Đóng gói 25kg/bao.Dùng để sản xuất keo.
Nhựa nguyên sinh từ Vinyl axetat khác: EVA 1529.Dạng hạt màu trắng trong.Đóng gói 25kg/bao.Dùng để sản xuất keo.
CHAT PHU GIA CN- POLYVINYL ALCOHOL JP-24E
CHAT PHU GIA CN-POLYVINYL ALCOHOL JP-05Y
POLYVINYL ALCOHOL ( PVA BP - 05 ) ( Chất PVA, dạng hạt )
POLYVINYL ALCOHOL ( PVA BP - 17 ) ( Chất PVA, dạng hạt )
Polyvinyl Alcohol ( T1D) ( polyvinyl alcohol Dạng hạt )
POLYVINYL ALCOHOL dạng nguyên sinh (PVA-205), (350 BAOX20KG). Hoá chất dùng trong công nghiệp dệt. Doanh nghiệp cam kết hàng không thuộc TT01/BCN
POLYVINYL ALCOHOL dạng nguyên sinh (PVA-217), (400 BAOX20KG). Hoá chất dùng trong công nghiệp dệt. Doanh nghiệp cam kết hàng không thuộc TT01/BCN
POLYVINYL ALCOHOL dạng nguyên sinh (PVA-217PK), (100 BAOX20KG). Hoá chất dùng trong công nghiệp dệt. Doanh nghiệp cam kết hàng không thuộc TT01/BCN
POLYVINYL ALCOHOL dạng nguyên sinh (PVA-217SB), (50 BAOX20KG). Hoá chất dùng trong công nghiệp dệt. Doanh nghiệp cam kết hàng không thuộc TT01/BCN
Polyvinyl alcohol loại khác dạng nguyên sinh- Partially hydrolyzed polyvinyl alcohol
Hóa chất hữu cơ dùng trong CN sản xuất sơn - POLYVINYL ALCOHOL CELVOL 540
Nhựa tổng hợp Micro B.Dạng sáp,màu vàng nhạt.Dùng để sản xuất keo (22kg/hộp).
Polyvinyl Alcohol (rượu vinyl) dạng nguyên sinh 20 kg/bao. Poly Vinyl Alcohol
POLYVINYL ALCOHOL dạng nguyên sinh (PVA-217), (900 BAOX20KG). Hoá chất dùng trong công nghiệp dệt. Doanh nghiệp cam kết hàng không thuộc TT01/BCN
POLYVINYL ALCOHOL PVA - CST
poly (vinyl) alcohol- loại khác, dạng nguyên sinh (dạng bột, màu trắng; thành phần chính là polyvinyl acohol)- MOWITAL B60H (ACV31437)
POLY VINYL ALCOHOL (BF-17) (polyvinylalcohol nguyên sinh dạng hạt)
POLY VINYL ALCOHOL (BP-05) (polyvinylalcohol nguyên sinh dạng hạt)
POLY VINYL ALCOHOL (BP-24) (polyvinylalcohol nguyên sinh dạng hạt)
Nhựa tổng hợp PE Wax 100N.Dạng hạt nhỏ,màu trắng.Dùng để sản xuất keo.(20kg/bao)
Nhựa tổng hợp: Polybutene PB-2400.Dạng lỏng, màu trắng trong.Dùng để sản xuất keo.
Nhựa tổng hợp:Eastoflex P1023PL.Dạng hạt nhỏ,màu trắng trong.Đóng trong hộp giấy :22.67kg/hộp.Dùng để sản xuất keo.
Rượu vinyl không phân tán trong nước - Poly vinyl alcohol (Grade : PC,PI,PJ,PG,PD,PA,PM)- Nguyên liệu sản xuất keo trắng
Kuraray PVA 217. Nhựa nguyên sinh dạng bột dùng trong SX sơn. Mới 100%.
Polyvinyl Alcohol ( PVA - PB - 26) Chất PVA ( Dạng hạt )
POLYVINYL ALCOHOL dạng nguyên sinh (PVA-217), (900 BAOX20KG). Hoá chất dùng trong công nghiệp dệt. Doanh nghiệp cam kết hàng không thuộc TT01/BCN
Bột nhựa PVA (Poly vinyl A) PVA-205 20 (mới 100%)
Bột nhựa PVA (Poly vinyl A) PVA-217 20 (mới 100%)
Bột nhựa PVA (Poly vinyl A) PVA-225 20 (mới 100%)
Bột bả tường xơ dừa -PVA-Dùng để sản xuất sơn, Hàng mới 100%
Rượu vinyl không phân tán trong nước - Poly vinyl alcohol (Grade PC,PI,PJ,PE,PG,PD,PH)- Nguyên liệu sản xuất keo dán
POLYVINYL ALCOHOL BF-24 (Polyvinyl alcohol dạng hạt) - Nguyên liệu sản xuất keo.
POLYVINYL ALCOHOL BP-24 (Polyvinyl alcohol dạng hạt) - Nguyên liệu sản xuất keo.
POLYVINYL ALCOHOL dạng nguyên sinh (PVA-205), (250 BAOX20KG). Hoá chất dùng trong công nghiệp dệt. Doanh nghiệp cam kết hàng không thuộc TT01/BCN
POLYVINYL ALCOHOL dạng nguyên sinh (PVA-217), (600 BAOX20KG). Hoá chất dùng trong công nghiệp dệt. Doanh nghiệp cam kết hàng không thuộc TT01/BCN
Hóa chất dùng trong ngành nhựa PVA BF-05 (POLY VINYL ALCOHOL BF-05)
Hóa chất dùng trong ngành nhựa PVA BF-17 (POLY VINYL ALCOHOL BF-17)
Hóa chất dùng trong ngành nhựa PVA BP-26 (POLY VINYL ALCOHOL BP-26)
J-VANOL 217(Poly Vinyl Alcohol) (Hóa chất dùng trong ngành dệt)
POLYVINYL ALCOHOL dạng nguyên sinh (PVA-205), (250 BAOX20KG). Hoá chất dùng trong công nghiệp dệt. Doanh nghiệp cam kết hàng không thuộc TT01/BCN
NLSX Keo dán: POLY VINYL ALCOHOL BP-05 (Polyvinyl alcohol nguyên sinh dạng bột) (8-00-0087-056)
Bột nhựa PVA (Poly vinyl A) PVA-205 20 (mới 100%)
POLY VINYL ALCOHOL (BP-05) (polyvinylalcohol nguyên sinh dạng hạt)
Hạt nhựa Poly Vinyl Alcohol (PVA BP-05A), mới 100%
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic