cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VI Chương 33 33079030 Khăn và giấy, đã được thấm hoặc phủ nước hoa hoặc mỹ phẩm
2 Phần X Chương 48 48183010 Khăn trải bàn
3 Phần X Chương 48 48183020 Khăn ăn