cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Các tấm để ghép, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2
Các tấm để ghép, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Các tấm để ghép, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2
Tấm thảm lót sàn EVA FLOOR MAT 4549509351610 (30x30x0.7 cm), (9cái/bộ), mới 100%... (mã hs tấm thảm lót sà/ mã hs của tấm thảm lót)
Tấm thảm JOINT MAT JTM-32 (CPT) BROWN (32*32*0.6cm), mới 100%... (mã hs tấm thảm joint/ mã hs của tấm thảm joi)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 57:Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác