cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Xe ôtô du lịch 5 chỗ, dung tích 1.0L, số tự động
Xe ôtô du lịch 5 chỗ, dung tích 0.8L
Xe ôtô du lịch 5 chỗ, dung tích 1.0L
Xe ôtô du lịch 5 chỗ, số sàn, dung tích 1.0L
Xe ôtô du lịch 5 chỗ, số tự động, dung tích 1.0L
Xe ô tô du lịch, dung tích 1.0L
Xe ô tô du lịch 05 chỗ, dung tích 1.0L
Xe ô tô 5 chỗ, dung tích xi lanh 1.0L, số tự động
Xe ôtô du lịch 4 chỗ, dung tích 1,0L
Xe ôtô du lịch 4 chỗ, dung tích 1.0L
Xe ôtô du lịch 05 chỗ, dung tích 1.0L
Xe ôtô du lịch 5 chỗ, dung tích 1.0L, số sàn
Xe ôtô du lịch 5 chỗ, dung tích dưới 1.0L, số tự động
Xe ôtô du lịch 5 chỗ, dung tích dưới 1,0L
Phần XVII:XE CỘ, PHƯƠNG TIỆN BAY, TÀU THUYỀN VÀ CÁC THIẾT BỊ VẬN TẢI LIÊN HỢP
Chương 87:Xe cộ trừ thiết bị chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ tùng của chúng