cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Phù hợp dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phù hợp dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
Kính chắn gió/ 1622189- phụ tùng máy thi công xây dựng. Hãng SX Caterpillar, mới 100%... (mã hs kính chắn gió// mã hs của kính chắn gi)
kính sau của máy xúc lật, bằng kính dán an toàn 2 lớp, KT(1220X1385X915)MM+-5%. hàng mới 100%... (mã hs kính sau của má/ mã hs của kính sau của)
Kính chắn gió xe xúc/ 3962005- phụ tùng máy thi công xây dựng. Hãng SX Caterpillar, mới 100%... (mã hs kính chắn gió x/ mã hs của kính chắn gi)
Kính chắn gió trên, dùng cho máy xúc, Part number: K1033880, hàng mới 100%.... (mã hs kính chắn gió t/ mã hs của kính chắn gi)
Kính chắn gió dưới, dùng cho máy xúc, Part number: 903-00074A, hàng mới 100%.... (mã hs kính chắn gió d/ mã hs của kính chắn gi)
Cửa kính cabine / 1077888 - Phụ tùng máy thi công xây dựng hiệu Caterpillar, mới 100%
Kính cabin3222 3289 21, Phụ kiện máy khoan, Hãng SX: Atlas; mới 100%
Kính chắn gió / 1068289( - Phụ tùng máy thi công xây dựng hiệu Caterpillar, mới 100%
Phụ tùng máy xúc. Kính chắn gió 71N4-02700. Hãng SX: Hyundai. Hàng mới 100%
Cửa kính cabine / 1077888 - Phụ tùng máy thi công xây dựng hiệu Caterpillar, mới 100%
Phụ tùng máy xúc. Kính chắn gió 71N4-02700. Hãng SX: Hyundai. Hàng mới 100%
Phần XIII:SẢN PHẨM BẰNG ĐÁ, THẠCH CAO, XI MĂNG, AMIĂNG, MICA HOẶC CÁC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ; ĐỒ GỐM; THUỶ TINH VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG THUỶ TINH
Chương 70:Thuỷ tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh