cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Fero vonfram và fero silic vonfram
Ferro wolfram
W 75%, kích cỡ từ 10 đến 50 mm
Fero Vonfram (vonfram ≥ 68%), dùng trong công nghiệp luyện kim.
Fero vonfram (vonfram ≥ 68%) dùng trong công nghiệp luyện kim. Hợp kim fero-silic-vonfram.
Fero Vonfram (vonfram ≥ 68%), dùng trong công nghiệp luyện kim. Hợp kim fero-silic-vonfram
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép