cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XV Chương 83 83025000 Giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ và các loại giá cố định tương tự
2 Phần XX Chương 94 94032090 Loại khác
3 Phần XV Chương 73 73239390 Loại khác
4 Phần XV Chương 73 73239310 Đồ dùng nhà bếp
5 Phần XV Chương 76 76109099 Loại khác
6 Phần XV Chương 83 83026000 Cơ cấu đóng cửa tự động