cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
+ 19
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối (SEN)
Thiết bị dùng cho giàn giáo, ván khuôn, vật chống hoặc cột trụ chống hầm lò
Cột chống thủy lực đơn, Giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò
Bộ ván khuôn (dạng tháo rời ) được lắp ráp bằng các khớp nối .
Cấu kiện giàn giáo bằng sắt đã sơn dạng tiền chế lắp ráp bằng các khớp nối (gồm: thanh rằng dài 2000mm, rộng (150-800)mm, dầy (100-150)mm, cột trụ, khớp nối), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%
Cốp pha ( ván khuôn) bằng thép, mới 100%
Dàn giáo bằng sắt phi 50x3.5x6m. Gồm ống dàn giáo và chốt hãm dàn giáo bằng sắt. Hàng dùng cho xầy dựng nhà máy xi măng Công Thanh. Hàng mới 100%
Khớp nối ống giàn giáo nhãn hiệu PRESCO bằng thép, gốc nối 48.3 độ.
Khung giàn giáo bằng thép, mới 100%
Thiết bị giàn giáo dạng ống bằng thép- dạng thanh đứng. kích thước d48.6 x 6000mm.(dùng cho tầng hầm dự án Lotte)
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 73:Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép