cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng hạt (SEN)
Hỗn hợp hóa học oxi sắt từ tính tạo nam châm dạng rắn... (mã hs hỗn hợp hóa học/ mã hs của hỗn hợp hóa)
Hạt nhựa 4130104K (Polybutylene terephthalate)... (mã hs hạt nhựa 413010/ mã hs của hạt nhựa 413)
MASTER BATCH-Hạt nhựa màu dạng nguyên sinh (Polyethylene Terephthalat PET) (màu đen), (23000 kg/920bao) nguyên liệu sản xuất tấm trải sàn ô tô. Hàng mới 100%... (mã hs master batchhạ/ mã hs của master batch)
Nhựa PET dạng hạt (PETA), (285001)... (mã hs nhựa pet dạng h/ mã hs của nhựa pet dạn)
PERK-TBR-H14 # Poly (Etylen terephthalat) nguyên sinh dạng hạt- POLYESTER RAW CHIP (RE-8). Hàng mới 100% (KQPTPL:281/TB-KĐ4 ngày 30/11/2016)... (mã hs perktbrh14 #/ mã hs của perktbrh14)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic