cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Ghế khác
Ghế khác
Ghế khác
Ghế khác
+ 2
Ghế khác
Ghế khác

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVIII Chương 90 90191010 Hoạt động bằng điện
2 Phần XVIII Chương 90 90191090 Loại khác