cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Thân, vỏ hoặc vỏ bọc nồi hơi (SEN)
Thân, vỏ hoặc vỏ bọc nồi hơi (SEN)
Thân, vỏ hoặc vỏ bọc nồi hơi (SEN)
Thân, vỏ hoặc vỏ bọc nồi hơi (SEN)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh Mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được (Phụ lục II) 15/05/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
2 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường Xem chi tiết
3 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 67:2017/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 21:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 64:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 70:2014/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
5 QCVN 72:2013/BGTVT Hết hiệu lực Xem chi tiết
6 QCVN 48:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
7 QCVN 49:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
8 QCVN 01:2008/BLĐTBXH Còn hiệu lực Xem chi tiết
9 TCVN 5346:1991 (ST SEV 5307-85) Còn hiệu lực Xem chi tiết
10 TCVN 7704:2007 Còn hiệu lực Xem chi tiết
11 TCVN 6008:2010 Còn hiệu lực Xem chi tiết