cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Phù hợp dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Bạn đang xem mã HS 70071910: Phù hợp dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30


Đang cập nhật...