cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
+ 12
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác
Xe đạp khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Xe đạp khác
Xe đạp địa hình, vành xe 26".. Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 620-S
Xe đạp địa hình trẻ em, vành xe 20".. Nhãn hiệu GIANT. Model MOMENTUM IRIDE ROCKER 2
Xe đạp địa hình, vành xe 700Cx465MM.. Nhãn hiệu GIANT. Model OCR 5500
Xe đạp địa hình, vành xe 700Cx465MM.. Nhãn hiệu GIANT. Model OCR 2600
Xe đạp địa hình, vành xe 700Cx500MM.. Nhãn hiệu GIANT. Model OCR 2800
Xe đạp địa hình, vành xe 700Cx430MM.. Nhãn hiệu GIANT. Model OCR 5700
Xe đạp địa hình, vành xe 26"x17"M.. Nhãn hiệu GIANT. Model IRIDE 600FS- D
Xe đạp địa hình, vành xe 700Cx430MM.. Nhãn hiệu GIANT. Model ESCAPE 2 CITY
Xe đạp địa hình, vành xe 26"x17".. Nhãn hiệu GIANT. Model MOMENTUM IRIDE CENTER 1
Xe đạp địa hình, 02 bánh, vành xe 26"x15L.. Nhãn hiệu GIANT. Model MOMENTUM INEED 1500
Xe đạp địa hình, vành xe 26"x17"M.. Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 777
Xe đạp địa hình, vành xe 700Cx480MM.. Nhãn hiệu GIANT. Model MOMENTUM INEED CAPPUCCINO
Xe đạp địa hình, vành xe 700Cx430.. Nhãn hiệu GIANT. Model MOMENTUM INEED MACCHIATO
Xe đạp địa hình, vành xe 27,5"x18"M.. Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 870
Xe đạp địa hình, vành xe 26", 6 tầng líp, tốc độ 18.. Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 798
Xe đạp địa hình, vành xe 27,5x16"S.. Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 850
Xe đạp địa hình, vành xe 26"x17". Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 680-S
Xe đạp địa hình, vành xe 26"x17". Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 680
Xe đạp địa hình, vành xe 26"x17M.. Nhãn hiệu GIANT. Model RINCON 770
Xe đạp địa hình, vành xe 26", 9 tầng líp, tốc độ 27. Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 778
Xe đạp địa hình, vành xe 26"x17". Nhãn hiệu GIANT. Model RINCON 650
Xe đạp địa hình, vành xe 26"x16"L.. Nhãn hiệu GIANT. Model MOMENTUM INEED LATTE
Xe đạp địa hình, vành xe 24"x12". Nhãn hiệu GIANT. Model XTC 24
Xe đạp địa hình, vành xe 27,5x16".. Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 830
Xe đạp địa hình, vành xe 27,5". Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 830-S
Xe đạp địa hình, vành xe 26". Nhãn hiệu GIANT. Model XTC 800
Xe đạp địa hình, vành xe 700C. Nhãn hiệu GIANT. Model FCR 3100
Xe đạp địa hình, vành xe 26". Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 660S
Xe đạp địa hình, vành xe 700x430MM.. Nhãn hiệu GIANT. Model XCR 3700
Xe đạp địa hình, vành xe 700Cx480MM.. Nhãn hiệu GIANT. Model MOMENTUM INEED MOCHA
Xe đạp địa hình, vành xe 27,5"x16". Nhãn hiệu GIANT. Model XTC 880
Xe đạp địa hình, vành xe 27,5"x16". Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 810
Xe đạp địa hình, vành xe 700Cx430MM. Nhãn hiệu GIANT. Model OCR 5300
Xe đạp địa hình, vành xe 700Cx430MM. Nhãn hiệu GIANT. Model ESCAPE 3 CITY
Xe đạp địa hình, vành xe 700Cx430MM. Nhãn hiệu GIANT. Model ESCAPE 1 DISC
Xe đạp địa hình leo núi. Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 660
Xe đạp vành xe 26". Nhãn hiệu GIANT. Model TALON 770
Xe đạp vành xe 26". Nhãn hiệu GIANT. Model ATX 730
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 728
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 729
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 730
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 736
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 3900
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 4900
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 7500
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 3500
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 5500 XC
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 4000
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 9000
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model TW9100
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 3000
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu TWITTER. Model 2400
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu CATANI
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu SODEK
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu Nakxus. Model 26M033
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu Nakxus. Model 26M033 X1
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu FIXED GEAR. Model DH400
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu FIXED GEAR. Model FG002
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu FIXED GEAR. Model M40
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu FIXED GEAR. Model MS003
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu FIXED GEAR. Model MS008
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu FIXED GEAR. Model Vintage
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu FIXED GEAR. Model Single speed MS100
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu FIXED GEAR. Model Pro MS005
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu FIXED GEAR. Model TOPBIKE FIX
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu SA VA. Model M 105
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu SAVA. Model R 3- 050
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu SAVA. Model M02
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu SAVA. Model M03
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu SAVA. Model M04
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu SAVA. Model M18
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu SAVA. Model R 791
Xe đạp trẻ em, vành xe 20". Nhãn hiệu TOTEM. Model 902-20
Xe đạp trẻ em, vành xe 16". Nhãn hiệu TOTEM. Model 805-16
Xe đạp trẻ em, vành xe 24". Nhãn hiệu TOTEM. Model 901-24
Xe đạp trẻ em, vành xe 24". Nhãn hiệu TOTEM. Model 902-24
Xe đạp trẻ em, vành xe 20". Nhãn hiệu TOTEM. Model 114-20
Xe đạp trẻ em, vành xe 26". Nhãn hiệu TOTEM. Model 209-26
Xe đạp trẻ em, vành xe 20". Nhãn hiệu TOTEM. Model 804-20
Xe đạp trẻ em, vành xe 26". Nhãn hiệu TOTEM. Model 3700
Xe đạp vành xe 26".. Nhãn hiệu TOTEM. Model 3500
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu CPH STAR SINGLE SPEED
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu CPH STAR NUXUS3
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu VERONA
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu DKAL. Model DH-20
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu DKAL. Model DH-26-PG
Xe đạp người lớn.. Nhãn hiệu DKAL. Model DH-24-805
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu GALAXY. Model MT19
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu GALAXY. Model ML250
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu GALAXY. Model RL300
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu GALAXY. Model ANNIE
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu GALAXY. Model MS3
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu GALAXY. Model RL500
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu GALAXY. Model ML330
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu GALAXY. Model XC10
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu GALAXY. Model FM2
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu GALAXY. Model XC60
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu HXD
Xe đạp người lớn, vành xe 26". Nhãn hiệu MINGDI
Xe đạp. Nhãn hiệu YBY. Model 701
Xe đạp loại mini. Nhãn hiệu YBY. Model 703B
Xe đạp loại thường. Nhãn hiệu YBY. Model 703
Xe đạp loại mini. Nhãn hiệu YBY. Model 208D
Xe đạp kiểu thường. Nhãn hiệu YBY. Model 208D
Xe đạp kiểu thường. Nhãn hiệu YBY. Model 718
Xe đạp kiểu thường. Nhãn hiệu YBY. Model 702B
Xe đạp kiểu mini. Nhãn hiệu YBY. Model 201
Xe đạp kiểu thường. Nhãn hiệu YBY. Model 136
Xe đạp kiểu mini. Nhãn hiệu YBY. Model 168D
Xe đạp đua địa hình. Nhãn hiệu Peugeot. Model Road AF-01
Xe đạp đua địa hình. Nhãn hiệu Peugeot. Model Road CS-02
Xe đạp đua địa hình. Nhãn hiệu Peugeot. Model Road AS-01
Xe đạp người lớn. Nhãn hiệu Peugeot. Model City CC-71
Xe đạp leo núi vành xe 26", 8 tầng líp, 24 tốc độ. Nhãn hiệu TRINX. Model X1
Xe đạp leo núi vành xe 26"; 8 tầng líp, 24 tốc độ. Nhãn hiệu TRINX. Model X3
Xe đạp leo núi vành xe 26", 21 tốc độ. Nhãn hiệu TRINX. Model M018
Xe đạp leo núi vành 26", 8 tầng Líp, 24 tốc độ. Nhãn hiệu TRINX. Model M208
Xe đạp người lớn vành 26", 24 tốc độ. Nhãn hiệu TRINX. Model M308
Xe đạp người lớn vành xe 26", 8 tầng Líp, 24 tốc độ.. Nhãn hiệu TRINX. Model M428
Xe đạp hai bánh và xe đạp khác không lắp động cơ
Phần XVII:XE CỘ, PHƯƠNG TIỆN BAY, TÀU THUYỀN VÀ CÁC THIẾT BỊ VẬN TẢI LIÊN HỢP
Chương 87:Xe cộ trừ thiết bị chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ tùng của chúng