cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
138/2011/KDTM-PT
29-08-2011
Phúc thẩm
138/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
129/2011/KDTM-PT
16-08-2011
Phúc thẩm
129/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
116/2011/KDTM-PT
29-07-2011
Phúc thẩm
116/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
115/2011/KDTM-PT
28-07-2011
Phúc thẩm
115/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
102/2011/KDTM-PT
11-07-2011
Phúc thẩm
102/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC