cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Với đường kính cửa hút không quá 200 mm (SEN)
Bơm nước dùng cho máy làm mát không khí bằng bay hơi Model DKA-00800A, đường kính cửa hút không quá 200mm, bảo hành miễn phí theo hợp đồng, hàng mới 100%- F.O.C... (mã hs bơm nước dùng c/ mã hs của bơm nước dùn)
Bơm nước ly tâm đơn tầng trục ngang, Model: MS60/0.55DSC điện áp 220V, 0.55KW, công suất 3.6m3/h, đường kính cửa hút dưới 200mm, nhà sản xuất CNP, hàng mới 100%... (mã hs bơm nước ly tâm/ mã hs của bơm nước ly)
Máy bơm nước hoạt động bằng điện, công suất 125W; 1.8 m3/h; tự động; chiều cao hút 9 m.. Nhãn hiệu Panasonic. Model A-130JACK- SV5
Máy bơm nước hoạt động bằng điện, công suất 125W, 1.8 m3/h; không tự động; chiều cao đẩy 21m.. Nhãn hiệu Panasonic. Model GP-129JXK- NV5
Máy bơm nước hoạt động bằng điện, công suất 350W; 2.7 m3/h; không tự động; độ cao hút 9 m.. Nhãn hiệu Panasonic. Model GP-350JA-NV5
Bơm nước ly tâm, lưu lượng 27m3/h, điện áp 3 pha, công suất 4HP. Nhãn hiệu PENTAX. Model CM32-160A
Bơm nước ly tâm, lưu lượng 27m3/h, điện áp 3 pha, công suất 3HP. Nhãn hiệu PENTAX. Model CM32-160B
Bơm nước ly tâm lưu lượng 42m3/h, điện áp 3 pha, công suất 10HP. Nhãn hiệu PENTAX. Model CM40-200A
Bơm nước ly tâm, lưu lượng 42m3/h, điện áp 3 pha, công suất 7.5HP. Nhãn hiệu PENTAX. Model CM40-200B
Bơm nước ly tâm, lưu lượng 42m3/h, điện áp 3 pha, công suất 15 HP. Nhãn hiệu PENTAX. Model CM40-250B
Máy bơm nước ly tâm không tự động công suất 0.75KW / 220V (1pha), lưu lượng <8000m3/h.. Nhãn hiệu Lepono. Model XKS-750SW
Máy bơm nước ly tâm không tự động công suất 0.75KW / 220V (1pha), lưu lượng <8.000m3/h.. Nhãn hiệu Lepono. Model XKS-750S
Máy bơm nước ly tâm không tự động công suất 1.1KW / 220V (1pha), lưu lượng <8.000m3/h.. Nhãn hiệu Lepono. Model XHM/5BM
Máy bơm nước ly tâm không tự động công suất 1,5KW / 220V (1pha), lưu lượng <8.000m3/h.. Nhãn hiệu Lepono. Model XHM/5AM
Máy bơm nước ly tâm không tự động công suất 0.4KW / 220V (1 pha), lưu lượng <8000m3/h.. Nhãn hiệu Lepono. Model XKS-400S
Máy bơm nước ly tâm không tự động công suất 1.5KW /220V (1 pha), lưu lượng <8000m3/h.. Nhãn hiệu Lepono. Model XHM/6BR
Máy bơm nước ly tâm không tự động công suất 1.5KW/220V (1 pha), lưu lượng 66m3/h.. Nhãn hiệu Lepono. Model XHM/6B
Máy bơm nước ly tâm không tự động, công suất 2.2KW / 220V (1 pha), lưu lượng <8000m3/h.. Nhãn hiệu Lepono. Model XHM/6AR
Máy bơm nước ly tâm không tự động công suất 0.75KW / 220V (1 pha), lưu lượng 3m3/h.. Nhãn hiệu Lepono. Model XKM80-1
Máy bơm nước ly tâm không tự động, công suất 0.3HP / 220V (1 pha), lưu lượng <8000m3/h.. Nhãn hiệu Lepono. Model XQM80
Bơm nước ly tâm trục ngang, lưu lượng 15m3/h, công suất 2HP. Nhãn hiệu EBARA. Model 3D 32-160
Bơm nước ly tâm, trục nằm ngang, công suất 3HP. Nhãn hiệu EBARA. Model 3D 32-160
Bơm nước ly tâm, trục nằm ngang, công suất 4HP. Nhãn hiệu EBARA. Model 3D 32-200
Bơm nước ly tâm trục ngang, lưu lượng 17m3/h, công suất 5.5 HP. Nhãn hiệu EBARA. Model 3D 32-200
Bơm nước ly tâm trục nằm ngang, công suất 7.5 HP. Nhãn hiệu EBARA. Model 3D 40-200
Bơm nước ly tâm, trục nằm ngang, công suất 10HP. Nhãn hiệu EBARA. Model 3D 40-200
Máy bơm nước chạy xăng, công suất 5.5HP, lưu lượng 40m3/h.. Nhãn hiệu PONA. Model CX20
Máy bơm nước chạy xăng (bơm ly tâm), Công suất 3.6Kw, lưu lượng 66 m3/h.. Nhãn hiệu Honda. Model WL30XH
Máy bơm nước chạy xăng, Công suất: 2.6Kw, lưu lượng 40.2 m3/h.. Nhãn hiệu Honda. Model WL20XH
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 2.2 kw, 3 pha, 280V, lưu lượng 4m3/h.. Nhãn hiệu CNP. Model CDLF 4-12 FSWSC
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 3 kw, 3 pha, 380V, lưu lượng 4 m3/h.. Nhãn hiệu CNP. Model CDLF 4-14 FSWSC
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 3 kw, 3 pha, lưu lượng 4 m3/h, đường kính cửa hút 32 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDLF 4-16 FSWSC
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 4 kw3 pha, lưu lượng, 4 m3/h, đường kính cửa hút 32 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDLF 4- 19FSWSC
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng công suất 5.5 kw, 3 pha, lưu lượng 8 m3/h.. Nhãn hiệu CNP. Model CDLF 8-16
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng công suất 7.5 kw, 3 pha, lưu lượng 8 m3/h.. Nhãn hiệu CNP. Model CDLF 8-18
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 1 kw, 3 pha, lưu lượng 16 m3/h, đường kính cửa hút 50 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDLF 16-12 FSWSC
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 11 kw, 3 pha, Lưu lượng 12 m3/h, đường kính cửa hút 50 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDLF 12-16 FSWSC
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 15 kw, 3 pha, lưu lượng 16 m3/h, đường kính cửa hút 50 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDLF 16-16 FSWSC
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 4 kw, 3 pha, Iưu lượng 8 m3/h, đường kính cửa hút 50 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDLF 8- 12FSWPR
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 5.5 kw, 3 pha, lưu lượng 8 m3/h, đường kính cửa hút 50 mm). Nhãn hiệu CNP. Model CDLF 8-14 FSWPR
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 11 kw, 3 pha, lưu lượng 12 m3/h, đường kính cửa hút 50 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDL 12-16 FSWPR
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 15 kw, 3 pha, lưu lượng 16 m3/h, đường kính cửa hút 50 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDL 16-14 FSWPR
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 15 kw, 3 pha, lưu lượng 16 m3/h, đường kính cửa hút 50 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDL 16-16 FSWPR
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 1.1 kw, 3 pha, lưu lượng 2 m3/h, đường kính cửa hút 32 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDL 2-11 FSWPR
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 1.5 kw, 3 pha, lưu lượng 2 m3/h, đường kính cửa hút 32 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDL 2-13 FSWPR
Bơm nước trục đứng loại ly tâm đa tầng, công suất 4 kw, 3 pha, lưu lượng 4 m3/h, đường kính cửa hút 32 mm.. Nhãn hiệu CNP. Model CDL F4-19 FSWPR
Máy bơm nước ly tâm chạy điện, công suất 125W-220V, lưu lượng 2.4M3/h đường kính cửa hút 34mm.. Nhãn hiệu Lucky pro. Model MQS136B-1
Máy bơm nước ly tâm chạy điện, công suất 750W-220V. Lưu lượng 3m3/h đường kính cửa hút không quá 34mm.. Nhãn hiệu Lucky pro. Model MKP80
Máy bơm nước ly tâm chạy điện, công suất 370W-220V, lưu lượng 2.16m3/h đường kính cửa hút không quá 34mm.. Nhãn hiệu Lucky pro. Model MKP60
Bơm ly tâm 1 tầng cánh , 1 cửa hút , được truyền động bằng khớp nối trực tiếp ( model: Aquavane 65-200/D) , Q=160m3/h, đường kính cửa hút 80mm ( chưa gắn động cơ ) , nhãn hiệu KSB , mới 100%
Máy bơm nước dùng điện Cs350W đã qua sử dụng
Máy bơm nước ly tâm trục ngang một tầng cánh nhãn hiệu Dragon, Model DSR65-50-315.Lưu lượng Q = 78m3/h, cột áp H = 127m, hoạt động bằng điện, công suất 75kw. Hàng mới 100%
Máy bơm nước ly tâm trục ngang một tầng cánh nhãn hiệu Dragon, Model DSR65-50-250A.Lưu lượng Q = 75.5m3/h, cột áp H = 73m, hoạt động bằng điện, công suất 30kw. Hàng mới 100%
bơm syrup dùng cho nhà máy đường, model IR80-50-200, lưu lượng 50m3
Bơm ly tâm (trục ngang) hiệu ROVATTI, model:ME12.5/40AT, Q=35m3/h - H=40m (hàng mới 100%)
Đầu bơm ly tâm trục ngang: NC150-250/245, đường kính cửa hút 200mm, hàng mới 100%
Bơm ly tâm trục ngang: MD40/10, 7.5kw, đường kính cửa hút 50mm, hàng mới 100%
Bơm ly tâm thả chìm trục ngang Mahendra,chuyển động khớp nối trực tiếp, đường kính cửa hút<200mm, công suất
Bơm ly tâm trục ngang MDA40/7/S, 230/400V, 5.5kw, hàng mới 100% (đường kính cửa hút 50 mm)
Bơm ly tâm trục ngang MD40/3/S 230/400V, 2.2kw, hàng mới 100% (đường kính cửa hút 50 mm)
Thiết bị bể bơi: bơm nước tự hàng công suất 3HP 220V. p/n: 38779. hành mới 100%
Thiết bị bể bơi: bơm nước tự hành công suất 1HP 230V. p/n: 38773. hàng mới 100%
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 84:Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và trang thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng