cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Poly(lactic axit)
LUMINY LX175: NHỰA POLYLACTIC nguyên sinh dạng hạt dùng trong ngành sản xuất nhựa (1250Kg/Octabin). Hàng mới 100%... (mã hs luminy lx175 n/ mã hs của luminy lx175)
Hạt nhựa POLY LACTIC ACID SUPLA-C1002 Dạng nguyên sinh
Hạt nhựa POLY LACTIC ACID SUPLA-C1002 Dạng nguyên sinh
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic