cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,2 mm
Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng
Thép cuộn loại 2, mạ kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt, hàm lượng carbon dưới 0,04% ( dày từ 0,5mm - 1,1mm, khổ: 610mm - 1830mm)
Thép không hợp kim được mạ kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt, có hàm lượng cacbon dưới 0.04 % tính theo trọng lượng dầy (1.1x610)mm x cuộn, mới 100%
Thép lá không hợp kim được mạ hợp kim sắt kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt dạng cuộn, có hàm lượng cacbon dưới 0.04% trọng lượng, hàng mới. Kích cỡ: (0.6-1.2)mm x (600-1830)mm x Coil
Thep lá không hợp kim mạ kẽm băng phương pháp h[pj kim hóa bề mặt dạng cuộn,hàng mới C< 0.04% (0.64-0.99)mmX764mm trở lên X cuộn
Thép lá không hợp kim mạ kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt dạng cuộn C<0.04%, hàng mới: (0.11-1.15) X (610-1006)mm X Cuộn
Thép tấm dập thân xe ô tô Toyota Thép mạ hợp kim (0.75*1675*3580mm)
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép