cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại dùng để phủ, dạng bột (SEN)
Loại dùng để phủ, dạng bột (SEN)
Loại dùng để phủ, dạng bột (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại dùng để phủ, dạng bột (SEN)
Nhựa epoxit dạng bột dùng trong ngành sơn Item PCMM-90102J/20K-V (Màu đen); Hàng mới 100%... (mã hs nhựa epoxit dạn/ mã hs của nhựa epoxit)
Bột nhựa epoxy (97-319)... (mã hs bột nhựa epoxy/ mã hs của bột nhựa epo)
Chất phủ (epoxy) dạng bột dùng kiểm tra ngọn lửa khi hàn (XNR/H6915 (250gx10bộ/hộp)). Hàng mới 100%... (mã hs chất phủ epoxy/ mã hs của chất phủ ep)
Hỗn hợp bột có thành phần chính từ nhựa epoxy, nhựa polyester,barium sulfate. dùng làm lớp phủ trong sản xuất sơn- SEMICON200 BLACK FS30-2025. Số CAS 25036-25-3... (mã hs hỗn hợp bột có/ mã hs của hỗn hợp bột)
MASTERFLOW 648CP AGGREGATE 22,7KG 5M2- Vữa epoxy có độ từ biến thấp, cường độ cao, độ chảy cao, chịu nhiệt độ cao dùng để đổ chèn khoảng hở giữa các bệ móng và máy (no CAS).Hàng mới 100%... (mã hs masterflow 648c/ mã hs của masterflow 6)
Sơn bột (nhựa epoxide dạng bột),dùng để gia công phủ sơn lên bề mặt kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs sơn bột nhựa e/ mã hs của sơn bột nhự)
CORRO-COAT EP-F20004 BEIGE SMOOTH Chất phủ dạng bột từ nhựa epoxit (npl sx sơn)
EPOXY POLYESTER POWDER 8001 BLUE TEXTURE S COARSE (1022888BX20) - Chất phủ dạng bột từ polyester, màu xanh (npl sx sơn)
EPOXY POLYESTER POWDER 8002 GREY RIPPLE COARSE (1023308BX20) - Chất phủ dạng bột từ polyester, màu xám (npl sx sơn)
Nhựa Epoxy dạng nguyên sinh (EPIFORM F-325G)
Bột nhựa epoxy cách điện 260 (Hàng mới 100%)
Chất phủ dạng bột từ nhựa Epoxit (NVL sản xuất bộ Armature của bộ khởi động) - Sumilite PR52147 GA
EPOXY POLYESTER POWDER 8001 BLUE TEXTURE S COARSE (1022888BX20) - Chất phủ dạng bột từ polyester, màu xanh (npl sx sơn)
CORRO-COAT EP-F20004 BEIGE SMOOTH Chất phủ dạng bột từ nhựa epoxit (npl sx sơn)
EPOXY POLYESTER POWDER 8002 GREY RIPPLE COARSE (1023308BX20) - Chất phủ dạng bột từ polyester, màu xám (npl sx sơn)
EPOXY POLYESTER POWDER 8002 GREY RIPPLE COARSE (1023308BX20) - Chất phủ dạng bột từ polyester, màu xám (npl sx sơn)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic