cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
101/2011/KDTM-PT
08-07-2011
Phúc thẩm
101/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
89/2011/KDTM-PT
16-06-2011
Phúc thẩm
89/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
76/2011/KDTM-PT
24-05-2011
Phúc thẩm
76/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
73/2011/KDTM-PT
18-05-2011
Phúc thẩm
73/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
52/2011/KDTM-PT
13-04-2011
Phúc thẩm
52/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC