cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
+ 8
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại cứng (SEN)
Tấm Mica (Acrylic).Size:1220mm x2440mm x1.7mm. WHITE PA402 (Hàng mới 100%,không model)... (mã hs tấm mica acryl/ mã hs của tấm mica ac)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic