cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
+ 16
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến
Dạng tấm và phiến

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng tấm và phiến
Máng đỡ nước bằng nhựa PVC dạng tấm, kích thước 1300x500x5mm, mới 100%... (mã hs máng đỡ nước bằ/ mã hs của máng đỡ nước)
Nẹp cánh cho cửarộng 45mm,dài100m/cuộn,màu nâu,dạng tấm phẳng,c/lieu nhựaPVC không xốp,hàm lượng chất dẻo>6% theo trọng lượng,chưa g/cố,k/hợp vlieukhác,NSX:Henan JiuyixingBuilding,k nhãn hiệu,mới100%... (mã hs nẹp cánh cho cử/ mã hs của nẹp cánh cho)
PVC Tấm dạng màng, màu trắng đục có TPC là polyvinyl chloride. chất hóa dẻo (9.9%). Màng từ polyme vinyl clorua, có HL chất hóa dẻo không dưới 6% tính theo TL,- PVC SHEET (1050M x 1550mm)... (mã hs pvc tấm dạng mà/ mã hs của pvc tấm dạng)
Tấm quấn vinyl chịu nhiệt... (mã hs tấm quấn vinyl/ mã hs của tấm quấn vin)
Vải bạt dùng để làm cổ mềm nối ống gió với thiết bị, D800/Dfan, chất liệu: sợi lanh, hàng mới 100%... (mã hs vải bạt dùng để/ mã hs của vải bạt dùng)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic