cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Bột màu trộn để trộn lẫn với hạt nhựa trong quá trình sản xuất sản phẩm bằng nhựa... (mã hs bột màu trộn để/ mã hs của bột màu trộn)
Keo ETERSET các loại (Nhựa Vinyl ester)... (mã hs keo eterset các/ mã hs của keo eterset)
Nhãn dán, vật liệu nhựa Polyester... (mã hs nhãn dán vật l/ mã hs của nhãn dán vậ)
Resin 800FR/800FR-W- Nhựa polyeste chưa no trong dung môi hữu cơ... (mã hs resin 800fr/800/ mã hs của resin 800fr/)
Thành phần chính là dung dịch polyeste chưa no, dạng nhão (BYK-P 104S) (NL SX Sơn)-CT: 840/PTPLHCM-NV (30.06.2010)... (mã hs thành phần chín/ mã hs của thành phần c)
U.P.RESIN SHCP268BQTN NON-WAX- Nhựa Polyeste chưa no trong dung môi hữu cơ... (mã hs upresin shcp2/ mã hs của upresin sh)
Vipel F013-AAB-00 (Polyme từ vinyl ester khác dùng trong ngành sản xuất Polyme), hàng mói 100%; Mã Cas: 100-42-5... (mã hs vipel f013aab/ mã hs của vipel f013a)
ES-300 (Polyester of Arometic dicarbexylic acids and Alkyldiols) (Polyeste chưa no, dạng rắn)(1-39-0799-000)
Polyester chưa no nguyên sinh dang rắn BULK MOLDING COMPOUND RNC-420 GY-B5-3)
Nhựa Polyester nguyên sinh dạng lỏng Unsaturated Polyester Resin 2211N
Nhựa Polyester nguyên sinh dạng lỏng Unsaturated Polyester Resin Gelcoat Clear GPH
Nhựa Polyester nguyên sinh dạng lỏng Unsaturated Polyester Resin Polymal 8201PT(GP)
Polyeste dạng nguyên sinh- BYK-P 4102 (dùng trong ngành sơn)
POLYESTER RESIN ( DANG LONG )- SX SON
EB-830 ( Polyester acrylate chưa no, dạng lỏng)
EB-830 ( Polyester acrylate chưa no, dạng láng)
EB-830(Polyester acrylate chưa no, dạng lỏng)
Nhựa Polyester nguyên sinh dạng lỏng Unsaturated Polyester Resin Polymal Gelcoat LB9777 ( White)
Nhựa Polyester nguyên sinh dạng lỏng Unsaturated Polyester Resin Polymal Gelcoat LB9888
Nhựa Polyester nguyên sinh dạng lỏng Unsaturated Polyester Resin Polymal RZZ1833WP
Nhựa Polyester - Polyester Resin DB3501 (Dùng trong SX sơn)
Nhựa Polyeste Dang Nguyên Sinh:ULTRAMOLL III
Nhựa Polyester mảnh dạng nguyên sinh CRYLCOAT 1622-0 (hàng mới 100%)
Nhựa Polyester mảnh dạng nguyên sinh CRYLCOAT 1626-0 (hàng mới 100%)
Nhựa Polyester PEA-33-60% nguyên sinh dạng lỏng
Nhựa polyester - Plyester Resin DB3501
Nhựa Polyeste dạng nguyên sinh. ELASTOPAN CS 7319/100/BASE C-A. Hàng mới 100%.
UNSATURATED POLYESTER RESIN-Nhựa Polyester dạng nguyên sinh
UNSATURATED POLYESTER RESIN-Nhựa Polyester nguyên sinh dạng lỏng
Phụ gia làm cứng xương gạch - Chất kết dính
Hạt nhựa NORYL WCD801A-BK1066 , MODIFIED POLYPHENYLENE OXYDE.Hàng mới 100% dạng nguyên sinh.
Hạt nhựa chính phẩm PC 2015 (4 BAG x 800kg)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic