cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Băng nilon bằng PP dùng để đóng gói Hàng mới 100%... (mã hs băng nilon bằng/ mã hs của băng nilon b)
Chất dẻo- DOA (Di 2-Ethylhexy Adipate) dùng để sản xuất bao tay công nghiệp... (mã hs chất dẻo doa/ mã hs của chất dẻo do)
Da nhựa PVC TARPAULIN W58" T0.5MM... (mã hs da nhựa pvc tar/ mã hs của da nhựa pvc)
Fim cán bản vẻ dùng trong ngành in ấn- Drawing Film, Size: 0.75 X 915 MM x 50M... (mã hs fim cán bản vẻ/ mã hs của fim cán bản)
Màng PVC FLIM W48"/T0.8MM... (mã hs màng pvc flim w/ mã hs của màng pvc fli)
Nắp nhựa của hộp đựng nơ cổ (kích cỡ 150*250*0.25MM)... (mã hs nắp nhựa của hộ/ mã hs của nắp nhựa của)
Phim trang trí PVC, kí hiệu màu số F50003-801PC (Hàng mới 100%)... (mã hs phim trang trí/ mã hs của phim trang t)
SDL COMPOSITE (Nhựa PVC dạng tấm kích thước 1220x2440mm)... (mã hs sdl composite/ mã hs của sdl composit)
Tấm PVC-màu ghi xám-1220*2440*5mm (PVC Plate)... (mã hs tấm pvcmàu ghi/ mã hs của tấm pvcmàu)
Ván nhựa PVC (kích thước 0.09 x 0.8 x 2.4m), hàng mới 100%... (mã hs ván nhựa pvc k/ mã hs của ván nhựa pvc)
Plastics foils/stripe;PVC,other plastics/ Protection Foil Roger Touchscreen Mic... (mã hs plastics foils// mã hs của plastics foi)
VN (30kg/bao, hàng mới 100%)... (mã hs vn 30kg/bao h/ mã hs của vn 30kg/bao)
RC011003-270958-Tấm nhựa PVC đen 1200x2400x3mm, chất liệu: polyme vinyl clorua, không xốp, chưa in hình và chữ,chưa gia cố và không tự dính. Hàng mới 100%... (mã hs rc011003270958/ mã hs của rc011003270)
FS-10271: Cuộn PVC (poly vinyl clorua) trong suốt cỡ 0.1 mm x1200mm x 50m... (mã hs fs10271 cuộn/ mã hs của fs10271 cu)
Sika Waterbar V-15 (20m/roll)-Dải plastic dẻo dạng cuộn, dùng trong xây dựng... (mã hs sika waterbar v/ mã hs của sika waterba)
Màng PVC/PE dùng để bao gói các sản phẩm thông thường
Màng nhựa plastic đi từ polyme vinyl clorua và polyme etylen (hàm lượng polyme etylen nhỏ hơn 20% khối lượng), không xốp, không tự dính, chưa gia cố bề mặt, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hay kết hợp với vật liệu khác, hàm lượng hóa dẻo dưới 6% tính theo trọng lượng, kích thước 0,3mm x 100mm (chiều dày - chiều rộng), màu vàng cam.
Màng PVC/PE dùng để bao gói các sản phẩm thông thường, chưa được gia cố, không có chất dính, (không dùng cho thực phẩm), kích thước 0.3mm x 100mm, màu cam, mới 100%
Màng PVC dạng cuộn in vân hoa có hàm lượng chất dẻo dưới 6% khổ 1,25m dùng dán ngoài vỏ loa thùng, mới 100%.
Màng PVC ép vỉ thuốc chưa in hình chữ:PVC Rigid Transparent Film, khổ: 0.25mm*800mm
Màng PVC ép vỉ thuốc chưa in hình chữ:PVC Rigid Transparent Film, khổ: 0.30mm*800mm
Màng PVC Mã 0A2 size 0.2mm x 600mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.2mm x 800mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.35mm x 600mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.35mm x 800mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.3mm x 600mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.3mm x 800mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.5mm x 600mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.5mm x 800mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0S5 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 1S6 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 1S7 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 2S5 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 4S5 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 4S7 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 5S5 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 8S6 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 8S9 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 9S5 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC - PVC film, khổ >20cm, 176 cuộn, hàng mới 100%
Màng PVC ( Copolyme vinyl clorua ) không xốp, chưa gia cố - khổ 1,25m
Màng PVC ( từ polyme vinyl clorua ) : 0.25 mm - 0.30 mm x 750 mm - 840 mm chưa in hình in chữ dùng làm bao bì , mới 100%
Màng PVC 0.04 x 320mm .Mới 100%
Mành nhựa PVC, màng dùng cho bao bì không đóng gói thực phẩm, chưa in hình in chữ, Hàm lượng hóa dẻo dưới 6%, Hàng mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.20mm - khổ 800mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.25mm - khổ 1000mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.25mm - khổ 1200mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.30mm - khổ 1000mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.30mm - khổ 1200mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.30mm - khổ 800mm, mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 45cm x 600Y x 9mic), Mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 60cm x 500m x 15mic), Mới 100%
Màng PVC co chưa in hình, chưa in chữ mới 100% - (Polymer Film PVC/PVDC) PVC Shrink Film - Type: SF-M147/07-71/9400-I.D core: 76mm, size: 40micx670mmx3500m. Hàng dùng cho SX.
Màng PVC Co dạng cuộn, PVC SHRINK FILM , độ dày 40 mic x 720 mm x 3500m, Tổng cộng 59 Pallet, Hàng mới 100% , dùng sản xuất bao bì
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.35mm - khổ 1000mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.25mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.25mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.30mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.30mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.12mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 600mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.2mm -khổ 600mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 600mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.35mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
màng PVC(polyme vinyl clorua) mầu cam, 50mmx 1500mm, 5,2 kg/cuộn, có hàm lượng chất dẻo dưới 5%, đã in hình in chữ. Hàng không xốp, chưa gia cố, không kết hợp với các vật liệu khác.
Màng PVC/PVDC 250/40 xám trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.274mm - khổ 730mm, mới 100%
Màng PVC/PVDC 250/40 xám trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.274mm - khổ 828mm, mới 100%
Màng PVC/PVDC 400/40 xám trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.424mm - khổ 870mm, mới 100%
Màng PVC cam I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì: 0.25mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC cam I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC cam II dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.40mm -khổ 1040mm,hàng mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Cling Film 300mm x 2400m x 9my), Mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 15cm x 500m x 15mic), Mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 30cm x 2000m x 12mic), Mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 30cm x 2000m x 9Amic), Mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 30cm x 2000m x 9mic), Mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 30cm x 600Y x 9mic), Mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 40cm x 600Y x 9mic), Mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 45cm x 600m x 12mic), Mới 100%
Bao bì để đóng gói dược phẩm : màng PVC chiều rộng 106mm. Hàng mới 100%
Tấm cách nhiệt 380V*2000W*380* 220*50HZ
004-8040-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8092-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
Nẹp nhựa 1mmx21mmx200m (màu trơn)
Nẹp nhựa 1mmx21mmx200m (màu vân gỗ)
Nẹp nhựa 2mmx21mmx100m (màu trơn)
Nẹp nhựa 2mmx21mmx100m (màu vân gỗ)
Nẹp nhựa 2mmx28mmx100m (màu trơn)
Nẹp nhựa 2mmx28mmx100m (màu vân gỗ)
Dải nhựa PVC Edging 051N, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging 051N, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging 051N, 28*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging 051N, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging 230- FILM, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging 230-FILM, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging 261-FILM, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging 261-FILM-376 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging 261-FILM-MM376 SURFACE, 34*1mm
Dải nhựa PVC Edging 261-HIGLOSS, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging 263-NEW FILM, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging 291B-NEW FILM, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging 7045A, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging 7051C, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging 7051C, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging 7121A, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging 7835A, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging A1045-FILM, 21*0.8mm
Dải nhựa PVC Edging A1047-FILM, 21*0.8mm
Dải nhựa PVC Edging PB1079B, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PB1568-MM376 SURFACE, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PB1627B, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PB1662A, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PB1662A, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PB1662A, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PB1662A, 34*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PB1981, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PB2005A-213 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PB2050A, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PB2050A, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PB2123B-13 SURFACE, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PF1882A-213 SURFACE, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PF1882A-213 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF1882A-213 SURFACE, 43*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF1882A-213 SURFACE, 55*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF1883B-213 SURFACE , 55*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF1883B-213 SURFACE, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PF1883B-213 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF1883B-213 SURFACE, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PF1931, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF1936-213 SURFACE, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PF1974, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PF1974, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF2010B(GERMAN), 25*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF1974, 55*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF2081A-213SURFACE, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PF2082-213SURFACE, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PH1008B, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PH1607, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1607, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PH1619-213 SURFACE, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PH1691A, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1725A-213 SURFACE, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PH1766A-86 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1834A-226SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1837B-213SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1838A-213SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1840A-212SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PK1279A-212SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PW1145-FILM-A178 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging U009-FILM, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging U010-FILM, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging U011-FILM, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging W1573-436SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging W2011-575-FILM-436 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa pvc edging, DC 856W White H.Gloss Smooth, 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD06042208M, No Structure, 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD06082408M, Structure W224 , 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD09051608T, Structure W107, 23x1mm, 3000mx0.3276sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD09100101T, No Structure, 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD09122711S, Structure W88, 55x1.0mm, 3000mx0.6558sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD10020401S, Structure W88, 55x1.0mm, 2000mx0.7076sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD11020612S, Structure W86 , 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x500m, dày 8 micron. 6 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x50m, dày 8micron. 35 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 45cm x300m, dày 8 micron. 4 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 45cm x500m, dày 8 micron. 4 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Miếng lót chuồng bằng nhựa Bark 450x600mm mới 100%
Băng cách điện bằng plastic dùng để quấn biến thế
Nguyên liệu sx bơm tiêm mới 100%: màng PVC không in hình in chữ (khổ 42.4cm-dài 1000m)
Chỉ nhựa PVC TAV-2340/CL175I001 Size: 0.6mm x 21mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-2340/CL175I001 Size: 1.5mm x 28mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-2340/CL175I001 Size:1mm x 21mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-346/CL201H001 Size: 1.5mm x 28mm x 100m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-346/CL201H001 Size: 1mm x 21mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-374/CL11622 Size: 0.6mm x 21mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-374/CL11622 Size: 1.5mm x 28mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-374/CL11622 Size: 1mm x 21mm x 100m/roll.Hàng mới 100%
004-8095-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8138-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8139-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8140-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8141-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8142-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8143-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
Màng PVC Cam I dầy chưa in hình,chưa in chữ dùng làm bao bì: 0.3mm - Khổ 1200mm, hàng mới 100%
Màng PVC cam I dầy chưa in hình,chưa in chữ dùng làm bao bì:0.30mm - Khổ 1000,hàng mới 100%
Màng PVC CFE059, hàng mới 100% (không in chữ, có hoa văn), dạng cuộn 1m23 x 340m
Màng PVC CFE072, hàng mới 100% (không in chữ, có hoa văn), dạng cuộn 1m23 x 180m
Màng PVC co chưa in hình, chưa in chữ mới 100% - (Polymer Film PVC/PVDC) PVC Shrink Film - Type: SF-M147/07-71/9400-I.D core: 76mm, size: 40micx750mmx3500m. Hàng dùng cho SX.
Màng PVC dạng mỏng ngan 8cm Hàng mới 100%
Màng PVC dập nổi dạng cuộn(chưa in hình in chữ)HEX 601 (0.07MM x 1230MM x 300M) RL, mới 100%
Màng PVC đỏ trong I chưa in hình, chưa in chữ, dùng làm bao bì: dầy 0.25mm - khổ 1200mm, mới 100%
Màng PVC đỏ trong I dầy chưa in hình,chưa in chữ dùng làm bao bì: 0.3mm - Khổ 1200mm, hàng mới 100%
Màng PVC ép vỉ thuốc chưa in hình chữ: PVC Rigid Transparent Film 0.25mm*420mm
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ, dùng làm bao bì: dầy 0.25mm - khổ 1000mm, mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,chưa in chữ dùng làm bao bì: 0.25mm - Khổ 1000mm, hàng mới 100%
Màng PVC, dạng cuộn, chưa in hình, in chữ, Size 2.6-3.2m, mới 100%
Dải nhựa PVC Edging PF2010B(GERMAN), 25*2mm
Dải nhựa PVC Edging PF2101A-212 SURFACE , 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF2101A-212 SURFACE , 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PF2101A-212 SURFACE , 44*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1008B, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging dùng để dán sản phẩm gỗ LK995B, 23*1mm; mới 100%
Dải nhựa PVC Edging E1037-FILM, 21*0.8mm
Dải nhựa PVC Edging E3042-436 SURFACE, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging F2166-4 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging HR3075-FILM, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging K0536-02C, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging K0542-01A, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging K3203-4 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging MM376, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging MM384B, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging MM384B, 28*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging MS24009A, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PA1754, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PA1754, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PB1079B, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PB2000, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PB2000, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PB2034, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PB2118A-2SURFACE, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PB2123B-13 SURFACE, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PF1602B, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa kết hợp với vật liệu khác, dạng cuộn, các màu, bản rộng (1 - 3)cm, dày <1mm, hàm kượng hoá dẻo <6%, hiệu chữ trung quốc, mới 100%
màng film PVC EST/50 3 300 MM X 100MM X 9 MY , mới 100 %
màng film PVC EST/50 3 300 MM X 1500MM X 11 MY , mới 100 %
Màng nhựa PVC -QC: 0.25x800mm-RIGID PVC FILM CLEAR
Màng nhựa PVC -QC: 0.30X600mm-RIGID PVC FILM CLEAR
Màng nhựa PVC -QC: 0.30X800mm-RIGID PVC FILM CLEAR
Màng nhựa PVC -QC: 0.40X600mm-RIGID PVC FILM CLEAR
Màng nhựa PVC -QC: 0.50X600mm-RIGID PVC FILM CLEAR
Màng nhựa PVC trong suốt không in hình in chữ (Mới 100%)( 0.25MM X 700, 720, 780, 800MM; 0.30MM X 690, 700, 720, 780MM; 0.35MM X 665MM )
Màng nhựa PVC tu Polyme Vinyl Clorua dùng trong xây dựng Batyline Contract 59 7472 5265 (1cuộn = 50m) hàng mới 100%
Màng nhựa PVC các cỡ để ép vỉ thuốc : PVC Film Khổ 252 mm x 0.3 mm : 9.854,8 kg, Khổ 252mm x 0.35 mm : 3.100 kg, Khổ 190mm x 0.3mm : 2.000 kg, Khổ 147mm x 0.3mm : 500 kg
Màng nhựa pvc chưa in hình chữ (Hàng mới 100%)
Màng nhựa PVC chưa in hình in chữ (0.28mm*75cm) mới 100%
màng nhựa chưa in hình in chữa 0.13mm*15mm*100M hàng mới 100%
Màng nhựa cứng PVC (0.35mm x 500mm)
Màng nhựa cứng PVC (0.40mm x 500mm)
Màng nhựa cứng PVC (0.45mm x 500mm)
Màng nhựa cứng PVC không xốp dạng cuộn (0.35mm x 500mm) (hàng mới 100%)
màng co PVC 0.05mm khổ 340mm trong dạng cuộn chưa in hiệu chữ trung quốc mới 100%
Nguyên liệu dùng để sản xuất: Nẹp bằng nhựa, qui cách: 0.6mmx21mmx200m, mã CL0455, mới 100%.
Nẹp nhựa 0,5mmx21mmx200m (màu trơn)
Nẹp nhựa 0,5mmx28mmx200m (màu trơn)
Nẹp nhựa 0.5mmx28mmx200m (màu vân gỗ)
Màng PVC/PVDC 400/40 xám trong chưa in hình chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.424mm-Khổ 870,hàng mới 100%
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.15 X 600 MM =60 ROL
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.15 X 800 MM =80 ROL
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.20 X 600 MM =60 ROL
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.20 X 800 MM =160 ROL
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.25 X 600 MM =100 ROL
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.25 X 800 MM =160 ROL
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.30 X 800 MM =80 ROL
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.40 X 600 MM =40 ROL
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.40 X 800 MM =40 ROL
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.50 X 800 MM =20 ROL
Màng nhựa PVC trong suốt không in hình in chữ (Mới 100%)( 0.25MM X 700, 720, 780MM; 0.30MM X 690,700, 720,780, 800MM; 0.35MM X 665,810MM )
Màng nhựa PVC trong suốt không in hình in chữ (Mới 100%)( 0.25MM X 700, 720MM; 0.30MM X 690,700, 720,750,780MM; 0.40MM X 700, 735MM )
Màng nhựa PVC( từ polye vinyl clorua) , QC: (0.35x500)mm
Màng nhựa PVC( từ polye vinyl clorua) , QC: (0.50x600)mm
Màng nhựa PVC( từ polye vinyl clorua) , QC: (0.50x905)mm
Màng nhựa PVC, màng dùng cho bao bì không đóng gói thực phẩm, chưa in hình in chữ. Hàm lượng hóa dẻo dưới 6%. hàng mới 100%
Màng nhựa PVC, màng dùng cho bao bì không đóng gói thực phẩm, chưa in hình in chữ. Hàm lượng hóa dẻo dưới 6%. Hàng mới 100%.
Màng nhựa PVC/PVDC 250/40 trong suốt không in hình in chữ, dùng trong bao bì các loại ( W: 140, 150, 690, 700mm) Mới 100%; ID:76mm; L :250-300m
Màng nhựa PVC/PVDC 300/40 trong suốt không in hình in chữ, dùng trong bao bì các loại ( W: 720, 750, 780mm) Mới 100%; ID:76mm; L :250-300m
Màng nhựa polyme vinyl clorua chưa gia cố hay kết hợp với vật liệu khác dạng cuộn 100mm x 400m PVC
Màng nhựa polyme vinyl clorua chưa gia cố hay kết hợp với vật liệu khác dạng cuộn 130mm x 400m PVC
Màng nhựa polyme vinyl clorua chưa gia cố hay kết hợp với vật liệu khác dạng cuộn chưa được gia cố 100mm x 400m PVC-S
Màng nhựa polyme vinyl clorua chưa gia cố hay kết hợp với vật liệu khác dạng cuộn chưa được gia cố 120mm x 400m PVC-S
Màng nhựa polyme vinyl clorua chưa gia cố hay kết hợp với vật liệu khác dạng cuộn chưa được gia cố 130mm x 400m PVC-S
Tấm nhựa polyvinyl chloride không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ và kết hợp với các vật liệu khác 2.0t x 1000mm x 2000mm
Tấm nhựa mỏng PVC dùng để nẹp mặt bàn dạng tấm , chưa được gia cố không kết hợp với vật liệu khác cỡ 2440mm x 1220mm x 1mm/ tấm . Mới 100%
Tấm nhựa làm từ PVC loại cứng, không xốp có hàm lượng hóa dẻo nhỏ hơn 6%; khổ (1-1,2) m x( 1 đến 30)mx(0,5-40)mm, mới 100%
Tấm nhựa IC PVC A4x0.5mm (2x5). Hàng mới 100%
Tấm phủ thành bể nhựa PVC màu xanh ( cuộn 1.25X31m). Hàng mới 100%
Tấm nhựa SAT02-PVC GREY STONE 0.18mmx1,260mmx250m dùng sản xuất loa. Hàng mới 100%
Tấm PVC dạng cuộn , không xốp, chưa in hình in chữ : CFE051 Shades(480 x 1.23)m. Hàng mới 100%.
Tấm PVC dạng cuộn , không xốp,chưa in hình, in chữ : CFE058 Palazo(430 x 1.23)m. Hàng mới 100%.
Tấm PVC dạng cuộn ,không xốp,chưa in hình, in chữ : CFE055 Casper(550 x 1.23)m. Hàng mới 100%.
Dải nhựa PVC Edging 261-FILM, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging 3A7, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging 3A7, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging 3A7, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging 7835A, 15*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging 7835A, 21*1mm
Dải nhựa pvc edging dùng để dán sản phẩm gỗ, BD11020617H, Structure W200, 29x0.8mm, mới 100%
Dải nhựa PVC Edging HR3177-212 SURFACE , 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging K0542-01A, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging K0542-01A, 21*2mm
Dải nhựa PVC Edging K0542-01A, 28*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging K0542-01A, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging K3186-FILM(GERMAN), 24*2mm
Dải nhựa PVC Edging MM384B, 21*2mm
Dải nhựa PVC Edging MM384B, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging MM384B, 34*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging MS24009A, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PA1835-213 SURFACE , 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PA1835-213 SURFACE , 44*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1692-213 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1692-213 SURFACE, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PH1692-213 SURFACE, 55*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1725A-213 SURFACE , 55*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1725A-213 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1725A-213 SURFACE, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PH1725A-213 SURFACE, 43*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1836B-2 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa pvc edging, 24KL005 , 21x2.8mm, 3000mx0.4862sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD09122718N, Structure W88, 43x1.0mm,3000mx0.5106sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD09122718N, Structure W88, 55x1.0mm,2000mx0.7076sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD11020617H, Structure W200, 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
004-2856-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
Nẹp nhựa 0,5mmx21mmx200m (màu vân gỗ)
Nẹp nhựa 12mmx21mmx3.6m (màu đen)
Nẹp nhựa 26.5mmx30mmx3.6m (màu đen)
Nẹp nhựa 2mmx21mmx200m (màu trơn)
Màng PVC Mã 0A2 size 0.2mm x 600mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.2mm x 800mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.35mm x 600mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.35mm x 800mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.3mm x 600mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.3mm x 800mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.5mm x 600mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0A2 size 0.5mm x 800mm x 40kg/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 0S5 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 1S6 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 1S7 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 2S5 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 4S5 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 4S7 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 5S5 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 8S6 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 8S9 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC Mã 9S5 size 0.05mm x 635mm x 500m/cuộn,hàng mới 100%
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC - PVC film, khổ >20cm, 176 cuộn, hàng mới 100%
Màng PVC 0.04 x 320mm .Mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.20mm - khổ 800mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.25mm - khổ 1000mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.30mm - khổ 1000mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.30mm - khổ 800mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.35mm - khổ 1000mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.25mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.30mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.12mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 600mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.35mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.35mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.3mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.40mm -khổ 1170mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.40mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.15mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.25mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.25mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.2mm -khổ 600mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.30mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.30mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.35mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
màng PVC(polyme vinyl clorua) mầu cam, 50mmx 1500mm, 5,2 kg/cuộn, có hàm lượng chất dẻo dưới 5%, đã in hình in chữ. Hàng không xốp, chưa gia cố, không kết hợp với các vật liệu khác.
Màng PVC/PVDC 400/40 xám trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.424mm - khổ 870mm, mới 100%
Màng PVC cam I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì: 0.25mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC cam I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Cling Film 300mm x 2400m x 9my), Mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 15cm x 500m x 15mic), Mới 100%
Pet chịu nhiệt bằng PVC (0.5mm x 1220mm x 2400mm) mới 100%
Màng nhựa cứng (Rigid PVC) chưa in hình, chữ. Độ hóa dẻo dưới 6%. Mới 100%. Dầy 0.25mm; khổ 70.5cm, 74cm, 76cm, 78cm, 80cm. 76 cuộn
Màng nhựa cứng (Rigid PVC) chưa in hình, chữ. Độ hóa dẻo dưới 6%. Mới 100%. Dầy 0.30mm; khổ 70cm, 72cm, 74cm, 76cm, 78cm, 80cm. 170 cuộn
Màng nhựa cứng (Rigid PVC) chưa in hình, chữ. Độ hóa dẻo dưới 6%. Mới 100%. Dầy 0.35mm; khổ 80cm. 28 cuộn
Màng nhựa cứng (Rigid PVC) chưa in hình, chữ. Độ hóa dẻo dưới 6%. Mới 100%. Dầy 0.40mm; khổ 80cm. 28 cuộn
Màng nhựa PVC dùng để ép vỉ thuốc: PENTAPHARM ACLAR PA 200 S03 127/51/127, Khổ rộng 135 mm
Màng nhựa PVC dùng để ép vỉ thuốc: PENTAPHARM ACLAR PA 200 S03 127/51/127, Khổ rộng 152 mm
Màng nhựa PVC dùng để ép vỉ thuốc: PENTAPHARM ACLAR PA 200 S03 127/51/127, Khổ rộng 190 mm
Màng nhựa PVC dùng trong xây dựng Batyline Duo 7300 Color 5384 (1cuộn = 3m) hàng mới 100%
Màng nhựa PVC dùng trong xây dựng Batyline Duo 7300 Color 5385 (1cuộn = 3m) hàng mới 100%
Màng nhựa polyme vinyl clorua chưa gia cố hay kết hợp với vật liệu khác dạng cuộn 100mm x 400m PVC
Nẹp nhựa 2mmx21mmx100m (màu trơn)
Nẹp nhựa 2mmx21mmx100m (màu vân gỗ)
Nẹp nhựa 2mmx28mmx100m (màu trơn)
Nẹp nhựa 2mmx28mmx100m (màu vân gỗ)
Dải nẹp nhựa tạo thành từ Polyme Vinyl Clorua ( PVC) đã in hoa văn vân gỗ, không tự dính kích thước: 0,4x21mm;0,4x40mm;1x21mm
Dải nẹp nhựa tạo thành từ Polyme Vinyl Clorua ( PVC) đã in hoa văn vân gỗ, không tự dính kích thước: 0.4x21mm;0.4x40mm;1x21mm , mới 100%
Dải nhựa pvc edging dùng để dán sản phẩm gỗ, BD11020617H, Structure W200, 29x0.8mm, mới 100%
Màng nhựa polyme vinyl clorua chưa gia cố hay kết hợp với vật liệu khác dạng cuộn chưa được gia cố 120mm x 400m PVC-S
Màng nhựa polyme vinyl clorua chưa gia cố hay kết hợp với vật liệu khác dạng cuộn chưa được gia cố 130mm x 400m PVC-S
Màng nhựa PVC ( từ polye vinyl clorua) , QC: (0.25x550)mm
Màng nhựa PVC ( từ polye vinyl clorua) , QC: (0.25x905)mm
Màng nhựa PVC ( từ polye vinyl clorua) , QC: (0.30x500)mm
Màng nhựa PVC ( từ polye vinyl clorua) , QC: (0.40x600)mm
MàNG NHựA PVC 200M/CUộN.HàNG MớI 100%
Màng nhựa PVC 867*1143
Màng nhựa PVC 914*300
Màng nhựa PVC chưa được gia cố, đóng cuộn, hàng mới 100%
Màng nhựa PVC chưa gia cố kích thước (1.37m x 30 x 0.3mm), hàng mới 100%
Màng nhựa PVC chưa in hình in chữ (0.24mm*75cm*412m) mới 100%
Màng nhựa PVC chưa in hình in chữ (0.38mm*65cm*300m) mới 100%
Dây xoắn PVC/ LK -amp; PTSX xe 29 chỗ ngồi
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x100m, dày 8micron. 9 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x150m, dày 8micron. 9 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x200m, dày 8 micron. 9 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x300m, dày 8 micron. 6 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x500m, dày 8 micron. 6 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x50m, dày 8micron. 35 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 45cm x300m, dày 8 micron. 4 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 45cm x500m, dày 8 micron. 4 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
màng co PVC 0.05mm khổ 340mm tron mới 100%g dạng cuộn chưa in hiệu chữ trung quốc
Dải nhựa PVC Edging U009-FILM, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging W2011-575-FILM-436 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa pvc edging, DC 856W White H.Gloss Smooth, 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD06042208M, No Structure, 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD06082408M, Structure W224 , 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD09051608T, Structure W107, 23x1mm, 3000mx0.3276sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD09100101T, No Structure, 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD09122711S, Structure W88, 55x1.0mm, 3000mx0.6558sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD11020612S, Structure W86 , 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Dải nhựa PVC Edging PF2082-213SURFACE, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PH1008B, 21*0.45mm
Màng PE không tự dính ( 105* 19CM)
Tấm nhựa PVC dùng trong sản xuất 1.23 M *600 M , mới 100%
Tấm nhựa PVC dạng cuộn (130mm*400M)
Tấm nhựa polyvinyl chloride không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ và kết hợp với các vật liệu khác 2.0mmt x 1000mm x 2000mm
Tấm nhựa PVC cứng chưa gia công bề mặt ( Làm từ nhựa PVC trộn bột đá) loại 1, kích thước (1.22x2.44)m , dày (5-20)mm; Mới 100%
Tấm nhựa PVC cứng chưa gia công bề mặt ( Làm từ nhựa PVC trộn bột đá) loại 2 kích thước (1.22x2.44)m , dày ( 5-30)mm; Mới 100%
Tấm nhựa PVC (Rộng: 1.250mm x Dày: 0.2mm)
Tấm nhựa PVC (Rộng: 1.250mm x Dày: 0.45mm)
Tấm Nhựa PVC (SiMiLi) PVC TARPAULIN . Kích thước: 0.4 mm x 72 x50M/R . Mới 100%.
Tấm Nhựa PVC (SiMiLi) PVC TARPAULIN . Kích thước: 0.65 mm x 72 x50M/R . Mới 100%.
Tấm Nhựa PVC (SiMiLi) PVC TARPAULIN . Kích thước: 0.8 mm x 72 x100M/R.Mới 100%.
Tấm Nhựa PVC (SiMiLi) PVC TARPAULIN . Kích thước: 0.8 mm x 72 x50M/R . Mới 100%.
Tấm Nhựa PVC (SiMiLi) PVC TARPAULIN . Kích thước: 0.8 mm x 72 x80M/R . Mới 100%.
Tấm nhựa PET ( 0.025mm x 320mm x 200mm) hàng mới 100%
Tấm nhựa PET ( 0.178mm x 555mm x 500mm) hàng mới 100%
Tấm nhựa PET ( 0.188mm x 325mm x 500mm) hàng mới 100%
Tấm nhựa PET ( 0.188mm x 410mm x 465mm) hàng mới 100%
Tấm nhựa PET ( 0.188mm x 600mm x 200mm) hàng mới 100%
Tấm nhựa PET ( 0.188mm x 600mm x 400mm) hàng mới 100%
Tấm nhựa làm từ PVC loại cứng, không xốp có hàm lượng hóa dẻo nhỏ hơn 6%; khổ (0,2-1,2) m x( 0,5 đến 30)mx(0,5-50)mm; mới 100%
Tấm nhựa làm từ PVC loại cứng, không xốp có hàm lượng hóa dẻo nhỏ hơn 6%; khổ (0,5-1,2) m x( 1 đến 30)mx(0,5-40)mm. Mới 100%
Tấm nhựa làm từ PVC loại cứng, không xốp có hàm lượng hóa dẻo nhỏ hơn 6%; khổ (0,5-1,2) m x( 1 đến 30)mx(0,5-50)mm, mới 100%
Tấm nhựa làm từ PVC loại cứng, không xốp có hàm lượng hóa dẻo nhỏ hơn 6%; khổ (0,5-1,2) m x( 1 đến 30)mx(0,5-50)mm; mới 100%
Tấm nhựa SAT-02-PVC GREY STONE 0.18MMx1,260MMx250M dùng sản xuất loa. Hàng mới 100%
Tấm nhựa SAT-02-PVC GREY STONE 0.22MMx1,360MMx200M dùng sản xuất loa. Hàng mới 100%
Tấm nhựa SAT-03-PVC BLACK SAND 0.18MMx1,260MMx250M dùng sản xuất loa. Hàng mới 100%
Tấm nhựa SAT-03-PVC BLACK SAND 0.22MMx1,360MMx200M dùng sản xuất loa. Hàng mới 100%
004-8040-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8092-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8095-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8138-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8139-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8140-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8141-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8142-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
004-8143-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
Nhựa PVC dạng tấm 1200*2400*5mm, mới 100%
NL ngành Dược - Màng nhựa PVC dùng làm bao bì thuốc - PVC FILM 160 x 300 micron
NL ngành Dược - Màng nhựa PVC dùng làm bao bì thuốc - PVC FILM 185 x 300 micron
NL ngành Dược - Màng nhựa PVC dùng làm bao bì thuốc - RED PVC FILM 220 x 250 micron
màng nhựa chưa in hình in chữa 0.13mm*15mm*100M hàng mới 100%
Dải nhựa PVC Edging MS24009A, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PB2050A, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PB2050A, 21*1mm
Chỉ nhựa PVC TAV-2340/CL175I001 Size: 0.6mm x 21mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-2340/CL175I001 Size: 1.5mm x 28mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-2340/CL175I001 Size:1mm x 21mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-374/CL11622 Size: 1mm x 21mm x 100m/roll.Hàng mới 100%
Băng PVC dùng để sản xuất dây cáp điện 0.3 x 25mm (PVC TAPE USE FOR CABLE 0.3 x 25mm ) hàng mới 100%
Màng nhựa PVC trong suốt không in hình in chữ (Mới 100%)( 0.25MM X 700, 720, 780, 800MM; 0.30MM X 690, 700, 720, 780MM; 0.35MM X 665MM )
Nguyên liệu sx bơm tiêm mới 100%: màng PVC không in hình in chữ (khổ 42.4cm-dài 1000m)
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.15 X 600 MM =60 ROL
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.15 X 800 MM =80 ROL
Tấm nhựa mỏng PVC dùng để nẹp mặt bàn dạng tấm , chưa được gia cố không kết hợp với vật liệu khác cỡ 2440mm x 1220mm x 1mm/ tấm . Mới 100%
Băng PVC dùng để sản xuất dây cáp điện 0.3 x 35mm (PVC TAPE USE FOR CABLE 0.3 x 55mm ) hàng mới 100%
Băng PVC dùng để sản xuất dây cáp điện 0.5 x 25mm (PVC TAPE USE FOR CABLE 0.5 x 25mm ) hàng mới 100%
Sika waterbar O-32M Yellow Colour (15M/Roll) Dai plastics deo, dang cuon , dung trong xay dung
Sika Waterbar V-15M Yellow Colour (20m/roll) Dải plastic dẻo dạng cuộn dùng trong xây dựng.
Dải nhựa PVC Edging PF1930, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PF1930, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PF1931, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PF1936-213 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF2081A-213SURFACE, 28*2mm
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC sữa I dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.25mm - khổ 1200mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.30mm - khổ 1200mm, mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.25mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.30mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.25mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.30mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.35mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.35mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.3mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.40mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.15mm -khổ 800mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.25mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.25mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.2mm -khổ 600mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.30mm -khổ 1000mm,hàng mới 100%
Màng PVC trong dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:dầy 0.30mm -khổ 1200mm,hàng mới 100%
Màng PVC cam II dầy chưa in hình,in chữ,dùng làm bao bì:0.40mm -khổ 1040mm,hàng mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 30cm x 2000m x 12mic), Mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 30cm x 2000m x 9Amic), Mới 100%
Màng PVC chưa in hình in chữ (PVC Film 30cm x 2000m x 9mic), Mới 100%
Màng PVC Co dạng cuộn, PVC SHRINK FILM , độ dày 40 mic x 720 mm x 3500m, Tổng cộng 59 Pallet, Hàng mới 100% , dùng sản xuất bao bì
Màng PVC 0.04 x 320mm .Mới 100%
Nẹp nhựa 0,5mmx21mmx200m (màu trơn)
Nẹp nhựa 0,5mmx28mmx200m (màu trơn)
Nẹp nhựa 0.5mmx28mmx200m (màu vân gỗ)
Nẹp nhựa 1mmx21mmx200m (màu trơn)
Nẹp nhựa 1mmx21mmx200m (màu vân gỗ)
Nguyên liệu dùng để sản xuất: Nẹp bằng nhựa, qui cách: 0.6mmx21mmx200m, mã CL0455, mới 100%.
Dây xoắn PVC/ LK -amp; PTSX xe 29 chỗ ngồi. Hàng mới 100%
Dây xoắn PVC/ PTSX xe 45-70 chỗ ngồi. Hàng mới 100%
Màng nhựa PVC dạng mỏng ngang 7cm
Màng nhựa PVC dùng để ép vỉ thuốc: PVC 250 CLEAR C1, khổ rộng 185mm
Màng nhựa PVC dùng đê sản xuất dây điên loại không tự dinh, dày 0.03mm, rộng 60mm. Hàng mới 100%
Màng nhựa PVC dùng làm bao bì, 40MIC x 650MM x 3,000M, chưa in hình in chữ in màu
Màng nhựa PVC không xốp, dạng cuộn, Khổ 44
Màng nhựa PVC loại JY-01 khổ 2.5m x 50m (Hàng mới 100%)
Màng nhựa PVC loại JY-03 khổ 2.5m x 50m (Hàng mới 100%)
màng nhựa PVC mơi 100% chưa in khổ (0.25)mm x (840-960)mm (hàm lượng hoá dẻo dưới 6 % tính theo trọng lượng) màu trắng đục
Màng nhựa PVC -QC: 0.15X600mm -RIGID PVC FILM CLEAR
Màng nhựa PVC -QC: 0.15x800mm-RIGID PVC FILM CLEAR
Màng nhựa PVC -QC: 0.20x600mm-RIGID PVC FILM CLEAR
Màng nhựa PVC -QC: 0.20x800mm-RIGID PVC FILM CLEAR
Màng nhựa PVC -QC: 0.25X600mm-RIGID PVC FILM CLEAR
Dải nhựa PVC Edging PB2000, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging PB2000, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging PB2005A-213 SURFACE, 21*1mm
Dải nhựa PVC Edging PB2034, 21*1mm
Dải nhựa pvc edging, DC BD11020612S, Structure W86 , 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Màng nhựa polyme vinyl clorua chưa gia cố hay kết hợp với vật liệu khác dạng cuộn chưa được gia cố 120mm x 400m PVC-S
MàNG NHựA PVC 200M/CUộN.HàNG MớI 100%
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x100m, dày 8micron. 9 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x150m, dày 8micron. 9 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x200m, dày 8 micron. 9 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa PVC, kích thước 30cm x300m, dày 8 micron. 6 cuộn/ hộp, mới 100%, không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu tương tự
màng co PVC 0.05mm khổ 340mm tron mới 100%g dạng cuộn chưa in hiệu chữ trung quốc
Màng co PVC 502, 40MICx890MMx4000M
màng film PVC EST/50 3 300 MM X 1500MM X 9 MY , mới 100 %
màng film PVC EST/50 3 450 MM X 1500MM X 11 MY , mới 100 %
màng film PVC EST/50 3 450 MM X 300MM X 10 MY , mới 100 %
Pet chịu nhiệt bằng PVC (0.5mm x 1220mm x 2400mm) mới 100%
Sika waterbar V-15M Yellow Colour (20M/Roll) Dai plastics deo, dang cuon , dung trong xay dung
Sika Waterbar V-20M Yellow Colour (20m/roll) Dải plastic dẻo dạng cuộn dùng trong xây dựng.
Sika waterbar V-20M Yellow Colour (20M/Roll) Dai plastics deo, dang cuon , dung trong xay dung
Sika Waterbar V-25M Yellow Colour (20m/roll) Dải plastic dẻo dạng cuộn dùng trong xây dựng.
Sika waterbar V-25M Yellow Colour (20M/Roll) Dai plastics deo, dang cuon , dung trong xay dung
004-2856-231 Nhãn nhựa của thiết bị trợ thính
Dải nhựa pvc edging, DC BD09122718N, Structure W88, 55x1.0mm,2000mx0.7076sgd, mới 100%
Dải nhựa pvc edging, DC BD11020617H, Structure W200, 23x0.8mm, 3000mx0.2953sgd, mới 100%
Màng PVC Cam I dầy chưa in hình,chưa in chữ dùng làm bao bì: 0.3mm - Khổ 1200mm, hàng mới 100%
Màng PVC dạng cuộn (Chưa gia cố, được tạo vân bề mặt giống vải, chưa in hình và chữ, dùng để in quảng cáo, khổ 1.27-1.52Mx18m.
Màng PVC đỏ trong I chưa in hình, chưa in chữ, dùng làm bao bì: dầy 0.25mm - khổ 1200mm, mới 100%
Màng PVC đỏ trong I dầy chưa in hình,chưa in chữ dùng làm bao bì: 0.3mm - Khổ 1200mm, hàng mới 100%
Nẹp nhựa 2mmx21mmx200m (màu trơn)
Tấm nhựa SAT-02-PVC GREY STONE 0.22MMx1,360MMx200M dùng sản xuất loa. Hàng mới 100%
Tấm nhựa SAT-03-PVC BLACK SAND 0.22MMx1,360MMx200M dùng sản xuất loa. Hàng mới 100%
Tấm nhựa PET ( 0.025mm x 320mm x 200mm) hàng mới 100%
Tấm nhựa PET ( 0.178mm x 555mm x 500mm) hàng mới 100%
Tấm nhựa PET ( 0.188mm x 325mm x 500mm) hàng mới 100%
Tấm nhựa PET ( 0.188mm x 600mm x 200mm) hàng mới 100%
Tấm nhựa PET ( 0.188mm x 600mm x 400mm) hàng mới 100%
Tấm nhựa polyvinyl chloride không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ và kết hợp với các vật liệu khác 2.0mmt x 1000mm x 2000mm
Tấm Nhựa PVC (SiMiLi) PVC TARPAULIN . Kích thước: 0.8 mm x 72 x100M/R.Mới 100%.
Dải nhựa PVC Edging 7045A, 21*0.45mm
Dải nhựa PVC Edging A1045-FILM, 21*0.8mm
Dải nhựa PVC Edging A1047-FILM, 21*0.8mm
Dải nhựa PVC Edging B1043-FILM, 21*0.8mm
Dải nhựa PVC Edging B1048-FILM, 21*0.8mm
Dải nhựa PVC Edging D1054-FILM, 21*0.8mm
Dải nhựa PVC Edging E3042-436 SURFACE, 28*2mm
Dải nhựa PVC Edging K3203-4 SURFACE, 21*1mm
Màng nhựa PVC trong suốt không in hình in chữ (Mới 100%)( 0.25MM X 700, 720, 780, 800MM; 0.30MM X 690, 700, 720, 780MM; 0.35MM X 665MM )
Màng nhựa PVC/PVDC 250/40 trong suốt không in hình in chữ, dùng trong bao bì các loại ( W: 700,750mm) Mới 100%; ID:76mm; L :250-300m
Màng nhựa PVC/PVDC 300/40 trong suốt không in hình in chữ, dùng trong bao bì các loại ( W: 140,220mm) Mới 100%; ID:76mm; L :250-300m
Dải nhựa PVC Edging PF2010B(GERMAN), 25*1mm
Dải nhựa PVC Edging PF2010B(GERMAN), 25*2mm
Màng nhựa PVC chưa in hình in chữ (0.38mm*65cm*300m) mới 100%
Màng nhựa PVC dùng để ép vỉ thuốc: PENTAPHARM ACLAR PA 200 S03 127/51/127, Khổ rộng 135 mm
Màng nhựa PVC dùng để ép vỉ thuốc: PENTAPHARM ACLAR PA 200 S03 127/51/127, Khổ rộng 152 mm
Màng nhựa PVC dùng để ép vỉ thuốc: PENTAPHARM ACLAR PA 200 S03 127/51/127, Khổ rộng 190 mm
Màng nhựa PVC dùng trong xây dựng Batyline Duo 7300 Color 5384 (1cuộn = 3m) hàng mới 100%
Màng nhựa PVC dùng trong xây dựng Batyline Duo 7300 Color 5385 (1cuộn = 3m) hàng mới 100%
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.20 X 600 MM =60 ROL
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.20 X 800 MM =160 ROL
Tấm nhựa PVC màu đen dùng làm mặt số đồng hồ; Quy cách 1000mm(±50mm) x 1830mm (±50mm) x 0,21mm; mới 100%
Tấm nhựa PVC màu trắng dùng làm mặt số đồng hồ; Quy cách 1000mm(±50mm) x 1830mm (±50mm) x 0,21mm; mới 100%
Tấm nhựa PVC 1mặt được tráng lớp nhũ dày 0.5-1mm - PVC Plastic plate thickness from 0.5-1mm a side covered width inorgnic powder (50x50)cm in width (NPL dùng để SX giày dép)
Tấm nhựa PVC kt(1220x2440x12)mm±5mm,chưa gắn lớp mặt, chưa gia cố, chưa in hình in chữ.Hàng mới 100%
Tấm nhựa PVC kt(1220x2440x15)mm±5mm,chưa gắn lớp mặt, chưa gia cố, chưa in hình in chữ.Hàng mới 100%
Nhựa PVC dạng tấm 1200*2400*5mm, mới 100%
Dải nẹp nhựa tạo thành từ Polyme Vinyl Clorua ( PVC) đã in hoa văn vân gỗ, không tự dính kích thước: 0,4x21mm;0,4x40mm;1x21mm . Mới 100%
Màng PVC trong chưa in hình, chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.20mm - khổ 800mm, mới 100%
Màng nhựa PVC/PVDC 300/40 trong suốt không in hình in chữ, dùng trong bao bì các loại ( W: 720, 750, 780mm) Mới 100%; ID:76mm; L :250-300m
Màng nhựa cứng (Rigid PVC) chưa in hình, chữ. Độ hóa dẻo dưới 6%. Mới 100%. Dầy 0.25mm; khổ 70.5cm, 74cm, 76cm, 78cm, 80cm. 76 cuộn
Màng nhựa cứng (Rigid PVC) chưa in hình, chữ. Độ hóa dẻo dưới 6%. Mới 100%. Dầy 0.30mm; khổ 70cm, 72cm, 74cm, 76cm, 78cm, 80cm. 170 cuộn
Màng nhựa cứng (Rigid PVC) chưa in hình, chữ. Độ hóa dẻo dưới 6%. Mới 100%. Dầy 0.35mm; khổ 80cm. 28 cuộn
Màng nhựa cứng (Rigid PVC) chưa in hình, chữ. Độ hóa dẻo dưới 6%. Mới 100%. Dầy 0.40mm; khổ 80cm. 28 cuộn
Tấm cách nhiệt 380V*2000W*380* 220*50HZ
Tấm nhựa làm từ PVC loại cứng, không xốp có hàm lượng hóa dẻo nhỏ hơn 6%; khổ (0,6-1,2) m x( 0,5 đến 50)mx(0,5-50)mm. Mới %
Màng PVC/PVDC 250/40 xám trong chưa in hình chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.274mm-Khổ 690,hàng mới 100%
Màng PVC/PVDC 300/40 xám trong chưa in hình chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.324mm-Khổ 810,hàng mới 100%
Màng PVC (đóng gói) 1070mm*5740m
NL ngành Dược - Màng nhựa PVC dùng làm bao bì thuốc - PVC FILM 160 x 300 micron
NL ngành Dược - Màng nhựa PVC dùng làm bao bì thuốc - PVC FILM 185 x 300 micron
Dải nhựa PVC Edging PH1619-213 SURFACE, 55*1mm
Dải nhựa PVC Edging PH1692-213 SURFACE, 21*0.45mm
Chỉ nhựa PVC TAV-2340/CL175I001 Size:1mm x 21mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-346/CL201H001 Size: 1.5mm x 28mm x 100m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-346/CL201H001 Size: 1mm x 21mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-374/CL11622 Size: 0.6mm x 21mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Chỉ nhựa PVC TAV-374/CL11622 Size: 1.5mm x 28mm x 200m/roll.Hàng mới 100%
Khay nhựa dùng cho đồ gỗ màu đen
Màng nhựa PVC -PVC RIGID FILM 0.50 X 800 MM =20 ROL
Màng nhựa PVC trong suốt không in hình in chữ (Mới 100%)( 0.25MM X 700, 720, 780MM; 0.30MM X 690,700, 720,780, 800MM; 0.35MM X 665,810MM )
Màng nhựa PVC trong suốt không in hình in chữ (Mới 100%)( 0.25MM X 700, 720MM; 0.30MM X 690,700, 720,750,780MM; 0.40MM X 700, 735MM )
Dải nhựa PVC Edging B1043-FILM, 21*0.8mm
Dải nhựa PVC Edging B1048-FILM, 21*0.8mm
Màng PVC/PVDC 250/40 xám trong chưa in hình chưa in chữ dùng làm bao bì: dầy 0.274mm-Khổ 690,hàng mới 100%
Màng nhựa PVC dùng để ép vỉ thuốc: PENTAPHARM ACLAR PA 200 S03 127/51/127, Khổ rộng 190 mm
Màng nhựa PVC trong suốt không in hình in chữ (Mới 100%)( 0.25MM X 700, 720, 780MM; 0.30MM X 690,700, 720,780, 800MM; 0.35MM X 665,810MM )
Màng nhựa PVC trong suốt không in hình in chữ (Mới 100%)( 0.25MM X 700, 720MM; 0.30MM X 690,700, 720,750,780MM; 0.40MM X 700, 735MM )
Màng nhựa PVC các cỡ để ép vỉ thuốc : PVC Film Khổ 252 mm x 0.3 mm : 9.854,8 kg, Khổ 252mm x 0.35 mm : 3.100 kg, Khổ 190mm x 0.3mm : 2.000 kg, Khổ 147mm x 0.3mm : 500 kg
Màng nhựa PVC/PVDC 250/40 trong suốt không in hình in chữ, dùng trong bao bì các loại ( W: 140, 150, 690, 700mm) Mới 100%; ID:76mm; L :250-300m
Tấm nhựa PVC dùng trong sản xuất 1.23 M *600 M , mới 100%
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic