cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Có hàm lượng carbon trên 2% tính theo trọng lượng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Có hàm lượng carbon trên 2% tính theo trọng lượng
Fero mangan
FeMn (65-75%)
 Fero Manganese Silicon (10-50mm).
Hợp kim của sắt, manganese, silicon (10-50mm). Hợp kim fero-mangan, hàm lượng Mn~73,83%; Fe~20,02%; C~2,18%...(tính theo trọng lượng)
Nguyên liệu luyện thép- Dạng cục Hợp Kim High Carbon Ferro Mangan(Mn:75%min; C:6-8%; P:0.3% max; S:0.03%max, size:10-60mm) mới 100%.
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép