cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
27/2017/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng
21-04-2017
Sơ thẩm
27/2017/KDTM-ST
TAND cấp huyện

NĐ_Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Minh - Chi nhánh 10 Thành phố HCM không đồng ý với ý kiến của BĐ_Công ty cổ phần Nhựa Trường Vinh và của ông LQ_Thức, đề nghị chủ tải sản thực hiện đúng nghĩa vụ đã ký kết theo Hợp đồng đã thế chấp vì việc giao dịch giữa BĐ_Công ty cổ phần Nhựa Trường Vinh và Chủ sở hữu hai căn nhà trên Ngân hàng không biết, trong Hợp đồng thế chấp không ghi thời hạn.

2617/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
26-12-2016
Sơ thẩm
2617/2016/KDTM-ST
TAND cấp huyện

Tuyên xử: 1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn NĐ_Ngân hàng TMCP Quốc Thịnh đòi bị đơn là Công ty cổ phần Địa ốc Hưng Thịnh Phát phải trả tổng số tiền là 5.755.001.250 đồng của Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 204/11/HĐTD/MB-BSG/DN ngày 24/8/2011. Trong đó tiền nợ gốc là 2.405.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh đến ngày 20/12/2016 là 3.350.001.250 đồng.

53/2016/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
28-11-2016
Phúc thẩm
53/2016/KDTM-PT
Tòa án nhân dân cấp cao

Huỷ toàn bộ bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2015/KDTM-ST ngày 23/12/2015 của Toà án nhân dân tỉnh BR-VT. Chuyển hồ sơ về cho Toà án cấp sơ thẩm xét xử lại theo thủ tục chung. Án phí phúc thẩm: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. Được nhận lại tiền tạm ứng án phí kháng cáo đã nộp theo biên lai thu số 0000595 ngày 20/01/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh BR-VT. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm sẽ được xác định lại khi giải quyết sơ thẩm lại vụ án.

1140/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
11-07-2016
Sơ thẩm
1140/2016/KDTM-ST
TAND cấp huyện

Theo hợp đồng tín dụng đã ký giữa NĐ_Ngân hàng TMCP Minh An – Chi nhánh Tp. HCM (VCB HCM) và BĐ_Công ty Cổ phần Thương mại Quốc Thịnh Tp. HCM (Vinatex HCM) thì Vinatex HCM còn nợ NĐ_Ngân hàng TMCP Minh An (VCB) là: 112.433.728.709 đồng tạm tính đến ngày 05/7/2016 theo Hợp đồng cho vay theo hạn mức phụ lục số 01/CV-0241/KH/11NH ký ngày 16/11/2011 đính kèm Hợp đồng tín dụng số 0241/KH/11NH ký ngày 16/11/2011 với VCB Chi nhánh Tp. HCM, trong đó: Nợ gốc 78.921.354.124 đồng, nợ lãi trong hạn 22.720.736.994 đồng và nợ lãi quá hạn là 10.791.637.591 đồng.

1253/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
29-06-2016
Sơ thẩm
1253/2016/KDTM-ST
TAND cấp huyện

Tuyên xử: 1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn: NĐ_Ngân hàng TMCP Minh Quân buộc Ông BĐ_Lê Văn Hà, bà BĐ_Trần Thị Xuân Thủy phải trả số tiền 6.798.600.000 đồng. Trong đó tiền gốc là 4.000.000.000 đồng ( Bốn tỷ đồng), tiền lãi trong hạn 1.865.733.333 đồng (một tỷ tám trăm sáu mươi năm triệu bảy trăm ba mươi ba ngàn ba trăm ba mươi ba đồng), lãi quá hạn là 932.866.667 đồng (chín trăm ba hai triệu tám trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy đồng).