cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thép cốt bê tông
Thép không hợp kim được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều,có mặt cắt ngang hình tròn,không dùng sản xuất que hàn, không phải thép cốt bê tông hàng mới 100%, tc: ASTM A510M SAE1008, đ/k danh nghĩa 6.5mm
Thép không hợp kim, cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, size 6.5mm, 240 cuộn
Thép thanh không hợp kim, cán nóng, tròn trơn, dạng cuộn cuốn không đều, không tráng, phủ, mạ, phi 6,5mm x cuộn
Thép không hợp kim, cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, size 6,5mm, 265 cuộn, tiêu chuẩn ASTM A510, mã SAE1008
Thép không hợp kim, cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, size 6,5mm, 252 cuộn
hép không hợp kim (hàm lượng C ≈ 0,0903% tính theo trọng lượng), dạng cuộn cuốn không đều, tròn trơn, cán nóng, đường kính 6,5 mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn, thành phần hóa học và cơ tính của mẫu đạt yêu cầu thép cốt bê tông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông QCVN 7:2011.
Thép không hợp kim, hàm lượng C ≈ 0,0742% tính theo trọng lượng, dạng cuộn cuốn không đều, tròn trơn, cán nóng, đường kính 6,5 mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn, thành phần và cơ tính của mẫu đạt yêu cầu đạt yêu cầu thép cốt bê tông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông QCVN 7:2011.
 Thép không hợp kim, hàm lượng C ≈ 0,106% tính theo trọng lượng, dạng cuộn cuốn không đều, tròn trơn, cán nóng, đường kính 6,5 mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn, thành phần và cơ tính của mẫu đạt yêu cầu đạt yêu cầu thép cốt bê tông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông QCVN 7:2011.
Thép không hợp kim, hàm lượng C ≈ 0,0588% tính theo trọng lượng, dạng cuộn cuốn không đều, tròn trơn, cán nóng, đường kính 6,5 mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn, thành phần và cơ tính của mẫu đạt yêu cầu đạt yêu cầu thép cốt bê tông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông QCVN 7:2011.
Thép không hợp kim, hàm lượng C ≈ 0,106% tính theo trọng lượng, dạng cuộn cuốn không đều, tròn trơn, cán nóng, đường kính 6,5 mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn, thành phần và cơ tính của mẫu đạt yêu cầu đạt yêu cầu thép cốt bê tông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông QCVN 7:2011.
Thép không hợp kim, hàm lượng C ≈ 0,0744% tính theo trọng lượng, dạng cuộn cuốn không đều, tròn trơn, cán nóng, đường kính 6,5 mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn, thành phần và cơ tính của mẫu đạt yêu cầu đạt yêu cầu thép cốt bê tông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông QCVN 7:2011.
Thép không hợp kim, cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, size 6.5mm, 240 cuộn, tiêu chuẩn ASTM A510M, mã SAE1008, dùng sx các sp dây lưới thép, gai mạ kẽm, mới 100%.
Thép thanh không hợp kim, cán nóng, tròn trơn, dạng cuộn cuốn không đều, không tráng, phủ, mạ, phi 6,5mm x cuộn, không dùng để sản xuất que hàn, không phải thép cốt bê tông
Thép thanh không hợp kim, cán nóng, tròn trơn, dạng cuộn cuốn không đều, không tráng, phủ, mạ, phi 6,5mm x cuộn, không dùng để sản xuất que hàn, không phải thép cốt bê tông, dùng để sản xuất dây lưới thép
Thép không hợp kim, cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, size 6,5mm, 265 cuộn, tiêu chuẩn ASTM A510, mã SAE1008, dùng sản xuất các sản phẩm dây lưới thép, gai mạ kẽm
Thép không hợp kim, cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, size 6,5mm, 252 cuộn, tiêu chuẩn ASTM A510M, mã SAE1008, dùng sản xuất các sản phẩm dây lưới thép, gai mạ kẽm
k) Sắt hoặc thép không hợp kim,dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng. Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm, dùng làm thép cốt bê tông
Thép cốt bê tông (Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán)
Thép cuộn (thép cốt bê tông)
Thép que tròn cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, không hợp kim, chưa tráng phủ mạ. Dùng làm thép cốt bê tông, đường kính 06mm, 08mm.
thép que tròn cán nóng dạng cuộn không đều, không hợp kim, chưa tráng phủ mạ sơn SAE1015 grey, phi 6mm, mới 100%
Thép que tròn dạng cuộn, cán nóng, không hợp kim, dùng trong xây dựng, phi 6.0mm. Mới 100%
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép