cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN