cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh Mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I) 15/05/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
2 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường Xem chi tiết
3 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 26:2016/BGTVT Hết hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 25:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 21:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 81:2014/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
5 QCVN 84:2014/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
6 QCVN 72:2013/BGTVT Hết hiệu lực Xem chi tiết
7 QCVN 54:2013/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
8 QCVN 56:2013/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
9 QCVN 51:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
10 QCVN 50:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
11 QCVN 17:2011/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
12 QCVN 01:2008/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết