cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng
Thép tấm; 1926*508*100(mm)";(thép không hợp kim,bề mặt phủ một lớp ôxít crôm)
Thép tấm; 916*514*30(mm)";(thép không hợp kim,bề mặt phủ một lớp ôxít crôm)
Thép tấm; 924*546*30(mm)";(thép không hợp kim,bề mặt phủ một lớp ôxít crôm)
Thép tấm; 924*546*35(mm)";(thép không hợp kim,bề mặt phủ một lớp ôxít crôm)
Thép tấm; 924*546*50(mm)";(thép không hợp kim,bề mặt phủ một lớp ôxít crôm)
Thép tấm; 945*445*100(mm)";(thép không hợp kim,bề mặt phủ một lớp ôxít crôm)
Thép tấm; 945*545*100(mm)";(thép không hợp kim,bề mặt phủ một lớp ôxít crôm)
Thép tấm; 1926*508*100(mm)";(thép không hợp kim,bề mặt phủ một lớp ôxít crôm)
Thép tấm; 924*546*50(mm)";(thép không hợp kim,bề mặt phủ một lớp ôxít crôm)
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép