cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
+ 5
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc
Loại đơn sắc

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại đơn sắc
Phụ tùng thay thế máy làm kem: Bộ hiển thị số điện tử, thể hiện số nhiệt độ đo của máy, loại đơn sắc- INTERFACE MODULE, hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng thay t/ mã hs của phụ tùng tha)
Màn hình đơn sắc... (mã hs màn hình đơn sắ/ mã hs của màn hình đơn)
Màn hình trắng đen hiển thị dùng cho thiết bị phân tích khí FSV430, 2 inch (S.N: 245382683/X001/00447) (G00003_FST4), Hãng SX: ABB (Hàng mới 100%)... (mã hs màn hình trắng/ mã hs của màn hình trắ)
Bảng điểm điện tử dùng cho nhà thi đấu Moldel: Pro 352 MB 7120/F, Kích thước: 3.1m x 1.2m x 90mm (Màn hình LEDS) -Hàng mới 100%
Bảng hiển thị điều khiển SB-DDP-EU (Smart Dynamic Display Panel), màn hình đơn sắc. Hàng mới 100%
Bảng màn hình chạm đơn sắc 30x20cm 62799-00010-0C (phụ tùng máy dệt)
Bộ hiển thị của thước quang học(loại đơn sắc) 174-173B
Bộ phận máy quang phổ so màu - Màn hình hiển thị số của máy quang phổ so màu PC Spectro ( đơn sắc) - Display unit for the PC Spectro
C03P: màn hình hiển thị ( loại đơn sắc) dùng cho máy đo lưu lượng nước, hàng mới 100% ( LCD Display module, used to match with DN80 water flowmeter.) 1 bộ bằng 1 cái
Màn hình cảm ứng đen trắng UG221H-LE4(phụ kiện của máy ép dầu)
Màn hình của máy kiểm tra thông mạch
Màn hình đen trắng của máy nghe nhạc Mp3, Mp4, Mp5, kích thước [(25-44)x(10-34)]mm, dày (0.2-0.25)mm,hiệu JVJ. Mới 100%
Màn hình đơn sắc cho biến tần FC051 của hãng Danfoss, kích thước 70 x 13 0x 10mm. Code 132B0101, hàng mới 100%
Màn hình đơn sắc dùng cho máy ấp trứng gia cầm (Display PCB, V. 3.07, Part No. 702211)
Màn hình dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu tự động ,loại đơn sắc LM64P101 (SHARP),Sử dụng cho máy gia công kim loại,mới 100%
Màn hình hiển thị bộ điều khiển chức năng in (phụ kiện của máy in hiệu Fuji Xerox) (EM200281), mới 100%
Màn hình hiển thị của thiết bị đo pH truyền dẫn (loại đơn sắc), PHTX-11
Màn hình hiển thị điều khiển của máy dán đường may loại đơn sắc AI-007 hiệu H&H mới 100%
Màn hình hiển thị loại trắng đen AM20.02
Màn hình hiển thị thông số vận hành,dùng trong container lạnh, Hàng mới 100%
Màn hình LCD đen trắng dùng hiển thị thông tin hộp đen trong ô tô 2,5 inch. Part AGM1964D-FL-YBW. Hàng mới 100% do hãng Xiamen Zettler Electronics sản xuất
Màn hình vận hành máy rải liệu xi măng: XBTG/TP270. ( Đen trắng). Mới 100%
Phụ tùng máy dệt - Màn hình điều khiển dệt - 669807 BA- Hàng mới 100%
Thiết bị tinh thể lỏng (màn hình cảm ứng)-1298123
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 85:Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên