cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Bạn đang xem mã HS 72224010: Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn


Đang cập nhật...