cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Trọng lượng không quá 25 g/m2
Băng dính một mặt bằng vải không dệt, dạng cuộn, hiệu Teraoka Butyl số:152N. Kích thước: 0.5mm x 20mm x 20m... (mã hs băng dính một m/ mã hs của băng dính mộ)
Mếch (dựng) các loại, khổ 36", hàng mới 100%... (mã hs mếch dựng các/ mã hs của mếch dựng)
Bông thành phẩm... (mã hs bông thành phẩm/ mã hs của bông thành p)
Bông tấm thành phẩm... (mã hs bông tấm thành/ mã hs của bông tấm thà)
Keo ép, k: 10mm... (mã hs keo ép k 10mm/ mã hs của keo ép k 1)
Mex bằng sản phẩm không dệt tráng phủ plastic khổ 58" 110yds... (mã hs mex bằng sản ph/ mã hs của mex bằng sản)
Sợi vải không dệt màu trắng, KT W28*T0.06mm, trọng lượng 21g/m2, dùng để dệt vỏ ngoài dây cáp điện,mới 100%... (mã hs sợi vải không d/ mã hs của sợi vải khôn)
Dựng, mex các loại khổ 152cm... (mã hs dựng mex các l/ mã hs của dựng mex cá)
Mếch dựng 20gr 60" (5687.75 mét)... (mã hs mếch dựng 20gr/ mã hs của mếch dựng 20)
Mex dựng khổ 36"... (mã hs mex dựng khổ 36/ mã hs của mex dựng khổ)
Vải không dệt 100% Polypropylen dùng làm khẩu trang y tế, khăn lạnh., K: 0.175 m, 20 g/m2, 1kg 286 m. Mới 100%... (mã hs vải không dệt 1/ mã hs của vải không dệ)
Dựng (từ polypropylen khổ 63'', SP014- 14G/M2)... (mã hs dựng từ polypr/ mã hs của dựng từ pol)
vải lót không dệt khổ 92cm... (mã hs vải lót không d/ mã hs của vải lót khôn)
Mex (W:60''; 3520Y)... (mã hs mex w60; 35/ mã hs của mex w60;)
Dựng/ Mex, khổ 44"... (mã hs dựng/ mex khổ/ mã hs của dựng/ mex k)
Dựng mex từ vải không dệt (định lượng 22.6g/m2) khổ 58"... (mã hs dựng mex từ vải/ mã hs của dựng mex từ)
Băng keo 2 mặt bằng vải không dệt 3M số 9660 (50mm*50m),trọng lượng 25g/m2... (mã hs băng keo 2 mặt/ mã hs của băng keo 2 m)
MESH- DỰNG... (mã hs mesh dựng/ mã hs của mesh dựng)
Mex (W:60'')... (mã hs mex w60/ mã hs của mex w60)
Dựng #630, khổ 48": 935 Yds... (mã hs dựng #630 khổ/ mã hs của dựng #630 k)
Dựng #431, khổ 48": 1265 Yds... (mã hs dựng #431 khổ/ mã hs của dựng #431 k)
Dựng XA9025, khổ 35.5": 1760 Yds... (mã hs dựng xa9025 kh/ mã hs của dựng xa9025)
Mex không dệt(5050yds, khổ 36")... (mã hs mex không dệt5/ mã hs của mex không dệ)
Tấm giấy thấm hóa chất- Sorbenrt pad. Hàng mới 100%... (mã hs tấm giấy thấm h/ mã hs của tấm giấy thấ)
Dựng 15gr 60"... (mã hs dựng 15gr 60/ mã hs của dựng 15gr 60)
Băng keo hai mặt bằng vải không dệt 3M số 9660 (50mm x 50M)... (mã hs băng keo hai mặ/ mã hs của băng keo hai)
Mex dựng 20gr 60"... (mã hs mex dựng 20gr 6/ mã hs của mex dựng 20g)
Bông tấm thành phẩm (nhân tạo)... (mã hs bông tấm thành/ mã hs của bông tấm thà)
Băng dính một mặt bằng vải không dệt, dạng cuộn- hiệu Teraoka Butyl số 152N (0.5mm x 20mm x 20m).Hàng mới 100%... (mã hs băng dính một m/ mã hs của băng dính mộ)
Dựng không dệt từ polypropylen khổ 63", SP014-14G/M2,... (mã hs dựng không dệt/ mã hs của dựng không d)
Vải không dệt đã được phủ keo GC TAN223 (NW4490) White khổ 2cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt đ/ mã hs của vải không dệ)
Vải mộc không dệt đã phủ keo (K:40)7025W... (mã hs vải mộc không d/ mã hs của vải mộc khôn)
Vải không dệt MEX 1040-S... (mã hs vải không dệt m/ mã hs của vải không dệ)
Vải PP không dệt dùng làm phủ vườn, KT: 1.5x10m; Màu trắng, Định lượng 17gsm; Mã: 649521; Hàng mới 100%... (mã hs vải pp không dệ/ mã hs của vải pp không)
Túi bọc đầu microphone, (Vải không dệt, 100% PP, công nghệ dệt: không dệt, định lượng 24g/m2, vải màu trắng, có chấm bi màu đỏ),đường kính 15 cm, 1 hộp100 cái,không nhãn hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs túi bọc đầu mic/ mã hs của túi bọc đầu)
Dựng (100% Polyester)... (mã hs dựng 100% poly/ mã hs của dựng 100% p)
Sản phẩm không dệt (keo tan NW4490), khổ 2cm, màu trắng, trọng lượng 18g/m2... (mã hs sản phẩm không/ mã hs của sản phẩm khô)
Vải không dệt 15 GRAM 60 INCH... (mã hs vải không dệt 1/ mã hs của vải không dệ)
Vải không dệt chất liệu 100% sợi Polyester, mã hàng MK8018 (Tên gọi dựng vải, khổ 40 inch, 100yard/Cuộn trọng lượng 23g/m2, Hàng mới 100%)... (mã hs vải không dệt c/ mã hs của vải không dệ)
Miếng lọc bụi xanh/ Sponge chất liệu vải không dệt, hàng mới 100%... (mã hs miếng lọc bụi x/ mã hs của miếng lọc bụ)
Miếng lọc bụi vàng (cho mặt nạ KoKen1010 chất liệu vải không dệt), hàng mới 100%... (mã hs miếng lọc bụi v/ mã hs của miếng lọc bụ)
Vải không dệt SMMS 24g. Khổ 1.6m... (mã hs vải không dệt s/ mã hs của vải không dệ)
Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1,6m x 1000m/cuộn, định lượng 15g/m2 (Mục 1 Phụ lục tờ khai). Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm không dệt từ xơ staple polyeste, chưa được ngâm tẩm, tráng phủ, dạng cuộn, khổ rộng 159cm, định lượng 15,2g/m2, màu trắng
 Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1,6m  x 1000m/cuộn, định lượng 17g/m2 (Mục 2 Phụ lục tờ khai). Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm không dệt từ xơ staple polyeste, chưa được ngâm tẩm, tráng phủ, dạng cuộn, khổ rộng 160cm, định lượng 17g/m2, màu trắng.
Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1,66m x 800m/cuộn, định lượng 17g/m2 (Mục 3 Phụ lục tờ khai). Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm không dệt từ xơ staple polyeste, chưa được ngâm tẩm, tráng phủ, dạng cuộn, khổ rộng 166cm, định lượng 16,9g/m2, màu trắng
Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1,6m x 1000m/cuộn, định lượng 20g/m2 (Mục 4 Phụ lục tờ khai). Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm không dệt từ xơ staple polyeste, chưa được ngâm tẩm, tráng phủ, dạng cuộn, khổ rộng 160cm, định lượng 19,3g/m2, màu trắng
Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1,6m x 1000m/cuộn, định lượng 15g/m2 (Mục 1 Phụ lục tờ khai).
Sản phẩm không dệt từ xơ staple polyeste, chưa được ngâm tẩm, tráng phủ, dạng cuộn, khổ rộng 159cm, định lượng 15,2g/m2, màu trắng
Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1,6m  x 1000m/cuộn, định lượng 17g/m2 
Sản phẩm không dệt từ xơ staple polyeste, chưa được ngâm tẩm, tráng phủ, dạng cuộn, khổ rộng 160cm, định lượng 17g/m2, màu trắng
Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1,66m x 800m/cuộn, định lượng 17g/m2
Sản phẩm không dệt từ xơ staple polyeste, chưa được ngâm tẩm, tráng phủ, dạng cuộn, khổ rộng 166cm, định lượng 16,9g/m2, màu trắng
Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1,6m x 1000m/cuộn, định lượng 20g/m2
Sản phẩm không dệt từ xơ staple polyeste, chưa được ngâm tẩm, tráng phủ, dạng cuộn, khổ rộng 160cm, định lượng 19,3g/m2, màu trắng
Màng không dệt - COVER SPB PP3 SF SUPER SOFT 18GSM/120MM 18G/M2, 120MM X 6000M/R X 374R
Màng không dệt JOFO NS TREATED SS OC CLOTH 13GSM*206MM*15000M*100ROLLS
Màng không dệt- Non woven Dayuan Hydrophilic TABCW 18GSM x166MM
Màng không dệt- Non woven fabrics NEEDLE PERFORATED AT BONDED 22GSM, WIDTH 86MM
Màng không dệt NONWOVEN COVER TABCW JN FIBER AS130 18GSM 166MM
Màng không dệt NONWOVEN FABRIC 20GSM * 158MM*1000M
Màng không dệt PP SPUNBOND NONWOVEN JOFO NS LINER 13GSM*162MM*14800M*125ROLLS
Mếch dùng trong may mặc CM 9012 , khổ 90cm/100m . Hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất băng vệ sinh: Sản phẩm không dệt làm từ xơ tổng hợp dùng hút nước, khổ 8-90(cm), mới 100%
Sản phẩm không dệt trọng lượng
VảI CHùI Kỹ THUậT DùNG CHO MáY IN MITSUBISHI D3000LX - (LOạI KHÔNG DệT) khổ 1050mm x 17m / cuộn - A7026102-115
Vải không dệt - 100% Polypropylene spunbonded nonwoven fabrics (WH1 25gsm 0.21m x 2500m x 412 cuộn, màu trắng)
Vải không dệt - Wootpatch (150G, 1,050*2400MM), 12R/L
Vải không dệt ,,Kích thước (1,45x9,1)m,trọng lượng ko quá 25g/m3 ,Dùng để lót ghế ô tô ,VNW04Q090160020 ,Hàng mới 100%
Vải không dệt 2016SW,100% polyester, định lượng 20g/m2, khổ 40"
Vải không dệt 202-060P, 100% polyester, định lượng 25g/m2, khổ 40"
Vải không dệt 212-060PW, 100% polyester, định lượng 25g/m2, khổ 40"
Vải không dệt có tráng phủ màng PE (22gsm x 275mm)-animals
VảI không dệt dùng để lót trong thùng loa âm thanh (2mx50m)/cuộn, mới 100%
vải không dệt K170/175/180/190/195/200/210/220/240/260mm, định lượng 13gsm, hàng mới 100%
vải không dệt K170/180/195/148/220mm, định lượng 15gsm, hàng mới 100%
vải không dệt K175/180/190/195/210/220mm, định lượng 13gsm, hàng mới 100%
vải không dệt K195mm, định lượng 13gsm, hàng mới 100%
vải không dệt K220/210mm/13gsm, nguyên liệu sản xuất bỉm trẻ em, hàng mới 100%
vải không dệt K250/275/330/580mm, định lượng 15gsm, hàng mới 100%
vải không dệt K275mm, định lượng 15gsm, hàng mới 100%, hàng mẫu
vải không dệt K325/365mm, định lượng 18gsm, hàng mới 100%
vải không dệt K330mm, định lượng 15gsm, hàng mới 100%
vải không dệt K365mm, định lượng 17gsm, hàng mới 100%, hàng mẫu
vải không dệt khổ 110/165/180mm, định lượng 20gsm, nguyên liệu sản xuất băng vệ sinh
vải không dệt khổ 115/25gsm, nguyên liệu sản xuất bỉm, hàng mới 100%
vải không dệt khổ 115mm, định lượng 25gsm, hàng mới 100%
VảI không dệt khổ 140/20gsm dùng trong sx băng vệ sinh
vải không dệt khổ 140/60mm, định lượng 20gsm, hàng mới 100%
vải không dệt khổ 140mm, định lượng 20gsm, hàng mới 100%
vải không dệt khổ 148mm, định lượng 15gsm, hàng mới 100%
vải không dệt khổ 165/180mm, định lượng 20gsm, nguyên liệu sản xuất băng vệ sinh
vải không dệt khổ 170 /10gsm; khổ 270/15gsm dùng trong sx bỉm trẻ em, hàng mới 100%
vải không dệt khổ 180/190/195/220/260mm, định lượng 13gsm, hàng mới 100%
vải không dệt khổ 250/275/285/330/580mm, định lượng 15gsm, hàng mới 100%
vải không dệt khổ 290/15gsm, khổ 325/17gsm, khổ 370/17gsm dùng trong sx bỉm trẻ em, hàng mới 100%
vải không dệt khổ 325/365mm, định lượng 18gsm, hàng mới 100%
VảI không dệt khổ 60/20gsm dùng trong sx băng vệ sinh
vải không dệt khổ 60mm, định lượng 20gsm, hàng mới 100%
Vải không dệt màu trắng 20gsm, width: 1600mm Mới 100%
Vải không dệt- NON WOVEN (20G)
Vải không dệt SB 18GSM - khổ 141mm - 3700 mm / cuộn - hàng mới 100%
VảI không dệt số NW-04 dùng để gói hoa (rộng từ 51cm đến 57cm, đường kính 73cm, trọng lượng từ 22gsm đến 25gsm/m2, có nguồn gốc từ thực vật, mới 100%
VảI không dệt số NW-06 dùng để gói hoa (rộng từ 51cm đến 57cm, đường kính 73cm, trọng lượng từ 22gsm đến 25gsm/m2, có nguồn gốc từ thực vật, mới 100%
VảI không dệt số NW-07dùng để gói hoa (rộng từ 51cm đến 57cm, đường kính 73cm, trọng lượng từ 22gsm đến 25gsm/m2, có nguồn gốc từ thực vật), mới 100%
VảI không dệt số NW-08 dùng để gói hoa (rộng từ 51cm đến 57cm, đường kính 73cm, trọng lượng từ 22gsm đến 25gsm/m2, có nguồn gốc từ thực vật), mới 100%
VảI không dệt số NW-09 dùng để gói hoa (rộng từ 51cm đến 57cm, đường kính 73cm, trọng lượng từ 22gsm đến 25gsm/m2, có nguồn gốc từ thực vật), mới 100%
VảI không dệt số NW-26 dùng để gói hoa (rộng từ 51cm đến 57cm, đường kính 73cm, trọng lượng từ 22gsm đến 25gsm/m2, có nguồn gốc từ thực vật), mới 100%
Vải không dệt- WOOLPAPER (200G)
Vật liệu không dệt, được làm từ các sợi Polyeste, dạng cuộn, khổ 56cm±2cm, định lượng xấp xỉ 23,2g/m2, dùng để trang trí ( bó hoa). Hàng mới 100%
Vòng đệm bằng nỉ (Part No.56) Hàng mới 100%. Bộ/ 1 cái)
Mếch dùng trong may mặc CM 9012 , khổ 90cm/100m . Hàng mới 100%
VảI CHùI Kỹ THUậT DùNG CHO MáY IN MITSUBISHI D3000LX - (LOạI KHÔNG DệT) khổ 1050mm x 17m / cuộn - A7026102-115
Vải không dệt - 100% Polypropylene spunbonded nonwoven fabrics (WH1 25gsm 0.21m x 2500m x 412 cuộn, màu trắng)
Vải không dệt - Wootpatch (150G, 1,050*2400MM), 12R/L
Vải không dệt 2016SW,100% polyester, định lượng 20g/m2, khổ 40"
Vải không dệt 202-060P, 100% polyester, định lượng 25g/m2, khổ 40"
Vải không dệt 212-060PW, 100% polyester, định lượng 25g/m2, khổ 40"
vải không dệt K275mm, định lượng 15gsm, hàng mới 100%, hàng mẫu
vải không dệt K365mm, định lượng 17gsm, hàng mới 100%, hàng mẫu
vải không dệt khổ 140/60mm, định lượng 20gsm, hàng mới 100%
vải không dệt khổ 180/190/195/220/260mm, định lượng 13gsm, hàng mới 100%
VảI không dệt khổ 60/20gsm dùng trong sx băng vệ sinh
vải không dệt khổ 60mm, định lượng 20gsm, hàng mới 100%
Vải không dệt SB 18GSM - khổ 141mm - 3700 mm / cuộn - hàng mới 100%
Vòng đệm bằng nỉ (Part No.56) Hàng mới 100%. Bộ/ 1 cái)
Màng không dệt - COVER SPB PP3 SF SUPER SOFT 18GSM/120MM 18G/M2, 120MM X 6000M/R X 374R
Vải không dệt ,,Kích thước (1,45x9,1)m,trọng lượng ko quá 25g/m3 ,Dùng để lót ghế ô tô ,VNW04Q090160020 ,Hàng mới 100%
Vải không dệt 202-060P, 100% polyester, định lượng 25g/m2, khổ 40"
Vải không dệt 212-060PW, 100% polyester, định lượng 25g/m2, khổ 40"
vải không dệt K170/175/180/190/195/200/210/220/240/260mm, định lượng 13gsm, hàng mới 100%
Vải không dệt màu trắng 20gsm, width: 1600mm Mới 100%
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 56:Mền xơ, phớt và các sản phẩm không dệt; các loại sợi đặc biệt; sợi xe, sợi coóc (cordage), sợi xoắn thừng, sợi cáp và các sản phẩm của chúng