cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dạng hạt và các dạng tương tự (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng hạt và các dạng tương tự (SEN)
Polyeste chưa no nguyên sinh, dạng hạt (WH8100 UNSATURATED POLYESTER) (sử dụng kết quả giám định số: 4175/TB-TCHQ ngày 26/06/2019)... (mã hs polyeste chưa n/ mã hs của polyeste chư)
Nhựa POLYESTE chưa no (UNSATURATED POLYESTER MOLDING COMPOUND TM-X5406 BLACK F5)
Polyester chưa no nguyên sinh, dạng mảnh vỡ.
Nhựa Polyester chưa no, dạng mảnh - Polyester Resin Uralac P4900 - NPL sản xuất bột sơn tĩnh điện.
Nhựa Polyester chưa no, dạng mảnh - Polyester Resin Uralac P4900 - NPL sản xuất bột sơn tĩnh điện.
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic