cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng lỏng hoặc dạng nhão
Bột nhão (1 túi 3.4 Kg).Hàng mới 100%.... (mã hs bột nhão 1 túi/ mã hs của bột nhão 1)
Chế phẩm mỡ bôi trơn... (mã hs chế phẩm mỡ bôi/ mã hs của chế phẩm mỡ)
Dung môi cô đặc CHM RESN VEROPAL 148SW-A 8GG... (mã hs dung môi cô đặc/ mã hs của dung môi cô)
EBECRYL 892 (Nhựa Epoxit nguyên sinh,dạng lỏng) NVL SX Sơn... (mã hs ebecryl 892 nh/ mã hs của ebecryl 892)
Keo dán Epoxit- Epoxy Resin HC-B25H... (mã hs keo dán epoxit/ mã hs của keo dán epox)
'Nhựa epoxit dạng lỏng, dạng nguyên sinh- EPOXY RESIN KER3001X75 [Cas:25036-25-3;(C18H22O3)n.C22H26O4] (KQ:1247/TB-KĐ4-22/09/2017)... (mã hs nhựa epoxit dạ/ mã hs của nhựa epoxit)
Nhưa epoxy nguyên sinh, dạng lỏng- (XZ0965A) CRE00048 [Cas:108-38-3;100-41-4; C8H10](KQ:1286/TB-KĐ4-20/08/2019)"C/O"... (mã hs nhưa epoxy nguy/ mã hs của nhưa epoxy n)
R-00018 (EPOXY RESIN- Là Polyme Epoxy nguyên sinh dạng lỏng) công dỏng sản xuất son công nghiệpp, son kim loại PTPL Số 242 ngày 23/03/2015- quy cách 190kg/1phuy, trạng thái lỏng-hàng mới 100%... (mã hs r00018 epoxy/ mã hs của r00018 epo)
TC SERAMIDE130 Nhựa epoxit dạng lỏng, Hàm lượng Toluene 11-15%. CTHH: C16H29N3O2 (Kết quả PTPL: 36/BB-HC13)((Toluene 11~15%)... (mã hs tc seramide130/ mã hs của tc seramide1)
UF,HENKEL CORPORATION,WIA 2000AA,60GM,E>... (mã hs ufhenkel corpo/ mã hs của ufhenkel co)
Vữa epoxy có độ từ biến thấp, cường độ cao, độ chảy cao, chịu nhiệt độ cao dùng để đổ chèn khoảng hở giữa các bệ móng và máy- MasterFlow 648 PART A 10,1KG 1A2,(CAS# 98-00-0),hàng mới 100%... (mã hs vữa epoxy có độ/ mã hs của vữa epoxy có)
Bán thành phẩm của sơn đi từ Polyme acrylic. Thuốc màu hữu cơ tổng hợp EA-620.
Bán thành phẩm của sơn đi từ Polyme acrylic. Thuốc màu hữu cơ tổng hợp EA-620
Polyacrylic biến tính, dạng lỏng.
Bán thành phẩm của sơn đi từ Polyme acrylic. Thuốc màu hữu cơ tổng hợp EA-620. Hàng mới 100%
Sơn tự san phẳng bề mặt nền 6600 (15kg/thùng)
Sơn tự san phẳng bề mặt nền 6600 (30kg/thùng)
6600
Nhựa epoxy dạng lỏng.
Làm nền nhà xưởng
Dùng để làm nền nhà xưởng
Nhựa epoxy DTA Adduct 1062SP.
EPOXY RESIN YD - 128
PE-3-50% Polyester Resin
D.E.N 438-X80 Epoxy Novolac LIQUID
YD-011-EC75 Resins-YD in primary forms.
1020-H-65% Polyamide Resin
Modifier DW 1765 CH.
Epikote ™ Resin 600x80.
Mục 2: Araldite DY-H.Mục 3: Epikote 862.
Mapecoat I 620W comp.B
HS-3 (A760) EXC-290
CS-ER-1000
 CS-ER-2000
CS-ER-2000
Nhựa epoxy D.T.A Adduct 1062 SP dùng sản xuất sơn. Nhựa Epoxy, dạng lỏng. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhựa Epoxy, dạng lỏng.
EPOXY RESIN YD - 128 (Nhựa epoxit nguyên sinh, dạng lỏng). Nhựa epoxit nguyên sinh, dạng lỏng - EPOXY RESIN YD - 128. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhựa epoxit nguyên sinh, dạng lỏng
Ký, mã hiệu, chủng loại: YD - 128
Nhựa polyester khác (Loại khác - dạng lỏng) dạng nguyên sinh PE-3-50% Polyester Resin (Mục 2)
Nhựa epoxit trong dung môi hữu cơ xylene, toluen, ethoxy ethyl acetatdạng lỏng, hàm lượng rắn 50,5%
Nhựa epoxy DEN438-X80 Epoxy Novolac dùng sản xuất sơn.
Nhựa Epoxy, dạng lỏng.
Nhựa YD dạng nguyên sinh (YD-011-EC75) (Nguyên liệu sản xuất sơn) (Mục 2).
Nhựa Epoxy nguyên sinh, ở dạng lỏng, hàm lượng rắn là 77.9%
Nhựa polyamit (Loại khác), dạng nguyên sinh 1020-H-65% Polyamide Resin (Mục 19).
Nhựa epoxy dạng lỏng
Nhựa Epoxy trong dung môi, khối lượng nhựa Epoxy ~ 90,98%, dạng lỏng (MODIFIER DW 1765 CH) (Nguyên liệu sản xuất sơn) (mục 21 PLTK).
Mặt hàng theo phân tích là nhựa epoxy nguyên sinh trong dung môi hữu cơ, dạng nhão.
Modifier DW 1765 CH.
Nhựa Alkyt dạng lỏng (Epikote ™ Resin 600x80) (Nguyên liệu sản xuất sơn) (mục 3 PLTK).
Mặt hàng theo phân tích là nhựa epoxy nguyên sinh, dạng lỏng.
Epikote ™ Resin 600x80.
Mục 2: Nhựa epoxy Araldite DY-H dùng sản xuất sơn (mục 2 PLTK).Mục 3: Nhựa epoxy Epikote 862 dùng sản xuất sơn (mục 3 PLTK).Nhựa epoxy hai thành phần, dạng nguyên sinh, dạng lỏng.
Hỗn hợp dạng lỏng, chứa các thành phần gồm benzyl alcohol, 3-aminomethyl-3-5-trimethylcyclohexyl amine, nonylphenol và chất hoạt động bề mặt dùng làm nguyên liệu sản xuất nhựa epoxy khi kết hợp theo tỷ lệ nhất định với Mapecoat I 620 W/A.
Phụ gia đã điều chế dạng nguyên sinh dưới dạng lỏng dùng trong xây dựng loại: Mepecoat 1620 W/A.
huốc màu - HS-3 (A760) EXC-290 (18kg/hộp), Nhựa Epoxy trong dung môi Ethanol, 2-tert-butoxy, Methyl isobutyl ketone, Toluene, ethylbenzene, xylene..., dạng lỏng. Hàm lượng rắn ~ 65%.
Sơn tự san phẳng bề mặt nền 6600 (30kg/thùng) làm nền nhà xưởng. Nhựa epoxy dạng lỏng
Sơn tự san phẳng bề mặt nền 6600 (15kg/thùng) làm nền nhà xưởng. Nhựa epoxy dạng lỏng
Dung môi để sản xuất hóa chất CS-ER-1000 (Mục 17 PLTK)
Nhựa epoxy nguyên sinh, dạng lỏng
Dung môi để sản xuất hóa chất CS-ER-2000 (Mục 13 PLTK)
Nhựa epoxy nguyên sinh, dạng lỏng
Dung môi để sản xuất hóa chất CS-ER-2000 (Mục 7 PLTK)
Nhựa epoxy nguyên sinh, dạng lỏng
Nhựa epoxy biến tính, dạng lỏng.
Bán thành phẩm của sơn đi từ Polyme acrylic. Thuốc màu hữu cơ tổng hợp EA-620. Hàng mới 100% (Mục 3).
ARALDITE GZ 7071 X 75 ( 210 kg/ drum )- Nhựa Epoxit nguyên sinh dạng lỏng - Phụ gia ngành sơn
EPOXY RESIN NPSN-301x75 (Nhựa epoxit-dạng lỏng, dạng nguyên sinh)
EPOXIDE RESIN(nhựa epoxy hai thành phần dạng lỏng)
Epoxy Resin 75. Nhựa nguyên sinh epoxy dạng lỏng dùng trong CN sơn. Mới 100%.
EPOXY RESIN BE-188 (nhựa epoxy hai thành phần dạng lỏng)
Nhựa tổng hợp (Epoxy Resin) dạng bột nhão do hiệu ứng nhiệt hay áp suất dùng để đổ lên bề mặt sản phẩm, Hàng mới 100% dùng làm nguyên liệu để sản xuất linh kiện điện tử cho bộ đánh lửa xe máy. Mã (S-042 0062880 SN500A), 25kg/thùng.
DEN 431 Epoxy Resin . Nhựa epoxy dùng sản xuất sơn
Tiền polyme epoxy dạng lỏng dùng trong ngành nhựa : EX-7008 (200 kg)
Chất gắn dùng trong công nghiệp nhựa: Aradur HY 5836 CL ( hàng đóng trong bao 5kg ), mới 100%
Keo TEROSKAL 5089 (nhựa Epoxy nguyên sinh dạng nhão), hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất sơn: Nhựa epoxit nguyên sinh NC 541 X90
Nguyên liệu sản xuất sơn: Nhựa epoxy nguyên sinh Epikote 1001x75
Nguyên liệu sản xuất sơn: Nhựa epoxy nguyên sinh Epikote 862
Nguyên liệu sản xuất sơn: Nhựa epoxy nguyên sinh Epotec YD-128
Nguyên liệu sản xuất sơn: Nhựa epoxy nguyên sinh Liquid Epoxy Resin
Nguyên liệu sản xuất sơn: Nhựa epoxy nguyên sinh Silrex REN 60
Nguyên liệu sản xuất sơn: UV Resin (Nhựa epoxit nguyên sinh dạng lỏng). Hàng mới 100%
Nhựa Epoxy lỏng dạng nguyên sinh EPOXY RESIN (EPOXY 6101) - mới 100%
Nhựa Epoxy Modepics 403 dùng trong sản xuất sơn, mới 100%, 180 kg / thùng, dạng lỏng
Nhựa epoxy MODEPICS 403 dùng trong sản xuất sơn, mới 100%, dạng lỏng, 180kg/thùng
Nhựa Epoxy nguyên sinh (EPORITE 5502A)
Nhựa Epoxy nguyên sinh (EPOXY RESIN SM634H) - Mới 100%
Nhựa Epoxy nguyên sinh dạng lỏng (EPOXY RESIN BASE 1)
Nhựa Epoxy nguyên sinh dùng trong công nghiệp dạng bột nhão: Araldite CW 5837 RED CL ( hàng đóng trong bao 25kg ), mới 100%
Nhùa epoxy nguyên sinh, dạng láng/(EPOXY RESIN NO.DER331)-nguyên liệu sản xuÊt keo
Nhựa Nguyên Sinh ( UN 1866 RESIN SOLUTION) Dạng Lỏng.
Nhựa nguyên sinh dạng lỏng Epoxy WSR 6101, hàng đóng 20kg/thùng, mới 100%
nhựa lỏng nguyên sinh epoxy resin 2350 thùng 20kg
Nhựa epoxít dạng lỏng (EPOXY YD 128)
Nhựa epoxit dạng lỏng, dạng nguyên sinh (dạng sệt, không màu, thành phần chính là nhựa epoxy)- EPOXY RESIN KER 3001X75
Nhựa epoxit dạng lỏng-RESIN RE 0392
Nhựa epoxit dạng nguyên sinh (dạng lỏng)- CFC 6000
Nhựa epoxit lỏng - 2K Quickprime SF (QPR20100), (làm khuôn), (1Bộ = 7.9kgs). Hàng mới 100%
Nhựa epoxit lỏng -1K QuickPrime PU Universal (QPR30100) (làm khuôn).Mới 100%
Nhựa Epoxit nguyên sinh dạng lõng (EPOXY RESIN NPEL-128S)-Hàng mới 100%-Hàng đóng gói đồng nhất 220 Kg/Drum
Nhựa epoxit, dạng nguyên sinh. TP: Epoxy resin RM Sika Repair Epocem HC A (200Kg/drum).
Nhựa Epoxy # 1 nguyên sinh dạng lỏng (10Kg/Thùng)
Nhựa Epoxy # 2 nguyên sinh dạng lỏng (5Kg/Thùng)
Nhựa Epoxy # 3 nguyên sinh dạng sệt (20Kg/Thùng)
Nhựa Epoxy # 4 nguyên sinh dạng sệt (05Kg/Thùng)
Nhựa Epoxy (dạng nguyên sinh), hàng mới 100%
Nhựa Epoxy Acrylate - DPGDA (Dipropylene Glycol Diacrylate monomer) - (Dùng trong SX sơn)
Nhựa Epoxy dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa EPOXY RESIN YD-128S ( 20 Kg/ Cans)( 20 Pallets = 800 Cans ) ( Dạng lỏng )
Nhựa Epoxy dạng nguyên sinh EPOXY HARDENER (II) - Mới 100%
Nhựa epoxy dạng nguyên sinh: RESIN (E192B) (1 bình =5kg)
Nhựa EPOXY E-999B, hàng mới 100%
Nhựa Epoxy Ester Resin dạng nguyên sinh Swancor 977S TEVN
nhựa epoxy JM-C880 dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất sơn
nhựa epoxy JM-E880 dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất sơn
Nhựa epoxit nguyên sinh dạng bột nhão - Epoxy Resin No. BE188
Nhựa epoxít nguyên sinh dạng lỏng (KER 3001MSQX75)
nhựa epoxit: E-HM-200A EPOXY RESIN
Nhựa epoxy (dạng guyên sinh), hàng mới 100%
Nhựa Epoxy dạng bột nhão - Hardener H-1140
Nhựa Epoxy dạng bột nhão E-1140
Nhựa epoxy dạng lỏng (CK-R-R18595)
Nhựa Epoxy dạng lỏng- Epoxy Resin: 3001X75 (dùng trong ngành sơn)
Nhựa Epoxy dạng lỏng- Epoxy Resin: Ker 828 (dùng trong ngành sơn)
Nhựa Epoxy dạng lỏng loại EP
Nhựa Epoxy dạng lỏng nguyên sinh.nguyên liệu dùng trong sản xuất sơn .(EPIKOTE RESIN 1001-X-75 )
Nhựa epoxy nguyên sinh dạng lỏng (POWERNICS ADDITIVE FAD-4150 (EPOXY RESIN))
Nhựa epoxy nguyên sinh dạng lỏng EPOTEC YD 011X75 dùng cho ngành sơn
Nhựa epoxy nguyên sinh dạng lỏng EPOTEC YD 011X75 dùng trong sản xuất sơn, mới 100%, 220 kg/thùng
Nhựa epoxy nguyên sinh dạng lỏng EPOTEC YD 128 dùng cho ngành sơn
Nhựa epoxy nguyên sinh dạng lỏng M783-A9094/200K EPOXY RESIN W7817
Nhựa Epoxy nguyên sinh dùng trong công nghiệp: Araldite CW 5837 RED CL ( hàng đóng trong bao 25kg ), mới 100%
Nhựa Epoxy nguyên sinh EPOXY RESIN SM634H (mới 100%)
Nhựa EPOXY nguyên sinh:EPOXY RESIN SM634H(dạng lỏng ,dùng để sản xuất sơn)
Nhựa Epoxy R-0004 Epoxy resin nhựa Epoxy dạng lỏng
Nguyên liệu sx bơm tiêm mới 100%: Epoxy (2002K) nhựa dạng lỏng, hiệu Three bond, 10kg/carton
Nguyên liệu sx bơm tiêm mới 100%: Epoxy (2105F) nhựa dạng lỏng, hiệu Three bond, 10kg/carton
Nguyên liệu sx bơm tiêm mới 100%: Epoxy (FD-15L2) nhựa dạng lỏng, hiệu Sego Eng, 20kg/carton
Nhựa tổng hợp (Epoxy Resin) dạng bột nhão do hiệu ứng nhiệt hay áp suất dùng để đổ lên bề mặt sản phẩm, Hàng mới 100% dùng làm nguyên liệu để sản xuất linh kiện điện tử cho bộ đánh lửa xe máy. Mã (S-043 0062882 SN530A), 25kg/thùng.
Nhựa Vinyl Ester Resin 901-P
Dụng cụ, vật tư dùng trong phòng thí nghiệm, nhựa epoxit dạng nguyên sinh, dạng lỏng (EPO-THIN Resin, 0.95 lit, 0.25gal), hàng mới 100%
Chế phẩm hóa học của ngành CNHC -Polyglycerol polyglycidyl ether
POLYAMIDE(nhựa epoxy hai thành phần dạng lỏng)
Nhựa tổng hợp (Epoxy Resin) dạng bột nhão do hiệu ứng nhiệt hay áp suất dùng để đổ lên bề mặt sản phẩm, Hàng mới 100% dùng làm nguyên liệu để sản xuất linh kiện điện tử cho bộ đánh lửa xe máy. Mã (S-043 0062882 SN530A), 25kg/thùng.
EPOXY RESIN NPSN-301x75 (Nhựa epoxit-dạng lỏng, dạng nguyên sinh)
Epoxy Resin YD 011X75- Nhựa Epoxy nguyên sinh dạng lỏng. Dùng làm nguyên liệu sản xuất sơn. Hàng đóng trong 67 phuy x 200kg/phuy. (16 pallet)
Epoxy Resin YD 134X85 - Nhựa Epoxy nguyên sinh dạng lỏng. Dùng làm nguyên liệu sản xuất sơn. Hàng đóng trong 13 phuy x 200kg/phuy.(4 pallets)
EPOXY RESIN YD-011X75 Nhựa epoxit nguyên sinh, dạng lỏng (nlsx sơn)
EPOXY RESIN YD-128 Nhựa epoxit nguyên sinh, dạng lỏng (nlsx sơn)
EPOXY RESIN YD-134X90 Nhựa epoxit nguyên sinh, dạng lỏng (nlsx sơn)
ARALDITE GY 250 - Nhựa Epoxy dạng lỏng
Hỗn hợp các oligomer của acrylate, dùng SX sơn UV - Tmpta-N Monomer/SR351 (Dùng trong SX sơn)
Nhựa epoxit (dạng lỏng) dạng nguyên sinh (dạng sánh, không màu; thành phần chính là epoxy resin)- CVZ0020 (XZ0169A)
Nhựa epoxit dạng nguyên sinh (dạng sệt, trong, màu vàng; thành phần chính là epoxy resin)- CRE00048 (XZ0965A)
Nhựa Epoxy dạng lỏng- Epoxy Resin: 3001X75 (dùng trong ngành sơn)
Nhựa Epoxy dạng nguyên sinh (EPORITE 2275)
Nhựa Epoxy dạng nguyên sinh dùng trong ngành nhựa D.E.R 671- X75 EPOXY RESIN ( 220 Kg/ Drums ) ( Dạng lỏng )
Tiền polyepoxy dạng lỏng (ILVAPOL HARDNER)
RM Sika Repair Epocem HC A (200 Kg/drum). Nhựa epoxit dạng nguyên sinh
EPOXY (NHựA EPOXY)
Epoxy ( nhựa epoxy ) ( Dùng cho đèn diệt côn trùng )
Epoxy dạng nguyên sinh 19WWG (180kg/drum), hàng mới 100%
Epoxy dạng nguyên sinh L1 (200kg/drum), hàng mới 100%
Epoxy dạng nguyên sinh L1 (20kg/drum), hàng mới 100%
Epoxy Resin 75. Nhựa epoxy dạng lỏng dùng trong sx sơn. Mới 100%.
EPOXY RESIN ARALDITE GZ 7071 X 75 (Nhựa epoxy dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất sơn
EPOXY RESIN KD-175LX90 Nhựa epoxy nguyên sinh dạng lỏng (nlsx sơn)
EPOXY RESIN KDN 253 - Nhựa epoxy dạng nguyên sinh, dạng sệt, không màu (nlsx sơn)
Nhựa Epoxy AER6071KX65 dùng trong sản xuất sơn, mới 100%, 200 kg / thùng, dạng lỏng
Nhựa epoxy dạng lỏng dùng trong sản xuất sơn - EBECRYL 3700/30 TP
Nhựa Epoxy dạng lỏng nguyên sinh ( EPOXY RESIN 6101)
Nhựa epoxy dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất sơn EPOXY RESIN CR 250 (100% resin content)
Nhựa EPOXY dạng lỏng nguyên sinh: EPOXY RESIN 6101
Nhựa Epoxy dạng lỏng TYFO S Saturant Epoxy (1 Bộ = 13.60Kg Part A + 5.00Kg Part B) dùng kết hợp với sợi Carbon hoặc sợi thuỷ tinh để tạo vật liệu Composite dùng trong xây dựng hàng mới 100%
Nhựa Epoxy dạng lỏng TYFO U (1 Bộ = 16.40Kg Part A + 4.10Kg Part B) dùng kết hợp với sợi Carbon hoặc sợi thuỷ tinh để tạo vật liệu Composite dùng trong xây dựng hàng mới 100%
Nhựa Epoxy Modepics 403 dùng trong sản xuất sơn, mới 100%, 180 kg / thùng, dạng lỏng
Nhựa epoxy MODEPICS 403 dùng trong sản xuất sơn, mới 100%, dạng lỏng, 180kg/thùng
DER 660-X80. Nhựa poxy dùng sản xuất sơn
Nhựa Epoxy R-0121 Epoxy resin nhựa Epoxy ngyên sinh dạng lỏng
Nhựa Epoxy R-0124 Epoxy resin nhựa Epoxy ngyên sinh dạng lỏng
Nhựa Epoxy R-08401 Epoxy resin nhựa Epoxit nguyên sinh, dạng lỏng
Nhựa Epoxy R-08402 Epoxy resin nhựa Epoxit nguyên sinh, dạng lỏng
Nhựa Epoxy Resin NPEL-128S (Dùng trong sản xuất sơn) (220kg/Drum)
Nhựa nguyên sinh dạng lỏng EPOXY RESIN ( EPOXY 6101 ), Hàng mới 100% - hàng đóng 20kg/ thùng )
nhựa lỏng nguyên sinh epoxy resin 8802AY thùng 200kg
nhựa lỏng nguyên sinh epoxy resin chempulse SW901 thùng 200kg
Nhựa lỏng nguyên sinh sản xuất sơn EPOXY RESIN SM634H - mới 100%
Chất gắn dùng trong công nghiệp nhựa dạng bột nhão: Aradur HY 5836 CL ( hàng đóng trong bao 5kg ), mới 100%
ANCAMINE (R) 2497 CURING AGENT - Nhựa epoxy nguyên sinh, dạng lỏng (nlsx sơn)
Nhựa epoxit dạng lỏng, dạng nguyên sinh (dạng sệt, không màu; thành phần chính là nhựa epoxy)- EPOXY RESIN KER 828
Nhựa epoxy
Nhựa epoxy dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất sơn (EPIKOTE RESIN 1001-X-75
Nhựa epoxy nguyên sinh dạng lỏng (EPOXY YD 128)
nhựa lỏng nguyên sinh epoxy resin chempulse SW901 thùng 200kg
Nhựa Epoxy Ester Resin dạng nguyên sinh Swancor 1334
Nhựa Epoxy Ester Resin dạng nguyên sinh Swancor 901 - 3 TEVN
Nhựa Epoxy Ester Resin dạng nguyên sinh Swancor 9307 - P TEVN
Nhựa epoxy nguyên sinh dạng lỏng M783-A9094/200K EPOXY RESIN W7817
EPOXY RESIN ARALDITE GZ 7071 X 75 (Nhựa epoxy dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất sơn
Nhựa Epoxy Ester Resin dạng nguyên sinh Swancor 901 - 3 TEVN
Nhựa Epoxy Ester Resin dạng nguyên sinh Swancor 9307 - P TEVN
Nhựa epoxit lỏng -1K QuickPrime PU Universal (QPR30100) (làm khuôn).Mới 100%
Nhựa Epoxy AER6071KX65 dùng trong sản xuất sơn, mới 100%, 200 kg / thùng, dạng lỏng
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic