cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
Mô tơ chổi than
QK1-5868-000A, S8-71961, S8-71957, S8-71958, S8-71969, S8-71983, SS8-71974 (dùng cho máy in). Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 8415, 8418, 8450, 8509 hoặc 8516.
Động cơ xả (5250FA1731P), LKRSXLRTT máy giặt LG, hàng mới 100%
Động cơ xả (5250FA1731P). LKSXLRTT máy giặt LG Mới 100%
Động cơ xoay chiều một pha, công suất < 37,5W (3612JL04WS40G03). KH: AG160810. Hàng mới 100%.
Mô tơ (Motor)
Mô tơ đảo gió điều hoà, 12V/CWA981091/Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100%
Mô tơ quạt điều hoà, 30W/L6CBYYYL0011/Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100%
Mô tơ quạt điều hoà, CS 15W/CWA921441/Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100%
Mô tơ quạt/CNRAG-130231/Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100%
Motor quạt xoay chiều công suất 31W dùng trong dàn lạnh máy lạnh MOTOR, FAN; 43T21371
Động cơ xả (5250FA1731P), LKRSXLRTT máy giặt LG, hàng mới 100%
Động cơ xả (5250FA1731P). LKSXLRTT máy giặt LG Mới 100%
Mô tơ quạt điều hoà, 30W/L6CBYYYL0011/Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100%
Mô tơ đảo gió điều hoà, 12V/CWA981091/Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100%
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 85:Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên