cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
10/2016/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
20-05-2016
10/2016/KDTM-GĐT

Ngày 08-3-2012, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Campuchia) và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khởi Minh (sau đây gọi tắt là Công ty Khởi Minh) đã ký Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2012/HĐ. Theo đó, Ngân hàng Campuchia cấp tín dụng cho Công ty Khởi Minh với hạn mức tín dụng tối đa là 20.000.000.000đ (hai mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động, thời hạn sử dụng hạn mức của hợp đồng này là đến ngày 08-3-2013. Tài sản đảm bảo của hợp đồng tín dụng là nhà và đất tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội thuộc sở hữu của bà Nguyễn Xuân Hường, được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số công chứng 876.12, quyển sổ 01/TP/CC-SCC/HĐGD được Phòng công chứng số 1 thành phố Hà Nội công chứng ngày 07-3-2012.

02/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
14-01-2016
Sơ thẩm
02/2016/KDTM-ST
TAND cấp huyện

Ngày 10/02/2010 NĐ_Ngân hàng thương mại cổ phẩn Bảo Lâm và BĐ_Công ty TNHH thương mại Hoàng Hà ký hợp đồng tín dụng hạn mức doanh nghiệp số 24.2010.HĐTD.HCM với thời hạn vay là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng, thời hạn vay mỗi khế ước tối đa là không quá 6 tháng. Theo đó BĐ_Công ty TNHH thương mại Hoàng Hà vay NĐ_Ngân hàng TMCP Bảo Lâm4.000.000.000 (bốn tỷ) đồng với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh vải sợi, đồ nội thất, sắt thép,… với thời hạn các khế ước nhận nợ là 06 tháng từ ngày 10/02/2010 đến 10/8/2010, lãi suất 12%/năm điều chỉnh 02 tháng/lần theo quy định của Ngân hàng nhà nước, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn, trả nợ gốc cuối kỳ và trả nợ lãi vào ngày 25 hàng tháng. Tổng số tiền Ngân hàng đã giải ngân theo 02 khế ước nhận nợ là 4.000.000.000 tỷ đồng.

173/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
28-12-2015
Sơ thẩm
173/2015/KDTM-ST
TAND cấp huyện

NĐ_Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Phát Minh chi nhánh Tân Phú (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) có cho BĐ_Công ty Cổ Phần Kiến trúc Xây Dựng An Minh (sau đây gọi là Công ty) vay tiền theo hợp đồng tín dụng số 6460-LAV-201200370/HĐTD ngày 29/6/2012 với số tiền vay là 4.200.000.000 đồng (bốn tỷ, hai trăm triệu đồng), dư nợ hiện tại là 2.200.000.000 (hai tỷ, hai trăm triệu đồng), theo các giấy nhận nợ sau: + Giấy nhận nợ số 6460-LAV-201200370/3 ngày 02/7/2012 số tiền vay là: 1.800.000.000 đồng, ngày đến hạn trả nợ 02/4/2013. Đã gia hạn trả nợ đến ngày 02/10/2013 + Giấy nhận nợ số 6460-LAV-201200370/4 ngày 06/7/2012 số tiền vay là: 400.000.000 đồng, ngày đến hạn trả nợ 06/4/2013. Đã gia hạn trả nợ đến ngày 06/10/2013.

1565/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
02-12-2015
Sơ thẩm
1565/2015/KDTM - ST
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 17/11/2014 và lời trình bày của nguyên đơn là NĐ_Ngân hàng TMCP Minh Quân (Ngân hàng ACB) do bà Xà Thị Bích Hà là người đại diện theo ủy quyền cho rằng: Ngân hàng ACB cấp tín dụng cho BĐ_Công ty cổ phần Tenia theo các hợp đồng chi tiết như sau: 1. Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số TOD.DN.69.041213/TT, ngày 05/12/2013, chi tiết: - Hạn mức cấp tín dụng: 2.990.000.000 đồng. - Hiệu lực của hạn mức cấp tín dụng: 60 tháng. - Mục đích cấp tín dụng và lãi suất được quy định cụ thể tại các Hợp đồng tín dụng. Để thực hiện Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng này, Ngân hàng ACB cho BĐ_Công ty cổ phần Tenia Gia vay theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số TOD.DN.70.041213/TT, ngày 06/12/2013, chi tiết: - Hạn mức tín dụng: 2.990.000.000 đồng.

02/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
19-11-2015
02/2015/KDTM-GĐT
Tòa án nhân dân cấp cao

NĐ_Ngân hàng NN&PTNT thành phố TN đã cho BĐ_Doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ô tô Hà Dân (sau đây viết tắt là BĐ_DNTN Hà Dân) do ông Đào Ngọc X làm Giám đốc vay các khoản theo các Hợp đồng tín dụng sau: Hợp đồng tín dụng ký ngày 11/4/2008, vay 1.000.000.000 đồng, dư nợ là 633.000.000đồng;Hợp đồng tín dụng ký ngày 23/4/2008, vay 100.000.000 đồng, dư nợ là 100.000.000 đồng; Hợp đồng tín dụng ký ngày 29/11/2005, vay 600.000.000 đồng,dư nợ là 400.000.000 đồng; Hợp đồng tín dụng ký ngày 14/11/2007, vay 2.400.000.000 đồng, dư nợ là 1.312.000.000 đồng; Hợp đồng tín dụng ký ngày 15/11/2007, vay 2.450.000.000 đồng, dư nợ là 2.346.043.000 đồng và Hợp đồng tín dụng ký ngày 21/11/2007, vay 3.185.000.000 đồng, dư nợ là 3.084.750.000 đồng. Do BĐ_DNTN Hà Dân vi phạm nghĩa vụ thanh toán, nên yêu cầu Tòa án buộc BĐ_DNTN Hà Dân cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã ký kết các hợp đồng thế chấp tài sản để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho BĐ_DNTN Hà Dân tại các hợp đồng tín dụng nêu trên, bao gồm các ông, bà LQ_Nguyễn Thị Én, Vũ Thị Lộc, LQ_Dương Văn Hiếu, LQ_Đỗ Mạnh Tân, LQ_Nguyễn Thị Tiên phải trả tổng số nợ gốc theo các hợp đồng tín dụng nêu trên là 7.875.793.000 đồng và tổng số nợ lãi theo quy định của pháp luật.