cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn
Stainless Steel Angles.
Thép hình V bằng thép không gỉ, không gia công quá mức cán nóng, có chiều cao trên 80mm- Angle 100*100*10T*6M A276-304. Thép không gỉ, dạng góc, mặt cắt ngang hình chữ V, không gia công quá mức cán nóng, đặc, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (100x100x10x6000)mm.
 Thép V không gỉ, V40x40x4; (mục 8 TK): Thép V không gỉ, V50x50x4. Thanh thép không gỉ ở dạng góc, mặt cắt ngang hình chữ V, cán nóng. Kích cỡ: (V40x40x4)mmx6m; (V50x50x4)mmx6m
khay chứa bằng thép không gỉ cho tủ sấy binder dùng trong phòng thí nghiệm, part: 6004-0031
Thép góc hình chữ L (40x40x5x6000mm), Thép không gỉ mới 100% - ANGEL 40x40x5x6000mm
Thép góc hình chữ L (50x50x6x6000mm), Thép không gỉ mới 100% - ANGEL 50x50x6x6000mm
Thép góc hình chữ L (75x75x9x6000mm), Thép không gỉ mới 100% - ANGEL 75x75x9x6000mm
Thép hình chữ U (100x50x5x5x6000mm), Thép không gỉ mới 100% - CHENNEL 100x50x5x5x6000mm
Thép hình chữ U (150x75x75x6x6000mm), Thép không gỉ mới 100% - CHENNEL 150x75x75x6x6000mm
Thép không gỉ dạng góc 5.0 x 60.0 x 60.0
Thép góc hình chữ L (40x40x5x6000mm), Thép không gỉ mới 100% - ANGEL 40x40x5x6000mm
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép