cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương
Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương
Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương
Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương
+ 3
Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương
Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương
Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương

Bạn đang xem mã HS 90211000: Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương


Đang cập nhật...