cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần X Chương 48 48043110 Giấy kraft cách điện (SEN)
2 Phần X Chương 48 48109990 Loại khác
3 Phần XI Chương 56 56039300 Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2