cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Máy hút lực âm Vật lý trị liệu Prospera VPT Pro- Mini có phụ kiện đi kèm, hãng sản xuất: Deroyal/ Trung Quốc, hàng mới 100%... (mã hs máy hút lực âm/ mã hs của máy hút lực)
Kẹp Bóc Tách Mixter 17,5 Cm, mã hàng: 06-0710,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp bóc tách mi/ mã hs của kẹp bóc tách)
Kẹp Clip Mạch Máu Biemer 6Mm, mã hàng: 06-0475,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp clip mạch m/ mã hs của kẹp clip mạc)
Kẹp Giữ Dụng Cụ Mayo Dài 14Cm, mã hàng: 07-0296,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp giữ dụng cụ/ mã hs của kẹp giữ dụng)
Kẹp Mạch Máu Crile Cong 14 Cm, mã hàng: 06-0211,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mạch máu cr/ mã hs của kẹp mạch máu)
Kẹp Mang Kim Mayo Hegar 16 Cm, mã hàng: 08-0180,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mang kim ma/ mã hs của kẹp mang kim)
Kẹp Mang Kim Tg Webster 13 Cm, mã hàng: 08-0013,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mang kim tg/ mã hs của kẹp mang kim)
Kẹp Ruột Pennington Dài 15 Cm, mã hàng: 06-0620,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp ruột pennin/ mã hs của kẹp ruột pen)
Kẹp Mạch Máu Sarot Thẳng 24 Cm, mã hàng: 06-0270,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mạch máu sa/ mã hs của kẹp mạch máu)
Kẹp Mang Kim Crile-Murray 15Cm, mã hàng: 08-0014,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mang kim cr/ mã hs của kẹp mang kim)
Kẹp Phẫu Tích Baby-Mixter 18Cm, mã hàng: 06-0702,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp phẫu tích b/ mã hs của kẹp phẫu tíc)
Kẹp Phẫu Tích Gillies 1X2 15Cm, mã hàng: 09-0425,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp phẫu tích g/ mã hs của kẹp phẫu tíc)
Cán Dao Tháo, Lắp Lưỡi Dao 14Cm, mã hàng: 04-1098,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs cán dao tháo l/ mã hs của cán dao tháo)
Kẹp Bóc Tách Baby-Mixter Cong 13, mã hàng: 06-0706,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp bóc tách ba/ mã hs của kẹp bóc tách)
Kẹp Mạch Máu Heiss Half Cong 21Cm, mã hàng: 06-0261,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mạch máu he/ mã hs của kẹp mạch máu)
Kẹp Mô Adson Kích Thước 1X2 12 Cm, mã hàng: 09-0380,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mô adson kí/ mã hs của kẹp mô adson)
Kẹp Mô Micro-Adson Kích Thước 15Cm, mã hàng: 09-0370,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mô microad/ mã hs của kẹp mô micro)
Kẹp Ống Phẫu Thuật W Guard 18,5 Cm, mã hàng: 07-0021,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp ống phẫu th/ mã hs của kẹp ống phẫu)
Kẹp Mạch Máu Overholt Geissend 22Cm, mã hàng: 06-0743,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mạch máu ov/ mã hs của kẹp mạch máu)
Kẹp Xoắn Chỉ Tg Wire Twisting 18,5Cm, mã hàng: 08-0299,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp xoắn chỉ tg/ mã hs của kẹp xoắn chỉ)
Kẹp Mạch Máu Đôi Approximator Với Khóa, mã hàng: 06-0489,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mạch máu đô/ mã hs của kẹp mạch máu)
Kẹp Mang Kim Cán Vàng Crile Wood 15 Cm, mã hàng: 08-0065,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mang kim cá/ mã hs của kẹp mang kim)
Kẹp Mạch Máu Kocher Kích Thước Thẳng 16 Cm, mã hàng: 06-0400,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mạch máu ko/ mã hs của kẹp mạch máu)
Kẹp Tháo Gỡ Clip Không Khóa Cài Dài 14,5Cm, mã hàng: 06-0470,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp tháo gỡ cli/ mã hs của kẹp tháo gỡ)
Kẹp Mạch Máu Vi Phẫu Đôi Approximator Với Khóa, mã hàng: 06-0492,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mạch máu vi/ mã hs của kẹp mạch máu)
Kéo Phẫu Tích Lưỡi Tc Cán Vàng Dc Ergo Metz Cong Dài 18 Cm, mã hàng: 05-2203,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kéo phẫu tích l/ mã hs của kéo phẫu tíc)
Kẹp Mạch Máu Không Sang Chấn Halsted-Mosquito-Debakey, Thẳng 12, mã hàng: 06-0122,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mạch máu kh/ mã hs của kẹp mạch máu)
Móc Chỉ 3,0Mm, mã hàng: 35-0467,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs móc chỉ 30mm/ mã hs của móc chỉ 30m)
Kẹp Lưỡi Collin 17Cm 29, mã hàng: 16-0305,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp lưỡi collin/ mã hs của kẹp lưỡi col)
Kéo Vi Phẫu Sl 90 16,5Cm, mã hàng: 25-0338,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kéo vi phẫu sl/ mã hs của kéo vi phẫu)
Kẹp Mổ Ruột Babcock 16 Cm, mã hàng: 10-0145,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mổ ruột bab/ mã hs của kẹp mổ ruột)
Kẹp Mô Williams Dài 16 Cm, mã hàng: 10-0170,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mô williams/ mã hs của kẹp mô willi)
Banh Tự Giữ Gelpi 18,5 Cm, mã hàng: 21-0300,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh tự giữ gel/ mã hs của banh tự giữ)
Kẹp Cắt Chỉ Thép Dc 12.5Cm, mã hàng: 48-1497,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp cắt chỉ thé/ mã hs của kẹp cắt chỉ)
Banh Bụng Gosset Bộ 150 Mm, mã hàng: 21-0426,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh bụng gosse/ mã hs của banh bụng go)
Kẹp Mạch Máu Debakey Periph, mã hàng: 30-1235,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mạch máu de/ mã hs của kẹp mạch máu)
Kẹp Phẫu Tích Pl 11Cm 0.2Mm, mã hàng: 09-3202,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp phẫu tích p/ mã hs của kẹp phẫu tíc)
Banh Bóc Tách Crile 200Mm Bl, mã hàng: 51-0658,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh bóc tách c/ mã hs của banh bóc tác)
Kẹp Mô Tg Adson 1X2 Răng 12Cm, mã hàng: 09-1104,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mô tg adson/ mã hs của kẹp mô tg ad)
Kẹp Phẫu Tích Tg Potts 20.0Cm, mã hàng: 09-1581,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp phẫu tích t/ mã hs của kẹp phẫu tíc)
Nong Mạch Máu Debakey 0,5X190Mm, mã hàng: 31-0722,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs nong mạch máu d/ mã hs của nong mạch má)
Banh Lồng Ngực Cooley F Newborn, mã hàng: 37-0143,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh lồng ngực/ mã hs của banh lồng ng)
Que Thăm Dò Kt 1.5 Mm Diam 13 Cm, mã hàng: 15-0335,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs que thăm dò kt/ mã hs của que thăm dò)
Kẹp Giữ Xoắn Chỉ Phẫu Thuật 17Cm, mã hàng: 48-0494,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp giữ xoắn ch/ mã hs của kẹp giữ xoắn)
Kẹp Gắp Chỉ Pg Tying Thẳng Rh12Cm, mã hàng: 09-3030,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp gắp chỉ pg/ mã hs của kẹp gắp chỉ)
Bẩy Xương Freer 19,5Cm 4.5Mm Bl/Sh, mã hàng: 63-2920,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs bẩy xương freer/ mã hs của bẩy xương fr)
Banh Móc Graefe Thẳngabismus Small, mã hàng: 60-1110,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh móc graefe/ mã hs của banh móc gra)
Kẹp Phẫu Tích Waugh 1X2 Răng 18,5Cm, mã hàng: 09-0561,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp phẫu tích w/ mã hs của kẹp phẫu tíc)
Kẹp Mô Ruột Ag Baby-Doyen Thẳng 17Cm, mã hàng: 10-0422,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mô ruột ag/ mã hs của kẹp mô ruột)
Banh Móc Phẫu Thuật Joseph 5 Mm 16Cm, mã hàng: 75-0342,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh móc phẫu t/ mã hs của banh móc phẫ)
Kim Phẫu Thuật Gân Knife-Edge 3,5X195, mã hàng: 18-0531,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kim phẫu thuật/ mã hs của kim phẫu thu)
Ống Hút Phẫu Thuật Yankauer Kt 10Mm 29Cm, mã hàng: 16-0275,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs ống hút phẫu th/ mã hs của ống hút phẫu)
Banh Móc Da Phẫu Thuật Converse Sm 19 Cm, mã hàng: 75-0221,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh móc da phẫ/ mã hs của banh móc da)
Banh Sườn Morse Cho Người Lớn 22X27X200Mm, mã hàng: 37-0156,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh sườn morse/ mã hs của banh sườn mo)
Ống Hút Poole Cho Nhi Đầu 5.5Mm Dài 19.5Cm, mã hàng: 16-0265,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs ống hút poole c/ mã hs của ống hút pool)
Banh Sườn Bailey Rip Contractor Cho Nhi 20Cm, mã hàng: 37-0250,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh sườn baile/ mã hs của banh sườn ba)
Kẹp Mô Glover-Debakey Bulldog Không Sang Chấn, mã hàng: 30-1010,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mô gloverd/ mã hs của kẹp mô glove)
Kẹp Mô Phẫu Thuật Allis Kích Thước 4X5 15,5 Cm, mã hàng: 10-0120,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mô phẫu thu/ mã hs của kẹp mô phẫu)
Kẹp Mô Ruột Không Sang Chấn Baby-Kocher Thẳng 13, mã hàng: 10-0442,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mô ruột khô/ mã hs của kẹp mô ruột)
Kẹp Kim Vi Phẫu Pg 1.2Mm Thẳng Không Có Khóa Cài 14, mã hàng: 25-0190,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp kim vi phẫu/ mã hs của kẹp kim vi p)
Banh Tổ Chức Farabeuf Dài 12,5 Cm 25X10/22X10Mm- 29X12/32X12Mm Bộ/2 Cái, mã hàng: 20-0431,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh tổ chức fa/ mã hs của banh tổ chức)
Lưỡi Banh Mcivor Số 1, mã hàng: 80-0255,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs lưỡi banh mcivo/ mã hs của lưỡi banh mc)
Nạo V.A Beckmann Aden Số 3, mã hàng: 83-0362,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs nạo va beckman/ mã hs của nạo va beck)
Đục Thẳng Lambotte 6X125 Mm, mã hàng: 46-0152,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs đục thẳng lambo/ mã hs của đục thẳng la)
Kẹp Hurd Dissector And Retr, mã hàng: 81-0100,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp hurd dissec/ mã hs của kẹp hurd dis)
Kẹp Sỏi Randall Kidney Số 1, mã hàng: 92-0501,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp sỏi randall/ mã hs của kẹp sỏi rand)
Banh Miệng Mcivor Gag Frame, mã hàng: 80-0251,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh miệng mciv/ mã hs của banh miệng m)
Bẫy Xương Langenbeck 8X195Mm, mã hàng: 48-0120,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs bẫy xương lange/ mã hs của bẫy xương la)
Bẩy Xương Jansen 15Mm 16,5Cm, mã hàng: 48-0117,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs bẩy xương janse/ mã hs của bẩy xương ja)
Banh Đè Lưỡi Davis-Boyle F 1, mã hàng: 80-0231,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs banh đè lưỡi da/ mã hs của banh đè lưỡi)
Kẹp Giữ Xương Lowman 21Cm/29Mm, mã hàng: 45-0205,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp giữ xương l/ mã hs của kẹp giữ xươn)
Nong Niệu Đạo Dittel Cong 8 Fr, mã hàng: 92-1578,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs nong niệu đạo d/ mã hs của nong niệu đạ)
Kẹp Gặm Xương Luer Cong 14,5 Cm, mã hàng: 45-0607,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp gặm xương l/ mã hs của kẹp gặm xươn)
Kẹp Gắp Sỏi Thận Randall Số Số 3, mã hàng: 92-0503,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp gắp sỏi thậ/ mã hs của kẹp gắp sỏi)
Kẹp Phẫu Tích Kích Thước 14,5 Cm, mã hàng: 09-0121,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp phẫu tích k/ mã hs của kẹp phẫu tíc)
Búa Phẫu Thuật Lucae 19,5Cm 260 Gr, mã hàng: 47-0110,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs búa phẫu thuật/ mã hs của búa phẫu thu)
Kẹp Gắp Chỉ C Tying Thẳng Rh15Cm, mã hàng: 09-3032-c,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp gắp chỉ c t/ mã hs của kẹp gắp chỉ)
Kẹp Guyon Catheter Guide 35Cm, 3Mm, mã hàng: 92-0481,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp guyon cathe/ mã hs của kẹp guyon ca)
Kéo Metz Pt Nội Soi Cong 17Mm5X330, mã hàng: 49-8612-ca,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kéo metz pt nội/ mã hs của kéo metz pt)
Kéo Phẫu Tích Vi Phẫu Rsth Cong 14,5Cm, mã hàng: 05-0097,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kéo phẫu tích v/ mã hs của kéo phẫu tíc)
Kẹp Mạch Máu Rochester Pean Cong 16,5Cm, mã hàng: 06-0311,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mạch máu ro/ mã hs của kẹp mạch máu)
Kẹp Mạch Máu Halsted-Mosquito Thẳng 12Cm, mã hàng: 06-0100,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp mạch máu ha/ mã hs của kẹp mạch máu)
Kẹp Kim Pt Nội Soi Tg Thẳng 11Mm 5X330, mã hàng: 49-8836-cu,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp kim pt nội/ mã hs của kẹp kim pt n)
Kẹp Pt Nội Soi Maryl Cong 17.5Mm 5X330, mã hàng: 49-8652-ca,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp pt nội soi/ mã hs của kẹp pt nội s)
Kẹp Giữ Xương Baby Kern Với Khóa Dài 17 Cm, mã hàng: 45-0159,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs kẹp giữ xương b/ mã hs của kẹp giữ xươn)
Phụ tùng máy gây mê và giúp thở: Bộ tạo nhiệt làm ấm khí thở VH1500, No. VH1500, nhà sản xuất: Vadi, hàng mới 100%.... (mã hs phụ tùng máy gâ/ mã hs của phụ tùng máy)
Dụng cụ hỗ trợ bào mảng xơ vữa Rotalink Plus cỡ H749236310020. Hãng SX Boston Scientific/Ireland, mới 100% sản xuất 2019 HD 10/9/2021... (mã hs dụng cụ hỗ trợ/ mã hs của dụng cụ hỗ t)
Dây dẫn dùng đặt Stent mạch vành V-14 ControlWire Guidewire cỡ H74939216730010. hãng SX Boston Scientific/Costa Rica Hàng mới 100% sản xuất 2019, HSD: 5/9/2021... (mã hs dây dẫn dùng đặ/ mã hs của dây dẫn dùng)
Catheter chụp cản quang mạch Impulse Angiographic Catheter cỡ H74916391022 (5cái/ hộp). hãng SX Availmed S.A De C.V/Mexico,mới 100% sản xuất 2019, HSD:9/10/2021... (mã hs catheter chụp c/ mã hs của catheter chụ)
Điện cực đốt loạn nhịp tim Blazer II HTD cỡ M004EPT5031TH0 sử dụng trong can thiệp tim mạch Hãng SX Boston Scientific/Costa Rica, mới 100% sản xuất 2019 HD 23/7/2022... (mã hs điện cực đốt lo/ mã hs của điện cực đốt)
Bóng nong dùng đặt Stent mạch vành Sterling Monorail PTA Balloon Dilatation Catheter cỡ H74939031503010. hãng SX Boston Scientific/Mỹ Hàng mới 100% sản xuất 2019, HSD: 19/9/2022... (mã hs bóng nong dùng/ mã hs của bóng nong dù)
Phin lọc khí TP-SURE dùng cho máy chạy thận nhân tạo 1.000 chiếc/kiện. NSX: Nipro (Thailand) Corporation Limited,Thái Lan. Mới 100%.... (mã hs phin lọc khí tp/ mã hs của phin lọc khí)
Huyết áp kế đồng hồ ALPK2 Model: No. 500V,(gồm đồng hồ đo huyết áp 500V và ống nghe FT801, dùng trong y tế, không hoạt động bằng điện, sử dụng đo huyết áp,NSX: Tanaka Sangyo Co., Ltd hàng mới 100%)... (mã hs huyết áp kế đồn/ mã hs của huyết áp kế)
Ống kính soi dùng cho phẫu thuật nội soi, code 461-18300, năm sx: 2019, hãng sx: MGB Endoskopische Gerate GmbH, mới 100%... (mã hs ống kính soi dù/ mã hs của ống kính soi)
Dây dẫn sáng dùng cho phẫu thuật nội soi, code 402-11000, năm sx: 2019, hãng sx: MGB Endoskopische Gerate GmbH, mới 100%... (mã hs dây dẫn sáng dù/ mã hs của dây dẫn sáng)
Thấu kính Camera dùng cho phẫu thuật nội soi, code 470-27400, năm sx: 2019, hãng sx: MGB Endoskopische Gerate GmbH, mới 100%... (mã hs thấu kính camer/ mã hs của thấu kính ca)
Lưới thoát vị, ProGrip TM Self-Gripping Polyester Mesh, mã hàng: TEM1208GL, hãng sản xuất: Sofradim, mới 100%... (mã hs lưới thoát vị/ mã hs của lưới thoát v)
Dụng cụ bảo vệ vết thương, SurgiSleever TM Wound Protector, mã hàng: WPXSM24, hãng sản xuất: Covidien, mới 100%... (mã hs dụng cụ bảo vệ/ mã hs của dụng cụ bảo)
Dụng cụ và băng ghim khâu nối tự động, TA TM Auto Suture TM Loading Unit with DST Series TM Technology 45mm- 4.8mm, mã hàng: TA4548L, hãng sản xuất: Covidien, mới 100%... (mã hs dụng cụ và băng/ mã hs của dụng cụ và b)
Dụng cụ khâu cắt nối tự động và băng ghim, TA TM Auto Suture TM Loading Unit with DST Series TM Technology 45mm- 3.5mm, mã hàng: TA4535L, hãng sản xuất: Covidien, mới 100%... (mã hs dụng cụ khâu cắ/ mã hs của dụng cụ khâu)
Phụ kiện của hệ thống máy đốt rung nhĩ- 60814 (Cardioblate XL Pen). Hãng sản xuất Medtronic AFT, Mỹ. Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện của hệ/ mã hs của phụ kiện của)
Máy đo độ bão hòa ô xy trong máu (Nellcor Portable SpO2 Patient Monitoring System) code PM10N và phụ kiện: cáp nối DOC10. Hãng sx Mediana Co.,ltd, mới 100%.... (mã hs máy đo độ bão h/ mã hs của máy đo độ bã)
Máy thở Newport HT70 series: HT70Plus (code HT70PM-SY-EU) và phụ kiện gồm: bộ trộn ô xy RSV3215A, 02 van KIT3202A, dây thở HT600048, dây thở HT600050. Hãng sản xuất Covidien, mới 100%.... (mã hs máy thở newport/ mã hs của máy thở newp)
Máy theo dõi độ mê sâu BIS Complete Monitoring System (186-1046) và phụ kiện: mô-đun xử lý Bis X:186-0195-AMS, hộp cảm biến 186-0106 (25 chiếc/hộp).Hãng sx Jabil Circuit Singapore PteLtd, mới100%.... (mã hs máy theo dõi độ/ mã hs của máy theo dõi)
Bình dẫn lưu áp lực âm (có Troca) 200ML (dẫn lưu và hút bằng áp lực âm dịch cơ thể), 1 hộp 12 chiếc, HSX: Ningbo Greatcare Medical Instruments Co.ltd, Trung Quốc. Hàng mới 100%... (mã hs bình dẫn lưu áp/ mã hs của bình dẫn lưu)
Phễu tháo pin acculan 3ti- ACCULAN BATTERY REMOVAL DEVICE (GA679)... (mã hs phễu tháo pin a/ mã hs của phễu tháo pi)
Dụng cụ đặt kẹp phình- YASARGIL APPL.FCPS STD.PHYN.50/175MM (FE580K)... (mã hs dụng cụ đặt kẹp/ mã hs của dụng cụ đặt)
Giá đỡ eccos cho hệ thống cưa khoan pt- ECCOS FIXATION F/LARGE SAW BLADES (GB481R)... (mã hs giá đỡ eccos ch/ mã hs của giá đỡ eccos)
Bàn đạp (của hệ thống dây cáp nối kèm bàn đạp)- ELAN 4 ELECTRO FOOT CONTROL (GA808)... (mã hs bàn đạp của hệ/ mã hs của bàn đạp của)
Ống nội soi ổ bụng, góc nhìn 0 độ, đk 5mm, dài 310mm- LAPAROSCOPE 5MM O DEG 310MM (PE590A)... (mã hs ống nội soi ổ b/ mã hs của ống nội soi)
Dụng cụ đựng bệnh phẩm (Khay đựng hình quả thận, dài 250mm)- KIDNEY TRAY STAINLESS STEEL 250MM (JG506R)... (mã hs dụng cụ đựng bệ/ mã hs của dụng cụ đựng)
Màng lọc khuẩn cho hộp hấp- REUSABLE FILTER F.MINI CONT. (JK091)... (mã hs màng lọc khuẩn/ mã hs của màng lọc khu)
Bát đựng bệnh phẩm, dài 61mm, cao 30mm, rộng 42mm, dung tích 60ml- LABORATORY DISH 0.063 L (JG521R)... (mã hs bát đựng bệnh p/ mã hs của bát đựng bện)
Cốc đựng bệnh phẩm, có vạch chia dung tích, dung tích 0,05l- MEDICINE CUP GRADUATED 50CCM/0.05 L (JG514R)... (mã hs cốc đựng bệnh p/ mã hs của cốc đựng bện)
Khung treo dụng cụ vén lưỡi Davis- DAVIS MOUTH TONGUE DEPRESSR FRAMEF/TEEN (OM119R)... (mã hs khung treo dụng/ mã hs của khung treo d)
Lưới silicon chống trượt cho dụng cụ phẫu thuật- SILICONE BASKET LINER 3/4 SIZE (JF940)... (mã hs lưới silicon ch/ mã hs của lưới silicon)
Dụng cụ vặn vít, đầu lục giác, 3mm- SCREW DRIVER HEXAGON SOCKET 3MM (JG302)... (mã hs dụng cụ vặn vít/ mã hs của dụng cụ vặn)
Thước đo để chọn chiều dài vít (đk 4.5/ 6.5mm)- DPTH GGETO SELECT SCREW LGTHD4.5/6.5MM (LS047R)... (mã hs thước đo để chọ/ mã hs của thước đo để)
Kẹp đặt clip, cỡ xs, loại chuẩn, titan, kt 90/230mm- XS APPL.FCPS.STD.TI.90/230MM (FT495T)... (mã hs kẹp đặt clip c/ mã hs của kẹp đặt clip)
Đầu nối ống hút house, có van điều chỉnh, đk 7mm, dài 55mm- SUCTION ADAPTER HOUSE (GF768R)... (mã hs đầu nối ống hút/ mã hs của đầu nối ống)
Thiết bị y tế dùng cho cá nhân: Máy đo huyết áp đồng hồ, model GB102 (sử dụng nguồn pin), nhà sản xuất ROSSMAX (SHANGHAI) INCORPORATION LTD, TRUNG QUỐC. Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị y tế d/ mã hs của thiết bị y t)
Dây dẫn nước trong nội soi khớp dùng cho chạy máy, IRRIGATION SYSTEM, mã P09423,bằng nhựa, dài 255cm, đường kính 0.8cm,hãng sx:PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO.,LTD,xx Taiwan, mới 100%... (mã hs dây dẫn nước tr/ mã hs của dây dẫn nước)
Ống soi 4K, mã: AR-3350-4031 (dụng cụ y tế hỗ trợ dùng trong mổ cột sống), hãng sản xuất: Arthrex, hàng mới:100%... (mã hs ống soi 4k mã/ mã hs của ống soi 4k)
Cây móc chỉ, mã: AR-4068-45R (dụng cụ y tế dùng trong mổ mở, mổ nội soi), hàng mới 100%, hãng sản xuất: Arthrex,... (mã hs cây móc chỉ mã/ mã hs của cây móc chỉ)
Troca nhựa các cỡ, mã: AR-6530 (dụng cụ dùng trong y tế phẫu thuật chấn thương chỉnh hình), hãng sản xuất: arthrex, hàng mới 100%,... (mã hs troca nhựa các/ mã hs của troca nhựa c)
Mũi khoan khớp gối, mã: AR-1204AF-75 (dụng cụ y tế hỗ trợ dùng trong mổ khớp gối thông thường), hãng sản xuất: arthrex, hàng mới 100%... (mã hs mũi khoan khớp/ mã hs của mũi khoan kh)
Máy đốt rung nhĩ và phụ kiện. chủng loại: Cardioblate XL Pen, mã: 60814. HSX: Medtronic AFT, Mỹ. Mới 100%.... (mã hs máy đốt rung nh/ mã hs của máy đốt rung)
Kim chọc dò cán chữ T dùng trong phẫu thuật bơm xi măng vào cột sống y tế, Mã: BBLV11/15, Hãng sx: Tsunami S.R.L, Hàng mới 100... (mã hs kim chọc dò cán/ mã hs của kim chọc dò)
Kim chọc dò đẩy xi măng dùng trong phẫu thuật bơm xi măng vào cột sống y tế, Mã: RK0111/20, Hãng sx: Tsunami S.R.L, Hàng mới 100%... (mã hs kim chọc dò đẩy/ mã hs của kim chọc dò)
Kim chọc dò cho bóng nong dùng trong phẫu thuật bơm xi măng vào cột sống y tế, Mã: ACS11/15B, Hãng sx: Tsunami S.R.L, Hàng mới 100%... (mã hs kim chọc dò cho/ mã hs của kim chọc dò)
Bóng nong thân đốt sống dùng trong phẫu thuật bơm xi măng vào cột sống y tế, Mã: PBKK11/20-10, Hãng sx: Tsunami S.R.L, Hàng mới 100%... (mã hs bóng nong thân/ mã hs của bóng nong th)
Phổi nhân tạo- BBP241 (Affinity Pixie Hollow Fiber Oxygenator and Cardiotomy/ Venous Reservoir with Balance BioSurface). Hộp 4 cái. Hãng sản xuất: Medtronic Perfusion Systems, Mỹ. Hàng mới 100%... (mã hs phổi nhân tạo/ mã hs của phổi nhân tạ)
Phụ kiện can thiệp tim mạch(Dụng cụ đóng mạch máu),MD:Proglide,hãng SX Abbott Vascular,Nước SX: Ireland,lô9103041,NSX30.10.19,HSD31.08.21.lô9102541,NSX25.10.19,HSD31.08.21.mới100%... (mã hs phụ kiện can th/ mã hs của phụ kiện can)
Máy đo đông máu, model: Hemochron Signature Elite Instrument, catalogue number: 000ELITEINT, serial/lot number: SE17908, sử dụng trong bệnh viện. Hãng sx: Accriva Diagnostics, Inc.... (mã hs máy đo đông máu/ mã hs của máy đo đông)
Monitor theo dõi bệnh nhân PM-2000XL Pro kèm máy in, và phụ kiện tiêu chuẩn. Serial number:332273-M19B14050001/2/3/4/5/6/7/8/9/10,HSX: Advanced Instrumentations, Inc., Mỹ.sx: 2019.Mới 100%... (mã hs monitor theo dõ/ mã hs của monitor theo)
Máy đo tim thai FM-3000 kèm pin và đầu dò FHR, TOCO và phụ kiện tiêu chuẩn. Serial number: 460985-M19A10690041 460985-M19A10690042,HSX: Advanced Instrumentations, Inc., Mỹ.sx: 2019.Mới 100%... (mã hs máy đo tim thai/ mã hs của máy đo tim t)
Tai nghe y tế (Ống nghe y khoa) 3M Littmann dòng Classic II Pediatric Stethoscope 2119. Cssx: 3M Electronic Products Division Plan, H Chủ sở hữu: 3M Health Care, 3M ID: 70200726118 (mới 100%)... (mã hs tai nghe y tế/ mã hs của tai nghe y t)
Nguồn sáng nội soi, kèm phụ kiện: dây dẫn sáng, dây nguồn, cầu chì, HDSD, dùng trong nội soi tai mũi họng. Model: SY-SHREK-L200. Hãng SX: Shanghai Shiyin Photoelectric Instrument Co.,ltd. Mới 100%... (mã hs nguồn sáng nội/ mã hs của nguồn sáng n)
Bóng nong can thiệp mạch vành, kích thước 2.5 X 15MM, model: TRAVELER, hãng Abbott Vascular, nước SX Costa Rica,lô SX 91029G1,NSX29.10.2019,HSD30.09.2022, mới 100%... (mã hs bóng nong can t/ mã hs của bóng nong ca)
Đầu cắm nhanh khí oxy chuẩn DIN, dùng trong y tế. Code 1010200. Hãng sx: Medicop/Slovenia. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu cắm nhanh k/ mã hs của đầu cắm nhan)
Ống thông trợ giúp can thiệp Launcher LA6JR35, dụng cụ y tế, hãng sx: Medtronic Vascular, năm sx:2019, mới... (mã hs ống thông trợ g/ mã hs của ống thông tr)
Dụng cụ mở đường vào mạch máu dùng cho thủ thuật đặt Stent Graft Sentrant Sheath SENSH1228W,dụng cụ y tế, hãng sx: Medtronic Ireland, năm sx:2019, mới... (mã hs dụng cụ mở đườn/ mã hs của dụng cụ mở đ)
Bóng nong động mạch dùng cho thủ thuật đặt Stent Graft Reliant Stent Graft Balloon Catheter AB46,dụng cụ y tế, hãng sx: Teleflex Medical, năm sx:2019, mới... (mã hs bóng nong động/ mã hs của bóng nong độ)
ILS 33MM CURVED_Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu cong_Hiệu EES_Product code CDH33A_Hộp 3 cái_Hàng mới 100%_Loại C... (mã hs ils 33mm curved/ mã hs của ils 33mm cur)
Máy đốt điện cao tần (RFA), model: VRS01, serial: VRS19K0701, kèm phụ kiện tiêu chuẩn (bơm, dây nguồn, bàn đạp chân), dùng trong y tế, hãng sx: STARmed, mới 100%... (mã hs máy đốt điện ca/ mã hs của máy đốt điện)
Máy theo dõi bệnh nhân Model: SVM-7603 kèm cáp điện tim 3 điện cưc, bao đo huyết áp, ống nối bao đo huyết áp, dây nối Spo2 & đầu đo, máy in, ắc quy,Hãng sx: NihonKohden Malaysia SBM (TBYT, mới 100%)... (mã hs máy theo dõi bệ/ mã hs của máy theo dõi)
Túi khí của máy đo huyết áp (CR24-GY200)... (mã hs túi khí của máy/ mã hs của túi khí của)
Kẹp sinh thiết dùng một lần _ RL741700M FB-225U (VN) Single Use Biopsy Forceps (20pcs/box)... (mã hs kẹp sinh thiết/ mã hs của kẹp sinh thi)
Vòng cắt dùng cho máy nội soi _ RL736500M SD-400U-10 Single Use Electrosurgical Snare SD-400 (10pcs/ box)... (mã hs vòng cắt dùng c/ mã hs của vòng cắt dùn)
Bao cổ tay trơn (VGG1),(Túi khí của máy đo huyết áp) (PIM No: 0187895-0)... (mã hs bao cổ tay trơn/ mã hs của bao cổ tay t)
Bút FE 999049, hộp chứa 1 bút tiêm dưới da dùng lại được để tiêm thuốc FE999049 và 1 hộp đựng bút tiêm,Hàng mới 100%... (mã hs bút fe 999049/ mã hs của bút fe 99904)
ỐNG GHÉP NỘI MẠCH (HÀNG Y TẾ)... (mã hs ống ghép nội mạ/ mã hs của ống ghép nội)
Dây dẫn đường cho catheter... (mã hs dây dẫn đường c/ mã hs của dây dẫn đườn)
Máy phá rung tim (máy sốc tim) kèm phụ kiện: bộ điện cực (1 bộ), dây nguồn (1 cái). Model: Rescue Life. SN: RL-19033067. Hãng sản xuất: Progetti S.R.L Ý. Xuất xứ Ý... (mã hs máy phá rung ti/ mã hs của máy phá rung)
Máy điều tiết Oxy... (mã hs máy điều tiết o/ mã hs của máy điều tiế)
Ống dây thở QE Plus 3... (mã hs ống dây thở qe/ mã hs của ống dây thở)
Ống tăng ôxy của máy trợ thờ KMX... (mã hs ống tăng ôxy củ/ mã hs của ống tăng ôxy)
Đầu nối chuyển đổi. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối chuyển/ mã hs của đầu nối chuy)
Dây soi phế quản, 11900AP, S/N: 24412, dùng trong nội soi, do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs dây soi phế quả/ mã hs của dây soi phế)
Màn hình 27" HD, 9627NB, S/N: C153UU095, dùng trong nội soi, do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs màn hình 27 hd/ mã hs của màn hình 27)
Máy cắt bệnh phẩm G1, 26713130, S/N: 8533, dùng trong nội soi, do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs máy cắt bệnh ph/ mã hs của máy cắt bệnh)
Ống soi HOPKINS 30 độ, 26046BA, S/N: 120Q33, dùng trong nội soi, do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs ống soi hopkins/ mã hs của ống soi hopk)
Máy tán sỏi CALCULASE II, 27750220, S/N: UX0461, dùng trong nội soi, do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs máy tán sỏi cal/ mã hs của máy tán sỏi)
Dây soi tá tràng, 12.6/4.2/1260 13885PKS, S/N: 51187, dùng trong nội soi, do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs dây soi tá tràn/ mã hs của dây soi tá t)
Nguồn sáng Power LED 175 SCB, 20161420, S/N: ZR16222, dùng trong nội soi, do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs nguồn sáng powe/ mã hs của nguồn sáng p)
Dây soi dạ dày, 9.3/2.8/1100/PAL 13821PKS, S/N: 19110, dùng trong nội soi, do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs dây soi dạ dày/ mã hs của dây soi dạ d)
Dây soi đại tràng, 11.2/3.4/1530 PAL, 13927PKS, S/N: 02907, dùng trong nội soi, do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs dây soi đại trà/ mã hs của dây soi đại)
Dây soi dạ dày đường mũi, 5.9/2/1100/PAL, 13820PKS, S/N: 14026, dùng trong nội soi, do hãng Karl Storz sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs dây soi dạ dày/ mã hs của dây soi dạ d)
Dụng cụ khâu mổ 3M (Air JP) 15W(A) (Trị giá gia công:14.71$)... (mã hs dụng cụ khâu mổ/ mã hs của dụng cụ khâu)
Cán Dao Phẫu Thuật #3 125Mm,mã hàng: 04-1050,hãng SX:Lawton,mới 100% (dụng cụ y tế dùng trong phẩu thuật)... (mã hs cán dao phẫu th/ mã hs của cán dao phẫu)
Dụng cụ lấy bệnh phẩm- LUER GALLSTONE SCOOP 6.7MM # 2 (EB172R)... (mã hs dụng cụ lấy bện/ mã hs của dụng cụ lấy)
Nạo Xương Bruns Kt 23Cm Oval #0, mã hàng: 47-0522,hãng SX:Lawton,mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs nạo xương bruns/ mã hs của nạo xương br)
hệ thống khí y tế
Áo phẫu thuật 
Đèn phẫu thuật treo trán ánh sáng LED
thường được dùng làm áo bảo hộ trong phẫu thuật y tế.
các thành phần của hệ thống khí y tế có quan hệ ràng buộc và không tách rời nhau, nếu một trong các hệ thống cung cấp, theo dõi và báo động, hệ thống phân phối không hoạt động thì hệ thống khí y tế không đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, các trung tâm cung cấp oxy, không khí để thở, CO2, N2O cũng hoạt động đồng thời để cung cấp các loại khí y tế đến các thiết bị đầu cuối. Nếu một trong các trung tâm bị ngừng hoạt động thì các thiết bị đầu cuối (cánh tay, hộp đầu giường) sẽ không đáp ứng yêu cầu cung cấp đúng và đủ khí cho công tác chuẩn đoán, điều trị bệnh. Bên cạnh đó, tính hệ thống của hệ thống khí y tế cũng yêu cầu các máy nén, máy hút và bình tích áp khi được lắp đặt trong hệ thống khí y tế phải đảm bảo có các hệ thống phin lọc để đạt được khí theo tiêu chuẩn khí y tế dùng trong bệnh viện.
Áo được may theo kiểu áo bảo hộ blue, được may từ sản phẩm không dệt đi từ xơ staple polypropylen (thuộc nhóm 56.03), đã tạo các chấm vuông 1mm cách đều nhau 2mm trên toàn bộ vật liệu may thân áo, tay áo, thường được dùng làm áo bảo hộ trong phẫu thuật y tế.
Đèn phẫu thuật, dùng treo trên đầu, hoạt động bằng pin, có cường độ sáng cao (200.000Lux).
Áo phẫu thuật cỡ XL đã tiệt trùng, dùng 1 lần trong phòng mổ, chất liệu vải không dệt, mới 100% (VK).
Đèn phẫu thuật treo trán ánh sáng LED, cường độ sáng tối đa 200.000 Lux. Model: Sapphiare. Hãng sản xuất: KLS Martin. Phụ kiện gồm (02 gói pin, 01 hộp đựng, 01 dây nguồn, 01 sạc nhanh). TBYT mới 100%
Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y thuộc nhóm 9018 nhưng chưa được định danh cụ thể trong Danh Mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Danh Mục ban hành kèm Thông tư này.
Thiết bị Laser He-Ne trị liệu
Thiết bị phẫu thuật điện cao tần 400W
Thiết bị phẫu thuật Plasma
Thiết bị vi điểm phẫu thuật Fractional Laser
Thiết bị siêu âm trị liệu
Thiết bị laser bán dẫn châm cứu
Thiết bị từ trường trị liệu
Monitor theo dõi bệnh nhân
Hộp hấp dụng cụ
Máy điện châm
Thiết bị phẫu thuật Laser CO2
Thiết bị hủy kim tiêm
Thiết bị laser bán dẫn hồng ngoại chiếu ngoài
Máy điện xung
Máy Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng sóng siêu âm
Máy lắc máu
Máy Laser He-Ne trị liệu
Máy nước cất
Máy sắc thuốc 12 thang
Nồi hấp bằng hơi nước
Nồi luộc dụng cụ
Cao su chì
Bộ phân phối Hera
Băng đóng lòng mạch quay Mostar
Dây nối áp lực cao
Van cắt máu loại trượt
Bơm áp lực cao
Túi nước tiểu
Banh miệng kiểu DINHMAN
Cần nâng tử cung
Cốc chia độ cầm tay
Cốc đựng dung dịch
Cọc ép xương ren ngược chiều
Dao mổ cán liền số 12
Đầu hút dịch
Đè lưỡi gỗ tiệt trùng
Đĩa nuôi cấy vi trùng
Kéo phẫu thuật các loại
Kẹp y tế
Khay quả đậu
Kim châm cứu dùng một lần
Mỏ vịt âm đạo các loại các cỡ
Nong cổ tử cung các cỡ
Thìa nạo nhau các loại
Xô đựng nước thải có nắp
Công suất siêu âm từ 1 mW/cm2 - 4mW/cm2. Tần số siêu âm: 880KHz hoặc 1,1 MHz hoặc 2MHz.
Bước sóng 760 nm, công suất mW/đầu châm, 8-10 kênh châm.
Cường độ từ 20 - 50 mT
Monitor theo dõi bệnh nhân dùng để theo dõi toàn diện các thông số sinh tồn của bệnh nhân bao gồm xử lý, phân tích và trình bày dữ liệu 5 thông số khác nhau: ECG, số lần đập của tim (HR), N1BP, Sp02, nhiệt độ và 5 dòng khí gây mê cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. Kích thước: 318 mm x 270 mm x 145 mm. Trọng lượng: 4,4 kg
Sử dụng trong y tế
DC 6v - 2f-c
Công suất đến 50W, bước sóng 10,6µm.
Bộ phân phối manifold, loại 2 cổng và 3 cổng, kết nối Luer tiêu chuẩn, tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, sử dụng trong y tế
Băng đóng lòng mạch quay, chiều dài hơn 22cm, Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, sử dụng trong y tế
Chiều dài hơn 30cm, kết nối Luer tiêu chuẩn, chịu được áp lực hơn 250 Psi, Tiêu chuẩn 1509001:2015, ISO 13485:2016, sử dụng trong y tế
Đường kính 7F - 9F, kết nối Luer tiêu chuẩn, Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, sử dụng trong y tế
Thể tích 20ml, Áp lực 30 atm, Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, sử dụng trong y tế
Kẹp bông, máu, ống dẫn,... Sử dụng trong y tế
(Phụ tùng của máy chạy thận nhân tạo ) Màng bơm chất nhầy (dưới) mới 100%, code: 2-006-024
.crile-RANKIN FCP . STR. 6 1/2 IN - SI-15-1200 - kẹp crile-RANKIN Thẳng
00502313100 Lưỡi bào khớp 19.5x41x0.4mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
00502313300 Lưỡi bào khớp 14.0x41x0.4mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
00507118100 Lưỡi bào ổ khớp đk 19.5x86x1.27mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
00507118500 Lưỡi bào ổ khớp đk 19.5x80x0.9mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
1.1: Dụng cụ hàn mạch và các phụ kiện mã M098-710005, hãng Bowa, hàng mới 100%,
1.1: Hệ thống camera nội soi bao gồm máy chính và phụ kiện, 1288 HD, Hãng sx: Stryker ( dùng cụ phẩu thuật nội soi trong y tế). Hàng mới 100%
1.1: ống soi, AA-002-003, Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.10: Bộ nong niệu đạo, AJ-003-059, AJ-003-060, AJ-003-061, AJ-003-06 2, AJ-003-059, AJ-003-064,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.11: Thanh cắt nút chỉ, EG-001-001,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.12: Kẹp kìm clip cỡ trung bình, EG-002-011,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%,
1.13: Kẹp clip, EG-003-001, EG-003-011, EG-003-011,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.14; Trocar, EH-009-003, EH-009-003,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.15: ống thu giảm khẩu, EH-032-022, EH-032-022,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.16: ống hút tưới, EH-035-011, EH-035-024,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.17: Que nâng gan hình quạt, EI-001-001,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.2: Dây cáp cao tần đơn cực dài 5m, mã M098-360050, hãng Bowa, hàng mới 100%,
1.2: Điện cực cắt hình vòng, AE-001-001,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.2: Nguồn sáng lạnh Xenon và phụ kiện, L9000, Hãng sx: Stryker ( dụng cụ y tế trong phẩu thuật nội soi), Hàng mới 100%
1.3: Dây cáp cao tần lưỡng cực dài 4.5m, mã M098-351040, hãng Bowa, hàng mới 100%,
1.3: Dây dẫn sáng cáp quang, 233-050-064, Hãng sx: Stryker ( dụng cụ y tế trong phẩu thuật nội soi), Hàng mới 100%
1.3: Điện cực cắt hình cầu, AE-001-010,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.4: Dâyi cáp cao tần đơn cực dài 4.5 m, mã M098-375045, hãng Bowa, hàng mới 100%,
1.4: Điện cực cắt hình mũi nhọn,AE-001-016,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.4: Màn hình chuyên dụng nội soi phẳng, Vision Elect, Hãng sx: Stryker ( dụng cụ y tế trong phẩu thuật nội soi), Hàng mới 100%
1.5: Bản điện cực trung tính nhiều lần, M098-242003, hãng sx: Bowa, Hàng mới 100%
1.5: Bộ tay cắt u bàng quang, tiết liệu tuyến, AG-001-003,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.5: Máy bơm khí CO2 vào ổ bụng, 20L-Highflow, Hãng sx: Stryker ( dụng cụ y tế trong phẩu thuật nội soi), Hàng mới 100%
1.6: Dao đốt hai nút bấm để phẩu thuật mổ mỡ, M098-322045, Hãng sx: Bowa, Hàng mới 100%
1.6: ống đặt dụng cụ với 2 kênh, có thể khóa, AH-001-011,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.7: Nòng đặt vỏ niêu đạo, AH-001-301,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.8: Vỏ đặt ống soi, AH-001-302,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1.9: Thanh hút mảnh cắt, AJ-001-003,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
1: Bộ dụng cụ phẩu thuật nội soi tiết niệu, Hàng sx: Stema, Hàng mới 100%, Bao gồm:
10379677 Máy phân tích nước tiểu 10 thông số CLINITEK Status + /English (hãng sản xuất: SIEMENS Medical solution DIAGNOSTICS ).mới 100%
10K Máy bơm ổ khớp cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
11-433-10 Kéo Stevens đầu cong mảnh dài 10cm dùng trong phẩu thuật khớp gối (không dùng trong phẩu thuận nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
115530 Cán dao phẫu thuật dùng cho loại lưỡi nhỏ. Chiều dài 124mm.
115534 Cán dao phẫu thuật dùng cho loại lưỡi nhỏ. Chiều dài 159mm.
11-679-12 Kéo vi phẩu cong tay cầm tròn có lỗ dài 12cm dùng trong phẩu thuật khớp gối (không dùng trong phẩu thuận nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
11-689-14 Kéo vi phẩu cong Gomel dài 14cm dùng trong phẩu thuật khớp gối (không dùng trong phẩu thuận nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
120400M : Dụng cụ bơm tinh trùng cỡ nhỏ B/25. Dùng trong hỗ trợ sinh sản. Hàng mới 100%.
1303000: Dụng cụ chuyển phôi khó, Bte/10, dụng cụ hỗ trợ sinh sản, hộp 10 chiếc
1306045: Dụng cụ chuyển phôi 4.5mm, Bte/25 . Dùng trong hỗ trợ sinh sản. Hàng mới 100%
13-605-10 Nhíp vi phẫu cong 0.2mm, dài 11cm dùng trong phẩu thuật khớp gối (không dùng trong phẩu thuận nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
13-606-12 Nhíp vi phẫu Vise thẳng 0.3mm, dài 12cm dùng trong phẩu thuật khớp gối (không dùng trong phẩu thuận nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
13-609-13 Nhíp vi phẫu Vise đầu cong nhọn 0.3mm, dài 13cm dùng trong phẩu thuật khớp gối (không dùng trong phẩu thuận nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
1403001: Kim chọc hút trứng dài 30cm, Bte/10, dụng cụ hỗ trợ sinh sản, hộp 10 chiếc
1403001B : Kim chọc hút trứng Bte/10, dụng cụ hỗ trợ sinh sản, hộp 10 chiếc
14-1000 Kẹp dẫn hướng khoan lỗ bảo vệ màng cứng dài 152mm, cong đường kính lỗ khoan 9mm.
14-1021 Luồn dây cưa sọ não cong, dài 305mm
15-1005 Mũi khoan sọ 9mm.
15-1007 Mũi khoan sọ 16mm.
15-494-08 Kẹp De Bakey, str., 80 mm,(mổ hở,không dùng trong phẩu thuật nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
15-494-09 Kẹp De Bakey, str., 90 mm,(mổ hở,không dùng trong phẩu thuật nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
15-494-10 Kẹp De Bakey, str., 105 mm,(mổ hở,không dùng trong phẩu thuật nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
17-679-14 Kẹp giữ kim vi phẩu Micro-Barraquer, ngàm trong không có răng dài 14cm dùng trong phẩu thuật khớp gối (không dùng trong phẩu thuận nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
17-687-12 Kẹp giữ kim vi phẩu Barraquer đầu cong gập góc không có răng dài 12cm dùng trong phẩu thuật khớp gối (không dùng trong phẩu thuận nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
19-4012 Kẹp săng kiểu Backhau dài 140mm
2.1: Trocar, EJ-011-009, EH-001-009, EJ-001-003,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
2.10: Forcep lưỡng cực, EK-001-007,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
2.11: Lưỡi Focep lưỡng cực, EK-005-010,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
2.12: Lưỡi Focep lưỡng cực, EK-005-010,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
2.13: Forcep lưỡng cực, EK-010-009, Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
2.14: Forcep lưỡng cực, EK-010-009, Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
2.2: Nút cao su đầu troca, EJ-020-002, EJ-020-002,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
2.3: Forcep lưỡng cực, EK-001-003,,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
2.8: Forcep lưỡng cực, EK-001-007,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
2.9: Forcep lưỡng cực, EK-001-007,Hãng sx: Stema, Hàng mới 100%
2: Bộ dụng cụ phẩu thuật nội soi ổ bụng, Hàng sx: Stema, Hàng mới 100%, Bao gồm:
21.1001EL Dụng cụ đo độ sâu đường hầm vết thương cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
21.1002 Que thăm dò vết thương, mũi thẳng 230x4mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
2100-28-165 Mũi khoan AO đk 2.8mm x 165mm
2100-43-210 Mũi khoan AO đk 4.3mm x 210mm
2108-102-000 lưỡi cưa xương.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
2108-218-000 lưỡi cưa xương.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
23-1046 Thìa nạo xương thẳng đầu 3.7mm dài 203mm
234-020-093 Cây dẫn đường.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
234-030-027 Cây dẫn đường.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
234-500-224 Cây dẫn đường.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
25631 Torch plastic white: Đèn pin khám tai mũi họng vỏ nhựa màu trắng - Hàng mới 100 %
25638 Torch metal green: Đèn pin khám tai mũi họng vỏ kim loại màu xanh - Hàng mới 100 %
26-1041 Tay khoan sọ có khoá tự động, chiều dài khoảng 248mm
26-1230 Bộ mũi khoan tự dùng và lưỡi cắt tạo hình sọ não
26942 Biopsy Punches diameter 3mm Que cấy tế bào 4mm trong thí nghiệm,mới 100%
26944 Biopsy Punches diameter 4mm Que cấy tế bào 4mm trong thí nghiệm,mới 100%
28224 SUPER TOBI suction Aspirator 230V Máy hút dịch trong y tế,mới 100%
29945 Amniotic Membrane Perforator - sterile (box of 600) - Que chọc màng ối âm đạo-dùng trong y tế,mới 100%
300-027-100 kẹp phẩu tích thẳng 2.7mm.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
300-034-100 kẹp phẩu tích thẳng 3.4mm.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
300-034-103 kẹp phẩu tích nghiên 15 độ,3.4mm.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
300-034-600 kẹp phẩu tích Scissor 3.4mm.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
30-1000 Kẹp gắp u gấp góc dạng cốc đường kính cỗc 6mm, dài 229mm
301140 Kẹp phẫu tích 1x2 răng, thẳng, dài 178, đầu 1.7mm
301154 Kẹp phẫu tích không răng, tungsten carbige, thẳng, dài 197mm, đầu 1.8mm
301170 Kẹp (Nỉa) phẫu thuật có mấu SEMKEN TISSUE FCPS 1X2 5. Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
301180 Kẹp (Nỉa) phẫu thuật không răng SEMKEN DRESSING FCPS 5 . Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
30-1204 Kẹp gắp u gấp góc dạng nhẫn đường kính vòng nhẫn 6mm, dài 219mm
301298 Kìm cộng lực cắt xương 2 khớp đầu cắt gấp góc dài 267mm
304134 Kẹp (Nỉa) phẫu thuật không răng DRESSING FCPS 5 1/2. Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
304152 Kẹp phẫu tích 1x2 răng, thẳng, dài 140mm, đầu 2.3mm
304153 Kẹp (Nỉa) phẫu thuật không răng TISSUE FCPS 1X2 6. Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
304468 Kẹp cầm máu da đầu cong sang bên dài 140mm
304490 Panh thẳng có răng KOCH FCP STR 5 1/2 DELIC CLASSIC. Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
305580 Kìm gắp đĩa đệm SCHROEDER UTER TENACULUM. Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
305595 Kìm gắp đĩa đệm SCHROEDER UTER VULSELLUM. Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
30626- Máy cắt đốt dùng trong y tế - hàng mới 100%
306520 Kẹp (Nỉa) phẫu thuật không răng EYE FCP STR 4 SERR. Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
31-018-10 Cây dẫn đường De Bakey Vascular Dilator,1,0 mm,19cm(mổ hở,không dùng trong phẩu thuật nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
31-018-80 Cây dẫn đường De Bakey Vascular Dilator,8.0 mm,19cm(mổ hở,không dùng trong phẩu thuật nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
31475- Đèn soi khám tai - Dùng trong y tế - Hàng mới 100 %
3168-0000 Dụng cụ y tế Cây dũa xương.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
3187-7000 Dụng cụ y tế Kẹp phẩu thuật.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
3201010 Dụng cụ bơm ximăng gắn xương CMW SYRINGE KIT MARK III
3316-0000 Dụng cụ y tế Kẹp giữ khăn phẩu thuật.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
362000 Kìm kẹp kim CRILE-WOOD NDLE HOLD 6. Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
362017 Kìm mang kim Mayo Hegar thẳng, chuôi vàng, đầu tusngten cobal, dài 178mm
362020 Kìm kẹp kim M-H NDLE HLD 12 CLASSIC PLUS. Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
365011 Kéo phẫu tích Metzenbaum chuôi vàng, đầu tù, thẳng, chiều dài 178mm
365016 Kéo phẫu tích Metzenbaum chuôi vàng, đầu tù, cong chiều dài 178mm
365017 Kéo phẫu thuật cong METZ SCISSORS CVD 9. Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
365017 Kéo phẫu tích Metzenbaum chuôi vàng, đầu tù, thẳng, chiều dài 229mm
365033 Kéo mảnh cong tù METZ DEL CVD B/B 7. Hàng mới 100%. NSX: Johnson & Johnson
366010 Kẹp phẫu tích không răng, tungsten carbige, thẳng, dài 152mm, đầu 1.8mm
3755-0000 Dụng cụ y tế Cờ lê Bushing .Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
375-545-000 lưỡi bào khớp size 4mm.GP BYT.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
375-704-500 Đầu gắn mũi khoan khớp.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
375-941-012 Cây doa xương.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
38-1028 Móc mở màng cứng dài 140mm, đầu móc đường kính 2mm
4103-126-000 Đầu gắn mũi khoan khớp.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
4103-131-000 Đầu gắn mũi khoan khớp.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
4203-000-000 Tay khoan System 5.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
4208-000-000 Tay cưa System 5.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
43-700-20 Mũi khoan 2.0mm, dài 85mm dùng để khoan xương trong phẩu thuật khớp gối (không dùng trong phẩu thuận nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
43-700-25 Mũi khoan 2.5mm, dài 95mm dùng để khoan xương trong phẩu thuật khớp gối (không dùng trong phẩu thuận nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
43-702-32 Mũi khoan A.O 3.2mm, dài 145mm dùng để khoan xương trong phẩu thuật khớp gối (không dùng trong phẩu thuận nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
46004 HEA-221 Blood Glucose M Kit mg/dL. Máy đo đường huyết cá nhân. Hàng mới 100%
461024 Đục xương Codman cong nhẹ, lưỡi rộng 6mm dài 229mm
463073 Đục thẳng bề rộng 13mm dài 216mm
4700005 Hệ thống phân tích miễn dịch tự động, phụ kiện đồng bộ. Model: Davinci Quattro.Mới 100%. Hãng sản xuất/Biomerieux Mỹ
4700023 Máy phân tích sinh hóa miễn dịch, phụ kiện đồng bộ. Model : Vidas .Mới 100%. Hãng sản xuất/Biomerieux Italy
47405 HEA-220 Blood Glucose M Kit mg/dL. Máy đo đường huyết cá nhân. Hàng mới 100%
501195 Banh vết mổ sọ não 3x4 răng , 1 khớp, gấp khúc , dài 162mm
501206 banh vết mổ tự giữ Markham 1 lưỡi, 1 đầu nhọn, KT lưỡi 25x51mm, độ mở tối đa 95mm, dài 178mm
501211 banh vết mổ tự giữ Gelpi đầu cong nhọn độ mở tối đa 95mm, dài 159mm
501270 Vén thần kinh gấp khúc bản rộng 6mm dài 229mm
502558C Banh vết mổ 2 đầu
5092-226 mũi mài xương đk 3mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
5100-004-000 Cáp nối tay khoan với bộ điều khiển.Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
5100-008-000 Bàn đạp điều khiển tay khoan xương.Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
5100-009-000 Công tắc tay.Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
5100-010-020 Tay khoan dùng cho xương hàm mặt(O).Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
5100-010-080 Tay khoan thẳng dùng cho xương hàm mặt (R).Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
5100-050-000 Máy khoan xương.Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
5110-66-10 Lưỡi cắt 1.0.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
5110-66-16 Lưỡi cắt cỡ ngắn 1.6.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
5120-66-16 Lưỡi cắt cỡ trung 1.6.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
5290-011-000 Lưỡi cắt Aggressive 4.0 mm 11cm.Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
5290-740-100 Lưỡi cắt Angled aggressive 40° 4.0 mm 11cm.Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
531011 Gu gặm xương 1 khớp động hàm cắt cong rộng 6mm dài 178mm
53-1055 Kìm gặm xương cổ cò 1 khớp, hàm cắt 3mm, dài 187mm
53-1127 Kìm gặm xương cổ cò hàm cắt 5mm, dài 229mm
531133 Gu gặm xương cổ cò 2 khớp động cong hàm cắt 5mm dài 229mm
531252 Kẹp lấy đĩa đệm cong xuống hàm căt 3x10mm dài 152mm
53-1311 Kìm gặm xương nhỏ, 2 khớp động, cong, hàm cắt 4mm, dài 184mm
531518 Kìm gặm xươnghàm cắt 4 mm quay lên góc cắt 40 độ dài 178mm
531521 Kìm gặm xươnghàm cắt 5 mm quay lên góc cắt 40 độ dài 178mm
53-1527 Kìm gặm xương sọ não hàm cắt 3mm, đầu cắt quay lên 130 độ, dài 203mm
5400-031-000 Cưa lắc Oscillating Saw.Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
5400-034-000 Cưa lắc Sagittal Saw.Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
5400-037-000 Cưa lắc Reciprocating Saw.Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
5400-050-000 Máy khoan xương.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
5400-100-000 Tay khoan chính Core U Drill.Hàng y tế. Hàng mới 100%. Hãng sx: Stryker
5400-500-000 Dây nối Pin với máy khoan xương.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
59-1080 Vén não mềm hai đầu bằng hợp kim bạc và Niken, bản rộng 6mm dài 178mm
59-1081 Vén não mềm hai đầu bằng hợp kim bạc và Niken, bản rộng 8mm dài 178mm
5DCS Kéo nội soi 5MM CURVED SCISSORS Bx of 6 s. Hàng mới 100% NSX: Jonhson & Johnson Medical
5MM CURVED SCISSORS - 5DCS - kéo phẫu thuật cong nội soi - Johnson&Johnson - Hộp = 6 cái - HàNG MớI 100%
6125-089-075 Lưỡi cưa System 6.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
6125-089-090 Lưỡi cưa System 6.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
6-150208-00 - Hộp van khu vực 2 loại khí (O, V) kích thước 3/4 x 1 (4107200598 Double Zone Valve Box Assembly, 3/4 x 1 with Pressure Gauses for O2, Vac)
6-150423-00 - Hộp van khu vực 4 loại khí (O, V, A7, A4) kích thước 1 x 1 x 1 x 1-1/4 (4107200656 Quad Zone Valve Box Assembly, 1 x 1 x 1 x 1-1/4 with Pressure Gauses for O2, Vac, SA7, MA4)
6203-131-000 Đầu gắn mũi khoan Jacobs.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
6215-000-000 Pin dùng cho máy khoan xương.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
6295-000-000 Tay cưa System 6.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
65-1006 Spatule hai đầu, 1 đầu sắc, 1 đầu nửa tù, cong, dài 178mm bản rộng 4mm
65-1100 Tách màng cứng bản rộng 2~3mm chiều sâu đầu tách 13mm, dài 165mm
65-1115 Nâng và đẩy màng xương, lưỡi tuốt 6mm, dài 206mm
65-1116 Nâng và đẩy màng xương, lưỡi tuốt 7mm, dài khoảng 191mm
652415 Kẹp sát khuẩn đầu thẳng đầu hình tim, hàm răng cưa, dài 229mm
6633-7-605 Dụng cụ y tế Vặn mũi khoan.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7.1: ống sỏi ổ bụng 10mm 30 độ, 502-457-010, Hãng sx: Stryker ( dụng cụ y tế trong phẩu thuật nội soi), Hàng mới 100%
7.2: ống sỏi ổ bụng 10mm 0 độ, 502-457-010, Hãng sx: Stryker ( dụng cụ y tế trong phẩu thuật nội soi), Hàng mới 100%
7020-018 Dụng cụ dẫn hướng cho vít, hãng sx linvatec, mới 100%
75 MM NTLC SELECTABLE RELOAD - SR75 -băng đạn cho dụng cụ KHÂU CắT NốI THẳNG Nội soi - Johnson&Johnson - Hộp = 12 cái - HàNG MớI 100%
75-1018 Dây cưa sọ não dài 305mm gói 10 chiếc
7650-1035 Dụng cụ y tế Đầu gắn mũi khoan.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-1038 Dụng cụ y tế Đầu gắn mũi khoan.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-1135 Dụng cụ y tế Mũi khoan size 5/16".Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-3110 Dụng cụ y tế Mũi khoan xương bánh chèTemplate.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-3250 Dụng cụ y tế Kẹp giữ cố định.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-3333 Dụng cụ y tế Cây dẫn đường cho lưỡi cắt size 3/5.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-3337 Dụng cụ y tế Cây dẫn hướng lưỡi cưa.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-3377 Dụng cụ y tế Cây dẫn đường cho mũi khoan size 7/9.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-5003 Dụng cụ dẫn lưỡi cắt.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-5005 Dụng cụ dẫn lưỡi cắt.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-5008 Dụng cụ dẫn lưỡi cắt size 8mm.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-5010 Dụng cụ y tế Cây thử xương bánh chè.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-5105 Dụng cụ y tế đo xương bánh chè size 5.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-5106 Dụng cụ y tế đo xương bánh chè size 6.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
7650-5107 Dụng cụ y tế đo xương bánh chè size 7.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
8000-1066 Dụng cụ dẫn hướng xương chày.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
8000-2005 Dụng cụ thử xương chày.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
8000-3306 Dụng cụ cắt xương bánh chè size 6.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
8000-3307 Dụng cụ cắt xương bánh chè size 7.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
801736 Kẹp gắp u titanium, gấp góc,dạng cốc đường kính cỗc 4mm, dài 220mm
880439 - Bộ trộn xi măng (Nhà SX: Evolutis)
880582 - Dụng cụ bơm xi măng (Nhà SX: Evolutis)
906135-05 kính soi cổ tử cung dùng trong y tế kèm theo 4 Bóng đèn soi cổ tử cung (thiết bị khám không phai phau thuật) mới 100%
91435R đầu kim hút mẫu bằng thép không gỉ: ST Assy disp tip adapt V2 hộp 1 cái. Hàng mới 100%. (F.O.C)
9744 dụng cụ dẫn đường cho vít cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
A3250 Dao mổ điện Aaron 3250 dùng trong y tế (mới 100%) thiết bị chuẩn kèm theo ghi trong ghi chép khác
AA 110/20 Kẹp mạch máu Spencer-Wells thẳng 200mm
AA 115/10 Kẹp mạch máu Hartmann cong 100mm
AA 157/18 Kẹp mạch máu Halsted cong 180mm
AA 171/14 Kẹp mạch máu Kelly cong 140mm
AB 050/14 Nhíp phẩu tích không mấu 145mm
AB 119/15 Nhíp phẩu tích Mc Indoe không mấu 150mm
AB 180/17 Nhíp phẩu tích Cushing không mấu 175mm
AB 430/15 Nhíp phẩu tích Gillies có mấu 1x2 răng 150mm
AB 930/12 Nhíp phẩu tích Adson 120mm
AC 05P Máy đo huyết áp tự động dùng trong y tế cùng phụ kiện kèm theo gồm: 2 huyết áp đo tay, 3 ống nghe mới 100%
AC 070/14 Kéo phẩu thuật Mayo thẳng tù 145mm
AC 291/11 Kéo phẩu thuật cong nhọn 110mm
AC 911/14 Kéo phẩu thuật Mayo cong tù 145mm
AC 977/17 Kéo phẩu thuật Toennis-Adson mảnh cong tù 175mm
ACE36E Dao cắt cầm máu siêu âm HARMONIC ACE 36 CM Bx of 6 s
AD 010/04 Cán dao mổ số 4
Adapter lưỡng cực dùng cho máy VIO - 20183-110
AE 400/18 Kềm kẹp kim Mayo-Hegar 180mm
AE 452/12 Kềm kẹp kim Converse 125mm
AE 464/13 Kềm kẹp kim Halsey không răng 130mm
AF21-0000 Bộ hút thải khí gây mê thừa, hãng sản xuất Samsung Medical. Hàng mới 100% (hộp 1 cái)
AK 122/16 Banh vết mổ Senn-Miller nhọn 160mm
AK 233/01 Banh vết mổ Kocher-Langenbeck 25x6mm/210mm
AK 384/00 Banh vết mổ US-Army (Parker-Langenbeck) 210mm, bộ 3
Âm đạo giả cho lợn, hang mới 100%
Ambu bóp bóng . Model : SR-002. Hãng sx: Sturdy .Nước sx : Đài Loan. Năm sx 2011.
AR 250/15 Thước đo mm & Inch. thẳng 150mm
AR-3030AW Dụng cụ y tế Cây đục xương Đk 4mm,dùng trong phẩu thuật vai.(không phải là dụng cụ phẫu thuật nội soi) Hãng sx:ARTHREX - Đức. Hàng mới 100%
AR-9803A-90 Đầu đốt Opes.GP BYT (Hàng mới 100% do hãng ARHTREX sản xuất)
ASTHMACHECKPEAK FLOW METER: PHế DUNG Kế ASTHMACHECK DùNG CHO Cá NHâN DO RESPIRONICS CủA Mỹ SảN XUấT, MớI 100% (12 CáI/HộP)
AW150F-Rossmax - Máy đo huyết áp điện tử, loại bắp tay, mới 100%, do Trung Quốc sản xuất
B11LT Dụng cụ chọc dò nội soi ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR Bx of 6 s. Hàng mới 100% NSX: Jonhson & Johnson Medical
B5LT Dụng cụ chọc dò nội soi ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR Hàng mới 100% Bx of 6 s. NSX: Jonhson & Johnson Medical
Bàn căng và sấy tiêu bản. Code: 15801. Hãng sản xuất: Medax
Bản đánh sốc trong Model: ND-762V cho máy sốc tim (Thiết bị Y tế mới 100%)
Bàn đạp chân của dao cắt đốt siêu âm GEN04 - HS II Footswitch - Code: FSW01 (hộp 1 cái)
Bàn đạp chân đơn cực dùng cho dao mổ điện của hệ thống máy phẫu thuật Valleylab mã E6008B.Mới 100%,hãng SX:Covidien.
Bàn đạp chân lưỡng cực dùng cho dao mổ điện của hệ thống máy phẫu thuật Valleylab mã E6009.Mới 100%,hãng SX:Covidien.
Bàn đạp điều khiển dùng cho máy - 20189-302
BàN ĐạP ĐiềU KHIểN-GD668
Bản điện cực trung tính NESSY Omega - 20193-082
Bản điện cực trung tính Nessy Omega ( Hộp = 50 cái ) - 20193-082
Bản điện cực trung tính, silicon dùng trong dao mổ điện cao tần - 20193-008
Bàn kéo,nắn chấn thương chỉnh hình , Model : ST- 260, dùng trong y tế, mới 100%
Bàn khám và điều trị tai mũi họng hãng sản xuất Kazamaent model kau-3000 hàng mới 100%
Bàn khám và điều trị tai-mũi-họng, Model : INU-3000, mới 100%
Bàn làm lạnh khối nến đúc bệnh phẩm, dùng trong y tế. Part No: 4000501, hàng mới 100%, hãng sản xuất J.P Selecta- Tây Ban Nha.
Bàn phẫu thuật điện thủy lực đa năng Model: AT-900SBR, dùng trong y tế. ( mới 100%)
Bàn sấy mẫu và làm căng tiêu bản. Code: 12801. Hãng sản xuất: Medax
Bàn uốn nẹp ( Plates Bender), dùng trong y tế, hàng mới 100%
BàN UốN NẹP.Hiệu GEOMED, OL 750-00-01( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Băng chỉ thị hấp ướt 19mm*50m (Thiết bị Y tế mới 100%)
Băng đạn (kim bấm) của dụng cụ khâu cắt nối cong Contour CR40G dùng trong phẫu thuật nội soi (1 hộp / 6 cái)
Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng Echelon 60mm, màu trắng kim đóng 1mm - WHITE RELOAD FOR ECHELON 60 (CODE ECR60W) Hàng mới 100%
Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu nối tiêu hoá Autosture mổ mở cỡ 60-3.8,mã GIA6038L.Mới 100%,hãng SX:Covidien
Băng đeo tay màu hồng TE, dùng để phân biệt trẻ em sau khi sinh( đánh dấu), hàng mới 100%
Băng đội đầu dùng cho kính vi phẩu thuật - C-000.32.549
Băng ga rô hơi cầm máu 12", hãng Sx Zimmer, mới 100%
Băng ga rô hơi cầm máu 34", hãng Sx Zimmer, mới 100%
BăNG GARO Có KèM ĐồNG Hồ ĐO áP LựC MáU-FH001
Băng ghim dùng cho dụng cụ khâu nối tiêu hoá Autosture,mã E2783R36ASP.Mới 100%,hãng SX:Covidien.
Băng gô nhỏ cong dài 305mm (151-673) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Băng gô nhỏ dài 305mm (151-673) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Băng gô to cong dài 310mm (151-671) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Băng gô to dài 310mm (151-671) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Bang nong động mạch vành - Hãng sản xuất: QualiMed - Đức (2,75 x 10mm)
Bang nong mạch vành - SEQUENT II 2.0 X 15 MM (5021431
Bang nong mạch vành -SEQUENT PLEASE PTCA-CATHETER 2,75 X 26 (5022231)
Banh 2 đầu nhỏ PY-05.16. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Banh 3 răng Volkmann, 220mm
BANH ADSON, SắC, 3X4 RăNG, 265MM-BV252R
BANH âM ĐạO COLLIN, 100/90X32 MM-EL014R
BANH âM ĐạO DOYEN , LOạI LõM 115MMX45MM. Hiệu GEOMED, GD 560-03(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH âM ĐạO DOYEN , LOạI LõM 55MMX45MM. Hiệu GEOMED, GD 560-01(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH âM ĐạO DOYEN , LOạI LõM 85MMX45MM. Hiệu GEOMED, GD 560-02(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh âm đạo Doyen 85x45mm, KB 070/12
BANH âM ĐạO GRAVE, 75X20MM-EL194R
BANH âM ĐạO GRAVE, 90X300MM-EL195R
BANH âM ĐạO GRAVES 115MMX35MM. Hiệu GEOMED, GD 220-03(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH âM ĐạO GRAVES 75MMX20MM. Hiệu GEOMED,GD 220-01 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH âM ĐạO GRAVES 95MMX35MM. Hiệu GEOMED, GD 220-02(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH âM ĐạO HAI ĐầU SIMS, 75X30MM/80X35MM, DàI 153 MM-EL408R
BANH âM ĐạO HAI ĐầU SIMS, 80X36 MM/90X40MM, DàI 178 MM-EL409R
Banh âm đạo Kristeller 70x27mm Fig.1, KB 053/01
Banh âm đạo Kristeller 80x30mm, Fig.2, KB 053/02
BANH âM ĐạO PEDERSON 75MMX13MM. Hiệu GEOMED, (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH âM ĐạO SIMS 70X30/70X35MM. Hiệu GEOMED, GD 401-02(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH ANDERSON-ADSON, 4X4 RăNG,SắC,DàI 178MM-BV250R
Banh Barraquer rộng 40mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
BANH BECKMANN-ADSON, DàI 310MM, 4X4 RăNG,SắC-BV272R
Banh bột Beeson 30cm dùng banh băng bó bột (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Banh bột Hennig 28cm dùng banh băng bó bột (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
BANH BộT HENNIG, DàI 28CM. Hiệu GEOMED,OA 120-28 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh bột HENNING 27cm, Hàng mới 100%
Banh bột HERMANN 46cm, Hàng mới 100%
BANH BộT KIểU BEESON, DàI 30CM. Hiệu GEOMED,OA 100-30 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH BộT KIểU Mỹ, DàI 230MM-LX605R
Banh bụng 1 đầu Parker (18-1301-21), dùng trong y tế, mới 100%
banh bụng 33cm, AK 804/30
Banh bụng 33cm, AK 804/40
Banh bụng Balfour 180mm, AK 620/18
BANH BụNG Có THể UốN ĐượC 12MM 20CM. HIệU GEOMED,AX 950-12 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
BANH BụNG Có THể UốN ĐượC 17MM 20CM. Hiệu GEOMED,AX 950-17 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh bụng có thể uốn được 20 x 330 mm. Hiệu :GEOMED.P/N: AX 910-20 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
Banh bụng có thể uốn được 25 x 330 mm. Hiệu :GEOMED.P/N: AX 910-25 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
BANH BụNG Có THể UốN ĐượC 25MM 20CM.Hiệu GEOMED, AX 950-25( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh bụng có thể uốn được 30mm 33cm. Hiệu :GEOMED.P/N : AX 910-30 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
BANH BụNG Có THể UốN ĐượC 30MM 33CM. Hiệu GEOMED, AX 910-30(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH BụNG Có THể UốN ĐượC 40MM 33CM. Hiệu GEOMED, AX 910-40(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH BụNG DOYEN, 48X90MM, DàI 280MM-BT721R
BANH BụNG FRITSCH Số 5, KíCH Cỡ LưỡI 64X85MM, DàI 240MM-BT659R
BANH BụNG GOSSET LOạI LớN, SâU 58MM-BV505R
BANH BụNG HABERER 25X30MM 28CM.Hiệu GEOMED, AX 912-30( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH BụNG KELLY, KíCH Cỡ LưỡI 150X39MM, DàI 260MM-BT630R
BANH BụNG RIBBON, LưỡI RộNG 30MM, DàI 330MM-BT761R
BANH BụNG RIBBON, LưỡI RộNG 40MM, DàI 330MM-BT762R
BANH BụNG RIBBON, LưỡI RộNG 50MM, DàI 330MM-BT763R
Banh bụng tự động K 21-500( mới 100%) dùng trong y tế
Banh bụng tự giữ Baby-Balfour đủ bộ, Spread 90mm. Hiệu :GEOMED.P/N: AZ 450-00( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
Banh bụng tự giữ Balfour đủ bộ 180mm. Hiệu :GEOMED.P/N: AZ 460-00 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
BANH BụNG Tự GIữ BALFOUR Đủ Bộ 250MM. Hiệu GEOMED, AZ 490-00(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH BụNG TUFFIER Có THể UốN ĐượC 17X25MM 20CM.Hiệu GEOMED, AX 920-25( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH CASPAR, DàI 40MM, MàU ĐEN-BV799R
BANH CASPAR, DàI 85MM, MàU ĐEN-BV808R
Banh Collin-Hartmann 14cm, AK 351/14
Banh Collin-Hartmann 16cm, AK 351/16
Banh cong hai đầu Roux 1-3 16.5 cm
Banh cột sống - Muller Femoral Retractor 26mm broad (INS-135315-24)
Banh cột sống - Weight (1250gr) for Muller fem Retractor (INS-135317-02)
Banh cột sống lưng MCCULLOCH, có thể điều chỉnh được, màu đen . Hiệu ULRICH, UL 7198(Thiết bị Y tế) Hàng mới 100%
BANH CUSHING 10MM 20CM. Hiệu GEOMED, AX 240-10(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh Cushing 20cm 8mm dùng banh vết mổ
Banh Cushing 21,5cm dùng banh vết mổ (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
BANH DA SảN KHOA GELPI, DàI 175MM-BV997R
BANH DEAVER 50MM 30CM. Hiệu GEOMED, AX 800-08(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH DESMARRES 10MM 14CM. Hiệu GEOMED, AX 200-10(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH DESMARRES 12MM 14CM. Hiệu GEOMED, AX 200-12(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH ĐốT SốNG Cổ Tự ĐộNG CASPAR, ĐIềU CHỉNH BêN PHảI-FF891R
Banh farabeuf 12cm (160-510) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
Banh Farabeuf 12cm PY-46.12. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Banh Farabeuf 2 đầu dùng trong phẫu thuật bong. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Banh Farabeuf 21cm PY-48.21. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
BANH FARABEUF Bộ 2 CáI Có Số #1-2 12CM. Hiệu GEOMED, AX 665-00(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh FARABEUF bộ 2 cái có số #1-2 15cm. Hiệu :GEOMED.P/N : AX 660-00 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
BANH FARABEUF Bộ 2 CáI Có Số #1-2 15CM. Hiệu GEOMED, AX 660-00(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh Farabeuf, bộ 2 chiếc (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Hãng Gold Tier - Pakistan)
BANH HESS 7MM 17.5CM. Hiệu GEOMED,AX 223-07 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH HIBBS, KT LưỡI 75X25MM 24CM. Hiệu GEOMED, OG 200-75(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH HIBBS, KT LưỡI 80X25MM 24CM. Hiệu GEOMED, OG 200-80(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH ISRAEL 4RăNG CùN 40X40MM 25CM. Hiệu GEOMED, AX 390-04(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh kẹp 210 mm 170-687-210.Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Banh khâu Konig 19.5cm/3mm
Banh khí quản Lukens 17cm, KL 177/17
Banh khí quản Trousseau 14cm, KL 157/14
BANH KHí QUảN, 2 RăNG, Tù, DàI 180MM-BT107R
BANH KOCHER 20X12MM 205MM. Hiệu GEOMED,AX 230-01 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh kocher 60*20mm (160-871) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
Banh Kocher 60x20mm 23cm, AK 235/20
BANH KOCHER 75X30MM 23CM. Hiệu GEOMED, AX 410-30(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH KOCHER, KT 75X30MM-BT372R
BANH KOCHER-LANGENBECK 40X11MM 21CM. Hiệu GEOMED, AX 420-05(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH Má STERNBERG, DàI 150MM-OM253R
Banh mạch máu - CUSHING VEIN RETRACTOR 20CM 8X8MM (160-404)
Banh mạch máu - KOENIG RETRACTOR 180MM 13X13MM (160-482)
BANH MạCH MáU VếT THươNG CUSHING HìNH YêN NGựA,KíCH Cỡ LưỡI 11X14MM,250MM-BT200R
BANH MạCH MáU VếT THươNG KOCHER, CáN KHUYếT, KíCH Cỡ LưỡI 20X15MM, 205MM-BT458R
Banh MANNERFELT, 1 móc da, cong,nhọn, dài 155mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BI-058-15)
BANH MIệNG MCIVOR DùNG CHO GâY Mê.Hiệu GEOMED, HC 320-00( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh mở mũi 19cm PAN-10.19. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Banh mở mũi 23cm PAN-30.21. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Banh mở vết thương tự động dài 17cm
Banh móc MCCULLOCH, kiểu 2, sâu 40mm, màu đen. Hiệu ULRICH,UL 7199-02-40 (Thiết bị Y tế) Hàng mới 100%
Banh móc phẫu thuật Guthrie 16cm, hàng mới 100%
Banh mũi - retractors (eyelid) DESMARRES 16cm 18mm (10015.18(
BANH MũI COTTLE, KT 90MM 13CM.Hiệu GEOMED,HG 240-90 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH MũI HARTMANN- HALLE, ĐK 25MM, DàI 15CM.Hiệu GEOMED, HG 200-01( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH MũI THUDICHUM, Cỡ 3, KíCH Cỡ 12,5X8MM, DàI 72MM-OK163R
BANH MũI THUDICHUM, Cỡ 6, KíCH Cỡ 18X10MM, DàI 74MM-OK166R
BANH NORFOLK/NORWICH, Tù, DàI 220MM-BV248R
BANH PARKER Bộ #1-2 14CM. Hiệu GEOMED,AX 610-00 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh Parker-Langenbeck 2 đầu dài 210mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Banh Parker-Langenbeck fig.1, AK 384/01
Banh Parker-Langenbeck fig.2, AK 384/02
Banh Parker-Langenbeck, 1 bộ 2 cái có số #1-2 21cm. Hiệu :GEOMED.P/N : AX 630-00 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
BANH PARKER-LANGENBECK, 1 Bộ 2 CáI Có Số #1-2 21CM. Hiệu GEOMED, AX 630-00(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh Parker-Langenbeck, 1 bộ 2 cái có số #1-2 21cm.Hiệu :GEOMED.P/N : AX 630-00 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
BANH PARKER-LANGENBECK, 1 Bộ 2 CáI Có Số #1-2 21CM.Hiệu GEOMED, AX 630-00( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh phẫu thuật 2 đầu 17309.00
Banh phẫu thuật Amidal Hurd 22cm, hàng mới 100%
Banh phẫu thuật Balfour 18cm, hàng mới 100%
Banh phẫu thuật Balfour Loại US, hàng mới 100%
Banh phẫu thuật cỡ nhỏ 18.102.12
Banh phẫu thuật cỡ vừa 16.056.00
Banh phẫu thuật Desmarres 12mm x 16cm
Banh phẫu thuật Desmarres 8mm x 16cm, hàng mới 100%
Banh phẫu thuật EI-001-001
Banh phẫu thuật Gosset 14cm
Banh phẫu thuật Richardson (2 Cái/bộ), hàng mới 100%
Banh phẫu thuật Richardson 49 x 38 mm/63 x 49mm, 28cm hàng mới 100%
Banh phẫu thuật tự hãm Jansen, 3x3 răng tù, 10 cm, là dụng cụ cầm tay phẫu thuật thần kinh
Banh phẫu thuật Tuffier 32x19mm
Banh phẫu thuật USA-Parker 21cm (2 Cái/bộ), hàng mới 100%
Banh pt Farabeuf bộ/2, 15cm. Hàng mới 100%
Banh pt miệng Davis Boyle
Banh pt mũi Killian 50mm
Banh pt mũi Killian 75mm
Banh Ribbon 40x330mm, 18-1700-40
Banh Ribbon 50x330mm, 18-1700-50
BANH RICHARDSON 25X20MM 24CM. Hiệu GEOMED, AX 680-01(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH RICHARDSON 30X27MM 24CM. Hiệu GEOMED, AX 680-02(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH RICHARDSON 38X38MM 24CM. Hiệu GEOMED, AX 680-03(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh Richardson- Eastman #2 loại lớn 28cm. Hiệu :GEOMED.P/N : AX 670-02 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
BANH RICHARDSON-EASTMAN #2 LOạI LớN 28CM.Hiệu GEOMED,AX 670-02 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh Richardson-Eastman fig.1, 26cm, AK 248/01
Banh Richardson-Eastman fig.2, 28cm, AK 248/02
Banh Richargson-Eastman fig.1, 26cm, AK 248/01
Banh Richargson-Eastman fig.2, 28cm, AK 248/02
Banh sau gáy Weitlaner 3x4 răng,13cm PZ-30.13. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Banh sen 2 đầu PY-02.16. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Banh tiểu phẫu - CRILE MALLEABLE COPPER RETRACTOR 8 LONG.
Banh tổ chức - FARABEUF D/E RETRACTOR 120MM SET OF 2 (160-510)
BANH Tổ CHứC COLLIN-HARTMANN, HAI ĐầU, DàI 150MM-BT001R
BANH Tổ CHứC CRILE, 2 ĐầU, KíCH Cỡ 11X4/19X6MM, DàI 110MM-BT012R
Banh tổ chức CRILE, 2 đầu, kích thước 11x4mm/19x6mm, dài 115mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BI-217-11)
Banh tổ chức DEAVER số 00, lưỡi 22mm, dài 215mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BI-811-22)
BANH Tổ CHứC DEAVER Số 00, LưỡI 22MM, DàI 215MM-BT601R
Banh tổ chưc DEAVER số 000, lưỡi 19mm, dài 180mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BI-810-19)
BANH Tổ CHứC DEAVER Số 000, LưỡI 19MM, DàI 180MM-BT600R
BANH Tổ CHứC DEAVER Số 1, LưỡI 25MM, DàI 300MM-BT602R
BANH Tổ CHứC DEAVER Số 3, LưỡI 38MM, DàI 300MM-BT604R
BANH Tổ CHứC DEAVER Số 4, Có CáN TIệN DụNG, LưỡI 50MM, DàI 305MM-BT614R
BANH Tổ CHứC DEAVER Số 4, LưỡI 50MM, DàI 310MM-BT605R
BANH Tổ CHứC DEAVER Số 5, Có CáN TIệN DụNG, LưỡI 75MM, DàI 310MM-BT615R
BANH Tổ CHứC FARABEUF,Bộ 2 CHIếC,20X16/24X16MM Và 23X16/28X16MM,DàI 150MM-BT021R
BANH Tổ CHứC KELLY CáN KHUYếT, KíCH Cỡ LưỡI 64X54MM, DàI 260MM-BT482R
BANH Tổ CHứC KOCHER, KíCH Cỡ LưỡI 36X20MM, DàI 230MM-BT459R
BANH Tổ CHứC KOCHER-LAGENBECK, KíCH Cỡ LưỡI 25X6MM, DàI 215MM-BT354R
BANH Tổ CHứC KOCHER-WAGNER, KíCH Cỡ LưỡI 20X15MM, DàI 280MM-BT490R
Banh tổ chức LAGENBECK, cán khuyết, kích cỡ 25x16mm, dài 210mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BI-432-01)
BANH Tổ CHứC LAGENBECK, CáN KHUYếT, KíCH Cỡ 28X10MM, DàI 210MM-BT320R
Banh tổ chức LAGENBECK, cán khuyết, kích cỡ 33x14mm, dài 210mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BI-132-06)
BANH Tổ CHứC LAGENBECK, CáN KHUYếT, KíCH Cỡ 40X10MM, DàI 210MM-BT325R
BANH Tổ CHứC MORRIS, KíCH Cỡ 70X50MM, DàI 245MM-BT330R
BANH Tổ CHứC PARKER, Bộ 2 CHIếC,22X15/22X15MM Và 18X15/18X15MM, DàI 135MM-BT025R
BANH Tổ CHứC RICHARDSON CáN KHUYếT, KíCH Cỡ LưỡI 47X21MM, 240MM-BT478R
BANH Tổ CHứC SENN-MILLER, 3 RăNG NHọN, KíCH Cỡ 8X7/18X5,5MM, DàI 165MM-BT008R
BANH Tổ CHứC VOLKMANN, 2 RăNG Tù, KíCH Cỡ 8X8MM, DàI 220MM-BT252R
BANH Tổ CHứC VOLKMANN, 4 RăNG NHọN, KíCH Cỡ 9X19MM, DàI 220MM-BT244R
BANH TOÅ CHệùC TAYLOR, DAỉI 185MM, 30X70MM-BT501R
BANH TRựC TRàNG SAWYER , 76X29MM, 30CM. Hiệu GEOMED, AX 727-30(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH Tự GIữ 4X4 RăNG, Tù, 100MM-BV008R
Banh tự giữ cố định vết thương, 4 răng, dài 130mm nhọn dùng trong phẫu thuật bụng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
BANH Tự GIữ GELPI 18CM. HIệU GEOMED, AZ 270-18 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
BANH Tự GIữ GELPI 18CM. Hiệu GEOMED, AZ 270-18(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH Tự GIữ GELPI-SEILETZ RăNG CùN 15 CM. Hiệu GEOMED,AZ 280-15 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH Tự GIữ JOLL, DùNG CHO TUYếN GIáP/ âM ĐạO, DàI 152MM-BV087R
Banh tự giữ MILLIGAN, 3 răng tù, dài 13cm, Hàng mới 100%
BANH Tự GIữ MOLLISON 4X4 RăNG SắC 15CM.Hiệu GEOMED, AZ 164-15( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH Tự GIữ MOLLISON, NHọN, DàI 155MM-BV088R
BANH Tự GIữ PLESTER, 2X1 RăNG, DàI 110MM-BV090R
BANH Tự GIữ TRAVERS, 4X5 RăNG, DàI 215MM-BV249R
Banh tự giữ vết thương kiểu KOYAMA, đầu nhọn, 1x1 răng, dài 170mm. Hiệu ULRICH, UL 7112-17 ( Thiết bị y tế) hàng mới 100%
BANH Tự GIữ VI PHẫU FISEN, 2X3 RăNG, NHọN, DàI 50MM-BV001R
BANH Tự GIữ WEITLANER 3X4T CùN 13CM. Hiệu GEOMED,AZ 120-13 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH Tự GIữ WEITLANER 3X4T SắC 20CM.Hiệu GEOMED, AZ 174-20( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH Tự GIữ WEITLANER, 3X4 RăNG, HơI NHọN, DàI 130MM-BV067R
BANH Tự GIữ WERTLANER, 3X4 RăNG, NHọN/SâU, DàI 130MM-BV101R
BANH Tự GIữ WULLSTEIN, 3X3 RăNG, Tù, 130MM-BV077R
BANH VáCH NGăN MũI KILLIAN 56X7MM-OK082R
Banh vết mổ 24cm 08-289 hãng sx: Gobble Surgical. Hàng mới 100%
Banh vết mổ Cushing
Banh vết mổ hai đầu Crile (160-540) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
Banh vết mổ hai đầu Frabeuf 12cm code AK352/00. Thiết bị y tế mới 100%.
Banh vết mổ lưỡi Mini-Langenbeck dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Kiềm gặm chỉnh hình Stille, dài 230mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Banh vết mổ tự giữ Gelpi-Loktite, dài 13 cm - Mã AD.1805.13
Banh vết mổ tự hãm Weitlaner (thiết bị y tế mới 100%, dùng để banh vết mổ trong phẫu thuật, hãng sản xuất: Gold Tier - Pakistan)
Banh vết mổ, dài 160mm
Banh vết thương 150mm 08-253 hãng sx: Gobble Surgical. Hàng mới 100%
Banh vết thương 16-025-14
Cáp nối dùng cho máy - 20190-113
Cáp nối dùng cho máy - 20192-117
Cáp nối lững cực - 20196-045
Cáp nối lững cực - 20196-053
Cáp nối với bản điện cực trung tính - 20194-075
Case Packed trial lenses Model JSC-266 (Bộ dụng cụ đo thử kính ytế mới 100%)
Cắt đĩa 10mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cắt đĩa 12mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cắt đĩa 8mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Catherter tĩnh mạch trung tâm - ARTERIOFIX (5206316)
Catheter có bóng (bóng nong động mạch vành dùng trong y tế) mã:ICV8133
Catheter dẫn lưu não thất cho bộ dẫn lưu dịch não tủy ngoài (INS-4500)
Catheter đo áp lực nội sọ (cho nhu mô não và khoang dưới nhện) (110-4B)
Catheter đo áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não (110-4BT)
CATHETER NIệU ĐạO DàNH CHO Nữ, KIM LOạI, Số 12, DàI 160 MM-EF312C
Catheter tĩnh mạch trung tâm - CAVAFIX CERTO 2577CM G16 45CM G18 LL (4152573)
Catheter trợ giúp can thiệp - Hãng sản xuất: QualiMed - Đức (141Q4PC06H)
Cầu nối đôi nội soi bàng quang N5312 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd. Trung quốc)
Cây bấm ghim - dụng cụ bấm ghim dùng trong phẩu thuật nội soi - EEA* 33 mm Single - Use Stapler. Model: EEA33. Hàng đóng trong hộp, mỗi hộp chứa 3 cái. NSX: Covidien. Hàng mới 100%.
CâY BANH SốNG Cổ DướI DA BằNG TAY-BW010R
Cây banh sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây bắt ốc chặn cán chữ T sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây bắt ốc chặn thẳng sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây bắt vít đa trục sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây bắt vít đơn trục sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây bắt vít thanh nối ngang sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây chải vệ sinh dùng trong phẩu thuật nội soi 6/2 x 1600 Q1401 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Cây chấm dấu bắt vít - Kirschner Wire with Single Trocar Point 1.0x 310mm, round end.(004-0300-010)
Cây chỉnh vít đa trục sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây chỉnh vít đơn trục sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây dẫn 35cm x 2.5mm dùng để thăm dò vết mổ (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Cây dẫn 35cm x 3.0mm dùng để thăm dò vết mổ (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
CâY DẫN DâY CưA Sọ DEMARTEL, DẻO, DàI 350MM-FF130R
Cây đè bụng Haberer 30cm, AK 807/45
Cây đè lưỡi, đầu 19/23mm, dài 150mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (EI-016-15)
Cây đè thanh dọc sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây điện cực đơn Valleylab 15x20cm,mã RFA1520.Mới 100%,hãng SX:Covidien.
Cây đo 10mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây đo 12mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây đo 14mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Kềm giữ xương Cleveland 14cm, KA 802/14
Kềm giữ xương Farabeuf-Lambotte 11mm, 26cm, KA 769/26
Kềm giữ xương Kern 17cm dùng giữ xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kềm giữ xương Kern 21cm, KA 758/21
Kềm giữ xương Kern 21cm, KA 760/21
Kềm giữ xương Kern, 32-3800-21
Kềm giữ xương Lane 33cm dùng giữ xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kềm giữ xương Lewin, 32-4002-17
Kềm giữ xương nhỏ, dài 13.5cm, Hàng mới 100%
Kềm giữ xương SETTER, dài 13.5cm, Hàng mới 100%
Kềm giữ xương Stille 23cm, KA 840/23
Kềm giữ xương Verbugge, 32-3905-17
Kềm kẹp clip mạch máu Ligaclip - EL414 -dụng cụ dùng trong phậu thuật nội soi (1 hộp = 1 cái)
Kềm kẹp kim Crile-Wood cán vàng, dài 15 cm - Mã AE.1641.15
Kềm kẹp kim De Bakey cán vàng, dài 23 cm - Mã AE.1649.23
Kềm kẹp kim Heaney cong 21cm, AA 113/21
Kềm kẹp kim Mayo Hegar, 24-1800-16
Kềm kẹp kim Mayo-Hegar 16cm cán vàng, AE 400/16
kềm kẹp kim Mayo-Hegar 16cm, AE 100/16
Kềm kẹp kim Mayo-Hegar 16cm, cán vàng, AE 400/16
Kềm kẹp kim Mayo-Hegar 18cm cán vàng, AE 400/18
Kềm kẹp kim Mayo-Hegar 18cm, AE 100/18
Kềm kẹp kim Mayo-Hegar 18cm, cán vàng, AE 400/18
kềm kẹp kim, mã số : 24.184.20, hảng Dimeda - Đức sản xuất, hàng mới 100%
Kềm kẹp kimh Mayo Hegar cán vàng, 24-1804-20
KềM KẹP XươNG Có KHOá REN ốC HãM TRUNG TâM, 2.5/7MM, DàI 190MM-FO170R
kềm kẹp xương dùng trong phẫu thuật hở, mã số: 32.216.18, hãng Dimada- Đức sản xuất, hàng mới 100%
KềM KẹP XươNG NGườI LớNS 25CM. HIệU GEOMED,IA 101-25 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
KềM KẹP XươNG TRẻ EM 20CM. HIệU GEOMED,IA 101-20 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
Kềm lấy đĩa đệm Cushing, mũi cong lên rộng 2x10 mm, dài 18 cm - Mã DA.1163.18
Kềm lấy đĩa đệm Cushing, mũi thẳng rộng 2x10 mm, dài 18 cm - Mã DA.1160.18
Kềm lấy đĩa đệm Love-Grunenwald, mũi cong lên rộng 3x10 mm, dài 18 cm - Mã DA.1173.18
Kềm lấy đĩa đệm Spurling, mũi cong lên rộng 4x10 mm, dài 18 cm - Mã DA.1183.18
Kềm lấy sinh thiết Schumacher, đầu tam giác nhỏ, dài 24 cm - Mã GF.1864.24
Kềm mang kim DE BAKEY, dài 23 cm, cán vàng (Dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình. Hàng mới 100%). Mã hàng: 24.214.23
Kềm nhổ đinh 17cm, Hàng mới 100%
Kềm pt xương Ruskin-Liston thẳng 18.5cm. Hàng mới 100%
Kềm rút đinh 14cm dùng rút đinh xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kềm rút đinh 15cm dùng rút đinh xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kềm sinh thiết - FB-25K-1
KềM UốN CHỉ THéP MũI DẹT ,NGàM RăNG CưA, 17CM. Hiệu GEOMED, OL 770-17(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kèm uốn cho nẹp mỏng 1.5 đến 2.7, dài 140mm
kềm vặn chỉ phẫu thuật, mã số: 33.354.18, hãng Dimeda-Đức sản xuất, hàng mới 100%
Kênh bảo vệ ống soi - RU041300
Kênh khí nước nội soi - RU057100
Kênh sinh thiết ống soi - GJ545900
Kéo 14cm, hãng sản xuất: Masta International
Kéo 18cm, hãng sản xuất: Masta International
Kéo 20cm, hãng sản xuất: Masta International
Kẹp mô Mod.USA 1x2 răng, 14.5cm, AB 090/14
Kẹp mô Mod.USA 2x3 răng, 14.5cm, AB 094/14
Kẹp mô ruột Babcook, 16cm (210-202) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
Kẹp mô ruột Thomas-Allis 20cm răng 6*7 (210-160) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
kẹp mô Spencer Wells thẳng, răng cưa 180mm dùng trong phẫu thuật bong. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kẹp mô Standard 1x2 răng 14.5cm, AB 060/14
Kẹp mô Taylor thẳng 1x2 răng, 17.5cm, AB 150/17
kẹp mô thẳng 2x3 răng 14.5cm, AB 062/14
kẹp mô Thoms-Allis 6x7 răng ,20cm, KD 080/20
KẹP Mô Và Tổ CHứC ALLIS-THOMAS, 6X7 RăNG, DàI 200MM-EA020R
KẹP Mô Và Tổ CHứC JUDD-ALLIS, 3X4 RăNG, DàI 155MM-EA025R
Kẹp mô Waugh, răng 1*2, 20cm (140-500) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
Kẹp mô Williams 16cm, KD 090/16
Kẹp mô, 1x2 răng dài 145mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
kẹp mô, 1x2 răng dài 200mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kẹp mô, 2x3 răng, 145mm, 130-127-145, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Kẹp mô, thẳng răng 2*3, 14.5cm (140-483) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
Kẹp mô,1x2 răng, 145mm, 130-110-145, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
KẹP Mô/RUộT ALLIS 5X6 RăNG 15CM. Hiệu GEOMED, MC 120-15(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP Mô/RUộT ALLIS 5X6 RăNG 19CM. Hiệu GEOMED, MC 120-19(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP Mô/RUộT ALLIS 5X6 RăNG 25CM. Hiệu GEOMED, MC 120-25(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp mỏm tá tràng nhỏ 160-310-15, 160-311-15
Kẹp mỏm tá tràng vừa 160-310-21, 160-311-21
Kẹp Moynihan 24cm, AA 527/24
KẹP MOYNIHAN CONG 23 CM. Hiệu GEOMED, AI 751-23(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Nhíp vi phẫu loại cong, dài 18cm, Hàng mới 100%
Nhíp vi phẫu loại thẳng, dài 18cm, Hàng mới 100%
NHíP VI PHẫU NGàM RộNG 0,3MM THẳNG 15CM. Hiệu GEOMED, AG 410-15(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Nhíp Waugh, 1x2 răng, dài 15 cm - Mã AB.1393.15
Nỉa có mấu 14 15-142( mới 100%) dùng trong y tế
Nỉa có mấu 14cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier - Pakistan)
Nỉa có mấu 14cm, 15-142 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Nỉa có mấu 16 15-143( mới 100%) dùng trong y tế
Nỉa có mấu 18cm PF-05.18, Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Nỉa có mấu 18cm, 15-144 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Nỉa có mấu 1x2 răng 16cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức)
Nỉa có mấu 1x2 răng, 20cm (thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier- Pakistan)
Nỉa không mấu 10cm 37-610 ( mới 100%) dùng trong y tế
Nỉa không mấu 14 15-122( mới 100%) dùng trong y tế
Nỉa không mấu 14.5 cm PF-01.13, Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Nỉa không mấu 14.5cm PF-01.13, Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Nỉa không mấu 16 15-322( mới 100%) dùng trong y tế
Nỉa không mấu đầu nhỏ 14.5cm PF-03.14. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Nỉa khuỷu 12cm 41-180( mới 100%) dùng trong y tế
Nỉa mắt đầu khuỷu 7cm 37-670( mới 100%) dùng trong y tế
Nỉa Micro adison 12cm PF-19.12. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Nỉa Micro adison chuôi vàng 12cm PF-19.62. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Nỉa mỏ cò 12cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier - Pakistan)
Nỉa phẫu thuật thân lượn, hãng sản xuất: Masta International
Nỉa phẫu thuật, hãng sản xuất: Masta International
Bộ đo huyết áp xâm lấn dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân, model: DPT-248, Hãng sx: Utah Medical, Hàng mới 100%
Bộ đồ mổ 6 chi tiết ( Môn Sinh )
Bộ đo nhân trắc T.K 11242 ( để đo chính xác độ dài, dày, sâu và bán kính của từng phần trên cơ thể Người trong giải phẫu hoặc trong y khoa)
bộ đồ sản khoa gia súc (hàng mới 100%)
Bộ đồng hồ đo huyết áp - M-000.09.271
Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch. Hãng sx: Dimeda. nước sx : Đức. Hàng mới 100%.
Bộ dụng cụ bơm tiêm tự động: CT9000 ADV 220V W/PEDESTAL và linh kiện chuẩn đi kèm, bộ 1 cái. Hàng mới 100%
Bộ dụng cụ cấp cứu mạch máu. hãng sx: Nopa. mới 100%.
Bộ dụng cụ cắt búi trĩ. Hãng sx: Dimeda. Nước sx: Đức. Hàng mới 100%.
Bộ dụng cụ chăm sóc vết thương Curavac PULF ( ống dẫn- Băng dán- Đầu nối- Miếng hút dịch. 1 bộ# 1 hộp; 20 hộp/ Carton) Hãng SX: BioAlpha Inc.
Bộ dụng cụ chích chắp lẹo. Hãng sx: Dimeda. nước sx : Đức. Hàng mới 100%.
Bộ Dụng Cụ Cột Sống Cổ: Banh Cột Sống Cổ Caspar Dọc, 8.5Cm/8.5Cm - J538503 (Hàng Mới 100%)
Bộ Dụng Cụ Cột Sống Cổ: Banh Thân Cột Sống Cổ Caspar Bên Phải, 10Cm/9Cm/8Cm - J538802 (Hàng Mới 100%)
Bộ Dụng Cụ Cột Sống Cổ: Kềm Gặm Xương Ferris Smith Kerrisson, Dài 180Mm, Hàm Hướng Lên, 1Mm 40° - J18041 (Hàng Mới 100%)
Bộ Dụng Cụ Cột Sống Cổ: Lưỡi Banh Caspar Bên Hông, Titanium, 35X20Mm - J538519T (Hàng Mới 100%)
Bộ Dụng Cụ Cột Sống Cổ: Móc Caspar Đầu Lớn, 24.5Cm - J162803 (Hàng Mới 100%)
Bộ Dụng Cụ Cột Sống Cổ: Mũi Khoan Caspar, 14Mm/68Mm - J538824 (Hàng Mới 100%)
Bộ Dụng Cụ Cột Sống Cổ: Tay Khoan Caspar 20Cm/4Mm - J538806 (Hàng Mới 100%)
Bộ Dụng Cụ Cột Sống Cổ: Thìa Nạo Xương Caspar, 22Cm/3.6Mm - J283850 (Hàng Mới 100%)
Bộ dụng cụ đại phẫu cho nhi ( cỡ nhỏ ) . hãng sx: Nopa. mới 100%.
Bộ dụng cụ đại phẫu dùng cho khoa ngoại tổng hợp(1 bộ = 16 khoản, mổ hở,không dùng trong phẩu thuật nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
Bộ dụng cụ đại phẫu dùng trong khoa sản(1 bộ = 50 khoản, mổ hở,không dùng trong phẩu thuật nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
Bộ dụng cụ đại phẫu kết hợp xương dùng trong chấn thương chỉnh hình(1 bộ = 58 khoản, mổ hở,không dùng trong phẩu thuật nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
Bộ dụng cụ đại phẩu tổng quát, mới 100% -Banh bụng Bariatric Surgery loại mảnh, đường kính 30mm, dài 317mm, (code:318-381-380)
Bộ dụng cụ đặt nội khí quản 4 lưỡi + 1 cán (thiết bị y tế mới 100%, dùng để banh và dẫn đường khi đặt ống khí quản, hãng sản xuất: Gold Tier - Pakistan)
Kéo Metzenbaum cong 18cm dùng cắt chỉ (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kéo Metzenbaum cong tù 14 cm PC-43.14. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kéo Metzenbaum cong tù 20cm PC-45.20. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kéo Metzenbaum cong tù chuôi vàng 14 cm PC-43.64. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
KéO METZENBAUM CONG, CáN MàU ĐEN 20CM.Hiệu GEOMED,AD 351-20 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kéo Metzenbaum Nelson 25cm cong. Hiệu :GEOMED.P/N : AA 405-25 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
KéO METZENBAUM NELSON 25CM CONG. Hiệu GEOMED, AA 405-25(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kéo Metzenbaum- Nelson cong tù tù 18 cm
Kéo Metzenbaum thân mảnh cong hình chữ S, 2 đầu tù, dài 18 cm - Mã AA.1338.18
KéO METZENBAUM Tù/Tù CONG 18CM. Hiệu GEOMED, AA 201-18(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KéO METZENBAUM Tù/Tù CONG 20CM. Hiệu GEOMED,AA 201-20 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KéO METZENBAUM Tù/Tù THẳNG 23CM. Hiệu GEOMED,AA 200-23 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
kéo Metzenbaum, cong, 180mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kéo Metzenbaum-Baby cong 11.5cm, AC 109/11
Kéo Metzenbaum-Nelson cong, 2 đầu tù, dài 18 cm - Mã AA.1288.18
Kéo Metzenbaun Fino, 2 đầu tù dài 14cm (08-2803-14), dùng trong y tế, mới 100%
Kéo mòi nhọn ( 1 Bộ3 khoản).Thiết bị y tế dùng trong sản khoa.
Kéo một hàm hoạt động dùng trong phẩu thuật nội soi F1210 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Kéo Nelson dài 28cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
KéO P.TíCH MạCH MáU POTTS - DE MARTEL,GậP GóC 45Độ,MũI NHọN/NHọN, 185MM-BC648R
KéO P.TíCH VI PHÂU SENSATION, MũI NHọN/NHọN, HìNH LƯƠI LÊ, CONG, 70MM-FM121R
KéO PHẫU THậT THẳNG, MũI Tù/Tù, DàI 175 MM-BC317R
Kéo phẩu thuật - BRAUN-STADLER EPISIOTOMY SCISSORS 22CM (122-803)
Kéo phẫu thuật - MAYO SCISSORS STRAIGHT 7 1/2.
Kéo phẩu thuật - TC POTTS-SMITH VASCULAR SCS.19CM 25°. (121-361)
Dụng cụ nha khoa- Cây khám (Probes), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Cây khám fig.6/23 (EXPLORERS PROBES FIG.6/23), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Cây nạo răng (Excavator), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Cây nạy răng (ROOT ELEVATORS), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Giữ khuôn (Tofflemire), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kềm nhổ răng ( EXTRACTING FORCEPS SAMPLE DIFFERENT), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kềm tháo mão ( CROWN MOVER WITHOUT SPRING), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kéo (Scissors Braclet), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kéo 14cm (Operating Scissors 14 cm s/b str),mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kéo cắt gạc bông (Bandage Scissors 17cm), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kéo Lister (Lister Scissors ), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kéo mũi cong (Mayo Stille Scissors), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kẹp ( NAPKIN HOLDER WITH METAL CHAIN), MớI 100%
Dụng cụ nha khoa- Kẹp (Napkin Holder chain), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kẹp gấp ( COTTON AND DRESSING PLIER), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kẹp gấp ( PLIER DIFFERENT ), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kẹp gấp ( SCALER STERILIZING TRAY), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kẹp gắp (Cotton Tweezers), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kẹp gắp (Sterlizing Forceps 23cm), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kẹp gắp (Thumb Forceps 16cm), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kẹp gắp (Tissue Forceps 16cm), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Khay lấy dấu (Impression Trays ), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Kìm (Pliers), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Nạo ngà (Periodontia instrument), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Nạo ổ (BONE CURETTES), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Nhồi composit (Filling Instrusments), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- ống chích ( DENTAL CARTRIDGE SYRINGES ), mới 100%
Dụng cụ nha khoa -ống chích ( DENTAL SYRINGE), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Thước nha khoa (Dental Caliper), mới 100%
Dụng cụ nha khoa-Cây nhồi composit Fig.3 ( PLASTIC FILLING INSTRUMENTS FIG 3 ), mới 100%
Dụng cụ nha khoa-Gương khám bộ 12 cái ( MOUTH MIRROR SET 12 PCS),mới 100%
Dụng cụ nha khoa-Kẹp gắp ( SCALER DIFF),mới 100%
Dụng cụ nha khoa-Khay dụng cụ ( INSTRUMENT STRAY ) ,mới 100%
dụng cụ nhổ ghim da 10 chiếc/ hộp dùng trong y tế hãng sx Teleflex, hàng mới 100%
Dụng cụ nhồi xương sz 10/3 (dụng cụ cầm tay), hãng Sx Medtronic, mới 100%
Dụng cụ nhồi xương sz 10/3 cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
Dụng cụ nhồi xương sz 15/3 (dụng cụ cầm tay), hãng Sx Medtronic, mới 100%
Dụng cụ nhồi xương sz 15/3 cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
Dụng cụ nhồi xương sz 20/3 (dụng cụ cầm tay), hãng Sx Medtronic, mới 100%
Dụng cụ nhồi xương sz 20/3 cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
Dụng cụ nối phổi nhân tạo vào hệ thống máy tim phổi nhân tạo (131086) - Phụ kiện của máy tim phổi nhân tạo, Model: 78-8067-5267-7, Hãng sản xuất: Terumo, Nước sản xuất: Mỹ, Hàng mới 100%
Dụng cụ nội soi gồm: Dụng cụ cáp điện đơn cực (T.9540.04), Dụng cụ cáp điện cho cắt tiền liệt tuyến (T.9065.04) và Dụng cụ cáp điện lưỡng cực (T.5768.64) (bao gồm 9 chiếc) - hãng sx GIMMI - Đức.
Dụng cụ nối trong hệ thống nội soi - 00103
Dụng cụ nối trực tràng LCS FH-Y- 60-3.8
Dụng cụ nối vít vặn
Dụng cụ nong bóng nội soi - WA95042A
dụng cụ nút mạch -301803M
Dụng cụ panh trực tràng pratt cỡ lớn cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ panh vết thương 4 răng nhọn 229mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ panh vết thương balfour cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kẹp phẫu tých, 160mm, 120-233-210, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Kẹp phế quản Price- Thomas 220mm. Mã số 12500-22. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
KẹP POLYPUS MũI HARTMANN 20CM.Hiệu GEOMED,HK 101-20 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp pt 2x3 răng 16cm
Kẹp pt Adson 12cm
Kẹp pt Allis 4x5 răng 15cm
Kẹp pt Allis Tissue 4x5T, 19cm, có mấu. Hàng mới 100%
Kẹp pt Castroviejo marker. Hàng mới 100%
Kẹp pt Colle-Crile 16cm, cong
Kẹp pt DeBakey bulldog 10cm, cong
Kẹp pt DeBakey Bulldog thẳng 10.5cm, có khóa. Hàng mới 100%
Kẹp pt DeBekey 2mm x 16cm
Kẹp pt DeBekey 2mm x 20cm
Kẹp pt Foerster Sponge Holding thẳng 20cm. Hàng mới 100%
Kẹp pt Graefe 10cm, thẳng
Kẹp pt Halstead Mosquito 12.5cm, thẳng
Kẹp pt Halstead Mosquito 12cm, cong
Kẹp pt Halstead Mosquito 18cm
Kẹp pt Hartmann 12cm
Kẹp pt Hartmann Nasal Polypus 16cm. Hàng mới 100%
Kẹp pt Narow 1x2 răng 16cm
Kẹp pt Potts Smith 18cm
Kẹp pt Potts Smith 1x2 răng 25cm
Kẹp pt Potts Smith 25cm
Kẹp pt Randal Fig1-6
Đầu dẫn hướng ( driving head) dùng trong y tế mới 100%
Đầu dao đốt dài dùng cho tay dao đơn cực của hệ thống máy phẫu thuật Valleylab mã E14506.Mới 100%,hãng SX:Covidien.
Đầu dây dẫn hình máy nội soi - GS005400
Đầu dò 3D cho máy siêu âm, hãng sx: Hitachi Japan, hàng mới 100%
Đâu dò áp lạnh sản khoa CR-201 (Thiết bị Y tế mới 100%)
Đầu dò cho máy APC - 20132-186
Đầu dò mỗ Amidan EIC5874-01 dùng cho Dao mỗ điện COBLATOR II, Hãng sx: Arthrocare, Hàng mới 100%.
Đầu dò mỗ cuống mũi (người lớn) EIC4845-01 dùng cho Dao mỗ điện COBLATOR II, Hãng sx: Arthrocare, Hàng mới 100%.
Đầu dò mỗ cuống mũi (trẻ em) EIC4835-01dùng cho Dao mỗ điện COBLATOR II, Hãng sx: Arthrocare, Hàng mới 100%.
Đầu đo SPO2 TL-220T của máy theo dõi bệnh nhân (Thiết bị Y tế mới 100%)
Đầu đo SpO2, TL-220T của máy theo dõi bệnh nhân (Thiết bị Y tế mới 100%)
Đầu dò thai đôi cho máy theo dõi sản khoa M-516 (kèm phụ kiện (Thiết bị Y tế mới 100%)
Đầu doa 10.5mm, dùng trong y tế, hàng mới 100%
Đầu doa 10mm, dùng trong y tế, hàng mới 100%
Đầu doa 9.0mm, dùng trong y tế, hàng mới 100%
Đầu doa 9.5mm, dùng trong y tế, hàng mới 100%
Đầu đốt mềm cho máy APC - 20132-177
Đầu gắn ống soi (5 cái/gói) - D-206-01
Đầu ghi nội soi UP-25MD ( hàng mới 100 % )
Đầu ghi nội soi UP-897MD ( hàng mới 100 % )
Đầu ghim sử dụng cho thiết bị cắt, khâu nối trĩ size 32mm, Model KGZ-32, Hãng Kangdi
Đầu hút Yankauer, có lỗ trung tâm, đường kính 2mm, thép không gỉ, 270mm, 11 1/4". Mã số 6350-27. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
Đầu kết nối với bộ xử lý hình ảnh nội soi - AR-TL08E
Đầu lọc hút phẫu thuật Saliva Ejector Relacement Screen (100 cái/gói)
Đầu lọc khuẩn bằng nhựa ( Dụng cụ gắn vào máy thở oxy) - 1544
Thiết bị y tế: Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm, Model: OMNI III, Hãng sản xuất: Infinium Medical, Inc. (Hàng mới 100%)
Thiết bị y tế: Thiết bị điều chỉnh dịch hút âm cho bệnh nhân, Model: SR888-760A-F2-DM-VT9003D (Hàng mới 100%)
Thông cánh bướm 23-130( mới 100%) dùng trong y tế ( dùng để thông máu)
Thòng lọng cắt A PAK-01.01. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Thùng đựng hấp tiệt trùng - 8570
Thùng đựng hấp tiệt trùng - 9350
Thùng hút bột cưa - 7020
Thước đo bằng kim loại, có chia mm và inches, 300mm, 100-418-300, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
THướC ĐO BằNG THéP KHôNG Gỉ, DàI 150 MM-AA804R
Thước đo bằng thép không gỉ, dài 150mm/6" (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (AC-430-15)
Thước đo độ sâu (Thiết bị y tế mới 100%, dùng trong phẫu thuật hàm mặt, đo độ sâu của lỗ khoan xương)
Thước đo đường kính trong và ngoài, có thể đo tới 150mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (AC-134-21)
Thước đo khung chậu 33cm, 63-440 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Thước đo khung chậu Martin 34 cm KB 700/34.Thiết bị y tế dùng trong sản khoa.
Thước đo khung xương chậu 63-440( mới 100%) dùng trong y tế
Thước đo loại cuộn bằng kim loại, có chia mm và inches, 20 cm, 100-413-210, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Thước đo mắt 37-470( mới 100%) dùng trong y tế
Thước đo thanh nối ngang sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Thước đo tĩnh mạch trugn tâm - MEDIFIX MANOMETER SCALE (4279913)
Thước đo tử cung Martin (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Hãng Gold Tier - Pakistan)
Thước đo tử cung Martin 30cm, KB 204/30
Thước đo tử cung SIMS 32cm dùng đo tử cung (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Thước đo tử cung Sims 32cm, KB 201/32
Thước đo vít 2.7 và 4.0mm
Thước đo vít 4.5 và 6.5mm
KéO PHẫU TíCH VI PHẫU VANNAS, TAY CầM Có RãNH, CONG, DàI 85MM-OC499R
KéO PHẫU TíCH VI PHẫU, CONG, CáN PHẳNG, DàI 105MM-OC497R
Kéo phẩu tUch - DEBAKEY-DIETHRICH FCPS.150MM 1,2MM (141-140)
Kéo phẩu tUch - TC-EDGE METZENBAUM SCISSORS 14.5CM CVD (121-211)
kéo phẩu tUch - TC-EDGE METZENBAUM SCS.14.5CM CVD.DELIC(121-213)
Kéo pt Mayo 16cm, thẳng
Kéo pt Metzenbaum 14.5cm, cong, tù
Kéo pt Metzenbaum Fino 20cm, cong
Kéo pt Metzenbaum Fino14.5cm, thẳng, nhọn
Kéo pt Metzenbaum Nelson 23cm, cong
KéO RạCH TầNG SINH MôN BRAUN-STADLER, DàI 145MM-ET140R
KéO SảN KHOA DOYEN CONG 17CM. Hiệu GEOMED, AB 631-17(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KéO SảN KHOA SIMS, THẳNG, MũI Tù/Tù, DàI 200MM-BC721R
KéO SEUTIN, DùNG CắT BăNG Và Bó BộT, DàI 230MM-LX565R
KéO STRULLY CONG 22CM.Hiệu GEOMED,AA 680-22 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kéo thân tròn Metzenbaun cong tù 20cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức)
Kéo thảng ( 1 Bộ 3 khoản).Thiết bị y tế dùng trong sản khoa.
Kéo thẳng nhọn 10cm 13-530 ( mới 100%) dùng trong y tế
Kéo thẳng nhọn 11.5cm PC-01.11. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kéo thẳng nhọn 11cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier - Pakistan)
Kéo thẳng nhọn 14,5 cm PC-15.14, Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kéo thẳng nhọn 14cm, 13-122 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Kéo thẳng nhọn 18cm 13-126( mới 100%) dùng trong y tế
Kéo thẳng nhọn 18cm(Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức)
Kéo thẳng nhọn 20cm, 13-118 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
trocar nội soi dùng trong phẩu thuật nội soi - VERSAPORT PLUS V2 12MM W/ FIX (179096PF)
Trocar xoắn cỡ 11mm, mã 30123TPS, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Trocar xoắn cỡ 6mm, mã 30120TQX, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Tủ ấm dùng trong y tế,model RIT-180,hàng mới 100%
Tủ hấp ướt khô dùng trong y tế. Model: TC-409. (Bộ = Cái). Mới 100%
Tủ xấy thiết bị,dùng trong y tế,model RVO-150,hàng mới 100%
Túi chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế (Hàng mới 100%)
Túi của quả lọc máu 33-000947-00A
túi để đựng máu dùng trong y tế CPDA-1 (D), P/N: 811-2205, mới 100%
Túi đôi 250ml dùng để truyền máu (hàng mới 100%)
Túi dự trữ khí sử dụng một lần - 2805
Túi đụng dụng cụ hấp tiệt trùng model SMFR-062-BF 150mmx200m, hãng Sigma sản xuất, hàng mới 100%
Túi dùng đựng máu dùng trong y tế CPDA-1(D),P/N:811-2205, mới 100%
Túi đựng máu ba ngăn 350ml, Model: CB*CTCM356E, Hãng sản xuất: Terumo, Nước sản xuất: Trung Quốc. Hàng mới 100%.
Túi đựng máu ba ngăn, Model: CB*CTCM356E, Hãng sản xuất: Terumo, Nước sản xuất: Trung quốc, Hàng mới 100%
Túi đựng máu đôi 250ml, Model: CB*CDDM256E, Hãng sản xuất: Terumo, Nước sản xuất: Trung Quốc. Hàng mới 100%.
Túi đựng máu dùng trong y tế CPDA-1(S),P/N:811-2548,mới 100%
Túi ép tiệt trùng dạng cuộn loại dẹp dùng trong y tế 250mmx200m
Túi giấy đựng bột cưa - 602763
Túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế 10cm x 200m cấu tạo bởi 2 lớp Polyester và Polypropylen (Thiết bị Y tế mới 100%)
Túi hấp tiệt trùng y tế loại dẹp size 250mmx200m/ Cuộn (1 cuộn = 200m). Hàng mới 100%.
Túi hấp tiệt trùng y tế loại phồng size 100mmx100m/ Cuộn (1 cuộn = 100m). Hàng mới 100%.
Túi rỗng đựng máu 1000ml BB*T100BM
Túi rỗng đựng máu ba CB*CTCM356 350ml
Túi rỗng đựng máu bốn CB*CQCM356 350ml
Kéo vi phẫu VANNAS, loại thẳng, dài 12.5cm, Hàng mới 100%
KéO VI PHẫU YASARGIL, CáN HìNH LưỡI Lê, LưỡI CONG LêN, MũI NHọN, 225MM-FD039R
KéO VI PHẫU, CONG,CáN BấM,DàI 120MM-FD013R
KéO VI PHẫU, THẳNG, CáN BấM, 120MM-FD012R
kéo Wecker dài 110mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
KéO XươNG IRIS SắC/SắC THẳNG 10.5CM. HIệU GEOMED,AA 144-10 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
Kẹp Adson 1x2 rang, 15cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kẹp Adson cong 18.5cm, AA 239/18
Kẹp Allis 15.766.14, 10.0120
KẹP AMIDAL SCHNIDT CONG. 19CM.Hiệu GEOMED, HD 457-19( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP AMIDAN COLVER, CONG MạNH, DàI 19 CM.Hiệu GEOMED,HD 461-19 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp AMIDAN colver, cong, dài 19cm. Hiệu :GEOMED.P/N : HD 460-19 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
KẹP AMIĐAN NEGUS, CựC KHỏE, CONG, DàI 200MM-BH952R
Kẹp AMIDAN white , cong, dài 18cm . Hiệu :GEOMED.P/N : HD 431-18 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
KẹP AMIĐAN WHITE , CONG, DàI 23CM.Hiệu GEOMED, HD 431-23( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp Amydal Blohmke 20cm, KL 281/20
Kẹp Amydal Museux 20cm, KL 280/20
Kẹp Ansell phẫu thuật không bột tan size XS
Kẹp Baby-Mixter cong 18cm, AA 348/18
KẹP BăNG BRYANT, NGàM RăNG CưA, DàI 130 MM-BF003R
KẹP BăNG KELLY, DàI 320MM-BF136R
Kẹp Blakesley 45° 3.0 x 2.0mm, dài 11cm, Hàng mới 100%
Kẹp Blakesley thẳng 3.5 x 2.5mm, dài 11cm, Hàng mới 100%
Kẹp bông 19-920( mới 100%) dùng trong y tế
Kẹp bông băng - MARTIN SPONGE FORCEPS 175MM STR.DELIC. (130-950)
Uốn thanh dọc bên trong cong sang phải sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Vải bọc tiệt trùng 100x140cm, SX 460/03
Valve Dockhorn lưỡi 55x14mm(452-017) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Valve lưỡi 28x20mm(161-000) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Valve lưỡi 49x28mm(161-001) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Vam giữ vết mổ dùng trong phẫu thuật 3307G
Van buly 100x30mm ( Breisky vaginal specculum ) code KB090/30. Thiết bị y tế mới 100%.
Van cho vỏ Trocar loại 3,5mm và 5,5mm - A4559
Van khí nước - MH-438
Van mở bụng Balfour 180mm PZ-69.10. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Van ngắt cách ly khu vực 15mm (2004356-15mm Line Ball Valve Assembly with Stub Pipes, HTM2022 compliant). Hàng mới 100%
Vặn nút trai sản khoa PO-136.20. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Van peep 2-10cmH2O dùng trong bóng bóp giúp thở - 2403
Van rửa kênh khí nước (CA-300N) dùng cho ống nội soi - FW12G96A26099A00 - ADAPTER
Van rửa kênh khí nước (CA-500N) dùng cho ống nội soi - FW12G96A32007A00 - WASHING ADAPTER 1PACK=1PCS
Van rửa kênh khí nước CA-300N dùng cho ống nội soi - 15920982 - WASHING ADAPTER CA-300N
Van rửa kênh khí nước CA-500N dùng cho ống nội soi - FW12G96A32156A00 - WASHING ADAPTER CA-500N
Van sinh thiết (10 cái/Gói) - MB-358
Van thở ra cho dây thở 1 nhánh - 71054
Van thở, P/N 8412001, Breathing valve
Van trocar cỡ 11mm, mã 30103M1, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Van trocar cỡ 6mm, mã 30160M1, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Van trocar xoắn, mã 30123L1, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Van vệ 85x65mm PY-92.85. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Vật tư tiêu hao - Quả lọc thận model B-16H, hàng mới 100%
Dưỡng uốn nẹp DCP và LC-DCP 3.5, dài 114mm
Dưỡng uốn nẹp DCPđ 4.5 và LC-DCP 4.5, dài 155mm
é?u n?i khí mê
E0021s - Dây nối cắt đốt dụng cụ nội soi, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E0509 - Dây nối cho kẹp cắt/ đốt lưỡng cực, sử dụng bàn đạp chân, dây dài 3.6 mét, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E0560 - Dây nối của tấm điện cực trung tính REM, sử dụng với các tấm REM E7508/E7509/E7509-B, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E1003 - Đầu dao cắt đốt hình kim, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E1005 - Đầu dao cắt đốt hình tròn, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E1502 - Đầu dao nối dài, dùng mở rộng chiều dài đầu dao, loại thẳng, tổng chiều dài 13 cm, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E2100 - Tay dao cắt/ đốt đơn cực, có đầu dao bằng thép không rĩ, loại dùng nhiều lần, có dây dài 4.6 mét, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E2999 - Dây nối cho tay dao cắt/ đốt đơn cực dùng mổ nội soi, sử dụng bàn đạp chân, dùng nhiều lần, đầu cắm 4 mm, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E4053CT - Kẹp cắt/ đốt lưỡng cực, loại thẳng, chiều dài 17.8 cm, đầu dao dài 0.7 mm - Phải dùng với dây nối E0509/E0512/QI2401, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E4057CT - Kẹp cắt đốt lưỡng cực, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E4058CT - Kẹp cắt/ đốt lưỡng cực, loại cong, chiều dài 19.1 cm, đầu dao dài 0.7 mm - Phải dùng với dây nối E0509/E0512/QI2401, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E4073CT - Kẹp cắt đốt lưỡng cực, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E6008B - Bàn đạp chân đơn cực, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
E6009 - Bàn đạp chân lưỡng cực, phụ kiện của máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
EAR THERMOMETER EM*30CPLBJ Dụng cụ đo nhiệt ở tai. Hàng mới 100%
Ear Thermometter IR1DE1 - Dụng cụ đo nhiệt độ cơ thể người qua tai IR1DE1 (điện tử), hàng mới 100%
Ecartenr Fino lớn 73*65*180mm (250-124SS) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Ecartenr Fino nhỡ 42*62*180mm (250-122SS) hàng mới 100% hãng SX Elcon
ECHELON 60 ARTICULATING ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER - ec60a - dụng cụ cắt nối ruột nội soi - Johnson&Johnson - Hộp = 3 cái
ECHELON 60 ENDOPATH STAPLER - EC60 - dụng cụ cắt nối ruột nội soi - Johnson&Johnson
ECR60B Dụng cụ nạp thiết bị khâu nối nội soi BLUE RELOAD FOR ECHELON 60Bx of 12s Bx of 12s
ECR60D Băng nạp thiết bị khâu nối nội soi GOLD RELOAD FOR ECHELON 60 Bx of 12s
Bóng bơm áp suốt - WA39061A
Bong bóng kéo sỏi nội soi - B-230Q-A
Bóng kéo sỏi đường mật nội soi - B-V432P-A
Bóng lấy sỏi nội soi - B-V231P-A
Bóng Nông động mạch chủ (loại 7.5FR x 40cc)
Bóng nong động mạch vành Maverick 2 38928-1515
Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên Sterling Monorail MR 39031-40201
Bóng nông đường mật JHY-BD-08-40-200
Bóng nong mạch ngoại biên , Passeo 18 6/80/130. Hàng mới 100%
Bóng nong mạch ngoại biên, Passeo 18 2.5/120/130. Hàng mới 100%
Bóng nong mạch vành - Istar-PTCA Balloon Catheter Ballon diameter 1.5mm, Balloon length 15mm (391515)
Bóng nong mạch vành - SEQUENT II 2.0 X 15 MM (5021431
Bóng nong mạch vành , Pantera 1.5/15. Hàng mới 100%
Bóng nong mạch vành Amadeus Super Cross AS 2.0-10 HSX:EUROCOR GMBH hàng mới 100%
Bóng nong mạch vành DIOR 2.0-20 HSX:EUROCOR GMBH
Bóng nong mạch vành Sequent
Bóng nong mạch vành -SEQUENT PLEASE PTCA-CATHETER 3,0 X 26 (5022232)
Bóng nong mạch vành, Pantera 1.5/15. Hàng mới 100%
Bóng nong mạch vành, Pantera 2.0/30. Hàng mới 100%
Bóng nong mạch vành, Pantera Leo 2.5/20. Hàng mới 100%
Bóng nông tâm vị JHY-BD-35-80-90
Bóp bóng hô hấp người lớn . Model : SR-001. Hãng sx: Sturdy. Nước sx : Đài Loan. Năm sx 2011.
Bóp bóng hô hấp trẻ em . Model : SR-003 .Hãng sx: Sturdy .Nước sx : Đài Loan. Năm sx 2011.
Bột khô BiBag/Granudial loại 650g - 950g/gói, dùng cho máy lọc thận, hàng mới 100%
Bột khô pha dịch đậm đặc 5008 dùng cho chạy thận nhân tạo loại 900g- Art 5060801- túi 900g, phụ kiện máy chạy thận nhân tạo, hàng mới 100%.
VòNG THắT TRĩ BằNG CAO SU, HộP 100 CHIếC-EA993
Vòng trượt - GS204300
Vợt lấy dị vật GFB-08-25-180
Vợt lấy dị vật GFB-08-25-230
WESTERMANN-JANSEN BIOPSY-NEEDLE 100x4MM - B23-781-5 - KIM Chọc tủy xương WESTERMANN-JANSEN
Xe đẩy dùng cho máy nội soi - TC-A1
Xi lanh nha 1.8 786-1041( mới 100%) dùng trong y tế ( dùng để bơm hút dịch trong răng)
Xilanh đôi với nắp đậy, ABS-10010, Hãng sx: Arthrex, Hàng mới 100% ( Dụng cụ y tế dùng để tách huyết tương của máy ly tâm )
Xilanh hút mảnh cắt, mã 27218LO, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Xoắn cắt tử cung (thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier- Pakistan)
Xoắn chỉ thép dài 180mm, đầu 0.5mm ( 413-178) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Xông dạ dày các số, hàng mới 100%,bằng vật liệu xilycon y tế
Xông hút đờm nhớt số 14 I01314,hàng mới 100%
Xông hút đờm nhớt số 22 I04122(I04022),hàng mới 100%
Xông hút đờm nhớt số 28 I04128 (I04028),hàng mới 100%
Xông nelaton các số, hàng mới 100%, bằng vật liệu xilycon y tế
Xông thông dịch ( ống hút dịch dùng trong phẫu thuật 360 Sp), bộ 2 cái, hàng mới 100%, bằng vật liệu xilycon y tế
Yếm cao su chì dùng trong ngành y bảo vệ kỹ thụât viên trong phòng chụp X quang. Hàng mới 100% do trung quốc sản xuất
Dụng cụ gấp dị vật dùng nội soi .Model : KW-2415S .Hãng sx : Pentax .Nước sx : Nhật .Hàng mới 100%
Dụng cụ gấp dị vật dùng trong nội soi .Model : DK-2518.Hãng sx : Pentax .Nước sx : Nhật .Hàng mới 100%
DụNG Cụ GắP NHâN ĐệM CASPAR, KT 3MM 18.5CM. Hiệu GEOMED, NS 914-18(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
DụNG Cụ GắP NHâN ĐệM CASPAR, THẳNG, KT 4MM 18.5CM. Hiệu GEOMED, NS 920-18(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Dụng cụ gắp và tán sỏi niệu Ultratome 3590
Dụng cụ giới hạn lực 1.5 Nm, dùng với đầu tháo lắp nhanh AO/ASIF
Dụng cụ giữ bình khí CO2 máy nội soi - MAJ-188
KìM CắT XươNG LISTON KEY RORSLEY, DàI 255MM-FO649R
KìM CắT XươNG LISTON THẳNG 19CM. Hiệu GEOMED,OR 622-19 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kìm cắt xương LISTON, thẳng, dài 140mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-724-14)
KìM CắT XươNG MC INDOE, GậP GóC, DàI 175MM-FO614R
KìM CắT XươNG RUSKIN, CONG,DàI 190MM-FO641R
Kìm cắt xương, 230mm, 290-100-230, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
KìM CắT XươNG, GậP GóC, DàI 130MM-FO601R
Kim chạy thận (dụng cụ dùng trong ngành y tế, hàng mới 100%)
Kim chạy thận, model BAIN-A.V.F-002 (500 set/carton), hàng mới 100%
Kim chích gây tê số 18G X 90mm - Hàng y tế, mới 100%
Kim chích gây tê số 27G X 90mm + 22GX38mm - Hàng y tế, mới 100%
Kim chọc dò cột sống 19 gauge, 4" (KNS-1904-10), 10 chiếc/ hộp, hãng sx Arthrocare, mới 100%
Kim chọc dò dốt sống 11 gauge (dụng cụ cầm tay), hãng Sx Medtronic, mới 100%
Kim chọc dò đốt sống 11 gauge cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
Kim chọc dò đốt sống 11gauge cầm tay dùng trong y tế hãng sx Neurothrem mới 100%
Kim chọc dò đốt sống 17 gauge, 8"(KNS-1708-10), 10 chiếc/ hộp, Hãng sx Arthrocare, mới 100%
Kim chọc dò đốt sống cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
Kim chọc dò đốt sống sz 3, lưỡi cùn cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
Kim chọc dò đốt sống, sz 3 cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
Kim chọc dò Frazier 17cm/10
Kim chọc dò tủy sống số 25 SN*2590
kim chọc hút trứng 17G, Hãng SX: Smiths Medical; 10 cái/hộp (hàng y tế mới 100%)
kim chọc hút trứng 30cm, hộp/10 cái, dụng cụ y tế, mới 100%, hãng SX: C.C.D Pháp
kim chọc hút trứng đôi, 17G, Hãng SX: Smiths Medical; 10 cái/hộp (hàng y tế mới 100%), Anh
Kim chọc mạch : Angiographic Needles - Merit advance 18g,7cm. One - wall, no wings sterile NSX: United States of Americal ,Hàng mới 100 %
Đục xương Lexermini dài 8-3/4", lưỡi 10mm, dụng cụ cầm tay dùng trong y tế, hãng sản xuất teleflex, hàng mới 100%
Đục xương lòng máng Partsch lưỡi 8mm, 17cm, KA 447//08
Đục xương LUCAS, lưỡi rộng 4mm, dài 160mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-162-14/DC-162-04)
Đục xương lưỡi cong rộng 20 mm da`i 200 mm 210-219-200.Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Đục xương lưỡi lo`ng máng cong rộng 12,7 mm 210-413-200.Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Đục xương lưỡi lòng máng thẳng rộng 12,7 mm 210-313-200.Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Đục xương lưỡi thẳng rộng 20 mm da`i 200 mm 210-119-200.Dùng trong y tế hàng mới 100%.
ĐụC XươNG MũI Có RãNH BALLENGER, KT 2MM 15.5CM.Hiệu GEOMED, HH 480-02( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Đục xương Partsch lưỡi 6mm, 17cm, KA 437/06
ĐụC XươNG PARTSCH, LưỡI RộNG 5MM, DàI 170MM-FL225R
Đục xương phẳng, 19x240mm, 210-142-190, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Đục xương Smith Peterson, mũi thẳng (dụng cụ cầm tay dùng trong y tế), hãng sx Teleflex, hàng mới 100%
ĐụC XươNG SMITH-PETERSON CONG 16MM 20CM. Hiệu GEOMED, OD 201-16(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
ĐụC XươNG SMITH-PETERSON THẳNG 13MM 20CM. Hiệu GEOMED,OD 200-13 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Đục xương Stille 20x200mm, KA 461/20
Đục xương STILLE lưỡi rộng 10mm, dài 200mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-362-10)
Đục xương STILLE lưỡi rộng 12mm, dài 200mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-362-12)
Đục xương STILLE lưỡi rộng 8mm, dài 200mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-362-08)
Đục xương STILLE, cong lưỡi rộng 20mm, dài 200mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-361-20)
ĐụC XươNG STILLE, CONG, KT 10X200MM-FL553R
Đục xương STILLE, cong, lưỡi rộng 15mm, dài 200mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-361-15)
ĐụC XươNG STILLE, CONG, LưỡI RộNG 15MM, DàI 205MM-FL555R
ĐụC XươNG STILLE, LưỡI CONG LòNG MáNG, RộNG 10MM, DàI 205MM-FL573R
ĐụC XươNG STILLE, LưỡI RộNG 10MM, DàI 205MM-FL503R
ĐụC XươNG STILLE, LưỡI RộNG 12MM, DàI 205MM-FL514R
Cây luồng chỉ khâu Deschamps cong trái
Cây mang đĩa đệm 11x25mm cong sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây mang đĩa đệm 11x25mm thẳng sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây mang đĩa đệm 9x25mm thẳng sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây móc dài 155mm
Cây móc đĩa đệm cong sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây móc đĩa đệm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây nâng mắt Bowman 7cm
Cây nâng mô cơ FREER, nhọn/tù, dài 185mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (EG-145-18)
CâY NâNG Mô Cơ FREER, NHọN/Tù,DàI 185MM-OL165R
CâY NâNG Mô Cơ FREER-YASARGIL, 2 ĐầU NHọN, DàI 180MM-OL166R
Cây nâng mũi - nasal rasp. MILLER 6mm/4,3mm(11702.02)
Cây nâng xương - septum elevators ROGER 19cm (11672.19)
CâY NâNG XươNG COBBS,RộNG 13MM,DàI280MM-FK147R
CâY NâNG XươNG COBBS,RộNG 19MM,DàI280MM-FK148R
Cây nâng xương Lambotte, mũi rộng 20 mm, dài 21 cm (Dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình. Hàng mới 100%). Mã hàng: 32.705.20
Cây nạo đĩa đệm 10mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây nạo đĩa đệm 12mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây nạo đĩa đệm 14mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây nạo đĩa đệm 8mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây nạo kênh Novak 23cm.2mm, 70-5902-02
Cây nạo kênh Novak 23cm/4mm, 70-5902-04
Cây nạo rỗng Recamier, số 2, đường kính muỗng 8 mm, dài 31 cm, sắc/bén (Dụng cụ phẫu thuật phụ khoa. Hàng mới 100%). Mã hàng: 70.725.08
Cây nạo xương cong sang phải sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây nạo xương cong sang trái sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Motor chuyên dùng cho máy nội soi - DM062900
MUC EXT W/O FIL 12X40 - 1700618 - DụNG Cụ LấY ĐàM - Hàng mới 100%
MUC EXT W/O FIL10x40, 12X40 - 1700518,618 - DụNG Cụ LấY ĐàM- Hàng mới 100%
Mũi khoan 1.1, tự dừng 6mm, dài 44.5mm (Art# 317.26)
Mũi khoan 1.1, tự dừng 8mm, dài 44.5mm (Art# 317.28)
Mũi khoan 2 rãnh đường kính 1.1, dài L60/35
Mũi khoan 2 rãnh đường kính 2.0, dài L100/75
Mũi khoan 2 tầng DHS dài 200mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Mũi khoan 2.5mm, dài 110/85mm dùng với đầu tháo lắp nhanh
Mũi khoan carbide đường kính mũi 2.3mm chiều dài 70mm, Hàng mới 100%
Mũi khoan Cushing đk 14mm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức)
Mũi khoan Cushing đk 16mm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức)
MũI KHOAN DùNG CHO VíT GIữ BANH ĐốT SốNG Cổ Tự ĐộNG-FF908R
Mũi khoan đường kính 2.7 (Art# 310.26)
Mũi khoan đường kính 3.2 (Art# 310.310)
Mũi khoan đường kính 3.2 mm dùng trong y tế mới 100%
Mũi khoan đường kính 3.2mm, dài 147/120mm dùng với đầu tháo lắp nhanh
Mũi khoan đường kính 3.5 (Art# 310.350)
Mũi khoan đường kính 3.5mm, dài 100/85mm dùng với đầu tháo lắp nhanh
Mũi khoan đường kính 4.0 mm dùng trong y tế mới 100%
Mũi khoan đường kính 4.5mm, dài 147/120mm dùng với đầu tháo lắp nhanh
Mũi khoan đường kính mũi 2.7mm chiều dài 70mm, Hàng mới 100%
Mũi khoan LCP 2.8 tự động, dài 165, 2 rãnh
Mũi khoan LCP 4.3 dài 221, 2 rãnh , tự dừng
Mũi khoan Maxi dài
Kẹp kiểu Allis 10 x 330 dùng trong phẩu thuật nội soi F1840 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Kẹp kiểu Babcock 10 x 330 dùng trong phẩu thuật nội soi F1820 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Kẹp kiểu Maryland 10 x 330 dùng trong phẩu thuật nội soi F1850 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Kẹp kiểu mỏ vịt dùng trong phẩu thuật nội soi F1402 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Kẹp kim 14cm ( Thiết bị y tế , mới 100%)
Kẹp kim 14cm, 25-130 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Kẹp kim 16cm ( Thiết bị y tế , mới 100%)
Kẹp kim 16cm(Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier - Pakistan)
Kẹp kim 18cm ( Thiết bị y tế , mới 100%)
Kẹp kim 20cm ( Thiết bị y tế , mới 100%)
Kẹp kim 20cm (thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier- Pakistan)
Kẹp kim 20cm, 25-133 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Kẹp kim Crile 15cm
Kẹp kim Crile-Wood 15cm
kẹp kim khâu Mayo-Hegar thẳng 200mm dùng trong phẫu thuật sản. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kẹp kim Mayo- hegar 16cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức)
Kẹp kim Mayo Hegar 18cm dùng kẹp kim khâu (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kẹp kim Mayo Hegar 24cm dùng kẹp kim khâu (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kẹp kim Mayo Hegar đầu nhỏ 16cm dùng kẹp kim khâu (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kẹp kim Mayo Hegar đầu nhỏ 18cm dùng kẹp kim khâu (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kẹp kim Mayo Hegar đầu nhỏ 20cm dùng kẹp kim khâu (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kẹp kim Mayo-Hegar 18cm
Kẹp kim Mayo-Hegar khỏe dài 18.5cm, cán vàng, mạ Carbon (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (CE-814-18)
Kẹp kim pt Fine Tissue 1x2T thẳng 10.5cm. Hàng mới 100%
Kẹp kim xương ức người lớn 19cm, cán vàng, mạ carbon (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DD-061-19)
Hoen dài 185mm, lưỡi 15mm (340-951) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Hộp chống chàn dịch, Dùng trong y tế .HSX Pahsco/ Taiwan, Hàng mới 100%
Hộp dụng cụ cỡ XL cao 126mm
Hộp đựng dụng cụ để hấp tiệt trùng 580x280x135mm, KYE 200/61
Hộp đựng dụng cụ DHS/DCS dụng cụ, không bao gồm dụng cụ
Hộp đựng dụng cụ hấp tiệt trùng 465x280x100mm, KYE 202/01
Hộp đụng dụng cụ hấp tiệt trùng 465x280x135mm, KYE 202/11
Hộp đựng dụng cụ hấp tiệt trùng 465x280x135mm, KYE 202/11
Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật đáy hông, nắp đục lỗ, 580*280*135mm (562-5613-1) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
Hộp đựng dụng cụ phẩu thuật- ECO ALUMINIUM STERILE CONTAINER WITH TWO FILTERS ON TOP, 580X280X135MM (562-5613-1)
Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật nắp đục lỗ 300*140*100( 562-5104-1) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
Hộp đựng dụng cụ tiệt trùng 40x20x10cm (tthiết bị y tế mới 100%, dùng để đựng dụng cụ trong các bộ phẫu thuật, có thể hấp sấy tiệt trùng nhiều lần, chất liệu: thép không gỉ, xuất xứ: hãng Gold Tier- Pakistan)
Hộp đựng dụng cụ y tế tiệt trùng (thiết bị y tế mới 100%, dùng để đựng dụng cụ trong các bộ phẫu thuật, có thể hấp sấy tiệt trùng nhiều lần, chất liệu: thép không gỉ, xuất xứ: hãng Gold Tier- Pakistan)
Hộp đựng implants DHS, không bao gồm Implants
HộP ĐựNG KIM CHO BL 930-BL931R
Hộp đựng triệt trùng dây dẫn tia Lazer - Steri Box )101503269)
Hộp hấp dụng cụ tiệt trùng cỡ 580x280x200 mm - Mã R.0424.03
Hộp khí y tế đầu giường bao gồm : 2 ổ oxy, 1 ổ khí nén, 1 ổ hút khí , 6 ổ cắm điện, 1 đèn, 1 công tắc đèn, báo gọi y tá. 290x183x1800mm, dùng trong y tế, Hàng mới 100% .Medicop/slovenia
Hộp khí y tế đầu giường loại ổ chuẩn DIN gồm : có gắn ổ khí chuẩn DIN, 1 ổ khí ô xy, 1 ổ khí nén, 1 ổ khí hút, có ổ cắm điện chuẩn, 2 đèn ne on, ổ cắm ti vi , dài 1200mm, Hãng sản xuất Pahsco/ Tai Wan, Hàng mới 100%
Hộp ngâm tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, mã 27646, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Hộp tiệt trùng đựng dụng cụ phẫu thuật . Hãng SX : NUVASIVE
HP054 Tay cầm để gắn dao của máy cắt đốt siêu âm HS II HANDPIECE Bx of 1 s
HPBLUE Tay cầm để gắn dao của máy cắt đốt siêu âm HAND PIECE BLUE
HS FOCUS 9CM CURVED SHEAR - fcs9 - Lưỡi dao cắt đốt nội soi - Johnson&johnson - Hộp = 6 cái - HàNG MớI 100%
HS II FOOTSWITCH - fsw01 - bàn đạp dao mổ siêu âm - Johnson&Johnson - Hộp = 1 cái
Dụng cụ đẩy ống dẫn lưu đường mật - MAJ-1416
Dụng cụ đảy xương đk dài 8mm cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex
Dụng cụ để bàn phím máy nội soi - MAJ-179
Dụng cụ đè lưỡi số 2 hiệu Life care - Hàng y tế, mới 100%
DụNG Cụ Để Mở ĐườNG VàO ốNG TUỷ, ĐK 4.5MM-LS264R
Dụng cụ đo đường huyết : OPTIUM XCEED METER MG/DL.H/1 Bộ.(Hàng mới 100%)
Dụng cụ đo huyết áp cơ AG1-20. Hàng mới 100%
Dụng cụ đo trực tiếp DHS/DCS
Dụng cụ doa nòng tủy DHSđ (Art# 338.13)
Dụng cụ đóng đinh nội tủy( búa) cầm tay dùng trong y tế hãng sx sign hàng mới 100%
Dụng cụ đóng nẹp cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ đóng nẹp xương cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ đưa dây dẫn vào xoan vành - Corodyn P1 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ đưa vòng xoắn vào túi mạch, 5 cái/hộp cầm tay, hãng Sx Microvention, mới 100%
DụNG Cụ DũA XươNG DBEDGE, RộNG 13MM, DàI 240MM-FK511R
DụNG Cụ DũA/NạO XươNG, 2 ĐầU, RộNG 20MM, DàI 220MM-FK507R
Dụng cụ đục xương LAMBOTTE, đầu cong 20mm, dài 24cm, Hàng mới 100%
DụNG Cụ DùI -FW188R
DụNG Cụ DùI -FW190R
DụNG Cụ DùI, ĐK CHUôI/MũI 3,5/2,5MM, DàI 150MM-FR118R
Dụng cụ dùng cho máy tán sỏi - MAJ-1114
Dụng cụ dùng mở thận qua da Amplatz Type Renal Dilator 260-111
Dụng cụ dùng mở thận qua da PPN/10-S 420-112
Dụng cụ dùng mở thận qua da Renal Sheath 260-154
Dụng cụ đựng ống soi. - MAJ-193
LưỡI DAO Mỗ TiệT TRùNG Số 20-16600550
LưỡI DAO Mỗ TiệT TRùNG Số11-16600509
LứỡI DAO Mổ, TIệT TRùNG DùNG CHO CáN Số 15F/ Số 3, HộP 100 CHIếC-BB515
LưỡI DAO PHẫU THUậT-16600509
Lưỡi đặt nội khí quản Mc Intosh fig0, 55mm, AP 252/00
Lưỡi Đốt Tuyến Tiền Liệt-Loại 1 Chân Tương Thích ống KarlStoz Cỡ 3mm -Hàng Thiết Bị Y Tế Mới 100%
Lưỡi kéo cong, 0250-080-264, Hãng sx: Stryker, Hàng mới 100, (Dụng cụ y tế dùng trong phẫu thuật y tế mổ mở thông thường )
Lưỡi kéo thẳng, mã 34310MA, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Lưỡi khám thanh quản cho người lớn, cỡ trung bình, dài 18 cm (Dùng để khám thanh quản. Hàng mới 100%). Mã hàng: 52.268.02
Lưỡi khó đặt nội khí quản Flextip Mac 3 - F.000.22.313
Lưới lọc tĩnh mạch chủ CFT001
Lưỡi mở miệng bản nhỏ PAQ-18.11. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Lưỡi mở miệng bản to PAQ-18.13. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Lưỡi mở miệng bản vừa PAQ-18.12. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Lưỡi mở miệng số 3 PAD-08.03. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Lưỡi nhựa cong hỗ trợ đặt ống nội khí quản ( dùng 1 lần) - 7043
Lưỡi nhựa thẳng hỗ trợ đặt ống nội khí quản ( dùng 1 lần) - 7040
Lưỡi thẳng đặt nội khí quản Classic+ Miller 0 FO - F-000.22.120
Lưỡi vặn vít đóng sọ cỡ ngắn, loại 66x2.9mm (thuộc Bộ cố định sọ hàm mặt bằng titan 1.5/2.0mm) (20-1194)
LUồN CHỉ DESCHAMP CONG PHảI MũI Tù 21CM. Hiệu GEOMED,AN 510-21 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
LUồN CHỉ DESCHAMP CONG TRáI MũI Tù 21CM. Hiệu GEOMED, AN 511-21(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Luồn chỉ thép cong sang bên,225mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DD-257-22)
LUồN CHỉ THéP DEMEL Số #1 60MM 31CM. Hiệu GEOMED, OL 031-01(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
LUồN CHỉ THéP DEMEL Số #3 30MM 27.5CM. Hiệu GEOMED, OL 031-03(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Lưu lượng kế ô xy 0-15l/phút, Đầu cắm chuẩn DIN, dùng trong y tế, Hàng mới 100%. Medicop/slovenia
Dụng cụ giữ vít trượt ( Break off Protector), dùng trong y tế, hàng mới 100%
DụNG Cụ GIữ/THáO KẹP BULLDOG, DàI 240MM-BH018R
Dụng cụ giúp thở người lớn "SM-064" - Hàng y tế, mới 100%,
Dụng cụ giúp thở người lớn hiệu "Life care " - Hàng y tế, mới 100% ( giúp thở hô hấp )
Dụng cụ giúp xông họng gười lớn hiệu Life care - Hàng y tế, mới 100%
Dụng cụ gỡ kim dùng trong khâu nối da SRK-T-2
Dụng cụ hạn chế lực 0.4mm dùng với đầu tháo lắp nhanh
Dụng cụ hỗ trợ đặt giá đỡ mạch vành Encore 04526-01
Dụng cụ hỗ trợ nẹp gập góc
Dụng cụ Hurd tách Amydal 6mm, 22.5cm, KL 253/06
dụng cụ hút dịch âm đạo Pipelle of Cornier h/25,dụng cụ y tế, mới 100%, hãng SX: C.C.D Pháp
dụng cụ hút dịch âm đạo Rigister diam.20 ,h/10,dụng cụ y tế, mới 100%, hãng SX: C.C.D pháp
Dụng cụ hút dịch chân không CH6
Dụng cụ huỷ kim 20L ( bộ 5 cái), hàng mới 100%
Dụng cụ kẹp cooley cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ kẹp dài 220mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ kẹp giữ xương dài 200mm, dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, hàng mới 100%, hãng SX: Hospital equipments Mfg.Company
Dụng cụ kẹp giữ xương dài 300mm, dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, hàng mới 100%, hãng SX: Hospital equipments Mfg.Company
Dụng cụ kẹp mô 1x2 răng,12cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ kẹp mô 4x5 răng,16cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ kẹp mô dài 160mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ kẹp mô dài 180mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ kẹp mô dài 240mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ kẹp mũi khoan có tay khóa
Dụng cụ Kẹp Ochsner thẳng 8" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
Bộ Banh Farabeuf Fig. 1+2, 12cm, AK 352/00
Bộ banh Farabeuf,12cm, 2 chiếc/bộ (18-1002-12), dùng trong y tế, mới 100%
Bộ BANH HAI ĐầU PARKER, DàI 180MM-BT026R
Bộ banh Judd Masson dùng banh niệu quản (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Bộ banh miệng Dingmann, KL 061/00
Bộ banh Paker-Langenbeck US-Army fig. 1+2, AK 384/00
Bộ BANH Tự GIữ SCOVILLE-HAVERFIELD DùNG TRONG PHẫU THUậT CộT SốNG-BV400R
Bộ banh vết mổ Farabeuf, dài 15 cm ( bộ 2 cái ) - Mã AD.1668.00
Bộ báo động khí y tế trung tâm MP 125 5 loại khí (gồm đế, khung, bo mạch và nắp). Hàng mới 100%
Bộ báo động khu vực MP 26 (khung, bo mạch và nắp)(MP 26 alarm and pressure switches, 1-5 gas). Hàng mới 100%
Bộ bốc hơi isoflurane của máy gây mê (Thiết bị Y tế mới 100%)
Bộ bơm bóng nong mạch vành - ANGIODYN PTCA-KIT 3 (5028902)
Bộ bóng bóp cấp cứu dùng cho người lớn code: S-660-11. Hãng sản xuất Vadi/ Đài Loan. mới 100%.
Bộ bóng bóp cấp cứu dùng cho trẻ em code: S-660-12. Hãng sản xuất Vadi/ Đài Loan. mới 100%.
Bộ bóng bóp hỗ trợ thở dùng trong cấp cứu sử dụng cho người lớn code: 87005133. Hãng Laerdal. mới 100%.
Bộ cáp nối máy đo áp lực nội sọ với máy theo dõi bệnh nhân, model: PSO-MC08
Bộ cắt buộc búi trĩ gồm: cán dao mổ, kéo buộc thắt Littauer, kéo buộc thắt Heath, kẹp phân tích, kẹp mạch máu, kẹp ruột, kẹp cắt trĩ, và hộp đựng dụng cụ
Bộ catheter ống dẫn có bóng đối xung trong lòng động mạch chủ Ultra IABP catheter kit, IMU7F-30, NSX : Insightra Medical, Mỹ. Hàng y tế mới 100%
Bộ chỉ thị của máy chụp CT - 916282; mới 100%
Bộ chỉnh áp xe( 1 Bộ 5 khoản).Thiết bị y tế dùng trong sản khoa.
Bộ cố định tay mềm vào bàn mổ một khớp cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
Bộ cu phẩu thuật Nội soi ổ bụng , Hãng sx: Stryker, Hàng mới 100%, gồm:
Bộ cưa tử thi - NS3 gồm:
Bộ cưa xương ức DPX-677 dùng hơi- 226404 gồm:
Bộ dẫn lưu dịch não tủy ngoài (INS-8301)
Máy gây mê kèm thở , model: AESPIRE 7100 hàng mới 100%
Máy gây mê kèm thở có máy nén khí trong và phụ kiện, Model: Fabius plus, hàng mới 100% chi tiết phụ kiện bao gồm: bộ dây thở, mặt nạ gây mê, dây dẫn khí nén, khí oxy và khí thải gây mê, cảm biến lưu lượng
Máy gây mê kèm thở có Monitor theo dõi khí mê, Model: Fabius Plus + Vamos, hãng sx: Draeger, hàng mới 100%
Máy gây mê kèm thở Model Fabius GS premium bao gồm: Máy chính (1 chiếc),Bình hút dịch (1chiếc),Cảm biến lưu lượng( 5 chiếc),Cảm biến oxy và các phụ kiện( 1 chiếc),Hiệu điện thế 100-240 VAC, Công suất máy 70 VA, Cường độ dòng điện 2.3 A max. Hàng mới 100%
Máy gây mê kèm thở Modular (HSX: Heyer - Đức) hàng mới 100%
Máy gây mê kèm thở, Model: Fabius Plus, hàng mới 100%
Máy gây mê. Model: Aespire 7900, hãng sx: GE Healthcare. Mới 100%.
Máy ghi điện tim type 406RH và phụ kiện đồng bộ, hàng mới 100%, hsx: Trismed
Máy giữ nhiệt nuôi cấy tế bào GENAND dùng cho phòng thí nghiệm. Model: PeqSTAR 69 Universal Gradient. Hãng sản xuất: PEQLAB. Hàng mới 100%
Máy giúp thở Acoma ARF-900EII kèm phụ kiện (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy giúp thở Engstrom Carestation và phụ kiện chuẩn đồng bộ. Hàng mới 100%. Hãng sx GE Healthcare
Máy giúp thở Engstrom Pro và phụ kiển chuẩn đồng bộ. Hàng mới 100% Hãng sx GE Healthcare
Máy giúp thở, model : CPAP20e. Phụ kiện đồng bộ. Hãng SX Weinmann/Đức. Mới 100%.Giấy ĐK kiểm tra CLNN số 18/TTB-VPĐD ngày 06/01/2012.
Máy giúp thở, model : SOMONObalance e Auto CPAP. Phụ kiện đồng bộ. Hãng SX Weinmann/Đức. Mới 100%.Giấy ĐK kiểm tra CLNN số 18/TTB-VPĐD ngày 06/01/2012.
Máy hỗ trợ thở VIVO40 và phụ kiện mặt nạ thở chuẩn đồng bộ.
Máy hút đàm, model:MINI ASPEED BATTERY PRO,hiệu GIMA, code: 28206,mới 100%
Máy hút dịch (Model 7A-23D )(Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy hút dịch (Model 7E-A) (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy hút dịch (Model 7E-B) (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy hút dịch , Kí hiệu : SU-510 , Hãng sx: Gemmy, Nước sx: Đài Loan. Hàng mới 100%.
Máy hút Dịch . Model : SU-510. Hãng sx: Gemmy, nước sx: Đài Loan . Hàng mới 100%.
Máy hút dịch 1 bình người lớn 7E-A (hàng mới 100%)
Máy hút dịch 2 bình, 2L. Model: TAF-6000FD, hãng sx: Koushin. mới 100%.
Máy hút dịch 7A-23D (hàng mới 100%)
Máy hút dịch 7E-D (hàng mới 100%)
Bộ đặt nội khí quản - F-261.20.819
Bộ đặt nội khí quản ( 4 lưỡi) + đèn (4 cái), (Code: 34303; 34325); Hàng mới 100%, Hãng SX: Gima - ý
Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi cho trẻ em (thiết bị y tế mới 100%, dùng để tạo đường dẫn và soi khi đặt ống thở vào khí quản bệnh nhân, sau khi đặt được ống thở sẽ bỏ ra, chất liệu: thép không gỉ, xuất xứ: hãng Gold Tier- Pakistan)
Bộ đặt nội khí quản code: 68096 gồm có: lưỡi đặt cỡ số: 0, 1, 2, 3, 4, cán cầm tay và hộp đựng. Hãng sản xuất Welch Allyn/ Mỹ. mới 100%.
Bộ đặt nội khí quản LS-3S (Thiết bị Y tế mới 100%)
Bộ đặt nội khí quản Mc Intosh, AP 250/01
Bộ đặt nội khí quan McIntosh 3 lưỡi có hộp đựng (bộ/4 cái).Hiệu GEOMED, IA 340-00 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Bộ đặt nội khí quản McIntosh người lớn và trẻ em, 5 lưỡi. hãng sx: Nopa. mới 100%.
Bộ đặt nội khí quản McIntosh trẻ em, 3 lưỡi. hãng sx: Nopa. mới 100%.
Kéo Beebee cong 2 đầu nhọn 10cm dùng cắt chỉ (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kéo Beebee thẳng 2 đầu nhọn 10cm dùng cắt chì (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kéo bóc tách dài 230mm (122-487) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Kéo cắt băng 18cm, 27-106, dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Kéo cắt băng dài 20cm
Kéo cắt băng Lister 18cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier - Pakistan)
KéO CắT BộT ESMARCH, DàI 20CM. Hiệu GEOMED, AB 981-20(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kéo cắt bột Stille 24 cm dùng cắt băng bó bột (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kéo cắt chỉ Buck 18cm, AC 516/18
Kéo cắt chỉ cong dài 230mm (122-467) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Kéo cắt chỉ dài 150mm, thẳng
Kéo cắt chỉ mã 11-440-09, hàng mới 100%, hãng AS, ( dụng cụ y tế dùng trong phẫu thuật y tế mổ mở thông thường )
Keo cắt chỉ phẫu thuật cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Kéo cắt chỉ phẫu thuật cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Kéo cắt chỉ thẳng, dài 155mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
KéO CắT CHỉ THéP ĐA NăNG GOLD-CUT, NGàM RăNG CưA 12.5CM. Hiệu GEOMED,AD 810-12 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kéo cắt chỉ thép phẫu thuật cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
Keo cắt chỉ, cong, lỡi mạ các bon, cán mạ vàng, một lỡi có răng ca, 1 cán đen và 1 cán vàng, 180mm, 7". Mã số 8353-18. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
Kéo cắt đầu khoẻ 369-07, 369-05
KéO CắT DâY RốN, DàI 105MM-ET152R
Kéo cắt dây thép BEEBE CROWN, thẳng dài 110mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (AL-580-10/AI-580-10)
Kéo cắt dây thép cán thường, 1 lưỡi răng cưa, lưỡi TC, dài 120mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (AL-381-12/AI-381-12)
KéO CắT DâY THéP CáN VàNG,1 LưỡI RăNG CưA, LưỡI TC, DàI 120MM-DP552R
KéO CắT GâN Và DâY CHằNG JAMESON, MảNH, CONG, MũI Tù/Tù, DàI 150 MM-BC177R
dụng cụ móc Bayonet, mũi gập góc thẳng cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
Dụng cụ móc chỉ, mũi gấp góc phải 45 độ cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Dụng cụ móc chỉ, mũi gấp góc trái 45 độ cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Dụng cụ móc chỉ, mũi hình lưỡi liềm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Dụng cụ móc chỉ, mũi thẳng cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Dụng cụ móc phần mềm số 2, dài 28cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ móc rễ thần kinh Dandy thân thẳng, dài 21.5 cm - Mã AD.1030.21
Dụng cụ móc rễ thần kinh Olivecrona 2 đầu, dài 18 cm - Mã CY.1984.18
Dụng cụ móc vòi trứng (thiết bị y tế mới 100%, hãng sản xuất: Gold Tier - Pakistan)
Dụng cụ móc xương dài 9 3/4" sâu 7/8" (dụng cụ cầm tay dùng trong y tế), hãng sx Teleflex, hàng mới 100%
Dụng cụ móc xương Scoville sâu 2" (dụng cụ cầm tay dùng trong y tế), hãng sx Teleflex, hàng mới 100%
dụng cụ nâng xương dùng phẫu thuật cán hình lục năng cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex
DụNG Cụ NâNG XươNG MAC DONALD, 2 ĐầU, Tù/Tù, DàI 190MM-FK291R
DụNG Cụ NâNG XươNG VERBRUGGE-MUELLER, RộNG 44MM, DàI 240MM-FK174R
Dụng cụ nạo dây chằng chéo sau cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Dụng cụ nạo Simon, cỡ số 1, dài 24 cm - Mã GK.1903.01
Dụng cụ nạo Simon, cỡ số 2, dài 24 cm - Mã GK.1903.02
Dụng cụ nạo Simon, cỡ số 3, dài 24 cm - Mã GK.1903.03
Dụng cụ nạo Simon, cỡ số 4, dài 24 cm - Mã GK.1903.04
DụNG Cụ NạO Tử CUNG BLAKE, HAI ĐầU, SắC/Tù, DàI 275MM-ER585R
DụNG Cụ NạO V.A BECKMANN, Số 1, DàI 200MM-OM451R
DụNG Cụ NạO V.A BECKMANN, Số 6, DàI 200MM-OM456R
Dụng cụ nạo xương Bruns Fig 0, dài 23 cm - Mã KK.1337.10
Dụng cụ nạo xương Bruns Fig 000, dài 23 cm - Mã KK.1337.30
Dụng cụ nạo xương Bruns Fig 2, dài 23 cm - Mã KK.1338.02
Dao mổ liền cán model 3-0017, hãng sản xuất: Masta International
Dao mổ liền cán model 3-0018, hãng sản xuất: Masta International
Dao mổ liền cán model 3-0019, hãng sản xuất: Masta International
Dao mổ nội soi MTK 25(hàng mẫu) (vật tư sx dụng cụ y tế)
Dao mổ nội soi MTR25(Hàng mẫu) (vật tư sx dụng cụ y tế)
Dao mổ sử dụng một lần Mã: ZBD10 HSX:SMI - Belgium (Hộp/10 chiếc) Mới 100%
Dao mổ xác, cỡ lớn, cán bằng gỗ, 110mm, 110-050-110, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Dao mổ xác, cỡ lớn, cán bằng kim loại, 110-019-020, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Dao mổ xác, cỡ nhỏ, cán bằng kim loại, 110-030-175, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Dao phẫu thuật điện cao tần và phụ kiện đi kèm, Hiệu: Meditom, Model: DT-300P (Hàng mới 100%)
Dao phẫu thuật vách mũi Ballenger 4mm x 20cm, hàng mới 100%
Dao siêu âm Harmonic ACE ACE23E (1 hộp / 6 cái)
Dao siêu âm Harmonic ACE ACE36E (1 hộp / 6 cái)
Dao siêu âm Harmonic ACE, 5mm, dài 36cm, dùng trong phẩu thuật nội soi - HARMONIC ACE 36 CM (CODE ACE36E) Hàng mới 100%
Dao siêu âm Harmonic Forcus FCS17 (1 hộp / 6 cái)
Đầu áp siêu âm trị liệu 1cm- model:Applicator 1cm Blue Calbr (PN:27333)
Đầu áp siêu âm trị liệu 5cm- model:Applicator 5cm Blue Calbr (PN:27335)
ĐầU BắN ĐINH KIRSCHNER DàNH CHO GB200/GB210-GB227R
Đầu bảo vệ lưỡi cưa dài - 622553
Đầu bảo vệ lưỡi cưa tiêu chuẩn - 616203
Đầu cắm nhanh khí hút chuẩn DIN, Dùng trong y tế .HSX Pahsco/ Taiwan, Hàng mới 100%
Đầu cắm nhanh khí nén 4bar chuẩn Ohmeda, Dùng trong y tế .HSX Pahsco/ Taiwan, Hàng mới 100%
Đầu cắm nhanh khí nén chuẩn DIN, dùng trong y tế, Hàng mới 100%
Đầu Camera máy nội soi - OTV-S7H-1D
Đầu cưa xương ức, KA 123/02
Ông hút có van điều chỉnh ADSON, chuỗi OLIVE, dài 165mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (EA-920-16)
Ông hút có van điều chỉnh, chuỗi OLIVE, ĐK mũi 4mm, dài 210mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (EA-920-21)
ốNG HúT Có VAN ĐIềU CHỉNH, CHUôI OLIVE, ĐK MũI/CHUôI 4/9MM, DàI 190MM-GF917R
ốNG HúT COOLEY 8MM 30CM.Hiệu GEOMED, AT 271-30( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
ống hút d~ch - FRAZIER SUCTION TUBE 2.0MM.
ống hút d~ch dùng nhi?u lần bằng thép - DEBAKEY ADSON SUCT.TUBE 160MM,. 5MM WITH 4 SIDE OPENINGS (181-021)
ống hút DC bakey cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
ốNG HúT DEBAKEY,Có VAN ĐIềU CHỉNH, CHUôI OLIVE, ĐK MũI/CHUôI 5/9MM, 270MM-GF948R
ốNG HúT DEBAKEY,ĐầU Có Lỗ, ĐK3MM, CHUôI OLIVE ĐK6-10MM, DàI 285MM-GF946R
ống hút dịch 14 HOSPITECH SHM-SC-14SCC (Dùng trong y tế) Hàng mới 100%
ống hút dịch 30Fr, 8.75" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
ống hút dịch Andrew-Pinchon, AO 406/00
ống hút dịch Cooley 31cm, 10mm, 04-1511-31
ống hút dịch De Bakey, AO 408/00
ống hút dịch DeBakey, AO 408/00
ống hút dịch Fergusson 2.5mm x 13cm
ống hút dịch Fergusson/ Adson 2.5mm x 18cm
ống hút dịch frazier 4.5" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex
ống hút dịch Frazier 8charr, 17cm, AO 430/08
ống hút dịch máu Braun Ralph dài 30cm, đk 7mm dùng trong phẫu thuật ngoại khoa hàng mới 100%
ống hút dịch máu rành cho trẻ em Southhampton dùng trong phẫu thuật ngoại khoa hàng mới 100%
ống hút dịch poole gấp khúc chuyên dụng cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
ống hút dịch Poole thẳng 10mm, 22cm, AO 420/00
ống hút dịch số 08FG HOSPITECH SHM-SC-08SCC (Dùng trong y tế) Hàng mới 100%
ống hút dịch số 10FG HOSPITECH SHM-SC-10SCC (Dùng trong y tế) Hàng mới 100%
Bộ truyền máu dùng cho lọc thận, model BAIN-BL-003 (24 set/carton) (1 bộ gồm: Dây lọc máu, Dây truyền dịch, Túi xả, nút chống tràn máu), hàng mới 100%.
Bộ truyền mẫu trung tâm- COBAS 6000 CORE UNIT 150 (04745868001)
Bộ truyền thuốc - Manifold add-on set-heart inst HCMC(5015868)
Bộ vi phẫu tai. hãng sx: Nopa. mới 100%.
Bộ vi phẫu thanh quản
Bộ vòng gá đầu cố định sọ não dùng trong phẫu thuật y tế, hãng sx ossur, hàng mới 100%
Bộ xử lý hình ảnh dùng trong nội soi siêu âm - CV-150
Bộ xử lý hình ảnh trong hệ thống nội soi - CV-180
Bộ xử lý hình ảnh trong nội soi loại A - OTV-S7V-A
Bộ xử lý nội soi tai mũi họng ( thuộc hệ thống nội soi chẩn đoán ENT) hãng sản xuất Kazamaent, model : net-260 kèm theo màn hình 17 LCD hàng mới 100%
Bóa kim loại Ombredanne, dài 240mm, nặng 500gr, 210-270-240, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
BóC TáCH OLIVECRONA, DàI CONG 19.5CM. Hiệu GEOMED,NC 293-19 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Body Thermometer MT 1931 - Dụng cụ đo nhiệt độ cơ thể người dạng bút MT 1931 (điện tử), hàng mới 100%
Bơm cho ăn 50ml - Hàng y tế, mới 100%
Bơm cho nguồn sáng nội soi - DM249900
Bơm cơ học đàn hồi - EASYPUMP LT100-48: 100ML.2ML/H.2DAYS (4434370) PAC/10PCS
Bơm Eco 220-240V máy nộ soi - A5889
Bơm Eco 220-240V máy nội soi - A5889
Bơm hút thai 1 van svs-lf (Hãng SX: Ipas) Hàng mới 100%
Bơm hút thai 1 van SVS-LF với 2cc silicone,hãng sản xuất IPAS,hàng mới 100%
Bơm hút thai 2 van MVA PLUS với 2cc silicone ,hãng sản xuất IPAS,hàng mới 100%
Bơm hút thai MAV-PLUS(Hãng SX: Ipas)Hàng mới 100%
Bơm khí CO2 máy nội soi - UHI-3
Bơm kim tiêm insulin 1ml + kim 29G - Hàng y tế, mới 100%
Bơm tiêm cho ăn 50CC (Hàng mới 100%, dùng trong y tế)
Thìa nạo xương 20 cm 29-274( mới 100%) dùng trong y tế
Thìa nạo xương Brun dài 9", mũi tròn, số 00 cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
THìA NạO XươNG DAUBENSPECK, Số 0000, KT 2X200MM-FK662R
Thìa nạo xương đk 4mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
THìA NạO XươNG GOURDET, Tù, KT 10MM 28CM. HIệU GEOMED,GK 470-03 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
THìA NạO XươNG HAI ĐầU, DàI 200MM-FK848R
THìA NạO XươNG LEMPERT, LưỡI RộNG 1,8MM, DàI 215MM-FK675R
THìA NạO XươNG MARTINI , ĐầU TRòN #0/1 13.5CM. HIệU GEOMED,OD 731-04 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
THìA NạO XươNG SCHROEDER, SắC, Số #1 30CM. HIệU GEOMED,GK 460-01 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
THìA NạO XươNG SIMON Số 0, LOạI LớN, LưỡI RộNG 5,2MM, DàI 235MM-FK690R
THìA NạO XươNG SPRATT , ĐầU HìNH OVAL, Số 0000 20CM. Hiệu GEOMED,OD 584-01 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
THìA NạO XươNG SPRATT ĐầU HìNH OVAL Số 000 CONG 20CM. Hiệu GEOMED, OD 585-02(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
THìA NạO XươNG VOLKMANN , Có HAI ĐầU, ĐầU HìNH OVAL, 17CM.Hiệu GEOMED,OD 710-17 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Thìa nạo xương Volkmann fig.00 dùng nạo xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
THìA NạO XươNG VOLKMANN Số 0, LưỡI RộNG 5,2MM, DàI 170MM-FK633R
THìA NạO XươNG VOLKMANN Số 4, LưỡI RộNG 11,5MM, DàI 170MM-FK637R
THìA NạO XươNG VOLKMANN, HAI ĐầU, DàI 170MM-FK842R
THìA NạO XươNG WALLICH, MUỗNG Tù RộNG 19MM, DàI 42CM. HIệU GEOMED,GK 490-42 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
Thiết bị & dụng cụ dùng cho y khoa dùng trong phẩu thuật mổ hở cột sống : Hệ thống banh tự động dùng trong phẩu thuật cột sống - CF300 ; Hãng Omni-Tract Surgical; Hàng mới 100%;
Thiết bị & dụng cụ dùng trong y khoa: Máy hút dịch Medela Basic 30 ( rack) - 600.3721 . Hàng mới 100%
Thiết bị bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi (Tán sỏi niệu quản ngược dòng, đặt và gắp sondejj ), hãng sản xuất: Karlstorz, hàng mới 100%
Thiết bị cắt - đốt mô bằng sóng Radio 12000, dùng trong phẫu thuật khớp vai gồm: bộ phát sóng radio(H4500-00), đầu cắt đốt mô Super turbovac 90 ICW(ASC4250-01), hãng sx Arthrocare, mới 100%
Thiết bị cắt- đốt mô bằng sóng radio, dùng trong phẫu thuật khớp vai và cột sống và phụ kiện loại 12000 gồm: bộ phát sóng radio phẫu thuật khớp ( H4500-00), đầu cắt đốt mô Super turbovac 90 ICW (ASC4250-01) , hãng sản xuất Arthrocare, mới 100%
Thiết bị cắt trĩ PPH D=34 mm, Model GH-D hãng Waston, Hàng mới 100%
Thiết bị cắt trĩ PPH sử dụng nhiều lần, Model GH-D hãng Waston, Hàng mới 100%
Kẹp pt Rochester Pean 16cm, thẳng
Kẹp pt Rochester Pean 18cm, cong
Kẹp pt Semken cong 12.5cm. Hàng mới 100%
Kẹp pt Standard 25cm
Kẹp pt Tissue 1x2T 14.5cm. Hàng mới 100%
Kẹp pt Tissue 2x3T 14cm. Hàng mới 100%
Kẹp pt Toennis 21cm, cong
Kẹp pt Toennis 21cm, thẳng
Kẹp pt Waugh 1x2 răng 20cm
Kẹp pt Waugh Tissue 1x2T 15cm, có khóa. Hàng mới 100%
Kẹp răng chuột 5x6 răng 15cm PN-04.15. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kẹp răng chuột Allis dài 16cm
Kẹp răng chuột Allis dài 18cm
Kẹp răng chuột Allis, 19cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kẹp răng chuột Allis, 4x5 răng, dài 15 cm - Mã AF.1135.15
Kẹp răng chuột Allis, 5x6 rang, 15cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
ống hút vén rễ, thân gập 40 độ cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
ống hút Yankauer 10mm, 27 cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
ống hút Yankauer đủ bộ 27cm. Hiệu :GEOMED. P/N: AT 200-00 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
ốNG HúT YANKAUER Đủ Bộ 27CM. Hiệu GEOMED, AT 200-00(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
ốNG HúT YANKAUER Đủ Bộ 27CM.Hiệu GEOMED, AT 200-00( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Ong hút YANKAUER SUCTION dài 27cm dùng trong phẫu thuật ngoại khoa . Hãng SX : TEKNO - MEDICAL Optic-Chirurgie GmbH (Gắn trong người )
ốNG HúT YANKAUER W.CENTRAL BOR.4.8M. Hiệu GEOMED,AT 201-05 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
ốNG HúT YANKAUER, ĐK Lỗ HúT 2MM, CHUôI OLIVE ĐK 7-9MM, DàI 285MM-GF944R
ốNG HúT ZOELLNER, DùNG VớI GF771R Và 775R, ĐK MũI/CHUôI:2,5/8MM, 180MM-GF770R
ống hút, dài 12.5 cm (Dùng để khám Tai-Mũi-Họng. Hàng mới 100%). Mã hàng: 52.269.33
ống hút, độ dài sử dụng 125 mm, đường kính 5mm
ÔNG HúT-GF473R
ÔNG HúT-GF480R
ÔNG HúT-GF481R
ống khám trĩ Hirschmann Anoscope 16x65mm. Hàng mới 100%
ống khí quản Luer Fig4, 8mm, KL 200/08
ống khí quản Luer Fig5, 9mm, KL 200/09
ống khí quản Luer Fig6, 10mm, KL 200/10
ống kính nội soi 5.4 mm, 0° - WA50372B
ống kính nội soi HD 10 mm, 0°, - WA53000A
ống kính nội soi HD 10 mm, 30° - WA53005A
ống kính soi HD 10 mm, 30° - WA53005A
ống kính soi trực tràng - WA39090A
ống lắp trong cây nong 5 dùng trong phẩu thuật nội soi F4119 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
ống lấy mẫu bệnh phẩm dùng trong y tế. Test tube 12*75, ps, 250pcs/bag, 20 bags/carton. Hàng mới 100%
ống lấy máu sinh hóa áp lực âm dùng trong y tế 2ml FX SodFI/PotOx NR GRY/WH 13x75, bằng nhựa, hàng mới 100%
ống nghe bệnh ST77.Hàng mới 100%
Ông nghe dùng cho bác sĩ (Thiết bị y tế - trị liệu cơ học dùng cho khoa phục hồi chức năng), Hàng mới 100%. Model: 601-1
ống nghe không nhiễm từ cho phòng chụp cộng hưởng từ , BP-1000,hàng mới 100%
ống nghe tim thai 33cm . Code: 06.46133.001(42080). Dụng cụ y tế mới 100%.Nhà SX: KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co.KG
ống nghe tim thai bằng nhựa 75-170-02
ống nghe tim thai dùng trong ngành y. Có miệng loe, dài 16cm. Hàng mới 100% do trung quốc sản xuất
ốNG NGHE TIM THAI PINARD ALU 15CM. Hiệu GEOMED, ID 480-15(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
ống nghe tim, mạch Lodon Sphygmo, code: 32726, hàng mới 100%; Hãng/nước SX: Gima/Italy
ống nghe y khoa 2113
ống nghe y khoa 2114
ống nghe y khoa 2211
ống nghe y khoa 3128
ống nghe y khoa 3129 (hàng mới 100%)
ống nối ba chạc dùng cho truyền tĩnh mạch trong y tế: TWS3WRL hsx: nipro hàng mới 100%
ống nối SEA 42 của máy trợ thính
Ông nội soi 0º, mã 7219AA, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Ông nội soi 0º, mã 7230AA, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Trocar có ren xoắn 5 dùng trong phẩu thuật nội soi F4206 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Trocar nhựa Endopath Xcel cho phẩu thuật nội soi, không dao, dài 100mm - ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR (CODE B11LT) Hàng mới 100%
Dây nối máy cắt đốt và ống soi - MAJ-1430
Dây nối ống cho ăn dài 25cm - Hàng y tế, mới 100%
Dây nối quả lọc máu 35-000721-00B
Dây nội soi dạ dày .Model : EG-2790K .Hãng sx : Pentax .Nước sx : Nhật .Hàng mới 100%
Dây nội soi dạ dày.Model : EG-290Kp.Hãng sx : Pentax .Nước sx : Nhật .Hàng mới 100%
Dây nội soi đại tràng .Model : EC-3490FK .Hãng sx : Pentax .Nước sx : Nhật .Hàng mới 100%
Dây nội soi khí phế quản .Model : EB-1570K .Hãng sx : Pentax .Nước sx : Nhật .Hàng mới 100%
Dây nội soi mũi họng thanh quản .Model : VNL-1570STK .Hãng sx : Pentax .Nước sx : Nhật .Hàng mới 100%
Dây nội soi niệu quản bàng quang .Model : ECY-1570K .Hãng sx : Pentax .Nước sx : Nhật .Hàng mới 100%
Dây nối tiếp đất - Phụ kiện của dao mổ điện cao tần , Model: DGPHPEXT, Hãng sản xuất Covidien (Tyco Healthcare), Nước sản xuất: Mỹ, Hàng mới 100%
Dây oxy HOSPITECH SHM-OT(Dùng trong y tế) Hàng mới 100%
Dây oxy người lớn - Hàng Y Tế, MớI 100%
Dây oxy số 10, 8 - Hàng Y Tế, MớI 100%
Dây oxy số 8,10 - Hàng y tế, mới 100%
Dây oxy trẻ em - Hàng Y Tế, MớI 100%
Dây phẫu thuật Amidal 0.3mm (12 cái/bộ), hàng mới 100%
Dây tay khoan răng 2 holes foot control tubing (100m/cuộn)
Dây tay khoan răng 2 small holes for triple syringe (200m/cuộn)
Dây tay khoan răng air suction tubing (100m/cuộn)
Dây thở 2 nhánh, người lớn dùng nhiều lần, 2 bẩy nước - 6734
Dây thở 2 nhánh, trẻ em dùng nhiều lần, 2 bẩy nước - 6738
Dây thở oxy người lớn HOSPITECH SHM-NCA-01(Dùng trong y tế) Hàng mới 100%
Dây thở oxy trẻ em HOSPITECH SHM-NCC-01 (Dùng trong y tế) Hàng mới 100%
Dây thông hậu môn số 16 - Hàng y tế, mới 100%
Dây thông hậu môn số 24,26,28 - Hàng y tế, mới 100%
Quả lọc Primaflex M100 Set dùng cho máy chạy thận nhân tạo mới 100% NSX: GAMBRO
Quả lọc Primaflex PTE 2000 Set dùng cho máy chạy thận nhân tạo mới 100% NSX: GAMBRO
Quả lọc Prisma M100 Pre Set dùng cho máy chạy thận nhân tạo mới 100% NSX: GAMBRO
Quả lọc Prisma TPE 2000 Set dùng cho máy chạy thận nhân tạo mới 100% NSX: GAMBRO
quả lọc Spectra dùng cho máy tách thành phần máu Spectra (6 quả/bộ)
Quả lọc thận nhân tạo - Diacap Acute
Quả lọc thận nhân tạo - Dialyzer Diacap HI PS 15 (7203649)
Qủa lọc thận nhân tạo - Dialyzer Diacap lo ps 15 (7203541)
Quả lọc thận nhân tạo - Dialyzer Diacap LO PS 18 (7203550)
Quả lọc thận nhân tạo- Diacap HI PS 12
quả lọc thu nhận bạch cầu dùng cho máy tách thành phần máu Spectra (6 quả/bộ)
quả lọc thu nhận tiểu cầu ELP dùng cho máy tách thành phần máu Spectra (6 quả/bộ)
quả lọc TPE dùng cho máy tách thành phần máu (6 quả/bộ)
Qủa lọc trima accel LRS Plt , Plasma, RBC dùng cho máy tách thành phần máu 6 quả / hộp code:80300
quả lọc Trima Accel LRS Plt/Pls/Rbc dùng cho máy tách thành phần máu (6 quả/bộ)
QUADRUPLE CDP450ML BB*AGQ456T7 Túi chứa máu bốn 450ml. Hàng mới 100%
QUE BANH XươNG Có NúT TRòN ở ĐầU, KT 2MM 16CM. HIệU GEOMED AW 110-16 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
QUE BANH XươNG Có RãNH, KT 13CM. HIệU GEOMED,AW 150-13 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
Que chọc dịch PB-20.03, Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Que chọc hút trứng (Aiguille de prelevement ovocytaire) 30cm, Bte/10.Mới 100%
QUE DẫN Có RãNH Và NúT TRòN ở ĐầU, 14.5CM.Hiệu GEOMED, AW 180-14( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
QUE DẫN Có RãNH, KT 14.5CM. Hiệu GEOMED, AW 150-14(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Que đè lưỡi HOSPITECH SH-037(Dùng trong y tế) Hàng mới 100%
Que dò cong sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Que dò Penfield Bayonet, mũi #2, kéo/ đẩy cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
Panh cong không mấu dài 20cm, chuôi vàng
Panh đầu rắn thẳng 25cm, 19-920 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Panh gắp A 3 răng (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier - Pakistan)
Panh gắp amidan 45-180 ( mới 100%) dùng trong y tế
Panh hậu môn 3 chạc 53-120( mới 100%) dùng trong y tế
Panh kéo lưỡi 16cm 17-450 ( mới 100%) dùng trong y tế
Panh kẹp bông 25cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Hãng Gold Tier - Pakistan)
Panh kẹp bông đầu rắn 25cm (thiết bị y tế mới 100%, dùng cho khoa sản, chất liệu: thép không gỉ, xuất xứ: hãng Gold Tier- Pakistan)
Panh kẹp mỏ vịt, dài 25cm AF 210/25,Thiết bị y tế dùng trong sản khoa.
Panh kẹp săng dài 10cm
Panh kẹp săng dài 12cm
Panh kẹp săng dài 8cm
Panh kẹp thai 30cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier - Pakistan)
Panh lấy dị vật tai (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Hãng Gold Tier - Pakistan)
Panh lấy dị vật thực quản (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Hãng Gold Tier - Pakistan)
Panh Magil (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier - Pakistan)
Panh mở mũi 15cm PAM-10.15, Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Panh mở mũi số 3 dài 15cm PAM-11.52. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Panh Mosquito-Halsted 12,0 cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Panh phẫu thuật Mosquito-Halsted 12,0 cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Panh sản khoa (kìm sát khuẩn, dài 28cm) AF 223/28.Thiết bị y tế dùng trong sản khoa.
Panh thận 55-160( mới 100%) dùng trong y tế
Panh thẳng 18cm, hãng sản xuất: Masta International
Panh thẳng 20cm, hãng sản xuất: Masta International
Panh thẳng có mấu 20cm, 17-375 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Bơm truyền dịch, model: IP-4000
Bồn chứa oxy lỏng bằng thép không gỉ (chưa có oxy), model: C10, dung tích 9990 lít, áp suất 17bar (áp mã theo hệ thống đồng bộ của hệ thống khí y tế), hãng sx: Cryolor, hàng mới 100%
KẹP GăP SỏI MậT DESJARDINS, CONG, CựC MảNH, DàI 240MM-EB240R
KẹP GắP SỏI MậT DESJARDINS, CONG, ĐầU HìNH OVAL LớN, DàI 225MM-EB232R
KẹP GắP SỏI THậN BANDALL, MảNH. CPMG. DàI 225 MM-EF051R
KẹP GắP SỏI THậN GUYON CONG 24CM.Hiệu GEOMED,AI 651-24 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP GắP SỏI THậN RANDALL, CONG, DàI 190 MM-EF055R
Kẹp gắt dị vật có răng nội soi bàng quang N2220 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Trung quốc)
Kẹp Gemini 16cm dùng kẹp mạch máu (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
KẹP GIữ AMIĐAN DENIS BROWNE, NGàM RộNG 10MM, DàI 200MM-OM618R
kẹp giữ chỉnh hình Farabeuf-Lambotte, dài 260mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kẹp giữ chỉnh hình Fergusson 210mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
kẹp giữ chỉnh hình Lambotte dài 220mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
kẹp giữ chỉnh hình Lambotte, lưỡi có thể di chuyển, dài 270mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
kẹp giữ kim Mayo-Hegar cán vàng, dài 180mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kẹp giữ mô Allis, 4x5 răng, thép không gỉ, 155mm, 6". Mã số 28140-15. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
Kẹp giữ nẹp nhỏ, tay khóa, dài 135mm
Kẹp giữ và đánh dấu khăn tiệt trùng Backhau dài 110 mm. Mã số 12805-11. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
kẹp giữ và đánh dấu săng mổ đã tiệt trùng dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kẹp giữ xương 32-395-26
Kẹp giữ xương bánh chè có vít giữ, dài 185mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-342-18)
KẹP GIữ XươNG Có KHOá Cố ĐịNH, DàI 145MM-FO123R
Kẹp giữ xương có vít khóa, dài 160mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-039-16)
KẹP GIữ XươNG Có VíT KHOá, DàI 170MM-FO124R
KẹP GIữ XươNG FARABEUF, Có KHOá GIữ, MũI RộNG 11MM,DàI 255MM-FO143R
KẹP GIữ XươNG HEY GROVES, MũI RộNG 6.5MM,DàI 210MM-FO144R
KẹP GIữ XươNG KERN 21CM. Hiệu GEOMED,OG 680-21 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP Dạ DàY RUộT LANE, KẹP KéP, THẳNG, DàI 310MM-EA440R
kẹp da TE wipack 250x100
Kẹp đầu rắn dạng thẳng dài 25cm, mới 100% bằng thép không gĩ (dùng trong y tế)
KẹP DâY NóC Tử CUNG BRAUN, MảNH, THẳNG, 1X1 RăNG, DàI 250MM-EO108R
KẹP DâY NóC Tử CUNG LITTLEWOOD, 2X3 RăNG, DàI 185MM-EO216R
KẹP DâY NóC Tử CUNG SCHROEDER 25CM. Hiệu GEOMED, GK 620-25(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp dây thép cán vàng 17cm, KA 273/17
Kẹp dây thép Niro 15cm, KA 250/00
Kẹp Debakey thẳng 2mm, 24cm, AB 862/24
Kẹp động mạch - COOLEY DELICATE ATRAUM. VASCUALR CLAMP 175MM, JAWS 60° ANGLED 52MM CURVED SHANKS (261-432)
Kẹp động mạch Baby - Adson, răng ca mảnh, cong, thép không gỉ, 140 mm, 5 1/2". Mã số 12221-14. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
Kẹp động mạch Baby - Mixter, răng ca mảnh, cong, thép không gỉ, 180mm, 7". Mã số 12220-18. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
KẹP ĐộNG MạCH CHủ KHôNG CHấN THươNG COOLEY, CáN CONG, 220MM-FB766R
Kẹp động mạch Halstead Mosquito, cong không mấu, thép không gỉ, 125 mm, 5". Mã số 12111-12. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
Kẹp động mạch mảnh Crile, cong, răng ca, thép không gỉ, 160mm, 1/4". Mã số 12051-16. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
Kẹp động mạch Spencer - Wells, thẳng, răng ca, 150 mm, 7", thép không gỉ. Mã số 12190-15. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
Kẹp động mạch tử cung 21cm ( Heaney ) code AA507/21. Thiết bị y tế mới 100%.
Kẹp Doyen 20cm PO-105.20. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kẹp đục hàm cong xuống phẩu thuật nội soi xoang B1495 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd. Trung quốc)
Kẹp dùng cắt tử cung Heaney 23cm PO-110.21. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
KẹP DùNG CHO THAY LưỡI VớI KHOá BấM BI-BV399R
KẹP DùNG TRONG PT CắT RUộT KếT, DàI 250MM-EA365R
Kẹp gạc Foerster, mũi răng cưa, dài 240 mm.
Kẹp gạc Foerster-Ballenger dài 250 cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Đục xương STILLE, lưỡi rộng 15mm, dài 200mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-362-15)
ĐụC XươNG STILLE, LưỡI RộNG 15MM, DàI 205MM-FL505R
Đục xương STILLE, lưỡi rộng 20mm, dài 200mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-362-20)
ĐụC XươNG STILLE, LưỡI RộNG 20MM, DàI 205MM-FL516R
ĐụC XươNG STILLE, LưỡI RộNG 25MM, DàI 205MM-FL517R
ĐụC XươNG STILLE, LưỡI RộNG 8MM, DàI 205MM-FL512R
ĐụC XươNG, CáN HARTPRESS, LưỡI RộNG 10MM, DàI 200MM-DO750R
ĐụC XươNG, LưỡI RộNG 10MM, DàI 140MM-FL136R
ĐụC XươNG, LưỡI RộNG 12MM, DàI 140MM-FL138R
ĐụC XươNG, LưỡI RộNG 6MM, DàI 140MM-FL132R
ĐụC XươNG-MB663R
ĐụC XươNG-MB688R
Đục ZIELKE dùng trong nắn chỉnh cột sống, lưỡi rộng 5,5mm, dài 230mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-661-01)
Dùi thẳng 200-220-002.Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Dùi xương 200-220-002.Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Dùi xương cứng mũi lớn sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Dùi xương cứng mũi nhỏ sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Dùi xương đòn 2.4mm dùng dùi xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Dùi xương đòn 3.2mm dùng dùi xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Dùi xương đùi Kuentscher 26cm dùng dùi xương 12,5mm (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Dùi xương đùi Kuentscher 35cm dùng dùi xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Dùi xương xốp cong sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Dùi xương xốp thẳng sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Dùi( dùng để đánh dấu trước khi khoan)
Dụng cụ bấm ghim nội soi (EGIA 4 HANDLE STANDARD) - mã: EGIAUSTND (GIA AUTOSUTURE STAPLER), 3 cái/hộp, hàng mới 100%, hsx: Convidien
Dụng cụ bấm ghim,khâu nối dùng trong nội soi :Băng ghim khâu nối nội soi - GIA 80-3.8 SINGLE USE LOADING (GIA8038L)
Dụng cụ bấm xương Mini 1.5 mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Dụng cụ banh vết thương Balfour luỡi 2.5" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
Dụng cụ banh vết thương Deaver 3" x 12" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
Dụng cụ banh vết thương Green 8.5" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
Dụng cụ banh vết thương Harrington 2.5" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
Dụng cụ banh vết thương Kelly 1.5" x 2" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
Dụng cụ banh vết thương mềm Ribbon 1" x 13" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
Dụng cụ banh vết thương Miller Senn sắc 6.25" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
Dụng cụ banh vết thương Richarson 0.75" x 1" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
Dụng cụ banh xương hàm trên TESSIER, cong phải, dài 150mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (EI-057-01)
Dụng cụ bẩy chỉnh hình Hohmann, 33x290mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
DụNG Cụ BẩY RăNG HAI ĐầU DARBY-PERRY, Số 21/22, DàI 170MM-DC221R
Dụng cụ bẩy xương BENNET, đầu 64mm, dài 25cm, Hàng mới 100%
Dụng cụ bẩy xương HOHMANN, đầu 22mm, dài 26cm, Hàng mới 100%
Dụng cụ bẩy xương, lưỡi rộng 4mm, cong phải, dài 140mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (EG-440-02)
Dụng cụ bị khâu nối vòng cho mổ siêu âm - Curved Circular Stapler - Code: CDH33A (hộp 3 cái)
Dụng cụ bóc tách Alexander 16cm dùng bóc tách xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Dụng cụ bóc tách dây thần kinh (dụng cụ cầm tay dùng trong y tế), hãng sx Teleflex, hàng mới 100%
Dụng cụ bóc tách Farabeuf cong 15cm dùng bóc tách xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Dụng cụ bóc tách Freer 2 đầu nhọn/tù dùng bóc tách xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
DụNG Cụ BóC TáCH HURD, 10MM, 22.5CM.Hiệu GEOMED,HD 171-22 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Dụng cụ bóc tách Key 19cm 6mm dùng bóc tách xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
QUE THăM BạC STACKE, ĐK ĐầU 0,8MM, 100MM-BN160
Que thăm Buttoned 1mm x 14cm
QUE THăM Có MũI TRòN,ĐK 3.5MM, THẳNG,DàI 200MM-BN020R
QUE THăM Có NúT TRòN ở ĐầU, KT 2MM 16CM. Hiệu GEOMED, AW 110-16(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
QUE THăM Có NúT TRòN Và Lỗ ở ĐầU, KT 2MM 13CM. Hiệu GEOMED, AW 120-13(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
QUE THăM Cổ Tử CUNG SIMPSON, Mạ BạC, Có THể UốN, ĐK 4MM, DàI 310MM-EO020
QUE THăM Cổ Tử CUNG SIMS, THâN CHIA Độ, CONG, Có THể UốN, ĐK 4MM, 330MM-EO012R
Que thăm dò 20 cm PB-02.20, Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Que thăm dò áp lực sọ não dùng cho máy theo dõi áp lực sọ não - Probe 3 PS (SND13.1.63/FV535)
Que thăm dò có chia cm - A5270
Que thăm dò độ sâu - dài đường khoan cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Que thăm dò hai đầu, 2.0 mm x250mm, 160-100-250, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Que thăm dò, 160mm, 160-100-160, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Que thăm dò, đường kính 2 mm, dài 20 cm (Dụng cụ phẫu thuật ngoại tiêu hoá. Hàng mới 100%). Mã hàng: 20.106.20
QUE THăM HAI ĐầU, ĐK ĐầU 1.5MM, DàI 160 MM-BN116R
QUE THăM HAI ĐầU, ĐK ĐầU 2.0MM, DàI 145 MM-BN134R
QUE THăM HìNH Lá MíA, ĐK ĐầU 2MM,DàI 145 MM-BN064R
Que thăm thẳng mã AR-1299, hàng mới 100%, hãng Stryker, ( Dụng cụ y tế phẫu thuật mổ mở thông thường, dùng cho khớp gối )
Que thông (ram rod) dùng trong y tế mới 100%
QUE THôNG MạCH MáU DEBAKEY CHO PTHUậT TIM MạCH, ĐầU 0.5MM,190MM-FB160R
Que thử Cholesterol ( hộp 10 que)
Que thử của máy đo đường huyết ( 25 que/Lọ , 30 lọ / thùng ) , Hiệu : Clever Chek , Mới 100%
Que thử đường huyết - OMNITEST EZ BLOOD GLUCOSE TEST STRIP (PAC/50PCS) (9151907K)
REIN MURPHY 5.0MM - MM61214050 - ống thông nội khí quản lò xo
REIN MURPHY 5.5MM,7.0MM - MM61214055-70 - ống thông nội khí quản lò xo
Nạo xương đâ`u thẳng #5 da`i 228 mm 210-323-005.Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Nạo xương Daubenspeck cong da`i 200mm (210-217-020).Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Nạo xương Doyen cong trái 17cm, KA 685/17
Nạo xương Farabeuf cong 15cm, KA 679/15
NạO XươNG FARABEUF, THẳNG, LưỡI RộNG 12,5MM, DàI 140MM-FK340R
NạO XươNG FARABEUF-COLLIN, CONG, LưỡI RộNG, DàI 11MM, DàI 160MM-FK345R
Nạo xương FARABEUP, cong lưỡi rộng 12,5mm, dài 150mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-073-15)
NạO XươNG LANGENBECK, CONG 18MM 19CM. Hiệu GEOMED,OD 321-19 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
NạO XươNG MITCHELLS, THẳNG, LưỡI RộNG 17MM, DàI 210MM-FK336R
NạO XươNG PENNYBACKER, CONG, LưỡI RộNG 6MM, DàI 165MM-FK378R
Nạo xương pt cong phải 16cm Fig.1. Hàng mới 100%
Nạo xương pt cong trái 16cm Fig.1. Hàng mới 100%
Nạo xương pt thẳng 16cm Fig.1. Hàng mới 100%
Nạo xương pt thẳng 16cm Fig.6. Hàng mới 100%
NạO XươNG RECAMIER , KHỏE, Tù #2 31CM. Hiệu GEOMED, GK 400-08(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Nạo xương Spratt fig.1, 17cm, KA 617/01
Lưỡi dao cắt vi phẫu của máy cắt vi phẫu (loại sử dụng 1 lần ) 50chiếc/hộpmới 100%
Lưỡi dao cắt vi phẫu S35 Fine loại sử dụng một lần dùng trong y tế, 50 cái / 01 hộp hàng mới 100%
LưỡI DAO LấY DA DùNG VớI CáN BA719R, HộP 10 CHIếC-BA718R
Lưỡi dao mổ dùng trong y khoa số 10 hiệu Albion đã tiệt trùng bằng tia Gamma (hộp/ 100 cái) (Hàng mới 100%) (Hàng không thuộc phụ lục 1 thông tư số 24/2011/TT-BYT)
Lưỡi dao mổ Mã: Z10 HSX:SMI - Belgium (Hộp/100 chiếc) Mới 100%
Lưỡi dao mổ siêu âm - Harmonic Ace 36cm (hộp 6 cái) - ACE36E
Lưỡi dao mổ số 11,12,23 ( Hộp/100cái ) - Hàng y tế, mới 100%
LưỡI DAO Mổ TIệT TRùNG DùNG CHO CáN Số 10F/Số 3, HộP 100 CHIếC-BB510
LưỡI DAO Mỗ TiệT TRùNG Số 15-16600525
Cây đo 8mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây đo chiều dài thanh dọc sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
CâY ĐóNG MIếNG GHéP ĐĩA ĐệM LưNG T-SPACE-FJ660R
Cây dùi nhọn 10 phẩu thuật nội soi ổ bụng F4212 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd. Trung quốc)
Cây dùi nhọn 5 phẩu thuật nội soi ổ bụng F4204 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd. Trung quốc)
Cây dùi xương xống cong nhỏ sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây dùi xương xốp thẳng sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây ép sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây giữ thanh dọc, vít khóa chết sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây giữ thanh nối ngang sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây giũa xương FOMON, hai đầu 6.5/7.5mm, dài 215mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (EG-250-21)
Cây kẹp thanh dọc sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây khóa chết ốc sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Ta rô cho vít vỏ 4.5mm, dài 70/125mm
Ta rô cho vít xốp 6.5mm, dài 195mm
Ta rô tạo ren cho vít chỉ nội soi Paladin cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Ta rô tạo ren, mũi tựa mũi khoan đk 2.4mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Tai nghe huyết áp ALPK-2. Hàng mới 100%
Tai nghe khám của máy đo huyết áp dùng trong y tế GS-071-XX. ABN Majestic stethoscope, Adult. Hàng mới 100%. hãng SX: P.T Sugih
Tai nghe nhịp tim hiệu ALPK2,dùng trong y tế.Model:No801,Hàng mới 100%
tai nghe thú y (hàng mới 100%)
Tấm chống lóet y tế.
Tấm chuyển bệnh nhânkhông nhiễm từ cho phòng chụp cộng hưởng từ, PV-3000,hàng mới 100%
Tấm điện cực tim ECG-Electrode swaromed dùng trong máy đo điện tim - 1009
Tấm điện cực trung tính chuyên dụng, hãng Sx Megadyne, mới 100%
Tấm điện cực trung tính Swaroplate dùng trong máy cắt đốt - 1201
Tấm lót tiệt trùng dùng trong y tế (Hàng mới 100%)
Tấm tiếp mát kèm dây cáp 3m, chuyên dụng, loại tấm đôi cho người lớn, hãng Sx Megadyne, mới 100%
Tán sỏi nội soi - BML-110A-1
Tán sỏi sử dụng 1 lần, loại V - BML-V232QR-30
Taro cho DHS/DCS dài 220mm
Tarô cho vít Mini cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Taro cho vít vỏ 3.5mm, dài L50/110mm
Taro cho vít xốp 4.0mm
TARô DàNH CHO VíT ĐK 4.5MM Có CáN CHữ T-LS055R
TARO DàNH CHO VíT ĐK 6.5 MM Có CáN CHữ T-LS060R
Tay bắt vít thanh nối ngang chữ T sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Tay cầm cây vặn vít - TUFFNOL SCREWDRIVER HANDLE (16-4007)
KéO PHẫU TíCH METZ CáN VàNG, 1 LưỡI RăNG CưA, CONG, MũI Tù/Tù, 200 MM-BC275W
KéO PHẫU TíCH METZ CáN VàNG, LưõI LượN SóNG, CONG, Tù/Tù, DàI 200 MM-BC265W
KéO PHẫU TíCH METZ CáN VàNG,LưỡI LượN SóNG, CONG, Tù/Tù, DàI 180 MM-BC263W
KéO PHẫU TíCH METZENBAUM CáN VàNG, CONG, DàI 145 MM-BC261R
KéO PHẫU TíCH METZENBAUM, CáN VàNG, DàI 180 MM-BC263R
Kéo phẫu tích METZENBAUM, cán vàng, mảnh, cong, dài 180mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (AL-827-18/AI-827-18)
Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, 18cm (122-462) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
KéO PHẫU TíCH METZENBAUM, CONG, DàI 145MM-BC605R
Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, lỡi mạ cacbon,cán mạ vàng, thép không gỉ,180mm, 7". Mã số 8357-18. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
KéO PHẫU TíCH METZENBAUM, THẳNG, DàI 180MM-BC602R
kéo phẫu tích Metzenbaum-Nelson cong 18cm, AC 111/18
KéO PHẫU TíCH MũI HEYMANN, DàI 18 CM.Hiệu GEOMED,AB 111-18 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KéO PHẫU TíCH NELSON - METZENBAUM, CONG, DàI 229MM-BC615R
KéO PHẫU TíCH NELSON METZ CáN VàNG, CONG,DàI 230 MM-BC267R
kéo phẫu tích răng cưa 200mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kéo phẫu tích Standard thẳng 16.5cm, AC 010/16
Kéo phẫu tích thẳng mã 11-201-20 hàng mới 100%, hãng AS, ( dụng cụ y tế dùng trong phẫu thuật y tế mổ mở thông thường )
KéO PHẫU TíCH TOENNIS - ADSON CONG, MảNH, DàI 175MM-BC631R
Kéo phẫu tích TOENNIS ADSON cán vàng, mảnh, cong, dài 175mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (AL-613-17/AI-613-17)
KéO IRIS CắT CHỉ MắT LOạI MảNH THẳNG 8CM. Hiệu GEOMED, AA 144-08(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KéO IRIS CONG MộT BêN 11.5CM.Hiệu GEOMED,AA 147-11 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KéO IRIS SắC/SắC THẳNG 10.5CM. Hiệu GEOMED,AA 144-10 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KéO JOSEPH SắC/SắC CONG 14CM.Hiệu GEOMED,AA 155-14 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kéo kiểu YASAGIL, cong hình lưỡi lê, 225mm, lưỡi dài, ngàm trơn, 14mm, mũi nhọn. Hiệu ULRICH, UC 2301-22SL(Thiết bị Y tế) Hàng mới 100%
Kéo Lorenz cong 23cm dùng cắt băng gạc (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kéo lưỡi cong Metzenbaum, mã 34321MA, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Kéo lưỡi thẳng Metzenbaum, mã 34321MD, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Kéo Mayo chuôi vàng cong 23cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kéo Mayo chuôi vàng thẳng 170mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kéo Mayo chuôi vàng thẳng 23cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
KéO MAYO CONG 17CM. HIệU GEOMED,AA 171-17 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
KéO MAYO CONG 20CM. HIệU GEOMED,AA 171-20 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
KéO MAYO CONG 20CM.Hiệu GEOMED,AA 171-20 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
kéo Mayo cong, dài 170mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kéo Mayo cong, dài 17cm (08-1601-17), dùng trong y tế, mới 100%
Kéo Mayo đầu tù cong 17cm code AC071/17. Thiết bị y tế mới 100%.
Kéo Mayo đầu tù thẳng 15cm code AC072/15. Thiết bị y tế mới 100%.
KéO MAYO THẳNG 15CM. Hiệu GEOMED, AA 170-15(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kéo Mayo thẳng 16cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier - Pakistan)
KéO MAYO THẳNG 17CM. Hiệu GEOMED, AA 170-17(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KéO MAYO THẳNG 23CM. Hiệu GEOMED,AA 170-23 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kéo Mayo-Stille cong 19cm .Hiệu :GEOMED. P/N : AA 181-19 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
Kéo McIndoe thẳng 19cm dùng cắt sụn (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kéo Metzenbaum 20cm cong code AC111/20. Thiết bị y tế mới 100%.
Máy điện giải ( Model: -XI 921 )
Máy điện não 24 kênh kỹ thuật số. Model: EEG-1200K, hãng sx: Nihon Kohden. Mới 100%.
Máy điện não EEG-1200K (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy điện não EEG-1200K kèm phụ kiện (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy điện tim 6 kênh. Model: ECG-1250K, hãng sx: Nihon Kohden. Mới 100%.
Máy điện tim gắmg sức, model: T2100 Treadmill hàng mới 100%
Máy điện tim Kenz Cardico- 601 và phụ kiện đi kèm .SN: 1107-0668, 1107-0069, 1108-0747 do hãng Suzuken sản xuất.
Máy điện tim model: CP 200 và phụ kiện. Hãng sản xuất Welch Allyn/ Mỹ. mới 100%.
Máy điện xung dùng trong gia đình, dùng miếng dán để xoa bóp cơ.Hiệu FLYING,Model:HYS-2018A,Hàng mới 100%
Máy điều trị bằng siêu âm( Model US50) .Hàng mới 100%
Máy điều trị bệnh về da bằng xung ánh sáng MIPL và phụ kiện .Mới 100%,HSX: Hironic Co.,Ltd
Máy điều trị da bằng nhiệt tần sóng RF SYBARITIC TRIO XT 220V gồm: xe đẩy Cart-877, đầu đổi điện 220V,bộ phụ tùng , dùng trong y tế,mới 100%
Máy điều trị da bằng quang học(ánh sáng đèn LED) SYBARITIC LUMI 8 dùng trong y tế, mới 100%
Máy điều trị da bằng sóng RF(Radio Frequency) SYBARITIC CAVIJET ELITE 220V gồm: xe đẩy,đầu đổi điện, phụ tùng . dùng trong y tế, mới 100%
Máy điều trị da hiệu ALMA, model: ACCENT ELITE gồm: Máy chính,chìa khóa,tài liệu hướng dẫn,dầu điều trị, bộ đo nhiệt độ,bộ châm nước,dây điện,bàn đạp,đầu điều trị Unilarge, đầu điều trị Bipolar, dùng trong y tế, mới 100%.
Máy điều trị điện phân ( Model JONOGAMMA2S). Thiết bi y tế mới 100%.
Máy điều trị điện xung ( Model H3000P). Hàng mới 100%.
Máy điều trị điện xung điện phân 4 kênh, Model Z-7020, hàng mới 100%
Máy điều trị ngoài da Hiệu Syneron, Model : eTwo (kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn) ; hàng mới 100%
Máy điều trị triệt lông bằng sóng xung, model: Smoothcool, hãng sx: Jeisys - Hàn Quốc, nước sx: Hàn Quốc. Thiết bị y tế, mới 100%., 1 kiện. 147kg
Máy điều trị trung tần J18A2 và phụ kiện đi kèm, có tác dụng làm giãn cơ, tăng tuần hoàn máu. Hàng mới 100%.
Máy định danh vi khuẩn, virut Model: M2000RT kèm phụ kiện tiêu chuẩn: máy tính RAD945, bộ lưu điện UPS, khay nhân gen 96 giếng, máy in 4350, màn hình hiển thị, bàn phím và chuột, dụng cụ mở nắp, ống phản ứng 1.5ML và 1.4ML IC
Máy đo áp lực máu Model: 12711, Hãng sản xuất: St. Jude Medical, Nước sản xuất: Thụy điển, Hàng mới 100%
Máy đo áp lực nội sọ, model: PSO-3000
Máy đo bilirubin qua da. Model: Bili Check, hãng sx: Philips Respironics. Mới 100%.
Bộ làm ẩm AIDE 5 Humidfier, 240V - HA52
Bộ làm ẩm Humi.AIDE 5, 240 V - HA52
Bộ làm ẩm ôxy dùng trong ngành y. Dung tích 200ml, làm bằng nhựa, kèm đồng hồ và van. Hàng mới 100% do trung quốc sản xuất
Bộ lau L-KI-266 cho đầu dò âm đạo (Thiết bị Y tế mới 100%)
Bộ lấy máu bằng kim bướm dùng cho trẻ em, dùng trong y tế, hàng mới 100%
Bộ lọc máu liên tục - Haemòiltration Kit Diapact
Bộ lọc tách huyết tương - Plasmal exchange Kit
bộ lưỡi khám khí quản, mã số: 04.300.73S, hãng Dimeda - Đức sản xuất, hàng mới 100%
Bộ luyzin 240mm (262-016) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Bo mạch xử lý dùng cho máy thở, P/N 8350471, pba controller Savina
Bộ máy bào da điện lưỡi kép - GDA-103 gồm:
Bộ máy bơm tiêm tự động gồm - ONE SET OF PERFUSOR COMPACT Including :Máy bơm tiêm - PERFUSOR COMPACT 230-240V (8714827); Pin cho máy - PERFUSOR COMPACTBATTERY PACK (8714991); Sách hướng dẫn sử dụng - INSTRUCTIONS FORUSE "PERFUSOR COMPACT" (38911310)
Bộ máy chạy thận nhân tạo - Dialog+ 2 Bloodpumps (7102013)
Bộ máy chạy thận nhân tạo - ONE SET OF DIALOG Including : Máy chạy thận nhân tạo- Dialog+ 1 Bloodpump (7102005)
Bộ máy đo đường huyết - OMNITEST PLUS BLOODGLUCOSE KIT (9152652A)
Bộ máy khoan sọ não cột sống NSK-Nakanishi Primado dùng trong y tế phẫu thuật, do Hãng Nakanishi Inc. sản xuất, chi tiết theo phụ lục kèm theo, hàng mới 100%
Bộ máycưa bột CC5A gồm:
Bộ mở khí quản . Hãng sản xuất : Prime Star. Nước sản xuất : Pakistan. Hàng mới 100%.
Bộ mở khí quản . Hãng sx: Dimeda. nước sx : Đức. Hàng mới 100%.
Bộ mở khí quản. Hãng sản xuất : Prime Star. Nước sản xuất : Pakistan. Hàng mới 100%.
Bộ mũi khoan sọ não tự dừng- dùng trong phẫu thuật sọ não do Hãng KLS Martin sản xuất, chi tiết theo phụ lục kèm theo, mới 100%
Bộ nẹp chi . Hàng mới 100%, hãng sx : Gima- ý
Bộ nẹp chi chân không và phụ kiện chuẩn kèm theo. Hàng mới 100%, hãng sx : Gima- ý
Bộ nguồn điều khiển & bàn đạp chân - 1280994
Bộ nguồn dùng cho máy cưa bột - 609053
Kéo phẫu thuật nhọn/tù 14.5 cm
Kéo phẫu thuật nội soi - A64810A
KéO PHẫU THUậT SắC/Tù THẳNG 14.5CM. Hiệu GEOMED, AA 102-14(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kéo phẫu thuật Standard cong 16.5cm, AC 011/16
Kéo phẫu thuật Standard cong, đầu tù/nhọn, dài 15 cm - Mã AA.1110.15
Kéo phẫu thuật Standard thẳng 16.5cm
Kéo phẫu thuật thần kinh dài 19cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kéo phẫu thuật thẳng 2 đầu nhọn dài 14cm
Kéo phẫu thuật thẳng 2 đầu tù dài 18cm
Kéo phẫu thuật thẳng 2 đầunhọn dài 16cm
Kéo phẫu thuật thẳng mã 11-631-22, hàng mới 100%, hãng AS, ( dụng cụ y tế dùng trong phẫu thuật y tế mổ mở thông thường )
Kéo phẫu thuật thẳng- METZENBAUM SCISSORS STRAIGHT 6 1/2.
Kéo phẫu thuật thẳng nhọn 14cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức)
Kéo phẫu thuật thẳng nhọn 16cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức)
Kéo phẩu thuật thẳng và cong ( Thiết bị y tế , mới 100%)
Kéo phẫu thuật thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 145mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (AL-210-14/AI-210-14)
KéO PHẫU THUậT THẳNG, MũI NHọN/Tù, DàI 130 MM-BC323R
KéO PHẫU THUậT THẳNG, MũI Tù/Tù, DàI 130 MM-BC313R
KéO PHẫU THUậT THẳNG,MũI NHọN/NHọN, DàI 130 MM-BC343R
KéO PHẫU THUậT Tù/Tù THẳNG 14.5CM. Hiệu GEOMED, AA 100-14(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KéO PHẫU THUậT VI PHẫU-FM483R
KéO PHẫU THUậT VI PHẫU-FM506R
Kéo phẫu thuật, cong, dài 115mm
Kéo phẫu thuật, cong, dài 155mm
Kéo phẫu thuật, cong, dài 180mm
Dụng cụ y tế: Lọc máu : B/40 SQ40SE.Nsx: Pall-USA
Dụng cụ y tế: Lọc máu : B/40, Ref: SQ40SE. Nsx: Pall-USA. Hàng mới 100%
Dụng cụ y tế: Lưỡi đặt nội khí quản Macintosh số 0, Code: 12221 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Ri-fox N, Code: 1905 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Mỏ vịt Graves lớn, Code: 61-124 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Mỏ vịt Graves trung, Code: 61-122 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Nhiệt kế điện tử ri-gital, Code: 1850 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Nhiệt kế treo tường ri-thermo N, Code: 3656-301 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Nhíp có mấu 1:2 Semken bản nhỏ 15cm, Code: 15-352 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Nhíp không mấu Semken 14cm bản nhỏ, Code: 15-320 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Nhíp mắt có mấu Bishop-Harman, Code: 37-642 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: ống nghe người lớn Duplex, Code: 4001-01 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: ống nghe tim thai pinard, Code: 4190 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: ống nghe trẻ em Duplex Baby, Code: 4041 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Pen cong Crile 14cm, Code: 17-172 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Pen thẳng có mấu Kocher 16cm, Code: 17-373 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Pen thẳng Crile Rankin 16cm, Code: 17-190 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Pen thẳng Rochester Pean 20cm, Code: 17-254 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Pen tim thẳng có răng 25cm, Code: 19-1020 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Trạm khám tai dạng treo tường ri-former, Code: 300 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Trạm khám tai mũi họng dạng treo tường ri-former, Code: 3650 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Trạm khám tai và mắt dạng treo tường ri-former, Code: 3650-300 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế; Dẫn hướng cho bắt vít
Dụng cụ y tế; Kéo cắt nẹp
Dụng cụ y tế; Kìm cắt nẹp
Dụng cụ panh vết thương deaver cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ Panh vết thương đường kính 5.3 mm cầm tay, hãng sản xuất Medtronic, mới 100%
Dụng cụ panh vết thương Harrington cỡ lớn cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ panh vết thương parker cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ panh vết thương ribbon cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ panh vết thương Richardson cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ panh vết thương richardson cỡ to cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ panh vết thương tự động balfour cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Dụng cụ phẫu thuật : lưới điều trị tiểu không kiểm soát tiếp cận sâu xuống mu . Hàng mới 100% .
Dụng cụ phẫu thuật Myoma dùng cho sản khoa - WA40554A
Dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa dùng trong y tế- Banh Farabeuf dài 12cm, Hãng sx Tekno Medical Optic Chirugie GmbH&Co., Hàng mới 100%, code 17311-12
Dụng cụ phẫu thuật nội soi (ENDOSCOPY INSTRUMENT MODEL : Penta-Gun ) bao gồm đầu thắt tĩnh mạch thực quản HMD-PB-6 /150pcs ; bộ thắt tĩnh mạch thực quản HMD-PR-6 /10pcs. Hàng mới 100%
Dụng cụ phẫu thuật nội soi Endopath B11LT (1 hộp / 6 cái)
Kẹp phẫu tích Taylor hình lê 17.5cm, AB 143/17
Kẹp phẫu tích thẳng 1 x 2 răng 14.5 cm
kẹp phẫu tích thẳng 14.5cm, AB 050/14
KẹP PHẫU TíCH VI PHẫU-FM328T
kẹp phẫu tích Waugh 1x2 răng 20cm, AB 434/20
KẹP PHẫU TíCH-BH034R
Kẹp phẩu tUch - MIXTER DISSECT.FORCEPS 18CM (152-207)
Kẹp phẩu tUch - OSHAUGNESSY MIXTER DISSECT.FCPS 16CM (152-733)
Kẹp phẫu tUch - SPONGE HOLDING FORCEP 10.
Kẹp phẩu tUch - TC POTTS-SMITH DISS.FORCEPS 145MM (144-038)
Kẹp phẩu tUch máu- CRILE ARTERY FORCEPS STRAIGHT 6 1/4
Kẹp cầm máu (5 cái/hộp) - NM-400U-0423
Kẹp cầm máu (6 cái/hộp) - NM-200L-0623
Kẹp cầm máu 12.5cm, cong, không răng (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BC-221-12)
Kẹp cầm máu Bulldog De Bakey (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức)
KẹP CầM MáU COLLER CRIEL HEMO FCPS LOạI MảNH CONG 16CM. Hiệu GEOMED, AI 365-16(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP CầM MáU COLLER CRILE HEMO FCPS LOạI MảNH THẳNG 16CM. Hiệu GEOMED,AI 364-16 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp cầm máu cong 160mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kẹp cầm máu cong CRILE ,dài 140mm
Kẹp cầm máu cong ROCHESTER-PEAN,dài 160mm
Kẹp cầm máu cong200mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
KẹP CầM MáU CRAFOORD CONG 18CM. Hiệu GEOMED, AI 241-18(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP CầM MáU CRAFOORD CONG 24CM.Hiệu GEOMED, AI 241-24( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP CầM MáU CRILE CONG 14CM. Hiệu GEOMED, AI 131-14(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp cầm máu Crile Rankin cong, 16cm (151-201) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
KẹP CầM MáU CRILE THẳNG 14CM. HIệU GEOMED ,AI 130-14 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
Kẹp cầm máu Crile, cong, 14 cm (150-151) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
KẹP CầM MáU CRILE, CONG, DàI 160MM.-BH167R
KẹP CầM MáU DEBAKEY KHôNG CHấN THươNG,THẳNG,2/200MM-FB402R
Kẹp cầm máu dùng trong mổ mở (PREMIUM SURGICLIP* II M-11.5), 6 cái/hộp, hàng mới 100%, hsx: Convidien
Kẹp cầm máu dùng trong phẫu thuật cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
kẹp cầm máu dùng trong phẫu thuật hở, mã số: 12.243.16, hãng Dimeda- Đức sản xuất, hàng mới 100%
KẹP CầM MáU HALSTED-MOSQUITO CONG 12.5CM. Hiệu GEOMED, AI 101-12(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp cầm máu Halsted-Mosquito cong 14cm, AA 151/14
KẹP CầM MáU HALSTED-MOSQUITO THẳNG 12.5CM. Hiệu GEOMED, AI 100-12(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp cầm máu Halsted-Mosquito thẳng, 1x2 răng, 14cm, AA 152/14
Phổi nhân tạo CX*RX15RE30
Phổi nhân tạo CX*RX15RW40
Phổi nhân tạo CX*RX25RE
Phụ kiện cho Dây Truyền Nước Biển : Đầu lọc khí, 50310
Phụ kiện cho lồng ấp sơ sinh: Bộ gia nhiệt lồng ấp trẻ em, P/N 2M50510, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy gây mê : ống dẫn khí, dài 3m , P/N: M33298, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy gây mê: Co nối chuyển đổi , P/N: M29430, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Bản lề nhỏ phải cố định monitor, P/N: 2M50407, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Bao đo huyết áp 23-33/43cm, P/N: MP00916, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Bẫy nước, P/N 6872130, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Bộ dây cắm nguồn, P/N: 5956441, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Bộ gia nhiệt, P/N 2M50167, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Bộ linh kiện bảo dưỡng, bao gồm: các vòng đệm cao su và pin , P/N: MX08284, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Bo mạch cảm biến , P/N: 2M86494, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Bộ nhớ lưu thời gian, P/N 1845527, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn, P/N 7864908, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Bộ phun khí dung, P/N: 8412935, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Bóng thở, P/N 5702322, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Cảm biến đo SPO2, P/N: 7262764, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Cáp bộ phận đo độ ẩm, P/N: 2M50289, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Cáp đo điện tim, P/N 5956466, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Đầu cắm cáp thiết bị đo điện tim, P/N: MS14679, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Đầu nối hệ thống xử lý khí thừa, PN G60495, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Dây cáp nối bao đo huyết áp, P/N:MP00953, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Dây thở, P/N 2165856, hàng mới 100%
Mũi khoan Mini ngắn
Mũi khoan ống tủy AO, 10mm, hàng mới 100%
MũI KHOAN PHá ROSEN ĐK 2.3MM,KíCH THướC 2.35X95MM-GD147R
MũI KHOAN PHá ROSEN III, DòNG HI-LINE XS, ĐK 3,1MM-GE606R
Mũi khoan rỗng nòng đk 5mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Mũi khoan tungsten carbide đường kính mũi 2.3mm chiều dài 95mm
MũI KHOAN XOắN ĐK 1,4MM, DàI 58/28MM, CHUôI TRòN-GC880R
Mũi khoan xương , dụng cụ tay cầm, hãng Sx SIGN, hàng mới 100%
Mũi khoan xương 1.5mm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức, dùng trong phẫu thuật chấn thương)
Mũi khoan xương 1.6x70, stop 9mm(Thiết bị y tế mới 100%, dùng trong phẫu thuật hàm mặt)
Mũi khoan xương 1.6x70mm, stop 5mm (Thiết bị y tế mới 100%)
Mũi khoan xương 1.8x105mm, stop 7mm (thiết bị y tế mới 100%, dùng trong phẫu thuật xương hàm)
Mũi khoan xương 3.5mm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức, dùng trong phẫu thuật chấn thương)
Mũi khoan xương đk 7mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Mũi khoan xương, dụng cụ cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Sign, hàng mới 100%
Mũi khoét xương chày, đầu 8mm, dài 28cm, Hàng mới 100%
MũI MàI DIAMOND II, DòNG HI-LINE XS, ĐK 3,1MM-GE516R
DũA XươNG MILLER, 2 ĐầU, MặT DũA Có RăNG CưA CARO LớN, THẳNG, Số 2 19CM.Hiệu GEOMED, OD 890-02( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Đục Cottle, phẳng, loại cong, 18.5 cm, 6 mm, Hàng mới 100%
Đục gập góc 7mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Đục lo`ng ma´ng cong rộng 9mm da`i 200mm 210-409-200.Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Đục lòng ma´ng thẳng rộng 9 mm da`i 200 mm 210-309-200.
ĐụC LòNG MáNG SMITH-PETER THẳNG 14MM 20CM. Hiệu GEOMED, OD 204-14(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
ĐụC LòNG MáNG SMITH-PETERSON CONG 9MM 20CM. Hiệu GEOMED, OD 205-09(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
ĐụC LòNG MáNG SMITH-PETERSON THẳNG 19MM 20CM. Hiệu GEOMED, OD 204-19(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
ĐụC LòNG MáNG XươNG SMITH-PETER THẳNG 14MM 20CM. HIệU GEOMED,OD 204-14 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
Đục lưỡi Smith Peterson cong rộng 9mm, dài 200, 210-209-200, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Đục lưỡi thẳng rộng 9mm da`i 20mm (210-109-200).Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Đục thẳng 12mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Đục thẳng 7mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
ĐụC VáCH NGăN MũI HìNH BAYONET KILLIAN, KT 5MM 16CM.Hiệu GEOMED, HH 485-16( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Đục vách ngăn mũi Kilian Claus 5mm x 17cm
Đục xương - osteotome MINI-LAMBOTTE 10mm, 17cm (8339.10)
Đục xương Alexander 17cm 10mm dùng đục xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Đục xương Alexander 17cm 8mm dùng đục xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
ĐụC XươNG ALEXANDER, LưỡI CONG LòNG MáNG, RộNG 11MM, DàI 170MM-FL347R
Đục xương cao cấp, cán bóng, 18 cm, 2 mm
Đục xương Cottle, phẳng, loại thẳng, 18.5 cm, 7 mm, Hàng mới 100%
Đục xương dùng phẫu thuật đk 2.1mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Đục xương dùng phẫu thuật đk 4.5mm cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
ĐụC XươNG LAMBOTTE, LưỡI RộNG 10MM, DàI 125MM-FL106R
ĐụC XươNG LEXER, CáN HARTPRESS, LưỡI CONG LòNG MáNG, RộNG 10MM, DàI 220MM-FL413R
Máy kiểm soát cơn đau cho bệnh nhân tự điều chỉnh- PCA Module (English) (8716102)
Máy lắc dùng trong y tế,model RSK-100,hàng mới 100%
Máy làm ấm máu dịch truyền , nhãn hiệu ENFLOW gồm ( Bộ phận làm ấm dịch truyền 980105 VS, Bộ điều chỉnh nhiệt độ 980121EU, ống dẫn dịch tiêu hao 980202EU , mới 100%
Máy làm ấm trẻ sơ sinh và phụ kiện. Model: SM-401 AMERICA. Thiết bị y tế . Mới 100%.
Máy làm ấm trẻ sơ sinh. Model A2051. Hàng nguyên đai kiện, mới 100% do hãng Advanced Instrumentation Mỹ sản xuất.
Máy làm ấm trẻ sơ sinh; Model: CBW-1100; Nhãn hiệu:CHOONGWAE MEDICAL;Hàng mới 100%; Hsx: JW Medical/Hàn Quốc
Máy làm răng giả Noritake Katana - Milling Machine nodel DWX-30N , hàng mới 100%
Máy làm săn chắc da Thermage ThermaCool CPT và phụ kiện (Mới 100%)(HSX : Solta Medical , Inc)
Máy Lar ser sieu sungCO2 dùng trong y tế: S/N: 311, Hsx: Stratek co.,ltd
Máy Laser CO2 dùng trong thẩm mỹ (Model: C2L-30) (Thiết bị y tế) (Hàng mới 100%, ITC Co Ltd)
Máy Laser CO2,y tế dùng trong tham my : Model: C2L-30 Hsx: ICT Co.,ltd moi 100%
Máy laser điều trị ( Model PC-015C) (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy laser điều trị bệnh về da : Gentle LASE Pro và phụ kiện.Mới 100%,HSX: Candela Corporation .
Máy laser điều trị da mỡ CoolLipo . Mới 100% , HSX: CoolTouch
Máy Laser điều trị, dùng để điều trị vết thương, giảm xơ cứng cơ, giảm đau cơ, đau khớp.., model: Solo Laser 755; hàng mới 100%; hãng SX: EMS PHYSIO/ Anh.
Máy Laser dùng trong phẩu thuật- Sphinx Litho 30 Watt SN 585 (103 005 020) + 02 Bàn đạp của máy - Footswitch Kix for Sphinx (101600215)
Máy Laser He-ne, dùng trong y tế: Model: STL-101, S/N: 737,738, Hsx: Stratek co.,ltd
Máy Laser phẫu thuật ( ERASER- C)
máy Laser phẫu thuật ( eraser-cell RF) hàng mới 100%
Máy Laser Q-Swittch Nd dùng trong y tế: YAG Kỹ thuật số, Model: Genebeau(STL-5000Q), S/N: 45,46, Hsx: Stratek co.,ltd
Máy Laser YAG, dùng trong y tế: Model: Q-Las-PCL3 Hsx: Laser
Máy li tâm huyết học dùng trong y tế
Máy lọc máu liên tục - DIALYSIS UNIT DIAPACT CRRT (7106505) + Sách hướng dẫn sử dụng - INSTRUCTION DIAPACT SW 2.1 X, REW. 4, GB BAV (38919907)
Máy lọc thận nhân tạo kèm phụ tùng đồng bộ Model : Dialog+ . Hàng mới 100% .
Máy nghe tim thai ( Model ES-100VII) đầu dò 2Mhz. Thiết bị y tế mới 100%.
Bộ nhận ảnh của máy đo loãng xương (Hàng mới 100%) (Bộ = Cái)
Bộ nhiều khoá dùng trong bơm tiêm tự động - DISCOFIX MANIFOLD3, MULTI (4085434)
Bộ nhuộm tế bào bằng tay ( gồm các bể nhuộm tế bào liền gần nhau để thưc hiện các bước nhuộm), dùng trong y tế. Part No: A78500001, hàng mới 100%, hãng sản xuất Thermo Fisher Scientìic
Bộ nối cho kênh phụ máy nội soi - 7301294
Bộ nội soi tai mũi họng, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Bộ nối Y086 cho điện cực dùng 1 lần của máy điện não Thiết bị Y tế mới 100%)
Bộ nong cổ tử cung (size 4-12) KB114/08. Thiết bị y tế dùng trong sản khoa.
Bộ ống thở cho trẻ em kèm hai bẫy nước, G-333001, hãng sản xuất VADI, hàng mới 100%
Bộ ống thở silicone kèm hai bẫy nước, G-328001, hãng sản xuất VADI, hàng mới 100%
Máy tạo nhịp tim tạm thời 5348 Hãng SX Medtronic/Mỹ. Hàng mới 100%
Máy tạo nhịp tim tạm thời 5388 Hãng SX Medtronic/Mỹ. Hàng mới 100%
Máy tạo ô xy , hàng mới 100% dùng trong y tế,Model: JAY - 5 hãng SX: Long Fian
Máy tạo oxy di động 5lít/phút. Model: Newlife elite. Hàng mới 100%
Máy tạo oxy Model 7F-3, thiết bị y tế hàng mới 100%
Máy tạo oxy Model 7F-5, thiết bị y tế hàng mới 100%
Máy tao oxy trên bề mặt da SYBARITIC OXYOASIS 220V dùng trong y tế,mới 100%
Máy thận nhân tạo thế hệ mới Hemodialysts machine 4008SC - Next generation.
Máy theo dõi bệnh nhân (dùng trong Y Tế : Monitor Equipment (Model : B20 , Hàng mới 100 %, NSX : GE) (Bộ = cái)
Máy theo dõi bệnh nhân .Model : PM-9300 .Hãng sx : Newtech .Nước sx : China .Hàng mới 100%
Máy theo dõi bệnh nhân BSM-2301K kèm phụ kiện (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy theo dõi bệnh nhân BSM-3562 kèm phụ kiện (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy theo dõi bệnh nhân BSM-6301K (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong y tế Model C50 Chức năng theo dõi đa thông số (Hàng mới 100%, hãng sx Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. China)
Máy theo dõi bệnh nhân PVM2701 (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy theo dõi bệnh nhân PVM-2701 (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy theo dõi sản khoa M-516 kèm phụ kiện (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy theo dõi tim thai (Doppler). Model: A8200S2. Thiết bị y tế mới 100%.
Máy theo dõi tim thai dùng trong y tế BT-300 (Hàng mới 100%, hãng sx Bistos Co., Ltd. Korea)
Máy theo dõi tim thai Model MT-516 kèm phụ kiện chuẩn do hãng Toitu sản xuất
Máy theo dõi tim thai, chuyển dạ đẻ. Model: MT-516, hãng sx: Toitu. mới 100%.
Máy theo dõi tim thai/chuyển dạ đẻ, thai đôi.Model: MT-516 (twin set), hãng sx: Toitu. Mới 100%.
Máy thở cho người lớn và trẻ em và phụ kiện, Model: Savina, hàng mới 100% chi tiết phụ kiện bao gồm: ống nối dây thở, bộ làm ấm tạo ẩm, bộ dây thở, tay đỡ ống thở
máy thở và phụ kiện , Model : Savequick 3 . Nước sx: Italy, Hãng sx: Siare .Hãng mới 100% .
Máy thở và phụ kiện . Model : ALIA. Hãng sx: F.Stephan. Nước sx : Đức. Hàng mới 100%.
Vật tư y tế mới 100%: Huyết áp kế - Aneroid Sphygmomanometer. Model No.500. (NSX: Kenzmedico Co., Ltd).
Vật tư y tế mới 100%: ống nghe - Stethoscope. Model No.120. (NSX: Kenzmedico Co., Ltd).
Vật tư y tế: ACD-A Solution 600ml (Túi dùng để chiết lọc tiểu cầu)
Vật tư y tế: S5L Platelet Set, Túi dùng để tách thành phần máu (Bộ 1 túi + dây dẫn)
VéN MạCH MáU, ĐầU Tù, KT 3X185MM-FB150R
VéN Mô CASPAR, KT 6X240MM-FF699R
VéN Mô CASPAR, MũI NGắN, GậP GóC 90 Độ, 245MM-BT088R
VéN Mô CRILE, ĐầU Tù, GậP GóC 90 Độ, DàI 200MM-BT080R
VéN Rễ THầN KINH ADSON, MũI Tù-FD394R
Vén rễ thần kinh thẳng dùng trong y tế mới 100%
VF-2181 Lọc khuẩn phế dung kế. Hàng mới 100%
VíT ĐiềU CHỉNH BANH-FO038R
Vít nối, dài
Vỏ bảo vệ thân ống soi - GJ678300
Vỏ cho kẹp lưỡng cực - A60800L
Vỏ ngoài 10 x 330mm, loại cách ly - A60900A
Vỏ ngoài của dụng cụ tán sỏi nội soi - MAJ-243
Vỏ ngoài ống soi - GV168000
Vỏ ngoài ống soi - GV691700
Vỏ ngoài ống soi 5 x 330mm - A60800A
Vỏ ngoài rọ tán sỏi GML-90-26-180
Vỏ thân ống soi - GJ678200
Kẹp Kelly cong 14cm, AA 171/14
kẹp Kelly cong, dài 140mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kẹp Kelly conng 14cm, AA 171/14
Kẹp Kelly thẳng 14cm, AA 170/14
Kẹp Kelly, 12-2401-14
Kẹp kéo lưỡi 16 cm PAD-16.16, Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kẹp kéo lưỡi 17cm , 43-332dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Kẹp khăn 11cm AA 749/11
Kẹp khăn 11cm, AA 749/11
Kẹp khăn Backaus 11cm, AA 751/11
Kẹp khăn Backhaus 11cm, AA 751/11
Kẹp khăn Backhaus 8cm, AA 751/08
Kẹp khăn Backhaus, dài 15 cm - Mã AC.1918.15
KẹP KHí QUảN, NGàM 60MM GậP GóC 90 Độ, DàI 230MM-FB954R
Máy thở và phụ kiện đi kèm. Model: Alia. Hãng sản xuất: F.Stephan. Xuất xứ: Đức Hàng mới 100% (dùng trong y tế)
Máy thở. Model: TREND II CPAP, hãng sản xuất Hoffrichter, hàng mới 100%
Máy trị liệu từ trường toàn thân, hiệu CYB.MAG, dùng trong vật lý trị liệu cho hệ xương, cơ, khớp và phục hồi chức năng, hàng mới 100%
Máy truyền dịch - INFUSOMAT P ENGLISH 200-240V, BSI (8712212)
Máy ủ Gel Card dùng trong hệ thống định nhóm máu bằng Gel Card Matrix Gel System - Matrix Cartridge Warmer
Máy vùi bệnh phẩm EC350-2, điện áp 220-240V/50..60Hz. P/n: 802361., mới 100%, Hãng sx: Microm, Đức
Máy vùi bệnh phẩm Histostar, điện áp 220-240V, 50/60Hz. Part No: A81000001dùng trong y tế, hàng mới 100%.
Máy xét nghiệm chẩn đoán suy tim- Cobas h 232 Kit ( no scaner)(04901126190)
Máy xét nghiệm Hba1c - DCA Vantage; dùng trong y tế; hàng mới 100%
Máy xét nghiệm huyết học ADVIA 2120i và phụ kiện đồng bộ đi kèm do hãng Siemens sản xuất
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN 3700SL (phụ tùng đồng bộ).Hàng mới 100%
Máy xét nghiệm huyết học HA-22, mới 100%, hàng dùng cho y tế.
Máy xét nghiệm khí máu và Phụ kiện đồng bộ, model: Stat profile Phox Plus L, hãng sx: NOVA BIOMEDICAL, nước sx: US. Hàng mới 100%, dùng trong y tế
Máy xét nghiệm lắng máu Mixrate X 20 Mới 100% serial No: 00322, 00282 do Vital Diagnostics s.r.l Italy sản xuất
Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch ARC i 2000SR.Hàng mới 100%. ( Phụ tùng đồng bộ theo máy kèm theo ở ô 32).
MôTơ MiICROSPEED UNI-GD678
Dụng cụ bóc tách Lambotte 21cm 20mm dùng bóc tách xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
DụNG Cụ BóC TáCH Và BẩY XươNG MũI FREER-OL159R
Dụng cụ bơm bóng nông JHY-IF-60
Dụng cụ bơm khí CO2 nội soi - UHI-3
Dụng cụ bơm rửa vết thương, 10cái/hộp cầm tay, hãng Sx Zimmer, mới 100%
dụng cụ bơm tinh trùng I.U.I Genitor small, hộp/25 cái, dụng cụ y tế, mới 100%, hãng SX: C.C.D pháp
Dụng cụ bơm xi măng gắn xương (dụng cụ cầm tay), hãng Sx Medtronic, mới 100%
Dụng cụ bơm xi măng, 10 cái/hộp cầm tay, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Dụng cụ bơm xi măng, cầm tay, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Dụng cụ bóp bóng người lớn "SR-011-3" - Hàng y tế, mới 100%,
Kìm kẹp giữ mô hàm mềm, có cửa sổ 5 x 330mm - A63120A
Kìm kẹp giữ mô kiểu Babcock 10 x 330mm - A65050A
Kìm kẹp giữ mô kiểu càng cua 10 x 330mm - A65020A
Kìm kẹp giữ mô kiểu Manhes 5 x330mm - WA63052A
Kìm kẹp giữ mô loại càng cua 5 x 330mm - A63020A
Kìm kẹp kim 13cm(Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức)
Kìm kẹp kim 14cm(Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Mattes- Đức)
Kìm kẹp kim 18cm, chuôi mạ vàng (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Hãng Gold Tier - Pakistan)
Kìm kẹp kim 20cm, chuôi mạ vàng (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Hãng Gold Tier - Pakistan)
Kìm kẹp kim AE 100/14.Thiết bị y tế dùng trong sản khoa.
Kìm kẹp kim dài 12cm
Kìm kẹp kim dài 150mm
Kìm kẹp kim dài 16,5cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kìm kẹp kim dài 16cm
Kìm kẹp kim dài 18cm
Kìm kẹp kim dài 20,5cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kìm kẹp kim dài 200mm
Kìm kẹp kim dạng cong 5 x 430mm - WA63718A
Kìm kẹp kim dạng thẳng 5 x 330mm - WA63708A
Kìm kẹp kim dùng phẫu thuật cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Kìm kẹp kim mạ vàng 18.612.18
Kìm kẹp kim Mayo Hegar dài 18cm (24-1800-18), dùng trong y tế, mới 100%
Kìm kẹp kim Mayo Pean cong 8" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
Kìm kẹp kim Rassweiler, mã 26173SKG, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Kìm kẹp kim, 16cm, hãng sản xuất: Masta International
Cán tô vít (Thiết bị y tế mới 100%, dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình để vặn vít xương hàm, mặt, sọ não)
Cáng tay nhôm dùng trong ngành y. Kích thước: (2.100 x 600 x 200)mm. Hàng mới 100% do trung quốc sản xuất
Cángcứu thương YDC-1A1 (không động cơ,hợp kim nhôm, 2 bánh ), mới 100%, nhãn hiệu RED LEAF - RIXIN.
Cángcứu thương YDC-3A (sử dụng cho xe cấp cứu, không động cơ,hợp kim nhôm, 4 bánh), nhãn hiệu RED LEAF - RINXIN, hàng mới 100%.
Cánh tay đèn (của bàn khám và điều trị tai-mũi-họng, Model : INU-3000), mới 100%
Cannulae động mạch dùng cho mổ tim, mã P618-40. Hàng mới 100% do hãng Sorin Group sản xuất tại Italy
Canuyn bạc số 11 ( ống hút khí quản) 49-140 S11( mới 100%) dùng trong y tế
Canuyn bạc số 8 ( ống hút khí quản) 49-140 S8( mới 100%) dùng trong y tế
Canuyn bạc số 9 , 49-14 S9( mới 100%) dùng trong y tế (ống hút khí quản )dùng để thông hút khí quản
Cào 4 răng tù, ki´ch thươ´c 36x36 mm 170-214-004.Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Cáp lưỡng cực dùng với máy - 20196-045
Cáp lưỡng cực dùng với máy, dài 4m - 20196-045
Cáp lưỡng cực nối với máy - 20196-045
Cáp lưỡng cực nối với máy - 20196-052
Cáp nối bản điện cực trung tính dùng trong dao mổ điện cao tần - 20194-075
Cáp nối cho máy APC - 20132-158
Sonde Pezze ( gói 5 cái), hàng mới 100%, bằng vật liệu xilycon y tế
Sonde thụt hậu môn, hàng mới 100%, bằng vật liệu xilycon y tế
Spatuyn dùng trong y tế mới 100%
SR12 ống hút 12mm cho bơm điều hòa 2 van mới 100%
SR4 ống hút 4mm cho bơm điều hòa 2 van mới 100%
SR5 ống hút 5mm cho bơm điều hòa 2 van mới 100%
SR55 Thiết bị nạp cho Dụng cụ cắt khâu nối tiêu hóa Reload Box of 12s
SR6 ống hút 6mm cho bơm điều hòa 2 van mới 100%
Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn, Model: OXCYON II. Hàng mới 100%
Máy đo độ bão hòa oxy trong máu, model: OXCYON II; hàng mới 100%; hãng SX: Infinium/ Mỹ
Máy đo độ dày mỡ lưng (dùng trong thú y)
Máy đo độ loãng xương ( kèm theo phụ kiện đồng bộ ). Model : SONOST 2000. Hãng sản xuất OSTEOSYS- Hàn Quốc. - 220 V - Hàng Mới 100%.
Máy đo độ loãng xương (kèm theo phụ kiện đồng bộ), model: Dexxum T, hãng sx OSTEOSYS-Hàn quốc - 220 V - Hàng mới 100%
Máy đo độ loãng xương, model: DEXXUM 3; hàng mới 100%; hãng SX: Osteosys/Hàn quốc.
Máy đo độ oxy bão hòa trong máu cầm tay ( Model Palmcare Plus). Thiết bị y tế mới 100%.
Máy đo đông máu cá nhân - CoaguChek XS Kit (en/fr/pl/sl)(04625412019)
Máy đo đông máu cá nhân- COAGUCHEK XS KIT (EN/FR/PL/SL)(04625412019)
Máy đo đường Glucose SMART CHEK:máy chính kèm que thử (25 cái /hộp =500) (50 cái /hộp = 648 hộp) Kim (25 cái/hộp=500 hộp) (50 cái /hộp = 648 hộp) (Hàng mới 100%)
Máy đo đường huyết ACCU-CHECK, hàng mới 100%
Máy đo đường huyết ACCU-CHEK
Máy đo đường huyết cá nhân - Accu-Chek Performa (mmol/L) (05894948019)
Máy đo đường huyết cá nhân -Accu-Chek Active mmol/l (05234450021)
Máy đo đường huyết cá nhân GLUCO RULER.Hàng mới 100%
Máy đo đường huyết MEDISENSE OPTIUM
Máy đo đường huyết MS*GR102
Máy đo đường huyết ONE TOUCH ULTRA
Máy đo đường huyết sử dụng trong gia đình - Model :TD-4230 , Hiệu : Clever Chek , Mới 100%
Máy đo đường huyết và huyết áp sử dụng trong gia đình - Model :TD-3217 , Hiệu : Clever Chek , Mới 100%
Máy dò huyệt (Model KDW-808-I) (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy dò huyệt (Model KDW-808-II) (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy đo huyết áp bắp tay BP3AQ1.Hàng mới 100%
Máy đo huyết áp bắp tay BP3BR1-1.Hàng mới 100%
Máy đo huyết áp bắp tay BPA100+. Hàng mới 100%
MũI MàI DIAMOND III, DòNG HI-LINE XS, ĐK 3,1MM-GE616R
Mũi tô vít vặn vít hàm (thiết bị y tế mới 100%, dùng trong phẫu thuật xương hàm)
Muỗng nạo ki´ch thươ´c 1.190 mm (252-071-190).Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Muỗng nạo ki´ch thươ´c 1.190mm. (252-082-190) c
Muỗng nạo ki´ch thươ´c 2.190 mm. (252-082-190).Dùng trong y tế hàng mới 100%.
Muỗng nạo ki´ch thươ´c 3.190mm (252-093-190).Dùng trong y tế hàng mới 100%.
MUỗNG NạO NIệU KHOA, SắC, #2 25CM. Hiệu GEOMED, GK 450-02(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP PHẫU TíCH NGàM RăNG CưA, DàI 130MM-BD025R
KẹP PHẫU TíCH NGàM RăNG CưA, LOạI CHUẩN, DàI 130MM-BD045R
Kẹp phẩu tích nhỏ không mấu thẳng 18cm code AB050/18. Thiết bị y tế mới 100%.
KẹP PHẫU TíCH OVERHOLT-GEISSENDOERFER CONG 21CM.Hiệu GEOMED,AI 551-01 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp phẫu tích Potts-Smith thẳng 1x2 răng, 21cm, AB 210/21
Kẹp phẫu tích Potts-Smith, thẳng, 21cm (140-553) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
kẹp phẫu tích răng cưa 160mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
kẹp phẫu tích Single-Tuttle 23cm, AB 416/23
Kẹp phẫu tích Standard thẳng 13cm, AB 050/13
Kẹp phẫu tích Strasbourg Mod 1x2 răng, 10-3230-15
Cây nhồi đĩa đệm gập góc sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây nhồi đĩa đệm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây nhồi đĩa đệm thẳng sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây nong 10 dùng trong phẩu thuật nội soi F4109 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Cây nong niệu đạo F12 dùng trong phẩu thuật nội soi N7812 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Cây nong niệu đạo F14 dùng trong phẩu thuật nội soi N7814 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Cây nong niệu đạo F18 dùng trong phẩu thuật nội soi N7818 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Cây nong ống bọc ngoài nội soi bàng quang F21 N4031(Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd. Trung quốc)
Cây nong ống mật Bakes Bile
Cây rẻ quạt 10 x 330 dùng trong phẩu thuật nội soi F1682 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Cây tạo hình đĩa đệm 10x11 sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây tạo hình đĩa đệm 12x11 sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây tạo hình đĩa đệm 14x11 sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây tạo hình đĩa đệm 8x11 sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây thắt gút chỉ 5 nội soi ổ bụng F2260 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd. Trung quốc)
Cây thử đĩa đệm 10mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây thử đĩa đệm 12mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây thử đĩa đệm 14mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây thử đĩa đệm 8mm sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây tuốt dây dẫn tia Laser - FibreStripper for PercuFib (101503275)
Cây uốn nẹp 2.7 và 3.5, dài 150mm
Cây uốn nẹp DCP và LC-DCP 4.5, dài 250mm
Cây uốn thanh dọc sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây uốn thanh nối ngang, cong sang phải sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Cây vặn vít - SCREWDRIVER-BLADE CROSS-CLOCK SELF-HOLDING MED.1.5(16-3020-4)
Banh vết thương Graefe dài 130mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Banh vết thương GRAEFE, loại mảnh, hình móc tù dài 125mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BI-121-12)
Banh vết thương GUTHRIE, loại mảnh, móc đôi, nhọn dài 125mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BI-122-01)
Banh vết thương ROLLET, 2 răng, nhọn, dài 130mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (EC-735-13)
BANH VếT THươNG Và KHí QUảN, 1 RăNG Tù, LOạI LớN, CONG, DàI 165MM-BT126R
Banh vết thương và khí quản, 2 răng tù, loại lớn, cong, dài 165mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BI-221-02)
BANH VếT THươNG Và KHí QUảN, 2 RăNG Tù, LOạI LớN, CONG, DàI 165MM-BT127R
Banh vết thương và khí quản, 3 răng tù, loại lớn, cong dài 165mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BI-221-03)
Banh Volkmann 3 móc tù 21.5 cm
BANH VOLKMANN 3 RăNG CùN 21.5CM. Hiệu GEOMED, AX 320-03(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh Volkmann 3 răng nhọn 21.5cm, AK 151/03
BANH VOLKMANN 4 RăNG CùN 21.5CM. Hiệu GEOMED, AX 320-04(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
banh Volkmann 4 rang nh?n, 22,4cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Banh Volkmann 4 răng nhọn 21.5cm, AK 151/04
BANH VOLKMANN 4 RăNG SắC 21.5CM. Hiệu GEOMED, AX 324-04(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BANH VOLKMANN 6 RăNG CùN 21.5CM. Hiệu GEOMED, AX 320-06(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Banh Weitlaner nhọn 20cm, AK 528/20
BANH WEITLANER,3X4 RăNG, HơI SắC, Có KHớP NốI, DàI 165MM-BV094R
banh xương gáp góc 45 độ cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex
banh xương gáp góc nâng 7 1/2" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex
Banh xương KOCHER, một răng nhọn, dài 215mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BI-820-01)
BANH XươNG KOCHER, MộT RăNG NHọN, DàI 220MM-BT238R
Banh xương sườn - CASTANEDA STERNAL-RIBSPREADER,NEWBORN ALU 10X30X65MM (250-280AL)
Banh xương sườn - FINOCHIETTE-BABY-HAIGHT RIB SPREADER 31X31X100MM (250-272AL)
Banh xương sườn - FINOCHIETTO INFANT RIP SPREADER ALU 12X15X75MM (250-270AL)
Dụng cụ nha khoa - Kẹp gắp (Cotton and Dressing Pliers ), mới 100%
Dụng cụ nha khoa - Khay lấy dấu (bộ 10 cái) (Impress trays set of 10pcs), mới 100%
Dụng cụ nha khoa - Mặt gương số 4 ( MOUTH MIRROR PLAIN NO 4 (box 12 pcs), mới 100%
Dụng cụ nha khoa - ống chích (Dental Cartridge Syringes), mới 100%
Dụng cụ nha khoa - Thám châm (Explorers Probes fig 23/17A), mới 100%
Dụng cụ nha khoa : Kềm nhổ răng , Code : 500/1 , mới 100% , Xuất xứ : Pakistan.
Dụng cụ nha khoa- Bay đưa thuốc (Cement Spactulas), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Cái kéo (Iris Scissors), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Cán dao số 3 (SCALPEL HANDLES NO 3), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- cán gương ( MIRROR HANDLES), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Cán gương khám ( MIRRORS HANDLE ), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Cạo vôi (Wax and Modeling Carvers), mới 100%
Dụng cụ nha khoa- Cây Almagam (Amalgam Carriers), mới 100%
Bình phun khí dung, M-0801 (Hàng mới 100 %) (Bộ = Cái)
Bình tạo ẩm khí thở trẻ em, G-314005 (Hàng mới 100%) (Bộ = Cái)
Bình tạo ẩm oxy cho bệnh nhân thở, Model: HM-005 (Hàng mới 100%)
BIOTAB TAB ELECTRODE 26MM CPAPER SLD GEL - 0715M - miếng dán đo điện tâm đồ - Hàng mới 100%
BLOOD BAG QUADRUPLE 350ML CPD/MAP CB*CQCM356E Túi chứa máu bốn 350ml. Hàng mới 100%
BLOOD PRESSURE MONITOR CHECKER. Máy kiểm tra huyết áp. Hàng mới 100%
Blood Pressure Mornitor A100+ Máy đo huyết áp A100+ (điện tử) đo bắp tay, hiệu Microlife, hàng mới 100%
Blood Pressure Mornitor A200 - Máy đo huyết áp A200 (điện tử) đo bắp tay, hiệu Microlife, hàng mới 100%
Blood Pressure Mornitor AG1-20 - Máy đo huyết áp cơ AG1-20, hàng mới 100%
Blood Pressure Mornitor BP 3BJ1-4D - Máy đo huyết áp BP BJ1-4D (điện tử) đo cổ tay, hiệu Microlife, hàng mới 100%
Blood Pressure Mornitor BP 3BM1-3 - Máy đo huyết áp 3BM1-3 (điện tử) đo bắp tay (kèm bộ đổi nguồn), hiệu Microlife, hàng mới 100%
BLOOD QUADRUPLE 350ML CPD/MAP CB*CQCM356E50 Túi chứa máu bốn 350ml. Hàng mới 100%
BLUE RELOAD FOR ECHELON 60 - ECR60B - băng đạn cho dụng cụ CHELON Nội soi - Johnson&Johnson - Hộp = 12 cái
Bộ 8 QUE NONG Cổ Tử CUNG HEGAR ĐựNG TRONG TúI VảI, GồM EM232R-EM239R-EM244R
Bộ BANH âM ĐạO AUVARD ĐầY Đủ BAO GồM BANH Và QUả CâN, KT 80MMX38MM. HIệU GEOMED,GD 401-02 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
Bộ banh Balfour US 25cm dùng banh bụng
Bộ BANH BàNG QUANG JUDD-MASSON. Hiệu GEOMED,MH 510-00 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Bộ BANH BụNG BALFOUR HOàN CHỉNH GồM Có BV606 Và BV622-BV632R
Kẹp Rochester-Ochsner 20cm, cong, hàng mới 100%
Kẹp Rochester-Ochsner 20cm, thẳng, hàng mới 100%
Kẹp Rochester-Ochsner 22cm, thẳng, hàng mới 100%
Kẹp rốn HOSPITECH SHM-UCC-1100 (Dùng trong y tế) Hàng mới 100%
Kẹp rốn vp
Kẹp ruột - ALLIS TISSUE FORCEPS 155MM 4X5 TEETH (210-120)
KẹP RUộT ALLIS, 3X4 RăNG, DàI 155MM-EA014R
KẹP RUộT ALLIS, 4X5 RăNG, DàI 155MM-EA015R
Luyzo (kẹp đầu xương) dài 250 mm ( 216-106) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Mắc cài dùng để chỉnh nha (hộp 20 cái) Mã số: 268-93x Hàng mới 100% HSX: LANCER ORTHODONTICS
Mac phẩu thuật- MICRO VESSEL HOOK 12CM (160-400)
MàN HìNH THEO DõI BệNH NHÂN (HàNG MớI 100%) MODEL: iMEC12, NHà SảN XUấT: MINDRAY
Màn hình theo dõi bệnh nhân và phụ kiện dùng trong y tế - Model: Infinity Vista XL monitor - P/N: MS18986 - Mới 100%
Màng lọc bạch cầu tiểu cầu TF*IP2002N
Màng lọc bạch cầu-tiểu cầu TF*IP2002N
Màng lọc dùng chạy thận nhân tạo NIKKISO FDX-150GW. Hàng mới 100%. Dùng trong y tế.
Màng lọc dùng để lọc máu dùng trong chạy thận nhân tạo bằng phương pháp thẩm phân máu ngoài cơ thể, chất liệu màng là sợi gỗ tự nhiên tổng hợp, :SUREFLUX-130E LC GA, 24 chiếc/kiện. NSX: Nipro Corporation, Japan. Hàng mới 100%.
Màng lọc hồng cầu tiểu cầu TF*IR2002NC
Màng lọc máu các cỡ dùng cho máy lọc thận, Model: HF, HDF, HPS. Hàng mới 100%
Màng lọc tách huyết tương - Haemoselect 0.5
Màng lọc tách huyết tương dùng trong chạy thận nhân tạo Hemoselect 0.5 Saxonia.Hàng mới 100%.
Màng tách huyết tương - HEMOSELECT 0.5 SAXONIA (7061007)
Màng tách huyOt tương - HEMOSELECT 0.5 SAXONIA (7061007)
Mask gây mê size 1 - 5312
Mask gây mê size 2 - 5313
Mask gây mê size 3 - 5314
mặt chắn phía trước máy nội soi - GS005500
Mặt chắn sau nguồn sáng Xenon nội soi - GJ764400
Mặt nạ cho máy thở dùng nhiều lần loại 3, S-100-3, hãng sản xuất VADI, hàng mới 100%
Mặt nạ dẫn khí xông mũi ( thiết bị y tế ) Mới 100%
Kéo phẫu thuật Nelson dài 28cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Bộ đặt ống thông đường mật GBS-31-10-180
Bộ dây chạy thận ( dụng cụ dùng trong ngành y tế, hàng mới 100% )
Bộ dây chạy thận MAHURKAR 8833074002 13.5F x 40 CM- (5 cái / hộp) dùng trong khoa thận nhân tạo , hàng mới 100%.
Bộ dây dẫn máu 35-000872-00A
Bộ dây dẫn máu 35-000898-00B
Bộ dây đo áp lực nội sọ tại nhu mô não có chốt cố định trên hộp sọ, model: PSO-PB
Bộ dây đo áp lực nội sọ trong não thất bằng phương pháp tạo đường dẫn, model: PSO-VT
Bộ Dây Lọc Máu Cỡ 8 (Bloodline AV-Set DT-E) - Hàng mới 100%
Bộ dây lọc máu cỡ 8 Bloodline AV-Set DT-E ( code : AP16843 ). Hàng mới 100%
Bộ dây thở Silicone người lớn , P/N: VA-4012-1, Hàng mới 100%
Bộ dây thở Silicone sơ sinh, P/N: VA-4032-01, Hàng mới 100%
Bộ dây thở Silicone trẻ em,P/N:VA-4022-01, Hàng mới 100%
Bộ dây truyền máu 35-000593-00B
Bộ dây truyền máu 35-000595-00B
Bộ dây truyền máu 35-000898-00B
Bộ dây truyền máu dùng cho lọc thận, model BAIN-BL-002 (24 set/carton), hàng mới 100%
Bộ đèn soi đáy mắt, AR 420/00
Bộ đèn soi tai mũi họng đeo đầu và phụ kiện chuẩn kèm theo. Hàng mới 100%, hãng sx : Gima- ý
Bộ đèn vi phẩu thuật gắn với băng đội đầu dùng cho kính vi phẩu thuật, sử dụng nguồn điện - J-008.31.311
Bộ điều khiển NS3 - 613573
Bộ điều phối khí Oxyzen tự động 2 nhánh x 10 bình kèm các phụ kiện (bộ điều áp 7bar xuống 4bar; bộ điều khiển, dàn đầu bình 2x6, dàn đầu bình mở rộng). Hàng mới 100%
Bộ đình sản nam gồm kẹp có định thừng tinh, kẹp giữ ống dẫn tinh, kẹp tách ống dẫn tinh, múc thừng tinh, kéo mổ, hộp thiết bị bình chữ nhật
Bộ đo CO2 JP-900P cho máy theo dõi bệnh nhân (Thiết bị Y tế mới 100%)
Bộ đo CO2 Model: P903 của máy theo dõi bệnh nhân (Thiết bị Y tế mới 100%)
Bộ dọ Dotter DRS100
KéO PHẫU TíCH BABY - METZENBAUM CONG, MảNH, DàI 145MM-BC603R
Kéo phẫu tích BABYMELTS cán vàng, mảnh, thẳng, tù/tù, dài 150mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (AL-826-15/AI-826-15)
Kéo phẫu tích BABYMELTS, lưỡi lượn sóng, cong,tù/tù, dài 150mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (AL-827-15/AI-827-15)
KéO PHẫU TíCH CáN VàNG MAYO, CONG, DàI 140 MM-BC251R
KéO PHẫU TíCH CáN VàNG MAYO, THẳNG, DàI 170 MM-BC252R
Kéo phẫu tích cong mã 11-231-16, hàng mới 100%, hãng AS, ( dụng cụ y tế dùng trong phẫu thuật y tế mổ mở thông thường )
KéO PHãU TíCH COTTLE KNAPP BằNG NHựA,CONG,Tù/Tù,DàI 105MM-OK369R
KéO PHẫU TíCH DEBAKEY, CONG, DàI 175MM-BC629R
kéo phẫu tích Iris dài 115mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
KéO PHẫU TíCH IRIS, CONG, MũI NHọN/NHọN, DàI 90MM-BC101R
KéO PHẫU TíCH IRIS, MảNH, THẳNG, MũI NHọN/NHọN, DàI 110MM-BC110R
KéO PHẫU TíCH IRIS, THẳNG, MũI NHọN/NHọN, DàI 90MM-BC100R
KéO PHẫU TíCH MạCH MáU DIETRICH - HEGEMANN, GậP GóC 45 Độ, DàI 180MM-BC663R
KéO PHẫU TíCH MAYO - STILLE CONG, DàI 170MM-BC575R
KéO PHẫU TíCH MAYO - STILLE THẳNG, DàI 170MM-BC572R
KéO PHẫU TíCH MAYO - STILLE, CONG, LưỡI LõM, DàI 140MM-BC577R
kéo phẫu tích Mayo cong 14.5cm, AC 071/14
kéo phẫu tích Mayo cong, dài 140mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kéo phẫu tích Mayo cong, dài 17 cm - Mã AA.1174.17
KéO PHẫU TíCH MAYO CONG, MũI TRòN, DàI 200MM-BC588R
Kéo phẫu tích Mayo mũi cong, dài 14 cm - Mã AA.1174.14
Kéo phẫu tích Mayo Stille cong 17cm, 08-1701-17
kéo phẫu tích Mayo thẳng, dài 145mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
KéO PHẫU TíCH MAYO THẳNG, MũI TRòN, DàI 200MM-BC585R
Kéo phẫu tích Mayo, cong, 15.5 cm (122-233) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
Trocar có ren xoắn 10 dùng trong phẩu thuật nội soi F4211 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Thiết bị cắt, khâu nối dùng trong phẫu thuật chĩ size 32mm, Model KYGZB, 32, Hãng Kangdi
Thiết bị chỉnh khí oxy cho bệnh nhân thở, Model: 208MFB-25LM-870 (Hàng mới 100%)
Thiết bị chống lóet y tế dành cho bệnh nhân (Medical Anti-Decubitus System), hiệu: T-CARE, Model: TT-1972, gồm có: Tấm chống lóet, Bơm đảo chiều luân phiên, ống dẩn. Hàng mới 100%. (Hàng không thuộc danh mục xin phép theo thông tư 24/BYT).
Thiết bị cô đặc máu CX*HC05S
Thiết bị điện sinh lý Electrophysiology và cắt đốt Blazer II EPT5031THN4
Thiết bị điều chỉnh dịch hút âm cho bệnh nhân, Model: SR603C-760A-F2-DM-VT9003D (Hàng mới 100%)
Thiết bị điều khiển cho bộ xử lý hình ảnh nội soi - MAJ-1124
Thiết bị đo đường huyết cá nhân Gmate mini dùng cho nghành y tế
Thiết bị đọc-xử lý hình ảnh X-Quang kỹ thuật số và chuẩn đoán, hiệu FUJIFILM, model: FCR CAPSULA XL II. Hàng mới 100%
Thiết bị dùng trong chạy thận nhân tạo : Bộ lọc tách huyết tương .hàng mới 100% . Xuất xứ : Italy.
Thiết bị dùng trong ngành y: máy sốc tim, Model: Rescue 230, code (33447), hãng sản xuất: Gima, hàng mới 100%
Thiết bị dùng trong y tế: Hệ thống Real-Time PCR, Model: Eco, P/N: EC-100-1001, SX: Illumina Inc/Mỹ, hàng mới 100%
Thiết bị hệ thống khí y tế: Bộ điều áp hút chuẩn BS 882VRM-760-BS-T (mới 100%)
Thiết bị hệ thống khí y tế: Dây rút khí chuẩn BS 3917E-A-E3 (Medical hose loại BS) mục 8 theo giấy phép Bộ y tế, không phải dây truyền dịch (mới 100%)
Thiết bị hệ thống khí y tế: Lưu lượng oxy chuẩn DISS FM197A (mới 100%)
Thiết bị hô hấp nhân tạo (tạo oxi di động) (Model: NEWLIFE AS005-555) (Hàng mới 100%, Hãng SX: AISEP) (Thiết bị y tế)
Thiết bị hút dịch SU-660 , hàng mới 100%
Thiết bị khử sừng cho bò bằng điện , mã 201728, dùng để khử sừng bò, đầu tạo nhiệt dài 18 cm, nhiệt độ lên tới 700 độ C, hãng sản xuất Shoof International Co., Ltd, hàng mới 100%
Thiết bị làm ấm dịch truyền AM-2S-4A. SN: 11320062
Thiết bị lọc máu động mạch CX*AF02
Thiết bị nhận âm thanh của máy trợ thính RXBK 6773
Thiết bị nhận âm thanh RXBK 1610 của máy trợ thính
Thiết bị nói MEA 1843 của máy trợ thính
Thiết bị nội soi khớp dùng điện, gồm: màn hình nội soi 26", bộ điều khiển camera, đàu ghi hình ảnh nội soi, nguồn sáng, dây dẫn sáng, khớp gắn, ống nội soi góc soi 30 độ, vỏ ống nội soi. , hãng sx: Linvatec, mới 100%
Máy sốc tim CardioServ hàng mới 100%
Máy sốc tim model: E SeriesAED và phụ kiện đồng bộ. Hãng sản xuất Zoll/ Mỹ. hàng mới 100%.
Máy soi cổ tử cung (Model KN-2200) không bao gồm xe đẩy, máy tính, màn hình, máy in. (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy soi cổ tử cung hiệu: Leisegang. Model: 3MVS-LED Y/C. (Phụ tùng đồng bộ đi kèm gồm: Chân máy: 01 cái; đèn soi: 1 cái). Hàng mới 100%
Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số, hãng sản xuất: SunBright, Model: SUN-200L, mới 100%
Máy soi cổ tử cung model Tristar (đèn halogen) và phụ tùng đồng bộ kèm theo, Hãng SX: Wallach - Mỹ, Hàng mới 100%
Máy soi cổ tử cung, Model : COLPO-100, mới 100%
Máy soi cổ tử cung. Model: AL-106. Thiết bị y tế mới 100%.
MáY SOI Cổ Tử CUNG. MODEL: KP 3000. HãNG SảN XUấT: KAPS/ GERMANY. Hàng mới 100%
Máy soi cổ tử cung. Model: Video Colposcope, hãng sx: WelchAllyn. Mới 100%.
Máy sóng ngắn điều trị, dùng để trị chứng viêm, sưng cơ, kích thích quá trình trao đổi chất, lưu thông máu, làm liền xương và làm lành vết thương, model: Megapulse Senior 265; hàng mới 100%; hãng SX: EMS Physio/ Anh.
Máy sóng ngắn trị liệu, hiệu 5T06 SW500, dùng trong vật lý trị liệu cho hệ xương, cơ, khớp và phục hồi chức năng, hàng mới 100%
Máy tán sỏi bằng tia lazer model: SRM - H2A (35w) hàng mới 100% do TQ sản xuất
Máy tán sỏi laser, hàng mới 100%, nhà SX: Accu-Tech Co., Ltd
Máy tán sỏi Laser. Model: Medilas H20, hãng sx: Donier Medtech. mới 100%.
Máy tán sỏi ngoài cơ thể bao gồm thiết bị định vị sỏi bằng tia X và siêu âm . Model: LithoSpace- AST.Hàng mới 100%
Máy tạo áp lực khí có kèm bộ tạo ẩm, Model : DV55D-HH, dùng trong y tế, mới 100%
Máy tạo nhịp tim ngoài tạm thời 5348 với phụ kiện kèm theo
Máy tạo nhịp tim tạm thời - Reocor S (Hàng mới 100%)
Vòng kim loại, đường kính 50mm, 100-420-050, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Vòng Mayo giữ dụng cụ, 140mm, 5 1/2". Mã số 55109-14. Nhà sản xuất Tekno-Medical. Hàng mới 100%
Vòng thắt dây bằng thép-OM757R
KẹP CầM MáU SPENCER-WELLS CONG 15CM. Hiệu GEOMED, AI 361-15(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp cầm máu thẳng 120mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kẹp cầm máu thẳng 125mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kẹp cầm máu thẳng 140mm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
Kẹp cầm máu, 40 cái/ hộp - HX-610-135
kẹp Carrel dài 85mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kép cắt băng 20cm 27-108 ( mới 100%) dùng trong y tế
kẹp cắt chỉnh hình Liston 170mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
KẹP CắT PERCY, CáN Có THể THáO RờI-FH220R
KẹP CHỉ, LOạI LớN, HộP 6 GóI, 20CHIếC/GóI, TITAN-PL561T
KẹP CHỉ, LOạI TRUNG BìNH-LớN, HộP 6 GóI, 20CHIếC/GóI, TITAN-PL568T
Kẹp cho khung định vị - A1200-04; Dùng định hình khi phẩu thuật; mới 100%
KẹP CHọC MàNG ối IOWA 26CM. Hiệu GEOMED, GK 751-26(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP CLIP NộI SOI LOạI LớN-PL528R
Kẹp Clip titanium loại trung bình (6 cái/hộp) - A5635
Kẹp có lỗ dùng trong phẩu thuật nội soi F1478 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Kẹp cổ tử cung 25cm 61-450( mới 100%) dùng trong y tế
Kẹp cổ tử cung 4 răng PO-79.25. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kẹp cổ tử cung Pozzi 25cm, KB 250/25
KẹP CộT SốNG CASPAR THẳNG 2MM 18.5CM. Hiệu GEOMED,NS 900-18 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp Crile cong 14cm, AA 181/14
Kẹp Crile thẳng 1x2 răng 14cm, AA 182/14
kẹp Crile-Rankin cong 16cm, AA 185/16
Kẹp cuốn rốn HOSPITECH SHM-UCC-1100M (Dùng trong y tế) Hàng mới 100%
Kẹp dạ dày Lane thẳng 30cm, KD 340/30
Banh xương ức- MORSE STERNUM RETRACTOR CHILD SIZE 20x20x155MM (250-130AL)
BANH XươNG, MộT RăNG NHọN, DàI 245MM-BT232R
BANH XươNG, RộNG 8MM, DàI 220MM-FK185R
Banh( dùng để luồn ống dẫn tuốc-nơ-vit)
Bao (túi) đo huyết áp người lớn, Y000A2 (Hàng mới 100%)
Bao (Túi) đo huyết áp sơ sinh số 1, Y000DSN1-1 (Hàng mới 100%)
Bao (Túi) đo huyết áp, A12 (Hàng mới 100%) (Bộ = 10 Cái)
Bao đo dụng cụ cho máy đo huyết áp. Hàng mới 100%
Bao huyết áp cho người lớn cỡ to dùng cho máy đo huyết áp trong y tế 265-122-025. ABN Nylon cuff with 2-tubes bladder, Black, large adult. Hàng mới 100%. Hãng SX: PT.SUGIH
Bao huyết áp người lớn dùng cho máy đo huyết áp trong y tế 265-122-021. ABN Nylon cuff with 2-tubes bladder, Black, Adult. Hàng mới 100%. Hãng SX: PT.SUGIH
Bao huyết áp trẻ con dùng cho máy đo huyết áp trong y tế 265-122-025. ABN Nylon cuff with 2-tubes bladder, Black,Child. Hàng mới 100%. Hãng SX: PT.SUGIH
Bát tròn đựng bông băng đk120mm, 500ml, 88-1300-12
Bát tròn đường kính 116/50mm code KU300/11. Thiết bị y tế mới 100%.
Bẫy nước dùng trong dây thở 2 nhánh - RA02
Bẩy xương Hohmann 18mm dùng bẩy xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Bẫy xương Hohmann lưỡi 22mm, 25cm, KA 173/22
Bẫy xương Hohmann lưỡi 35mm, 29cm, KA 173/35
BấY XươNG LANGENBECK KTLOạI MảNHCONG 10MM 20CM. Hiệu GEOMED, OD 483-20(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BẩY XươNG MũI FREER 5MM/5MM 18CM.Hiệu GEOMED, HH 315-18( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Bẩy xương Verbrugge Hohmann 43mm dùng bẩy xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
BBÔ DụNG Cụ PHẫuU THUậT CHấN THƯƠNG. BAO GồM: KềM KẹP RUộT BABCOCK 16-B60422(HàNG MƠI 100%)
Bi inox-TA003323
Bình dẫn lưu cứng 200ml S55714 (S55108),hàng mới 100%
Bình dẫn lưu mềm 125ml S50101 (S50106),hàng mới 100%
Bình đựng dịch ( dẫn lưu màng phổi ). Hàng mới 100%
GT001-402 Bao vải huyết áp Kế- Hàng mới 100%- dùng trong y tế
GT001-403 Túi hơi huyết áp kế- Dùng trong y tế - Hàng mới 100%
GT001-404 Quả bóp huyết áp kế - Hàng mới 100%- dùng trong y tế
GT004-100 Dụng cụ đo thân nhiệt - Hàng mới 100%
GT010-160 Mặt nạ thở oxy (Size S,M, L) -Dùng trong y tế - Hàng mới 100%
GT012-100 Mặt nạ khí dung (Size S,M,L) dùng trong y tế - Hàng mới 100%
GT013-100 Dây thở oxy (Size M, L) dùng trong y tế - Hàng mới 100%
GT014-100 Nội khí quản (Size 6,5.7.7,5) Dùng trong y tế - Hàng mới 100%
GT016-100 Cán lưỡi các size - dùng trong y tế - hàng mới 100%
GT017-100 Dây hút nhớt các size- dùng trong y tế - hàng mới 100%
gt017100- Dây hút nhớt có khóa các size - dùng trong y tế - hàng mới 100%
Gt021-100 ống thông tiểu - - dùng trong y tế- hàng mới 100%
GT022-200 ống thông tiểu - dùng trong y tế- hàng mới 100%
GT028-200 Túi nước tiểu - dùng trong y tế- hàng mới 100%
GT100 Bộ xúc rữa dạ dày - dùng trong y tế- hàng mới 100%
GT103-100 Túi chườm nóng - dùng trong y tế- hàng mới 100%
GT129-100 Que phết tế bào âm đạo - dùng trong y tế- hàng mới 100%
GT143-102 Phao chống loét - Dùng trong y tế - Hàng mới 100%
GT159-100 Mỏ vịt khám sản khoa- Hàng mới 100%- dùng trong y tế
Gu cột sống dài 20cm, rộng 3mm PAH-02.23. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Gu cột sống dài 20cm, rộng 5mm PAH-02.25. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
GU GặM ĐĩA ĐệM CASPAR, NGàM HướNG LêN TRêN, KT 2X155MM-FF842R
GU GặM ĐĩA ĐệM CASPAR, NGàM THẳNG, KT 2X155MM-FF832R
Gu gặm xương 17cm 29-520( mới 100%) dùng trong y tế
Gu gặm xương 18.5cm 29-570( mới 100%) dùng trong y tế
Bình làm ẩm - HA02
Bình làm ẩm khí ôxy 135ml, Dùng trong y tế .HSX Pahsco/ Taiwan, Hàng mới 100%
Bình làm ẩm không khí tự động - 2310
Bình làm ẩm khý ôxy kèm lưu lượng kế đầu cắm chuẩn DIN,Dùng trong y tế . HSX Pahsco/ Taiwan, Hàng mới 100%
Bình lọc ẩm đồng hồ oxy . Hàng mới 100%
Bình lọc ẩm đồng hồ oxy. Hàng mới 100%
Dụng cụ khâu cắt nối tròn 33mm dùng trong phẩu thuật nội soi - CURVED CIRCULAR STAPLER (CODE CDH33A) Hàng mới 100%
Dụng cụ khâu cắt nối tự động HAEMORRHOID (3 cái/ hộp). Mới 100% HEM3335
Dụng cụ khâu nối da 35W
Dụng cụ khâu nối nội soi - Curved Circular Stapler - Code: CDH29A (Hộp 3 cái)
Dụng cụ khâu nối nội soi (ROTIC ENDO DISSECT* 5mm INSTR) - mã: 174213 (ENDO STICH AUTUSUTURE, 6 cái/hộp, hàng mới 100%, hsx: Convidien
Dụng cụ khâu nối nội soi (SILS L-HOOK 36CM) - mã: SILSH00K36 (ENDO CLIP AUTOSUTURE), 6 cái/hộp, hàng mới 100%, hsx: Convidien
Dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa cong 24 mm (Hãng sx Grena, Anh Quốc) (DCSCN-24)
Dụng cụ khâu nối ruột WH-Y-32
Dụng cụ khâu nối tiêu hoá Autosture ,mã EGIAUXL.Mới 100%,hãng SX:Covidien
Dụng cụ khoan tay dùng khoan xương, dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, hàng mới 100%, hãng SX: Hospital equipments Mfg.Company
Dụng cụ kiểm tra đường huyết, model: GM300
Dụng cụ kiểm tra rò rỉ - MB-155
Dụng cụ kiểm tra rò rỉ - WA23070A
Dụng cụ làm sạch JHY-CB-06-230-A
Dụng cụ lancet trích lấy máu dùng trong y tế, hàng mới 100%
Dụng cụ lấy đàm 25ml - Hàng y tế, mới 100%
Dụng cụ lấy dấu đường hầm trên xương chày cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
DụNG Cụ LấY ĐINH NộI TủY-KH121R
Dụng cụ lấy máu 7102 - Hàng y tế, mới 100%
Dụng cụ lấy máu 7105 - Hàng y tế, mới 100%
Dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm (Petri dishes) dùng trong y tế 90mm (những hộp nhỏ để chia mẫu bệnh phẩm) . Hàng mới 100%
Dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm 90mm ( những hộp nhỏ để chia mẫu bệnh phẩm) dùng trong y tế Petri dishes. Hàng mới 100%
Dụng cụ lọc của máy nội soi - A5663
Dụng cụ lọc vi khuẩn của máy đo chức năng hô hấp: koko moe teal (Hàng mới 100%)
ống dẫn đường bắt ốc chặn sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
ống dẫn đường thông mạch cầm tay, hãng Sx Microvention, mới 100%
ống dẫn hướng cho mảnh ghép gân Crosspin cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
ống dẫn hướng đk 8.4 mm x 75 mm, 6 cái/hộp cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Ông Dẫn khí CO2 nội soi - MAJ-1080
ốNG DẫN LưU PAYR 8MM CONG 22CM. Hiệu GEOMED, AN 641-02(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
ống dẫn sáng, dài 14 cm (Dùng để khám Tai-Mũi-Họng. Hàng mới 100%). Mã hàng: 52.269.01
ống dẫn tuốc-nơ-vit (Canular)
ống đặt khí quản Jackson
ống đặt nội khí quản các số, loại gói 3 cái, hàng mới 100%, bằng vật liệu xilycon y tế
ống đặt nội khí quản có bóng số 4.5,5,5.5,6,7,7.5,8 - Hàng y tế, mới 100%
ống đặt nội khí quản có que dẫn đường hiệu GE 8070RTC (Thiết bị y tế) hàng mới 100%
ống đặt nội khí quản không bóng số 2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5 - Hàng y tế, mới 100%
ống định vị khoan cho vít cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
ống đo quang cỡ 1/2 được tiệt trùng dùng cho máy Biotrend (TMC50)
ống đo quang cỡ 3/8 được tiệt trùng dùng cho máy Biotrend (TMC38)
ống đưa vào động mạch, Fortress Introducer Sheath System 4F Crossover. Hàng mới 100%
Ông giữ dây dẫn hình máy nội soi - ZB588800
ống hút ( tai mũi họng)phi 10 35-114 ( mới 100%) dùng trong y tế
ống hút (suction tubes) bộ đinh chốt dùng trong y tế mới 100%
ống hút , Đkính trong 7mm.-GF573
T10035864 - Bộ kích hoạt tính năng NEOMODE dùng cho máy thở 840. Hàng mới 100%
T10035875 - Bộ kích hoạt tính năng LEAK COMP dùng cho máy thở 840. Hàng mới 100%
T173022 - Dụng cụ Endo close khâu nối máy tự động (Autosuture) (12 cái/ hộp). Hàng mới 100%
T174309 - Dụng cụ mini-shears* 5mm khâu nối máy tự động (Autosuture) (6 cái/ hộp). Hàng mới 100%
T230017003 - Đầu đóng mở dòng điện 9442, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad. Hàng mới 100%
T230017006 - Đầu đóng mở dòng điện 5A 12V, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad. Hàng mới 100%
T239300044 - Bộ phát công suất, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad. Hàng mới 100%
T239300044 - Đầu phát công suất, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad. Hàng mới 100%
T239750073 - Đầu phát công suất OPTO, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad. Hàng mới 100%
T407003600 - Chốt cố định màn hình GUI của máy thở 840. Hàng mới 100%
T4070550SP - Bộ đo tín hiệu giao tiếp đi kèm với máy thở 840. Hàng mới 100%
T4070550SP - Đầu kết nối giao diện, đi kèm đồng bộ với máy giúp thở 760. Hàng mới 100%
T4072211SP - Bộ đo lưu lượng khí hít vào đi kèm với máy thở 840. Hàng mới 100%
T4072211SP - Đầu cảm biến dòng khí thở vào, đi kèm đồng bộ với máy giúp thở 760. Hàng mới 100%
T4072212SP - Bộ đo lưu lượng khí thở ra đi kèm với máy thở 840. Hàng mới 100%
T407221400 - Đầu đo oxy đi kèm với máy thở 840. Hàng mới 100%
T4072215SP - Đầu cảm biến tỉ lệ khí thở vào, đi kèm đồng bộ với máy giúp thở 760. Hàng mới 100%
T4072400SP - Van an toàn, đi kèm đồng bộ với máy giúp thở 760. Hàng mới 100%
T407302000 - Bộ khoá đế màn hình GUI của máy thở 840. Hàng mới 100%
T407302100 - Đế gắn màn hình GUI của máy thở 840. Hàng mới 100%
T407460000 - Lọc vi khuẩn thở vào, đi kèm đồng bộ với máy giúp thở 760. Hàng mới 100%
T407627000 - Bộ kích hoạt tính năng BILEVEL dùng cho máy thở 840. Hàng mới 100%
T4076314SP - Bộ nguồn đi kèm với máy thở 840. Hàng mới 100%
T407632600 - Máy nén khí 806 đi kèm cho máy thở 840. Hàng mới 100%
T407637000 - Bộ kích hoạt tính năng TC dùng cho máy thở 840. Hàng mới 100%
ống hút dịch số 16 FG HOSPITECH SHM-SC-16SCC (Dùng trong y tế) Hàng mới 100%
ốNG HúT DịCH VùNG HọNG YANKAUER, Có Lỗ HúT TRUNG TâM,ĐK 10MM,DàI 295MM-OM671R
ống hút dịch Yankauer, AO 400/00
ống hút điều khiển áp lực bằng ngón tay HOSPITECH SH-SUC/TH-8G (Dùng trong y tế) Hàng mới 100%
ống hút dùng trong phẩu thuật nội soi xoang B7070 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd. Trung quốc)
ống hút dùng trong phẫu thuật Tai mũi họng (thiết bị y tế mới 100%, hãng sản xuất: Gold Tier - Pakistan)
ốNG HúT FERGUSSON, CONG XUốNG 90Độ, CHUôI OLIVE ĐK 6-9MM, DàI 180MM-GF933R
ốNG HúT FERGUSSON, ĐK 1,5MM, CHIềU DàI Sử DụNG 160MM-GF370R
ốNG HúT FERGUSSON, ĐK 2MM, CHIềU DàI Sử DụNG 110MM-GF351R
ống hút Fraizer, dài 190 mm 165-523-006.Dùng trong y tế hàng mới 100%.
ốNG HúT FRAZIER 3,3MM THẳNG 19CM. Hiệu GEOMED, AT 120-10(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
ốNG HúT FRAZIER 3.3MM 19CM. Hiệu GEOMED, AT 121-10(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
ốNG HúT FRAZIER 3.3MM 19CM. HIệU GEOMED,AT 121-10 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
ốNG HúT FRAZIER 3.3MM 19CM.Hiệu GEOMED, AT 121-10( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Ông hút Frazier, dài 190mm, 165-523-008, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
ốNG HúT FRAZIER; ĐK 3MM-GF923R
ốNG HúT LEMPERT, Có VAN ĐIềU CHỉNH, CHUôI OLIVE ĐK 8MM, ĐK MũI 2MM, 200MM-GF937R
ốNG HúT MAGILL, ĐK ốNG 3MM-GF906R
ốNG HúT MAGILL, ĐK ốNG 4MM-GF908R
ống hút MP-1000, mới 100%, hàng dùng cho y tế.
ống hút MP-200, mới 100%, hàng dùng cho y tế.
T81-4408R Dụng cụ thử mâm chày phải size 8.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
T81-4409L Dụng cụ thử mâm chày trái size 9.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
T81-4409R Dụng cụ thử mâm chày phải size 9.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
T82-3-0308 Dụng cụ thử xương gối size 3/8mm.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
T82-3-0310 Dụng cụ thử xương gối size 3/10mm.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
T82-3-0312 Dụng cụ thử xương gối size 3/12mm.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
T82-3-0715 Dụng cụ thử xương gối size 7/15mm.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
T82-3-0718 Dụng cụ thử xương gối size 7/18mm.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
T82-3-0908 Dụng cụ thử xương gối size 9/8mm.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
T82-3-0910 Dụng cụ thử xương gối size 9/10mm.Dùng trong phẩu thuật khớp háng,khớp gối,xương bánh chè.Hàng y tế. Hàng mới 100% Do hãng STRYKER sản xuất
Ta rô cho vít vỏ 1.5mm, dài L50/20mm
Ta rô cho vít vỏ 2mm, dài L53/24mm
Máy đo chức năng hô hấp - Model: Spirolab III, Hàng mới 100%
Máy đo chức năng hô hấp SpiroPerfectm PC -Based model: SPIRO-S và phụ kiện. Hãng sản xuất Welch Allyn/ Mỹ. mới 100%.
Máy đo điện giải AEL 001 (Electrolyte Analyzer Type AEL 001) - Hàng mới 100%
Máy đo điện não đồ.Model: NEUROWERK EEG23. Hãng Sx : SIGMA. Hàng mới 100%.
Máy đo điện não và phụ kiện. Model: EASY III EEG. Thiết bị y tế mới 100%.
Máy đo điện thế buồng tim,dùng khi cấy máy tạo nhịp - Reliaty (Hàng mới 100%)
Máy đo điện tim 12 kênh Cardio M - 30.11-2200
Dụng Cụ Khác Kéo Metzembaum Fino, Cong, Dài 180Mm, Cán Vàng - B35060 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Kéo Metzembaum, Cong, Dài 180Mm - B86290 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Kéo Tim Mạch, Mạch Máu Hegemann, Dài 190Mm, Gập Góc 60Độ - Dc21213-19 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Kéo Vi Phẫu Jacobson, Dài 180Mm, 125 Độ, Lưỡi 10Mm - Dc20064-18 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Kẹp Mạch Máu Cooley, Dài 170Mm, Gập Góc - Dc40811-17 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Kẹp Mạch Máu Không Tổn Thương Carpentier, Dài 230Mm, Lực 170Gr - Dc13020-23 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Kẹp Mạch Máu Vi Phẫu Không Tổn Thương Carpentier, Dài 180Mm, Lực 180Gr - Dc12920-18 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Kẹp Mạch Máu/ Pthuật Tim Mạch Debakey Không Chấn Thương,Thẳng,1.5/200Mm, Lực 200Gr - Dc13100-20 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Kẹp Mạch Máu/Pthuật Tim Mạch Bulldog Debakey,Thẳng,Dài 75Mm - C10060 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Kẹp Vi Phẫu Dennis, 21Cm - Dc12900-21 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Kim Hu`T Heparin Đường Kính 1.5Mm (Bộ 3 Cái) - Dc70400-15 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Móc Chỉ Dài 260Mm - Dc70800-26 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Móc Chỉ Loop Catcher Dài 265Mm - Dc70820-26 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Móc Mạch Máu Carpentier, Dài 240Mm, 45 Độ - Dc33120-00 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác ống Hút Yankauer Nhỏ, Dài 210Mm, Cong, Đường Kính 1.8Mm - Dc71320-02 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác ống Hút Yankauer, Dài 300Mm, Cong, Đường Kính 4.8Mm - Dc71300-05 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Spatula Freer Hai Đầu, Dài 180Mm - Dc62100-18 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Vén Phổi, 25Mm, Dài 255Mm - Dc33600-25 (Hàng Mới 100%)
Dụng Cụ Khác Vén Phổi, 50Mm, Dài 300Mm - B80400 (Hàng Mới 100%)
Dụng cụ khám phụ khoa Grave, loại trung, kích thước 95 x 35 mm (Dụng cụ khám phụ khoa. Hàng mới 100%). Mã hàng: 70.110.02
Dụng cụ khám tai mũi họng Model :No-1000A
Dụng cụ khâu cắt nối cong Contour CS40G (1 hộp / 3 cái)
Dụng cụ khâu cắt nối dạng vòng Endopath ILS CDH29A (1 hộp / 3 cái)
Dụng cụ khâu cắt nối thẳng Echelon EC60 dùng trong phẫu thuật nội soi (1 hộp / 3 cái)
Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng Echelon 60mm, dài 34 cm, gập góc 45 độ - ECHELON 60 ARTICULATING ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER (CODE EC60A) Hàng mới 100%
TCR75 Dao cắt nối thẳng LINEAR CUTTER 75MM RELOAD BLUE Bx of 12 s
TDOC10 - Đầu kết nối sensor dài 10, đi kèm đồng bộ với máy đo SpO2 N65. Hàng mới 100%
TDS-35 ống dẫn khoan 3.5mm
TDS-50 ống dẫn khoan 5.0mm
TDYS - Đầu đo SpO2 Dura-Y, đi kèm đồng bộ với máy đo SpO2 N65. Hàng mới 100%
TE0560 - Đầu nối dây điện cực, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad. Hàng mới 100%
TE0560 - Dây nối tấm điện cực trung tính đi kèm theo máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
TE2100 - Tay dao phẫu thuật đơn cực đi kèm theo máy cắt đốt điện cao tần (10 cái/ hộp). Hàng mới 100%
TE2516H - Tay dao điện cực phẫu thuật đi kèm theo máy cắt đốt điện cao tần (50 cái/ hộp). Hàng mới 100%
TE2516H - Tay dao phẫu thuật điện cực sử dụng 1 lần, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad (50 cái/ hộp). Hàng mới 100%
TE4052CT - Kẹp lưỡng cực 6 đi kèm theo máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
TE4052CT - Kẹp phẫu thuật mổ hở, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad. Hàng mới 100%
TE4053CT - Kẹp lưỡng cực 7 đi kèm theo máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
TE4058CT - Kẹp lưỡng cực 7.5 đi kèm theo máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
TE4073CT - Kẹp phẫu thuật mổ hở bằng titanium, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad. Hàng mới 100%
TE6008B - Bàn đạp chân đơn cực, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad. Hàng mới 100%
TE6008B - Bàn đạp chân lưỡng cực đi kèm theo máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
TE6009 - Bàn đạp chân đơn cực đi kèm theo máy cắt đốt điện cao tần. Hàng mới 100%
TE6009 - Bàn đạp chân lưỡng cực, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad. Hàng mới 100%
TE7509B - Tấm điện cực trung tính đi kèm theo máy cắt đốt điện cao tần (600 cái/ hộp). Hàng mới 100%
TERUMO HAND-SEALER ME-AC133. Dụng cụ vuốt dây túi máu. Hàng mới 100%
TFORCEFX8C - Máy cắt đốt điện cao tần Model FORCE FX. Hàng mới 100%
TFT6003 - Bàn đạp chân 3 cực, kẹp phẫu thuật mổ hở, đi kèm đồng bộ với Máy cắt đốt điện cao tần Force Triad. Hàng mới 100%
TG06052500 - Lọc vi khuẩn thở ra, đi kèm đồng bộ với máy giúp thở 760. Hàng mới 100%
TG760220DIUA-EN - Máy giúp thở - Model 760. Hàng mới 100%
Cây nhồi đĩa đệm cong sử dụng trong phẫu thuật . Hãng SX: NUVASIVE
Panh cong không mấu 23cm PI-09.23. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Panh cong không mấu 24cm, 17-265 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Panh cong không mấu dài 12cm, chuôi vàng
Panh cong không mấu dài 14cm
Panh cong không mấu dài 16cm
Panh cong không mấu dài 16cm, chuôi vàng
Panh cong không mấu dài 18cm
Panh cong không mấu dài 18cm, chuôi vàng
Panh cong không mấu dài 20cm
Máy phân tích nước tiểu - URISYS 2400 (03051323001)
Máy phân tích nước tiểu URISCAN OPTIMA II (Bộ = 1 cái). Hàng mới 100%
Máy phân tích sinh hóa - Hitachi 917 Disk Chemistry Analyzer (mới 100%)
Máy phân tích sinh hóa - Reflotron Sprint 220V (11442716972)
Máy phân tích sinh hóa bán tự động 200~240 test/giờ không ISE, có UPS. Model: A25, hãng sx: Biosystems. mới 100%.
Máy phân tích sinh hóa- cobas 6000 c 501 module (04745914001)
Máy phân tích sinh hóa TYB-18 (CA-180) Và Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm . Hãng sản xuất FURUNO ELECTRIC CO., LTD
Máy phân tUch nước tiểu - cobas u 411(04906969001)
Máy phát chính của máy cắt đốt siêu âm - Harmonic Scalpel II Gen300 - Code: GEN04
Máy phát sóng RF dùng cho Hệ thống điều trị rối loạn nhịp bằng RF, Item: IBI-1500T11, Nhà sản xuất: St. Jude Medical, Nước sản xuất: Mỹ, Hàng mới 100%
Máy phẫu thuật Laser CO2 (Gồm: Thân máy chính,cánh tay trục khuỷu, tay dao cắt, công tắc chân, kính bảo hộ,dây cáp nguồn,hướng dẫn sử dụng), Model: UM-L25, Union Medical, Hàng mới 100%
Máy phẩu thuật laser CO2 ; Hiệu Lutronic, model: Spectra SP (kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn); hàng mới 100%
Máy phun cản quang (Dùng để phun chất cản quang, ngăn ánh sáng ngoài môi trường), dùng trong ngành y tế - Model: A60, nhãn hiệu: NEMOTO, mới 100%
Máy phun khí dung model Professional và phụ tùng, (Code: 28085) Hàng mới 100%, Hãng SX: Gima - ý
Máy rửa dạ dày dùng trong y tế. SC-II
Máy rửa dạ dày( Model 7D) (Thiết bị Y tế mới 100%)
Máy rửa Elisa ELx50 kèm dầu rửa 12 kênh và bình hóa chất 2 lít, dùnh cho y tế. Part No: ELx50/8. Mới 100%. Hãng sản xuất: Biotek.
Máy rửa Elisa ELx50 P/n: ELX50/8, mới 100%, Hãng sx: BIOTEK,
Máy rửa ống soi - OER-A
Máy rửa quả lọc thận - DIALYZER REPROCESSOR MODEL COMPACT ( MDT-COMPACTII)
Máy rửa tiệt trùng cho ống soi - 7340290S
Máy sàng lọc điếc Algo 5 phụ kiện. Hãng Natus. mới 100%.
máy siêu âm da (màu) Mdel :Dermcup, HSx:ATYS MEDICALmoi 100%
Máy sốc điện TEC-5531K kèm phụ kiện (Thiết bị Y tế mới 100%)
Phụ kiện cho máy thở : ống thở, P/N M25780, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Phổi giả, P/N MP02400, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Pin, P/N 8301707, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Quạt tản nhiệt, P/N 8306560, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Tay cáp đo điện tim, P/N: 3368391, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Thùng soda vôi, P/N:MX00001, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Van thở một chiều, P/N MP00312, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Van, P/N 8412001, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Vôi soda, P/N MX00001, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Vòng đệm cao su, P/N 6870522, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở : Vòng nối ống thở, P/N 8603868, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở: bộ hút dịch, P/N 2M85594, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở: Bộ linh kiện bảo dưỡng bao gồm: các vòng đệm cao su và pin, P/N MX08194, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở: bộ lọc, P/N: M33294, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở: Cảm biến lưu lượng, P/N: 8412034, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở: đầu nối silicon, P/N 1203606, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở: Dây thở , P/N: 8411153, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở: Mặt nạ silicon, P/N MP01911, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở: Nắp đậy nhỏ, P/N: 2M50410, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở: ống nối thở ngõ ra, P/N 8603867, hàng mới 100%
Phụ kiện cho máy thở: vòng đệm silicon, P/N 8603781, hàng mới 100%
Phụ kiện của báo động - Đầu dò -1000 mbar
Phụ kiện của báo động -Đầu dò 250 bar
Phụ kiện của báo động khu vực- Bộ hiển thị Vigi 3033
Phụ kiện của báo động khu vực -Bộ hiển thị Vigi 3055
Bộ dụng cụ tiểu phẫu: Cán dao mổ số 4, 06-2904, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ tiểu phẫu: Hộp đựng dụng cụ hấp, 10-1760, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ tiểu phẫu: Kéo phẫu thuật cong nhọn tà 152mm, 14-2060, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ tiểu phẫu: Kẹp động mạch Crile cong 140mm, 17-3155, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ tiểu phẫu: Kẹp mang kim Mayo-Hegar 180mm, 20-2070, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ tiểu phẫu: Kẹp phẫu tích không răng 152mm, 19-1060, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ tiểu phẫu: Nắp đậy hộp đựng dụng cụ, 10-1761, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ tiểu phẫu: Nhíp mấu 2x3 răng 152mm, 19-1460, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ triệt sản nữ. Hãng sx: Dimeda. nước sx : Đức. Hàng mới 100%.
Bộ dụng cụ trong hệ thống phẫu thuật nội soi, hãng Stryker, bao gồm: tay cầm không khóa 250-080-617, lưỡi dụng cụ nội soi, 250-080-267, 250-080-264, 250-080-699, 250-080-283, 250-080-287, 250-080-319, 250-080-321,tay cầm có khóa 250-106, hàng mới
Bộ dụng cụ trung phẫu ( 1bộ gồm 30 khoản/94 cái). Hãng SX: Sklar. Mới 100%. Dụng cụ dùng trong y tế phẫu thuật với vết thương hở loại vừa với thời gian ngắn gồm banh kềm kéo kẹp...
Bộ dụng cụ trung phẩu tổng quát, mới 100% - Dụng cụ banh bụng Kelly, dài 27cm, cỡ lưỡi 160x57mm (code: 318-381-570)
Bộ dụng cụ trung phẫu(1 bộ = 36 khoản, mổ hở,không dùng trong phẩu thuật nội soi).Dụng cụ y tế do hãng sx: AS- Đức.Hàng mới 100%
Bộ dụng cụ trung phẫu: Banh bụng Zalkind Ribbon 19mmx200mm, 60-3598, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ trung phẫu: Banh vết mổ Goelet hai đầu 3mmx38mm, 60-1075, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ trung phẫu: Cán dao mổ số 3, 06-2903, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ trung phẫu: Hộp đựng dụng cụ hấp loại trung 300x430x127mm, 10-4348, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ trung phẫu: Kéo Metzenbaum cong 180mm, 75-5670, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ trung phẫu: Kéo phẫu thuật thẳng nhọn 140mm, 13-1055, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ trung phẫu: Kéo phẩu tích Mayo cong 140mm, 15-2555, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ trung phẫu: Kẹp bông băng Foerster cong 240mm, 87-2395, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ trung phẫu: Kẹp mạch máu Crile cong 140mm, 17-3155, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ trung phẫu: Kẹp mang kim Mayo-Hegar cán vàng 155mm, 21-8031, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ trung phẫu: Kẹp mô 1x2 răng 140mm, 19-1255, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
Bộ dụng cụ trung phẫu: Kẹp phẫu tích 140mm, 19-1055, Hãng sản xuất: Sklar Instrument (Hàng mới 100%)
BT-300 Máy theo dõi sản khoa dùng trong y tế nhà sản xuất Bistos mới 100%
BTA3D 60 Instrument/Máy cấy máu; Model: BacT/Alert 3D 60; serial No: 110BS3683; 110BS3684; Hàng mới 100%
BúA , ĐK ĐầU 30/42MM, TRọNG LượNG 285G, DàI 240MM-FL059R
Búa 26,5cm 450g dùng để đục xương (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Búa 530gram 42/30mm, 24cm, KA 550/53
BúA COLLIN SOLID KT 30MM 220G 20CM.Hiệu GEOMED,OD 904-20 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
BúA COTTLE,MộT ĐầU PHẳNG,MộT ĐầU LồI, ĐK 30MM,TRọNG LượNG 235G,185MM-FL038R
Búa đầu đặc dài 200mm (410-618) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Búa gõ chẩn đoán, dạng tròn, hãng sản xuất: Masta International
Búa gõ chẩn đoán,dạng tam giác , hãng sản xuất: Masta International
Búa HAJEK trọng lượng 140g, dài 220mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-867-22)
Búa Heath 530gr đầu bằng đồng, dài 185mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Búa Mead, đầu bọc plastic, 320G, dài 17cm. Hiệu :GEOMED. P/N: OD 920-17 ( Dụng cụ phẫu thuật mổ hở) Hàng mới 100%
Búa mở sọ, 120mm, 210-080-012, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Búa nặng 300gr đươ`ng ki´nh 30mm (210-328-230).Dùng trong y tế hàng mới 100%.
BúA OMBREDANNE KIM LOạI, ĐK ĐầU 40MM, TRọNG LươNG 520G, DàI 240MM-FL066R
Búa phản xạ 75-180-03
BúA PHẫU THUậT BERGMANN, ĐầU SắT ĐặC, DK45MM, NặNG 480G, DàI 24CM. Hiệu GEOMED,OD 980-02 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Búa phẫu thuật nha khoa, trọng lượng 140g, dài 165mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (DC-965-14)
Búa phẫu thuật xương Partsch 200g-22mm x 18cm, hàng mới 100%
BúA PHẫU THUậT-FL068R
Búa tán sỏi, mã 27630083, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Búa thử phản xạ, mã 36-170-200
BúA VớI ĐầU Có THể THáO RA, ĐK ĐầU 30MM, TRọNG LượNG 200G, DàI 245MM-FL045R
Búa xương dùng phẫu thuật cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
RETROGRADE CANNULAE-ống ngược dòng (không dùng nong mạch máu) (RC014),dụng cụ y tế sử dụng 1 lần,hàng mới 100%
Rọ bắt sỏi - NITINOL STONE EXTRACTOR 4 wires, basket 31x12mm, FR4/90cm, with detachable grip (STN-L404-090)
Rọ bắt sỏi - Stone Basket (STN-L304-090)
Rọ gắp dị vật - FG-24SX-1
Rọ gắp dị vật (3 cái/ hộp) - FG-36D.A
Rọ gắp dị vật nội soi - FG-301Q
Panh thẳng có mấu AA 210/16.Thiết bị y tế dùng trong sản khoa.
PLAIN MURPHY 3.5MM,4.5MM,5.5MM,6.0MM - MM61130035-45-55-60 - ống thông nội khí quản
PPH03 PROXIMATE Dụng cụ cắt trĩ PPH PROCEDURE SET Bx of 3 s
PROXIMATE PPH PROCEDURE SET - PPH03 - dụng cụ cắt trĩ nội soi - Johnson&Johnson - Hộp = 3 cái
PROXIMATE PPH PROCEDURE SET. Dụng cụ cắt trĩ. Hàng mới 100%
PROXIMATE*linear stap RELOAD - xR30g - dụng cụ nối thẳngnội soi - Johnson&Johnson - Hộp = 12 cái - HàNG MớI 100%
PROXIMATE*VASC lin stap RELOAD - xR30V - dụng cụ nối thẳngnội soi - Johnson&Johnson - Hộp = 12 cái - HàNG MớI 100%
QL5532 Vỏ ống nội soi cầm tay, hãng sx: Linvatec, mới 100%
Quả lọc dịch ( phụ kiện của máy chạy thận nhân tạo). Mới 100%
Qủa lọc dùng cho máy thận nhân tạo Prisma M60 (4bộ/hộp) mới 100%
Quả lọc hình tròn - FILTER FOR STERILE CONTAINER, COTTON, ROUND 19CM, 70 CYCLES (562-5750)
Quả lọc máu F6- Art 5001451- phụ kiện máy chạy thận nhân tạo, hàng mới 100%.
Quả lọc máu F60S- Art 5007161- phụ kiện máy chạy thận nhân tạo, hàng mới 100%.
Quả lọc máu F6HPS- Art 5007061- phụ kiện máy chạy thận nhân tạo, hàng mới 100%.
Quả lọc máu F7- Art 5001631- phụ kiện máy chạy thận nhân tạo, hàng mới 100%.
Quả lọc máu F7HPS- Art 5007071- phụ kiện máy chạy thận nhân tạo, hàng mới 100%.
Quả lọc máu HF80S- Art 5007181- phụ kiện máy chạy thận nhân tạo, hàng mới 100%.
quả lọc PBSC dùng cho máy tách thành phần máu Spectra (6 quả/bộ)
Quả lọc Polyflux 14L dùng cho máy chạy thận nhân tạo mới 100% NSX: GAMBRO
NạO XươNG, CáN HARTPRESS, CONG, RộNG 6MM, DàI 190MM-FK319R
Nạo xương, dài 170 mm, số 2
Nạo xương, dài 170 mm, số 3
Nắp bảo vệ ống nội soi - GQ787600
Nắp bảo vệ ống soi - GQ786400
Nắp bảo vệ ống soi - GQ786500
Nắp bảo vệ ống soi - GQ786500, GQ786400
Nắp bảo vệ thân ống soi - GQ787600
Nắp che dây dẫn hình - ZB589000
Nắp chống nước nội soi - MAJ-639
Nắp chống rò rỉ Trocar - A4558
Nắp chống rò rỉ trocar 11mm (10 cái / gói) - A5858
Nắp chống rò rỉ Trocar 3mm - A5857
Nắp chống rò rỉ trocar 5.5mm (10 cái / gói) - A5857
Nắp đậy bộ phận điều khiển ống nội soi - GE208200
Kẹp mạch máu KOCHER-OCHSNER, thẳng, 1x2 răng, dài 160mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BC-230-16)
KẹP MạCH MáU KOCHER-OCHSNER, THẳNG, 1X2 RăNG, DàI 160MM-BH642R
KẹP MạCH MáU LERICHE MảNH, CONG, DàI 150MM-BH161R
KẹP MạCH MáU MICRO-HALSTED MảNH, CONG, DàI 125MM-BH109R
Kẹp mạch máu Mixter baby 18cm dùng kẹp mạch máu (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Banh vết thương 4 góc tù 220mm 08-265 hãng sx: Gobble Surgical. Hàng mới 100%
Banh vết thương Deaver 180mm 08-361 hãng sx: Gobble Surgical. Hàng mới 100%
Banh vết thương Desmarres dài 120mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Nắp đậy cho ống kính soi trực tràng - WA39058A
Nắp đậy đầu dây dẫn chung - GQ094400
Nắp đậy đầu ống soi - GE288300
Nắp đậy đầu ống soi - GE308600,GE288300
Nắp đậy đầu ống soi - GJ526300
Nắp đậy dây dẫn hình máy nội soi - ZB589000
Nắp đậy định vị trocar 5 x 10 dùng trong phẩu thuật nội soi F6080 (Hàng mới 100%, hãng sx Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd, Trung Quốc)
Nắp đậy kênh khí nước - GQ784000
Nắp đậy kênh khí nước - GR528500
Nắp đây kênh khí nước nội soi - GR528500
Nắp đậy kênh khí nước. - GQ784000
Nắp đậy kinh khí nước - GR528500
Nắp đậy lên/xuống (UD) - GH076400
Nắp đậy núm điều khiển (dưới) - GR430900
Nắp đậy núm điều khiển (trên) - GR430800
Nắp đậy núm điều khiển ống soi(dưới) - GR430900
Nắp đậy ổ van nội soi - MH-944
Bơm tiêm điện .Model : TOP-5300 .Hãng sx : TOP .Nước sx : Japan .Hàng mới 100%
Bơm tiêm điện TE*331
Bơm tiêm điện, model: SY-4000
Bơm truyền dịch .Model : TOP-3300 .Hãng sx : TOP.Nước sx : Nhật .Hàng mới 100%
Bơm truyền dịch TE*112
Bơm truyền dịch TE*135
Cây khoét loe miệng 1.5-2.4 dài L52mm
Cây khoét loe miệng lớn, dài 180mm
Cây lấy vít khoan xương Hexagonal 3.5mm
Cây lóc màng xương lưỡi cong, rộng 2mm, mép thẳng
Kéo cắt khoẻ, cong, 170mm
Kéo cắt nhu mô cong dài 230mm (122-271) hàng mới 100% hãng SX Elcon
Kéo cắt rốn Busch 16cm dùng cắt dây rốn em bé (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kéo cắt ruột, 210mm, 120-233-210, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Kéo cắt, một đầu thăm dò, 130mm, 110-050-170, hàng mới 100%, Hãng SX: RZ - MEDIZINTECHNIK GmbH
Kéo cong ( 1 Bộ 3 khoản).Thiết bị y tế dùng trong sản khoa.
Kéo cong 2 đầu nhọn dài 16cm
Kéo cong cong 1 đầu nhọn, 1 đầu tù dài 20cm, chuôi vàng
kéo cong dùng trong phẫu thuật hở, mã số : 08.341.11, hãng Dimeda - Đức sản xuất, hàng mới 100%
Kéo cong mã AR-12250, hàng mới 100%, hãng Stryker, ( Dụng cụ y tế phẫu thuật mổ mở thông thường, dùng cho khớp gối)
Kéo cong nhọn 10cm 13-532 ( mới 100%) dùng trong y tế
Kéo cong nhọn 11.5cm PC-02.11. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kéo cong nhọn 14cm, 13-152 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Kéo cong nhọn chuôi vàng 11.5cm PC-06.11. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kéo cong tù 11,5cm PAB-196.43. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kéo cong tù 14,5 cm PC-18.14, Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kéo cong tù 15.5cm PC-25.15. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Kéo cong tù 16cm, 13-134 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
NHíP KẹP TAI JANSEN 20CM.Hiệu GEOMED,AF 525-20 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Nhíp không mấu 20cm dùng kẹp mô (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
nhíp không mấu thẳng dùng tropng phẫu thuật hở, mã số: 10.112.18, hãng Dimeda -Đức sản xuất, hàng mới 100%
NHíP LƯƠNG CƯC-GK801R
NHíP MICRO-ADSON THẳNG 15CM. Hiệu GEOMED, AE 160-15(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Nhíp nha 14 -16cm( Thiết bị y tế , mới 100%)
nhíp nha khoa 12.5cm-14cm ( Thiết bị y tế , mới 100%)
nhíp nha khoa 16cm ( Thiết bị y tế , mới 100%)
nhíp nha khoa 25cm ( Thiết bị y tế , mới 100%)
Nhíp nha khoa 30cm thẳng có răng ( Thiết bị y tế , mới 100%)
Nhíp phẫu tích 1x2 răng đầu nhỏ 9cm . Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PKPAB-35.33
Nhíp phẫu tích 1x2 răng đầu to 12cm PF-16.12. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
Nhíp phẫu tích Adson, 1 x 2 răng, dài 12 cm (Dụng cụ phẫu thuật Răng-Hàm-Mặt. Hàng mới 100%). Mã hàng: 10.280.12
Nhíp phẫu tích Adson, có răng dài 12 cm (10-1824-12), dùng trong y tế, mới 100%
NHíP PHẫU TíCH ADSON, THẳNG 12CM. Hiệu GEOMED, AE 160-12(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
NHíP PHẫU TíCH ADSON, THẳNG 15CM. Hiệu GEOMED, AE 160-15(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
NHíP PHẫU TíCH CUSHING THẳNG 17.5CM. Hiệu GEOMED, AE 280-17(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Nhíp phẫu tích Gruenwald cán vàng bayonet, dài 19 cm - Mã AB.1262.19
Nhíp phẫu tích không mấu dài 23cm (10-1002-23), dùng trong y tế, mới 100%
Nhíp phẫu tích không răng đầu nhỏ 12cm PF-17.12. Hàng mới 100%, hãng SX Professional- PK
NHíP PHẫU TíCH KIểU CHUẩN THẳNG 14.5CM. Hiệu GEOMED, AE 100-14(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Nhíp phẫu tích Standard, 1x2 răng, dài 14 cm - Mã AB.1302.14
Nhíp phẫu tích Standard, không mấu, dài 14 cm - Mã AB.1104.14
Nhíp phẫu tích waugh, có răng dài 15 cm (10-3114-15), dùng trong y tế, mới 100%
NHíP PHẫU TíCH WAUGH, THẳNG 20CM. Hiệu GEOMED, AE 300-20(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Dụng cụ khâu cắt nối tròn 29mm dùng trong phẩu thuật nội soi - CURVED CIRCULAR STAPLER (CODE CDH29A) Hàng mới 100%
KéO METZENBAUM CáN VàNG,THẳNG DàI 20 CM.Hiệu GEOMED,AD 451-20 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Máy đo huyết áp bắp tay MTS , hãng Medisana , mới 100%
Máy đo huyết áp bắp tay, Model: ES*P311, Hãng sản xuất: Terumo, Nước sản xuất: Indonesia, Hàng mới 100%
Máy đo huyết áp chuyên dụng ES*H55
Máy đo huyết áp cơ 500V + ống nghe FT-801
Máy đo huyết áp cơ hiệu ALPK2,dùng trong y tế.Model:N0500-V,Hàng mới 100%
Máy đo huyết áp cổ tay BP3BJ1-4D. Hàng mới 100%
Máy đo huyết áp cổ tay HGN , hãng Medisana , mới 100%
Máy đo huyết áp cổ tay HGV , hãng Medisana , mới 100%
Máy đo huyết áp điện tử AC701K, loại bắp tay, mới 100%, do Trung Quốc sản xuất
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay , hiệu Tanaka , model: D900, thiết bị dùng cho ngành y tế , mới 100%
Máy đo thính lực, model: Plus
Máy đọc Elisa ELx808 dùng cho y tế. Part No: ELx 808. Mới 100%. Hãng sản xuất: Biotek.
Máy đọc Elisa ELx808 kèm phấn mềm phân tích Gen5 P/n: ELX808, mới 100%, Hãng sx: BIOTEK,
Máy đọc Elisa kèm phấn mềm phân tích Gen5 P/N: ELX 800, mới 100%, Hãng sx: BIOTEK,
Máy đọc Elisa Synergy HT kèm phấn mềm phân tích Gen5 P/n: SIAFRT, mới 100%, Hãng sx: BIOTEK,
Máy đọc kết quả que thử nước tiểu: ANYSCAN 300, bộ 1 cái. Hàng mới 100% (Máy phân tích nước tiểu)
Máy đông máu bán tự động. Model: CL analyzer, hãng sx: Instrumentation Laboratory. mới 100%.
Máy Doppler tim thai (Máy nghe tim thai xách tay. Hàng mới 100%). Hãng sản xuất: BISTOS. Mã hàng: BT-200C
Máy đốt Argon plasma - APC 2
Máy đốt Argon plasma APC 2:
Máy đốt điện cổ tử cung, model: DIATERMO MB 160, hiệu GIMA, code: 30541, mới 100%
Máy đốt lạnh cổ tử cung và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm, Model: LL100 (Hàng mới 100%)
Máy garo hoi cầm tay ATS3000, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Máy gây mê (Model SL-210) với bình bay hơi I-200.
Máy gây mê giúp thở Fabius Plus có màn hình Infinity Delta XL và phụ kiện
Máy gây mê giúp thở kèm phụ kiện. Model: Fabius plus
Máy gây mê giúp thở. Model: Fabius GS Premium có màn hình Infinity Delta XL kèm phụ kiện
Máy gây mê kèm giúp thở có máy nén khí và theo dõi entropy. Aespire 7900(Except B650 monitor), hãng sx: GE Healthcare. mới 100%.
Kẹp ruột Mayo Robson thẳng 25cm dùng kẹp ruột (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Kẹp ruột Mayo-Robson cong 23cm, KD 211/23
Kẹp ruột Mayo-Robson thẳng 23cm, KD 210/23
KẹP RUộT MAYO-ROBSON, LưỡI CứNG Và ĐàN HồI, CONG, DàI 250MM-EA171R
KẹP RUộT PAYR, DàI 200MM-EA306R
KẹP RUộT PAYR, DàI 275MM-EA309R
Kẹp ruột thẳng dài 25cm
KẹP RUộT THOMS-ALLIS, 6X7 RăNG, DàI 20CM.Hiệu GEOMED, MC 200-20( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp săn Backhaus, dài 13 cm - Mã AC.1918.13
Kẹp sản khoa Simpson 33cm, hàng mới 100%
KẹP SảN KHOA SIMPSON BRAUN, DàI 350MM-ET221R
KẹP SảN PHụ KHOA-ET255R
Kẹp săng - BACKHAUS TOWEL FORCEPS 115MM (130-213)
kẹp săng Bachkhaus, dài 110mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Kẹp săng backhaus 11cm cầm tay , hãng sx medin, mới 100%
KẹP SăNG BACKHAUS 11CM.Hiệu GEOMED, AK 151-11( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP SăNG BACKHAUS 13CM. Hiệu GEOMED, AK 151-13(Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP SăNG BACKHAUS 13CM. HIệU GEOMED,AK 151-13 (THIếT Bị Y Tế) Hàng mới 100%
KẹP SăNG BACKHAUS LOạI MảNH 13CM.Hiệu GEOMED,AK 155-13 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Kẹp săng BACKHAUS, dài 110mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BE-111-11)
KẹP SăNG BACKHAUS, DàI 110MM-BF432R
kẹp săng Backhaus, dài 130mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
KẹP SăNG BACKHAUS, DàI 135MM-BF433R
KẹP SăNG BACKHAUS, DàI 90MM-BF431R
KẹP SăNG BACKHAUS, KHớP VíT, DàI 105MM-BF437R
Kẹp ruột Baby-Doyen thẳng 18cm, KD 190/18
kẹp ruột Denis Browne 190mm dùng trong phẫu thuật tai mũi họng. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
KẹP RUộT DENIS-BROWNE, DàI 190MM-EA027R
Kẹp ruột Doyen thẳng 23cm 09-175 hãng sx: Gobble Surgical. Hàng mới 100%
KẹP RUộT DOYEN, LưỡI MềM Và ĐàN HồI, CONG, DàI 210MM-EA141R
Kẹp ruột Duval cán vàng 20cm, KD 120/20
KẹP RUộT DUVAL-COLLIN, DàI 195MM-EA041R
KẹP RUộT KHôNG CHấN THươNG DOYEN, CONG 21CM. Hiệu GEOMED,MD 701-21 (Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP RUộT KHôNG CHấN THươNG MAYO-ROBSON THẳNG 25CM.Hiệu GEOMED,MD 730-25 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
KẹP RUộT KOCHER, LưỡI MềM Và ĐàN HồI, THẳNG, DàI 210MM-EA140R
KẹP RUộT LANG-STEVENSON, DàI 200MM-EA132R
Kẹp ruột Mayo Robson cong 25cm dùng kẹp ruột (Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%)
Dây dẫn sáng máy nội soi - GV691300
Dây dẫn sáng máy nội soi cỡ S, 3m - WA03200A
Dây dẫn sáng nội soi - GU506500
Dây dẫn sáng nội soi cỡ M, 3m - WA03210A
Dây dẫn sáng nội soi, mã 495NCS, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Dây dẫn sáng trong ống soi - GJ551200
Dây dẫn tia Laser - PercuFib (101503128)
Dây dẫn trong hệ thống máy nội soi - DW362900
dây dẫn trong hệ thống nội soi siêu âm - DW024700
Dây dao siêu âm Harmonic - HS II HANDPIECE (CODE HP054) Hàng mới 100%
Dây dao siêu âm Harmonic màu xanh - HANDPIECE BLUE (CODE HPBLUE) Hàng mới 100%
Dây dịch truyền - INTRAFIX AIR LL F.SPAIN (4022009)
Dây điện cực chùm - vật tư tiêu hao của dao mổ điện cao tần (20x2.5 cm), model: TRFAC2025, Hãng sản xuất Covidien (Tyco Healthcare), Nước sản xuất: Mỹ, Hàng mới 100%
Dây điện cực chùm -vật tư tiêu hao của dao mổ điện cao tần (20x2.5 cm), model: RFAC2025, Hãng sản xuất Covidien (Tyco Healthcare), Nước sản xuất: Mỹ, Hàng mới 100%
Dây điện cực đơn - vật tư tiêu hao của dao mổ điện cao tần (20x2 cm), model: ACT 2020, Hãng sản xuất Covidien (Tyco Healthcare), Nước sản xuất: Mỹ, Hàng mới 100%
Dây điện cực đơn-vật tư tiêu hao của dao mổ điện cao tần (15x1 cm), model: TACT 1510, Hãng sản xuất Covidien (Tyco Healthcare), Nước sản xuất: Mỹ, Hàng mới 100%
Dây đo áp lực máu (vật tư tiêu hao đi kèm của máy đo áp lực máu), Model: 12006, Hãng sản xuất: St. Jude Medical, Nước sản xuất: Thụy điển, Hàng mới 100%
Dây đo điện tim 3 chuyển đạo Draeger, EA057C3I (Hàng mới 100%)
Dây đo điện tim 3 chuyển đạo Philips, EA023S3A (Hàng mới 100%)
Dây đo điện tim Datex/GE, EH024C5I (Hàng mới 100%)
Dây đo điện tim Draeger/Siemens, EQ056-5AI (Hàng mới 100%)
Dây đo điện tim Fukada Denshi, VA017BAA (Hàng mới 100%)
Dây đo điện tim Nihon Kohden, VA001BAA (Hàng mới 100%)
Dây đo điện tim Philips, VA018BCA (Hàng mới 100%)
Dây đơn cực nối dao mổ điện, mã 26002M, hàng mới 100%, NSX : Karl Storz
Panh thẳng có mấu dài 16cm
Panh thẳng có mấu dài 18cm
Panh thẳng có mấu dài 20cm
Panh thẳng không mấu 10cm, 17-120 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Panh thẳng không mấu 14cm (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier - Pakistan)
Panh thẳng không mấu 14cm, 17-170 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Panh thẳng không mấu 16cm 17-252( mới 100%) dùng trong y tế
Panh thẳng không mấu 20cm, 17-254 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Panh thẳng không mấu 24cm, 17-255 dùng trong phẫu thuật ngành y tế , hàng mới 100%, NSX: High Polished
Panh thẳng không mấu dài 16cm
Panh thẳng không mấu dài 20cm
Panh tiệt trùng 26cm (thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: Gold Tier - Pakistan)
Panh vén thành bụng 16-033-02
Panh vi phẫu tai (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Gold Tier - Pakistan)
Pen cong 20cm( Thiết bị y tế , mới 100%)
Pen thẳng 16cm (Thiết bị y tế , mới 100%)
Pen thẳng 16cm không mấu (Thiết bị y tế , mới 100%)
Pen thẳng 20cm không mấu (Thiết bị y tế , mới 100%)
Pen thẳng 25cm( Thiết bị y tế , mới 100%)
Pen thẳng và cong 12 cm ( Thiết bị y tế , mới 100%)
Pen thẩng và cong 14 cm ( Thiết bị y tế , mới 100%)
Kẹp phẫu tích mảnh, thẳng, 16cm (140-185) dùng trong y tế, hàng mới 100%, Hãng SX: Elcon
Kẹp phẩu tích mấu 18cm code AB060/18. Thiết bị y tế mới 100%.
Kẹp phẫu tích mẫu chuẩn, 1x2 răng dài 180mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BA-210-18)
KẹP PHẫU TíCH MẫU CHUẩN, 1X2 RăNG, DàI 130MM-BD555R
KẹP PHẫU TíCH MC INDOE NGàM RăNG CưA, MảNH, DàI 155MM-BD236R
Kẹp phẫu tích mô 1x2 răng, dài 120mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BA-810-12)
Kẹp phẫu tích mô ADSON, 1x2 răng, dài 180mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BA-816-18)
Kẹp phẫu tích mô ADSON, cán có lỗ, mảnh,1x2 răng, dài 150mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BA-918-15)
KẹP PHẫU TíCH Mô GILLIES MảNH, 1X2 RăNG, DàI 155MM-BD660R
Kẹp phẫu tích mô GILLIES mảnh,1x2 răng, dài 155mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BA-722-15)
KẹP PHẫU TíCH Mô THẳNG, 1X2 RăNG, DàI 160MM-BD539R
KẹP PHẫU TíCH Mô THẳNG, Cỡ TRUNG BìNH, 1X2 RăNG, DàI 130 MM-BD535R
KẹP PHẫU TíCH Mô, 1X2 RăNG, DàI 120 MM-BD511R
KẹP PHẫU TíCH Mô, 2X3 RăNG, DàI 145MM-BD577R
Kẹp phẫu tích mô, cán có lỗ ADSON, mảnh, 1x2 răng, dài 120mm (Hãng sx CM Instrumente GmbH, Đức) (BA-916-12)
Kẹp phẫu tích Mod.USA 14.5cm, AB 088/14
KẹP PHẫU TíCH NGàM RăNG CưA, Cỡ TRUNG BìNH, DàI 200MM-BD031R
Dụng cụ y tế: Kéo thẳng nhọn 20cm, Code: 13-128 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Kéo thẳng tù 20cm, Code: 13-108 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Kẹp Bobcock 18cm, Code: 51-302 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Kẹp Bozeman 26cm, Code: 19-962 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Kẹp cổ tử cung Pozzi 25cm, Code: 61-500 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Kẹp khăn Backhaus 13cm, Code: 17-904 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Kẹp khăn Gross 20cm, Code: 17-902 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Kẹp kim Mayo Hegar 16cm, Code: 25-131 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Kẹp răng chuột Allis 15cm, Code: 51-200 (Hàng mới 100%)
Dụng cụ y tế: Lọc 3 chức năng cho trẻ em (dùng trong phòng mổ): code: 1831000, hàng mới 100%.
Dụng cụ y tế: Lọc khuẩn (dùng trong phòng mổ): code: 1541000, hàng mới 100%.
Dụng cụ y tế: Lọc khuẩn cho người lớn (dùng trong phòng mổ): code: 1844000, hàng mới 100%.
Dụng cụ thắt tĩnh mạch thực quản .Model : MBL-6 .Hãng sx : Wilson-Cook .Nước sx : USA .Hàng mới 100%
DụNG Cụ THắT TRĩ RUDD, DàI 315MM-EA991R
Dụng cụ theo dõi áp lực động tĩnh mạch 100cm
Dụng cụ thông dịch cỡ nhỏ 05170.24
Dụng cụ thông dịch cỡ vừa 16-0275
Dụng cụ tiêu hao dùng trong can thiệp mạch vành - Dây dẫn can thiệp mạch vành - J TEF GUIDEWIRE 150CM X .035" (J3FC150035)
Dụng cụ tiểu phẩu, mới 100% -Kéo phẫu tích Sture cong, nhọn, dài 11.5cm (code:03-027-1150)
Dụng cụ trộn xi măng gắn xương (dụng cụ cầm tay), hãng Sx Medtronic, mới 100%
DụNG Cụ TùN XươNG, ĐK ĐầU 5MM, DàI 160MM-FL094R
DụNG Cụ TùN XươNG, ĐK ĐầU 7MM, DàI 160MM-FL095R
DụNG Cụ TùN XươNG, ĐK ĐầU 9MM, DàI 160MM-FL096R
Dụng cụ uốn nẹp
Dụng cụ và dụng cụ phẫu thuật nội soi gồm: Kẹp cuống thận, van Silicon cho Trocar, nắp cao su cho Trocar (bao gồm 37 chiếc) - hãng sx: GIMMI - Đức
Dụng cụ vặn vít 17cm, KA 4930/03
Dụng cụ vặn vít 3.5mm, 25cm, KA 4930/02
DụNG Cụ VặN VíT Có CáN HARTPRESS CHO ốC VíT ĐK 2.5MM-LS002R
DụNG Cụ VặN VíT Có LẫY GIữ DàNH CHO VíT LụC GIAC ĐK 3.5MM-LS001R
DụNG Cụ VặN VíT GIữ BANH ĐốT SốNG Cổ Tự ĐộNG CASPAR-FF906R
Dụng cụ vặn vít Lane, cá gỗ, dài 250mm dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Dụng cụ ngành y, hãng sản xuất ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, hàng mới 100%.
Dụng cụ vặn vít Phillips, KA 4930/06
Dụng cụ vệ sinh tế bào nội soi, sử dụng 1 lần (10 cái/hộp) - BC-202D-2010
Dụng cụ vén da 15mm, dài 160mm
Dụng cụ vén mạch máu thần kinh 8.5" cầm tay dùng trong y tế, hãng sx Teleflex, mới 100%
DụNG Cụ VếN PHổI DEAVER 38MM 31CM.Hiệu GEOMED,AX 810-03 ( Thiết bị y tế) Hàng mới 100%
Dụng cụ vén rễ dây thần kinh cầm tay, hãng Sx Medtronic, mới 100%
G30 F023 Mũi khoan # 8mm (Nhà SX : Evolutis)
G30 F028 Dũa xương ròng rọc (Nhà SX : Evolutis)
G30 F030 Hướng dẫn khoan 0° (Nhà SX : Evolutis)
G30 F035 Khớp tạp đầu xương đùi (Nhà SX : Evolutis)
G30 F117 Dụng cụ xác định kích thước xương đùi (Nhà SX : Evolutis)
G30 FD002 Dụng cụ thử lồi cầu đùi số 2 (Nhà SX : Evolutis)
G30 P030 Mũi khoan xương bánh chè (Nhà SX : Evolutis)
G30 P329 Dụng cụ ghi dấu xương bánh chè # 29mm (Nhà SX : Evolutis)
G30 T020 Khoan xương chày (Nhà SX : Evolutis)
G30 T021 Tấm giữ mâm chày (Nhà SX : Evolutis)
G30 T025 Dụng cụ hướng dẫn cắt xương chày (Nhà SX : Evolutis)
G30 T026 Dụng cụ hướng dẫn ngoài xương chày (Nhà SX : Evolutis)
G30 T027 Dụng cụ hướng dẫn tâm mắt cá (Nhà SX : Evolutis)
G30 T028 Dụng cụ kiểm tra xương chày (Nhà SX : Evolutis)
G30 T031 Cán dụng cụ hướng dẫn khoan xương chày (Nhà SX : Evolutis)
G30 T034 Dụng cụ hướng dẫn trượt mắt cá (Nhà SX : Evolutis)
G30 T035 Dụng cụ hướng dẫn trượt xương chày (Nhà SX : Evolutis)
G30 T038 Chốt cố định bản nền (Nhà SX : Evolutis)
G30 T047 Dụng cụ hướng dẫn cắt xương chày trái, phải (Nhà SX : Evolutis)