cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
+ 5
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Phân nhóm 1.1: Hàng hóa rủi ro cấm, tạm ngừng nhập khẩu 03/12/2015 Đang áp dụng Xem chi tiết
2 Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 63:2012/BTTTT Còn hiệu lực Xem chi tiết