cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh mục các mặt hàng cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng 31/07/2019 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường Xem chi tiết
3 Phụ lục 4: Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 21:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 90:2015/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 64:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 75:2014/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
5 QCVN 70:2014/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
6 QCVN 72:2013/BGTVT Hết hiệu lực Xem chi tiết
7 TCVN 7450-1:2013 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
8 QCVN 48:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
9 QCVN 49:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết