cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Thiết bị kiểm tra giao tiếp M(Telemetry M Test Instrument)11C0470 thu nhận chuyển đổi,truyền hoặc tái tạo tín hiệu âm thanh,hình ảnh giữ liệu khác(gồm dụng cụ chuyển mạch và định tuyến).Hàng mới 100%.... (mã hs thiết bị kiểm t/ mã hs của thiết bị kiể)
Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM/W-CDMA FDD/E-UTRA có thu phát vô tuyến cự ly ngắn,model: VN88-4G EUP,Hãng sx: EUPFIN TECHNOLOGY CO., LTD. Mới 100%... (mã hs thiết bị đầu cu/ mã hs của thiết bị đầu)
Thiết bị chuyển mạch (Switch)
Thiết bị tường lửa (Fire wall)
Thiết bị công nghệ thông tin
Thiết bị phát lặp vô tuyến lưu động mặt đất
QCVN 18: 2014/BTTTT, QCVN47:2015/BTTTT
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 85:Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên