cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng đai và dải (SEN), chiều rộng không quá 400 mm
Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm
Stainless Steel Plate Coil.
Thép tấm dạng cuộn- Stainless Steel plate coil (0.8x23).Thép không gỉ cán phẳng, dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm, không gia công quá mức cán nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (0.8x23)mmxcuộn.
Inox AISI-430 dạng đai cán nguội ( 0.400 mm up x 75 mm up x C ). Hàng loại 2, mới 100% .
Inox AISI-430 dạng tấm cán nguội ( 0.200-0.400 mm up x 200 - 1000 mm up x 200 -2000 mm up. Hàng lọai 2, mới 100%
thép không gỉ - stainless steel SUS304 1/2H (0.6mm X 58mm X coil)
thép không gỉ - sus 304 1/2H (0.5mm x 27mm x coil)
thép không gỉ - sus 304 1/2h (0.5mm x 44mm x coil)
thép không gỉ - sus 304 3/4h (0.4mm x 40mm x coil)
thép không gỉ (stainless steel sus430-2b (0.5x84))
Thép không gỉ cán phẳng dạng tấm (0.4mm x 329mm x 1366mm), hàng gia công không quá mức cán nguội, mới 100%
Thép không gỉ cán phẳng không gia công quá mức cán nguội dạng dải 0.3mmx93mmxcuộn
Thép không gỉ dạng cuộn kích thước 0.15*22*15mm (nguyên liệu sản xuất linh kiện điện thoại di động) mới 100%
Thép không gỉ dạng cuộn STS301 EH kích thước 0.08*108*66mm (nguyên liệu sản xuất linh kiện điện thoại di động) mới 100%
Thép không gỉ dạng cuộn STS304 1/2H kích thước 0.1*100*46mm (nguyên liệu sản xuất linh kiện điện thoại di động) mới 100%
Thép không gỉ dạng đai Thickness 0.4 mm Width: 30 mm Hàng mới 100%
Thép không gỉ không gia công quá mức cán nguội dày 0.4mm, rộng 329mm, dài 1366mm (RAA32543301). .Mới 100%
Thép không gỉ SUS 301 (T0.12xW4)mm, cán phẳng bằng phương pháp cán nguội, chưa T/phủ mạ
Thép không gỉ SUS 301 (T0.1xW26)mm, cán phẳng bằng phương pháp cán nguội, chưa T/phủ mạ
thép không gỉ, cán nguội dạng cuộn, 430, 160, 410. Size (0.4-3.0)mm x (85-125)mm x C (hàng mới 100%)
Thép không rỉ dạng tấm cán nguội(100*140*25mm)(1tấm=3kg)
Thép loại dẹp không gỉ, (dạng đai - dải) không tráng phủ mạ SUS-301 0.6mm x 11mm
Inox AISI-430 dạng tấm cán nguội ( 0.200-0.400 mm up x 200 - 1000 mm up x 200 -2000 mm up. Hàng lọai 2, mới 100%
Thép không gỉ dạng cuộn STS301 EH kích thước 0.08*108*66mm (nguyên liệu sản xuất linh kiện điện thoại di động) mới 100%
Thép không gỉ không gia công quá mức cán nguội dày 0.4mm, rộng 329mm, dài 1366mm (RAA32543301). .Mới 100%
Thép không gỉ SUS 301 (T0.12xW4)mm, cán phẳng bằng phương pháp cán nguội, chưa T/phủ mạ
Thép không gỉ SUS 301 (T0.1xW26)mm, cán phẳng bằng phương pháp cán nguội, chưa T/phủ mạ
Thép loại dẹp không gỉ, (dạng đai - dải) không tráng phủ mạ SUS-301 0.6mm x 11mm
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép