cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
+ 14
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)
Loại cứng (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại cứng (SEN)
Mút xốp (POLYURETHANE ECS-R(4mmx400mmx580mm))... (mã hs mút xốp polyur/ mã hs của mút xốp pol)
Nhựa PU vàng (400*165*40)mm, hàng mới 100%, PO IP012233... (mã hs nhựa pu vàng 4/ mã hs của nhựa pu vàng)
TẤM TPU (KHỔ 54"")... (mã hs tấm tpu khổ 54/ mã hs của tấm tpu khổ)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic